Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 19, 31.12.2018

Öz

Bu çalışma 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve ders kitaplarındaki küreselleşme olgusunun hangi ünitelerde yer aldığı, hangi öğrenme alanları, hangi kazanım ve kavramlarla ilişkilendirildiği, ünitelerde kaç kez ve hangi sıklıkla ele alındığını bulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, olgular ve kavramlara ilişkin bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin analizini içeren nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, uygulanmakta olan Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Sosyal Bilgiler ders kitapları temel alınmıştır. Bu amaçla, 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programında ve ders kitabında yer alan küreselleşme olgusunun hangi konuların açıklanmasında kullanıldığı ve nasıl aktarıldığı tespit edilmiştir. Öğretim programı ve ders kitabında küresel bağlantıların çok da olağan karşılanmadığı görülmüştür. Karşımıza çıkan bazı eksiklik ve hataların önemli bir kısmının küresel değerler eğitiminin yeni bir eğitim alanı olmasından kaynaklandığını ve ders kitaplarının gözden geçirilmesi ve yeniden yazımı aşamalarında ortadan kalkacağı umulmaktadır.

Kaynakça

 • Acar, M. (2002). Ekonomik Siyasal ve Sosyal Kültürel Boyutlarıyla Küreselleşme: Tehdit mi Fırsat mı? Liberal Düşünce, 7, 25-26.
 • Adams, S. (2008). “Globalization and Income Inequality: Implications for Intellectual Property Rights” , Journal of Policy Modeling, 30, 725-735.
 • Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme -Kaynak Metinler. Konya: Kuzucular Ofset.
 • Çelik, V. (1996). Örgütsel Değişme ve Geleceğin Okulu. Yeni Türkiye Dergisi, 7, 29-38.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dikkaya, M., ve Özyakışır, D., (2006). Küreselleşme ve Bilgi Toplumu: Eğitimin Küreselleşmesi ve Neoliberal Politikaların Etkileri. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3 (9), 155-176. Ekin, N. (1997). Küresel Bilgi Çağında Eğitim-Verimlilik-İstihdam. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Genç, S. Z., ve Eryaman, M. Y. (2008). Değişen değerler ve Yeni Eğitim Paradigmasi. Sosyal Bilimler Dergisi, 89-102.
 • Held, D. ve Mcgrew, A. (2008). Küresel Dönüşümler Büyük Küreselleşme Tartışması. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Kan, Ç. (2009). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Vatandaşlık. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 25-30.
 • Koç, K. (2007). İlköğretim 7. Sınıflarda Okutulan Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinde Öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlar Üzerinde Öğretim Sürecinin Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • MEB (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6. ve 7. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: TTKB
 • Mentiş Taş, A. (2004).Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi Program Standartlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 28-54
 • Özyurt, C. (2009). Küresel Vatandaşlığın Gelişimi, İmkânı ve Küresel Değerler Eğitimi. I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 159-166.
 • Rapoport, A. (2009). A Forgatten Concept: Global Citizenship Education and State Social Studies Atandards. Journal of Social Studies Research,33 (1), 91-112.
 • Sözer, E. (1998). Sosyal Bilimler Kapsamında Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi. (Ed: Can, G.) Sosyal Bilgiler Öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 3-13.
 • Şimşek, A. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Derslerinde “Kültürel Bağlantılar”: Bazı Dünya Devletleriyle Karşılaştırmalı Bir Çalışma. (Ed: M. Safran, D. Dilek) 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi, İstanbul: Yeni İnsan Yayınları, 345–364.
 • Tezcan, M. (1996). Küreselleşmenin Eğitimsel Boyutu. Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 187-195.
 • Tezcan, M. (2002). Küreselleşmenin Eğitim Boyutu. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6, 56-60.
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yurdabakan, İ. (2002). Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6, 61-64.
 • Zengingönül, O. (2005). Nedir Bu Küreselleşme? Kaçabilir miyiz? Kullanabilir miyiz? ESİAD Dergisi, 1, 85-106.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil Uygun

Cafer Tayyar Ulu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uygun, K., & Ulu, C. T. (2018). 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 1-19.
AMA Uygun K, Ulu CT. 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ. EYYAD. Aralık 2018;1(1):1-19.
Chicago Uygun, Kamil, ve Cafer Tayyar Ulu. “6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1, sy. 1 (Aralık 2018): 1-19.
EndNote Uygun K, Ulu CT (01 Aralık 2018) 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 1 1–19.
IEEE K. Uygun ve C. T. Ulu, “6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ”, EYYAD, c. 1, sy. 1, ss. 1–19, 2018.
ISNAD Uygun, Kamil - Ulu, Cafer Tayyar. “6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1/1 (Aralık 2018), 1-19.
JAMA Uygun K, Ulu CT. 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ. EYYAD. 2018;1:1–19.
MLA Uygun, Kamil ve Cafer Tayyar Ulu. “6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 1, sy. 1, 2018, ss. 1-19.
Vancouver Uygun K, Ulu CT. 6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ. EYYAD. 2018;1(1):1-19.