Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Liderlikte Kutsal Kavramı Ve Buna İlişkin Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 0 - 0, 30.06.2020

Öz

Bu araştırma, liderlik çalışmalarında kullanılmak üzere “kutsal” teriminin sosyolojik açıklamasını ve bir yükseköğretim kurumunda nasıl algılandığının örneklemesini sağlamaktadır. Liderlik ve örgütsel kültürün sekülerize tanımına uygun olmak üzere, sosyoloji alanından alınan kutsallık tanımının eğitim yöneticileri tarafından nasıl kullanıldığını irdelemektedir. Kutsal, bir bireyin daha büyük ve kollektif bir bütünle bağlantı hissetme deneyimiyle ilgili olan, doğaüstü bir fenomen olarak anlaşılmaktadır. Bu makale, kutsalın örgütsel duyarlılık, bağlılık ve kimlikle olan ilişkisini ve aynı zamanda liderlik kavramının sosyal inşası için de gerekli olup olmadığını araştırmaktadır. Kutsal, bireylere örgütte derinlemesine saygı ve güven içinde sonuçlanan toplu olarak oluşturulmuş bir yorumlayıcı çerçeve sağlamaktadır. Bu çerçevenin sonucu, kuruluşun liderlik yapılandırmasının ahlaki olarak haklı göründüğü ve kuruluşun anlatılarının meşru olduğudur. Kutsal sistem aynı zamanda bireylerin kurumsal sembolleri organizasyonlarındaki diğer insanlarla aynı doğrultuda yorumlamalarını sağlayan bir mekanizmadır. Yönetim ve örgütsel çalışma alanlarına hem teorik hem de pratik bir katkı sağlamak açısından makale, sosyolojik bir teorinin, bilim adamları ve uygulayıcılara karşı yeni normatif liderlik yaklaşımları oluşturmada nasıl yardımcı olabileceğine dair de bilgi sağlamaktadır.

Kaynakça

 • Austin, JL (1962) How to Do Things with Words. William James Lectures; 1955. Cambridge, MA:Harvard University Press.
 • Bell, CM (1989) Ritual, change, and changing rituals. Worship 63(1): 31–41.
 • Bolman, LG, Deal, TE (2017) Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership. 6th ed. San Francisco, CA, USA: Jossey-Bass.
 • Durkheim, É (1912) The Elementary Forms of Religious Life. New York: Free Press.
 • Eliade, M (1961) The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. New York: Harper & Brothers, Harper Torchbooks.
 • Elsbach, KD (2017) Intraorganizational institutions. In: Baum, JAC (ed) The Blackwell Companion to Organizations. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, pp.35–57.
 • Geertz, C (2000) The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.
 • Gennep, A van (1960) The Rites of Passage. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Grint, K (2010) The sacred in leadership: Separation, sacrifice and silence. Organization Studies 31(1): 89–107.
 • Kezar, A, Eckel, P (2002a) Examining the institutional transformation process: The importance of sensemaking, interrelated strategies, and balance. Research in Higher Education 43(3): 295–328.
 • Kezar, A, Eckel, PD (2002b) The effect of institutional culture on change strategies in higher education. Journal of Higher Education 73(4): 435–460.
 • Lukes, S (1985) Emile Durkheim, His Life and Work: A Historical and Critical Study. Stanford ed.Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Meindl, JR, Ehrlich, SB, Dukerich, JM (1985) The romance of leadership. Administrative Science Quarterly 30(1): 78–102.
 • Mezias, JM, Starbuck, WH (2003) Studying the accuracy of managers’ perceptions: A research odyssey. British Journal of Management 14(1): 3–17.
 • Otto, R (1957) The Idea of the Holy, an Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine and Its Relation to the Rational. 2nd ed. London and New York: Oxford University Press.
 • Rappaport, RA (1999) Ritual and Religion in the Making of Humanity. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology 110. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
 • Turner, V (1969) Liminality and communitas. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure 94: 130.
 • Warner, WL (1974) An American sacred ceremony. In Richey RE & Jones DG (eds): American Civil Religion. New York: Harper and Row, pp.89–111.
 • Weick, KE, Sutcliffe, KM, Obstfeld, D (2005) Organizing and the process of sensemaking.Organization Science 16(4): 409–421.
 • Worley, DJ (2013) Monetary effervescence: A sociological theory of religion applied to money. Dissertation, University of Denver & Iliff School of Theology, USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan AYHAN Bu kişi benim
MEB
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ayhan, İ. (2020). Liderlikte Kutsal Kavramı Ve Buna İlişkin Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri . Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi , 1 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eypd/issue/55692/754777