Tez Özeti
BibTex RIS Kaynak Göster

TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ALANINDA UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILAN SINAV TÜRLERİYLE CİNSİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 3, 48 - 54, 30.09.2020

Öz

Temel bilgisayar eğitimi alanında uzaktan eğitimde kullanılan çeşitli ölçme araçlarının başarıyı yordamada önemli bireysel farklardan olan cinsiyetler arasında nasıl bir benzerlik gösterdiğinin araştırıldığı bu çalışmada 4 ayrı tür sınav ve yıl sonu başarı puanı olmak üzere toplam 5 puan türü üzerinden ilişkilere bakılmıştır. Araştırmada kullanılan sınavlar bilgisayarlı uyarlanabilir sınav, bilgisayarlı uygulama sınavı, çoktan seçmeli test ve klasik tür sınavdan oluşmaktadır. Araştırmada uzaktan eğitimde kullanımı geniş kitlelerde verimli olmayan proje ödevleri ile portfolyo değerlendirme gibi yöntemler kapsam dışında tutulmuştur. Araştırma Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesinde 77 kadın 81 erkek toplamda 158 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Cinsiyet gruplarının ayrı ayrı her ölçüm puanı için ilişki matrisi hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre bilgisayarlı uyarlanabilir sınavlar (Computer Adaptive Tests) ve çoktan seçmeli testler temel bilgisayar eğitimi alanında uzaktan eğitimde kullanılabilecek hem kadın hem de erkeklere hitap eden en verimli ve uygun ölçme araçları olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Atılgan, H. (Ed.)., Kan, A., Doğan, N. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı Yayıncılık, Ankara
 • Bozer, R. (2019). Teknoloji Okuryazarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu ile Yetişkin Yeterliliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı Verileri Kapsamında Ülkemizde Teknoloji Kullanım Durumu. Yetişkin Eğitimi Dergisi, 2(2-3).
 • Brueggeman, L., Thomas, T. R., Koomar, T., Hoskins, B., Michaelson, J. J. (2020). Sex Differences in the Brain: Divergent Results from Traditional Machine Learning and Convolutional Networks. In 2020 IEEE 17th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) (pp. 1-4). IEEE.
 • Chen, S. C., Yang, S. J., Hsiao, C. C. (2016). Exploring student perceptions, learning outcome and gender differences in a flipped mathematics course. British Journal of Educational Technology, 47(6), 1096-1112.
 • Çelik, F., Kocaman, F., Önal, A.S. (2008). Burdur ili merkez ilçe ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazarlık seviyeleri. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-13.
 • Demir, Ö. (2019). Eşli Programlamada Çeşitli Bireysel Farklılıkların Grup Uyumu, Akış ve Kodlama Performansına Etkisi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Gökdaş, İ., Kayri, M. (2005). E-öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2)
 • Green, B.F. (2000). “System design and operation.”, Computerized Adaptive Testing: A Primer. (Ed. H. Wainer), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • Ilgaz, H. (2018). Bireysel Farklılıklar Kapsamında Çevrimiçi Öğrenme Araştırmalarına İlişkin Sistematik Bir Derleme. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4).
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim 4. Baskı. Pegem Yayınları, Ankara
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem Yayınları, Ankara
 • Kıbrıslıoğlu Uysal, N., Gelbal, S. (2018). Pisa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4), 1195-1206.
 • Martin, A. J., Lazendic, G. (2018). Computer-adaptive testing: Implications for students’ achievement, motivation, engagement, and subjective test experience. Journal of educational psychology, 110(1), 27.
 • Nollenberger, N., Rodríguez-Planas, N., Sevilla, A. (2016). The math gender gap: The role of culture. American Economic Review, 106(5), 257-61.
 • Pandey, U. C., Indrakanti, V. (Eds.). (2018). Open and Distance Learning Initiatives for Sustainable Development. IGI Global.
 • Thissen, D., Mislevy, R.J. (2000). “Testing algorithms.”, Computerized adaptive testing: a primer. (Ed. H. Wainer), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Thompson, G. (2017). Computer adaptive testing, big data and algorithmic approaches to education. British journal of sociology of education, 38(6), 827-840.
 • Topkaya, E. Z., Çelik, H. (2009). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2), 316-321.
Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 3, 48 - 54, 30.09.2020

Öz

Kaynakça

 • Atılgan, H. (Ed.)., Kan, A., Doğan, N. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı Yayıncılık, Ankara
 • Bozer, R. (2019). Teknoloji Okuryazarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu ile Yetişkin Yeterliliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı Verileri Kapsamında Ülkemizde Teknoloji Kullanım Durumu. Yetişkin Eğitimi Dergisi, 2(2-3).
 • Brueggeman, L., Thomas, T. R., Koomar, T., Hoskins, B., Michaelson, J. J. (2020). Sex Differences in the Brain: Divergent Results from Traditional Machine Learning and Convolutional Networks. In 2020 IEEE 17th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) (pp. 1-4). IEEE.
 • Chen, S. C., Yang, S. J., Hsiao, C. C. (2016). Exploring student perceptions, learning outcome and gender differences in a flipped mathematics course. British Journal of Educational Technology, 47(6), 1096-1112.
 • Çelik, F., Kocaman, F., Önal, A.S. (2008). Burdur ili merkez ilçe ilköğretim öğretmenlerinin bilgisayar okur-yazarlık seviyeleri. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1-13.
 • Demir, Ö. (2019). Eşli Programlamada Çeşitli Bireysel Farklılıkların Grup Uyumu, Akış ve Kodlama Performansına Etkisi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Gökdaş, İ., Kayri, M. (2005). E-öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2)
 • Green, B.F. (2000). “System design and operation.”, Computerized Adaptive Testing: A Primer. (Ed. H. Wainer), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • Ilgaz, H. (2018). Bireysel Farklılıklar Kapsamında Çevrimiçi Öğrenme Araştırmalarına İlişkin Sistematik Bir Derleme. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4).
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim 4. Baskı. Pegem Yayınları, Ankara
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem Yayınları, Ankara
 • Kıbrıslıoğlu Uysal, N., Gelbal, S. (2018). Pisa ve Tüik Verileri Çerçevesinde Türkiye’de Eğitimde Eşitsizlik. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4), 1195-1206.
 • Martin, A. J., Lazendic, G. (2018). Computer-adaptive testing: Implications for students’ achievement, motivation, engagement, and subjective test experience. Journal of educational psychology, 110(1), 27.
 • Nollenberger, N., Rodríguez-Planas, N., Sevilla, A. (2016). The math gender gap: The role of culture. American Economic Review, 106(5), 257-61.
 • Pandey, U. C., Indrakanti, V. (Eds.). (2018). Open and Distance Learning Initiatives for Sustainable Development. IGI Global.
 • Thissen, D., Mislevy, R.J. (2000). “Testing algorithms.”, Computerized adaptive testing: a primer. (Ed. H. Wainer), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Thompson, G. (2017). Computer adaptive testing, big data and algorithmic approaches to education. British journal of sociology of education, 38(6), 827-840.
 • Topkaya, E. Z., Çelik, H. (2009). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2), 316-321.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Fikret GELİBOLU 0000-0002-3780-3005

Tolga GÜYER 0000-0001-9175-5043

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 26 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA GELİBOLU, M. F., & GÜYER, T. (2020). TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ALANINDA UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILAN SINAV TÜRLERİYLE CİNSİYETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 48-54.

The open access statement