Cilt: 5 Sayı: 3, 30.09.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı 0000-0001-6851-951X
İstatistik
Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ticaret Hukuku, Sosyal Hizmetler, Muhasebe, Denetim ve Mali Sorumluluk, Uluslararası Ticaret
Dr. Sehrane KASIMİ Azerbaycan National Academy
Dr. Zhi HUAN Çin Minzu University
Dr. A.S. Kistaubayeva KİSTAUBAYEVA Al – Farabi Kazak National University

The open access statement