PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Judith Butler's Critique of Hate Speech: Performative in Language and Injurious Language

Yıl 2018, Cilt: 10 Sayı: 1, 1 - 12, 01.01.2018
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000192

Öz

Hate speech continues to occupy an uncanny space between politics and law. The urgency of the demand for protection from law against the attacks of hatred is getting more acute alongside the anxiety of getting lost in the conservative labyrinths of law. This dilemma and ambigiousness itself is enough to rethink the hate speech outside the domain of law into which it is rapidly dragged. In this article we aim to deepen this debate with reference to Judith Butler's thought that bring a strong criticism to the dominant approaches to hate speech and point to the disadvanteges of policies that position the state/law as the main agent. We will review Butler's arguments through the notions of linguistic vulnerability, the sovereign position attributed to the spaker and performative politics. Along with Butler we will emphasize the importance of agency that is produced within the creative and subversive performative politics that resist linguistic vulnerability

Kaynakça

 • Akın, Altuğ et al. Yeni Medyada Nefret Söylemi (İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010).
 • Austin, John L. Söylemek ve Yapmak: Harvard Üniversitesi 1955 William James Dersleri çev. R. Levent Aysever (İstanbul: Metis Yayınları, 2009).
 • Butler, Judith. Bela Bedenler çev. Cüneyt Çakırlar ve Zeynep Talay (İstanbul: Pinhan Yayınları, 2014).
 • Butler, Judith. Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi çev. Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 2008).
 • Butler, Judith. Excitable Speech: A Politics of the Performative (London and New York: Routledge, 1997).
 • Butler, Judith. Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü çev. Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 2005).
 • Çavdar, Ayşe ve Aylin B. Yıldırım (ed.). Nefret Suçları ve Nefret Söylemi (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayıları, 2010).
 • Çınar, Mahmut (ed.) Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayıları, 2013).
 • İnceoğlu, Yasemin (ed.). Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012).
 • Jagger, Gill. Judith Butler: Sexual Politics, Social Change and the Power of the Performative (London and New York: Routledge, 2008).
 • Kirby, Vicki. Judith Butler: Live Theory (London and New York: Continuum, 2006).
 • Köker, Eser ve Ülkü Doğanay. Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler (Ankara: İHOP, 2010).
 • Lloyd, Moya. Judith Butler: From Norms to Politics (Cambridge and Malden: Polity, 2007).
 • Salih, Sara. Judith Butler (London and New York: Routledge, 2002).
 • Weber, Anne. Nefret Söylemi El Kitabı çev. Metin Çulhaoğlu

Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Dildeki Performatif ve Yaralayıcı Dil

Yıl 2018, Cilt: 10 Sayı: 1, 1 - 12, 01.01.2018
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000192

Öz

Nefret söylemi, hukuk ile siyaset arasındaki kesitte tekinsiz bir yer işgal etmeyi sürdürüyor. Öyle ki nefretin taarruzları karşısında hukuktan koruma talep etmenin aciliyeti, sansür ve cezalandırma talebiyle göreve çağrılan hukukun muhafazakar dairelerinde kaybolma endişesiyle aynı anda güçleniyor. Oysa tek başına buradaki açmaz ve muğlaklık bile, nefret ifadelerini, hızla içerisine sürüklendikleri hukuk çemberinin dışında yeniden düşünmeyi şart koşmaktadır. Nitekim bu makalede hedeflediğimiz şey de, nefret söylemine dair hakim yaklaşıma güçlü bir eleştiri getirmiş ve hukuku/devleti asıl fail yerine koyan politikaların sakıncalarına işaret etmiş olan Judith Butler'ın düşüncelerine atıfla söz konusu tartışmayı derinleştirmeye çalışmaktır. Burada Butler'ın argümanlarını özellikle dilin yaralayıcılığı, konuşmacıya atfedilen egemen rol ve performatif siyaset nosyonları üzerinden değerlendireceğiz. Butler'la birlikte biz de, dilsel yaralanmaya karşı koyan yaratıcı ve altüst edici bir performatif siyaset içerisinde üretilen failliğin önemini vurgulayacağız

Kaynakça

 • Akın, Altuğ et al. Yeni Medyada Nefret Söylemi (İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2010).
 • Austin, John L. Söylemek ve Yapmak: Harvard Üniversitesi 1955 William James Dersleri çev. R. Levent Aysever (İstanbul: Metis Yayınları, 2009).
 • Butler, Judith. Bela Bedenler çev. Cüneyt Çakırlar ve Zeynep Talay (İstanbul: Pinhan Yayınları, 2014).
 • Butler, Judith. Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi çev. Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 2008).
 • Butler, Judith. Excitable Speech: A Politics of the Performative (London and New York: Routledge, 1997).
 • Butler, Judith. Kırılgan Hayat: Yasın ve Şiddetin Gücü çev. Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 2005).
 • Çavdar, Ayşe ve Aylin B. Yıldırım (ed.). Nefret Suçları ve Nefret Söylemi (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayıları, 2010).
 • Çınar, Mahmut (ed.) Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayıları, 2013).
 • İnceoğlu, Yasemin (ed.). Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012).
 • Jagger, Gill. Judith Butler: Sexual Politics, Social Change and the Power of the Performative (London and New York: Routledge, 2008).
 • Kirby, Vicki. Judith Butler: Live Theory (London and New York: Continuum, 2006).
 • Köker, Eser ve Ülkü Doğanay. Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler (Ankara: İHOP, 2010).
 • Lloyd, Moya. Judith Butler: From Norms to Politics (Cambridge and Malden: Polity, 2007).
 • Salih, Sara. Judith Butler (London and New York: Routledge, 2002).
 • Weber, Anne. Nefret Söylemi El Kitabı çev. Metin Çulhaoğlu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Alev ÖZKAZANÇ Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Emekli)


Özkan AGTAŞ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
ÖZKAZANÇ, Alev, ve Özkan AGTAŞ. “Judith Butler’ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Dildeki Performatif Ve Yaralayıcı Dil”. Fe Dergi 10, sy. 1 (Ocak 2018): 1-12. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000192.