Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KÜRESEL SALGININ (COVID-19) LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK, SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 1, 84 - 117, 17.08.2022

Öz

Pandemi döneminin bireyler ve ülke ekonomileri üzerinde yarattığı etkiler literatürdeki çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Bu çalışmada, pandemi döneminin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde lisans ve lisans-üstü düzeyde eğitim gören öğrenciler arasından rasgele seçilen 1000 öğrenci üzerinde yarattığı psikolojik, sosyal ve ekonomik etkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu etkilerin eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve yaşam alanı ile ilişkisi incelenmiştir. Veriler normal dağılım koşulunu sağlamadığı için parametrik olmayan testlere başvurulmuştur. Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi sonuçlarına göre; psikolojik etkiler, sosyal etkiler ve ekonomik etkiler ile eğitim düzeyinin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Psikolojik etkiler ve ekonomik etkiler ile gelir düzeyinin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Sosyal etkiler ile gelir düzeyinin ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Psikolojik etkiler, sosyal etkiler ve ekonomik etkiler ile yaşam alanının ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bunun yanı sıra frekans tablolarına göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, küresel salgın boyunca uygulanan kısıtlama ve kapanma tedbirlerinin kendilerini psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilediğini, COVID-19’a yakalanma korkusu veya bu hastalığı geçirmiş olmalarının psikolojik açıdan kendilerini olumsuz yönde etkilediğini, salgının ardından psikolojik açıdan toparlanma süresinin uzun zaman (en az bir yıl) alacağını belirtmiştir. Sosyal etkiler açısından, katılımcılar bu dönemde izole bir yaşam sürdürdüklerini, arkadaş ortamından, akademik çevreden ve sosyal/kültürel/sportif aktivitelerden uzak olmaktan, değişim programlarına katılamamaktan sosyal açıdan olumsuz etkilendiklerini belirtmiştir. Katılımcılar, uzaktan eğitim sürecinde derslerde aktif katılım (yorum yapma, soru sorma vb.) sağlama konusunda çekincelerinin olduğunu, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasında büyük bir kalite farkı bulunduğunu, bireylerin sosyal statüleri arasındaki farkın derinleştiğini, sosyal açıdan toparlanmalarının uzun zaman (en az bir yıl) alacağını düşünmektedir. Ekonomik etkiler açısından katılımcılar, ailelerinin gelirinde hissedilir derecede düşüş yaşandığını, salgının yarattığı enflasyonist ortamın kendilerini ve ailelerini temel masraflarda (gıda, ulaşım, eğitim vb.) kısıntıya gitmek zorunda bıraktığını, salgın boyunca kendilerinin ve ailelerinin turizm, eğlence gibi hizmetler sektörüne olan taleplerinin azaldığını, ailelerine destek olabilmek için çeşitli iş başvurularında bulunmak zorunda kaldıklarını, eğitim masraflarının karşılanmasında çeşitli zorluklar yaşadıklarını, salgının Türkiye’de ve dünyada gelir eşitsizliğini arttırdığını, ekonomik açıdan toparlanmalarının uzun zaman (en az bir yıl) alacağını belirtmiştir.

Kaynakça

 • Alpar, R. (2020), Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik güvenirlik -SPSS’de çözümleme adımları ile birlikte-. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N. and Umek, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective. Sustainability, 12(20), 8438, https://doi.org/10.3390/su12208438
 • Aylie, N. S., Mekonen, M. A. and Mekuria, R. M. (2020). The psychological impacts of COVID-19 pandemic among university students in Bench-Sheko Zone, South-west Ethiopia: A community-based cross-sectional study. Psychology Research and Behavior Management, 13, 813-821.
 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N. and Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912–920.
 • Browning M.H.E.M., Larson L.R., Sharaievska I., Rigolon A., McAnirlin O., Mullenbach L,, Cloutier, S., Vu, T. M., Thomsen, J., Reigner, N., Covelli E., Ashley D'Antonio, M., Helbich, M., Bratman, G. N. and Alvarez H. O. (2021).
 • Psychological impacts from COVID-19 among university students: Risk factors across seven states in the United States. Plos One, 16(1), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245327
 • Genç, E. ve Arslan, G. (2021). Optimism and dispositional hope to promote college students subjective well-being in the context of the Covid-19 pandemic. Journal of Positive School Psychology, 5(2), 87-96.
 • Ghazawy, E. R., Ewis, A. A., Mahfouz, E. M., Khalil, D. M., Arafa, A., Mohammed, Z., Mohammed, E. F., Hassan, E. E., Abdel Hamid, S., Ewis, A. S. and Mohammed, A. N. S. (2020). Psychological impacts of COVID-19 pandemic on the university students in Egypt. Health Promotion International, 36, 1116–1125.
 • Gritsenko, V., Skugarevsky, O., Konstantinov, V., Khamenka, N., Marinova, T., Reznik, A. and Isralowitz, R. (2021). COVID-19 fear, stress, anxiety, and substance use among Russian and Belarusian university students. International Journal of Mental
 • Jones, H. E., Manze, M., Ngo, V., Lamberson, P. and Freudenberg, N. (2021). The Impact of the COVID-19 pandemic on college students’ health and financial stability in New York City: Findings from a population-based sample of City University of New York (CUNY) students. Journal of Urban Health, 98, 187–196.
 • Juršanaitė, J. and Misiukaitė, B. (2020). The impact of COVID-19 on university students. Youth in a Changing Society. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/348634213_Impact_of_COVID-19_on_university_students#fullTextFileContent
 • Kecojevic A., Basch C. H, Sullivan, M. and Davi, N. K. (2020) The impact of the COVID-19 epidemic on mental health of undergraduate students in New Jersey, coss-sectional study. Plos One, 15(9).
 • Kokkinos, C. M., Tsouloupas, C. N. and Voulgaridou, I. (2022). The effects of perceived psychological, educational, and financial impact of COVID-19 pandemic on Greek university students’ satisfaction with life through mental health, Journal of Affective Disorders, 300, 289-295.
 • Lai, AY-k., Lee, L., Wang M-p., Feng Y., Lai TT-k., Ho L-m., Lam, V. S. f., Ip, M. S. m. and Lam, T. h. (2020). Mental health impacts of the COVID-19 pandemic on international university students, related stressors, and coping strategies. Frontiers in Psychiatry, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.584240
 • Planas, N. R. (2022). Hitting where it hurts most: COVID-19 nd low-income urban college students. Economics of Education Review. 87, https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2022.102233
 • Vigo, D., Jones, L., Munthali, R., Pei, J., Westenberg, J., Munro, L., Judkowicz, C., Wang, A. Y., Van den Adel, B., Dulai, J., Krausz, M., Auerbach, R. P., Bruffaerts, R., Yatham, L., Gadermann, A., Rush, B., Xie, H., Pendakur, K. and Richardson, C. (2021). Investigating the effect of COVID-19 dissemination on symptoms of anxiety and depression among university students. BJPsych Open, 7, 1-10.
 • Yıldız, D. ve Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 14-28.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülbahar Atasever 0000-0001-7244-9243

Ceren Karabulut 0000-0002-8760-6202

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Atasever, G., & Karabulut, C. (2022). KÜRESEL SALGININ (COVID-19) LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK, SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 11(1), 84-117.