PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Justice, Inclusiveness and Fair Equality of Opportunity in Education

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 2, 16 - 29, 01.06.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000185

Öz

Inclusiveness is an important concept in the discussions concerning social justice. The idea of an inclusive society has a central place in these discussions. An inclusive education without excluding anyone based on phsical feautes, gender or any other reasons is considered a powerful instrument in achieving an inclusive society. In this study, the concepts of inclusiveness and inclusive education are examined based on the theory of justice as fairness and capabilities approach. Then the study provides a discussion on the idea of fair equality of opportunity in education

Kaynakça

 • Beckley, Harlan. “Capability as Opportunity: How Amartya Sen Revises Equal Opportunity,” Journal of Religious Ethics 30, no. 1 (2002): 107-135.
 • Brighouse, Harry. Adalet çev. Raşit Çelik (Ankara: Epos, 2016).
 • Brighouse, Harry ve Ingrid Robeyns. Measuring Justice: Primary Goods and Capabilities (New York:Cambridge
 • University Press, 2010).
 • Bull, Barry. “A Sketch of Politically Liberal Principles of Social Justice in Higher Education,” Philosophical Studies in
 • Education 43 (2012): 26-38.
 • Callan, Eamonn. “Political Liberalism and Political Education,” The Review of Politics 58, no. 1 (1996): 5-33.
 • Cohen, Gerald Allan. “Equality of What?: On Welfare, Goods, and Capabilities,” The Quality of Life ed. Martha Nussbaum ve Amartya Sen (New York: Oxford University Press, 1993), 9-29.
 • Costa, Victoria. “Rawlsian Civic Education: Political not Minimal,” Journal of Applied Philosophy 21, no. 1 (2004): 1- 14.
 • Çelik, Raşit. “Adalet Ölçütü Olarak İki Önemli Yaklaşım: Birincil Değerler ve Kabiliyetler,” Kilikya Felsefe Dergisi 2, no. 3(2015): 83-96.
 • Çelik, Raşit. “Curriculum Elements of a Politically Liberal Education in a Developing Democracy,” Educational Philosophy and Theory 48, no. 14 (2016a): 1464-1474.
 • Çelik, Raşit. “Kapsamlı Liberalizmden Siyasal Liberalizme: Adaletin Siyasal Alan İçerisinde Gerekçelendirilmesi,” FLSF 22 (2016b): 83-98.
 • Fowler, Tim. “The Limits of Civic Education: The Divergent Implications of Political and Comprehensive Liberalism,” Theory and Research in Education 9, no. 1 (2011): 87-100.
 • Nussbaum, Martha. Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
 • Öztürk, Armağan. “II. Rawls Dönemi: Biçimsel Aklın Çözülüşü mü?” Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler derl. Armağan
 • Öztürk (Ankara: Dipnot Yayınları, 2008), 9-30.
 • Rawls, John. A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
 • Rawls, John. “Justice as Fairness: Political not Metaphysical,” Philosophy and Public Affairs 14, no. 3 (1985): 223- 251.
 • Rawls, John. Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993).
 • Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement ed. Erin Kelly (Cambridge: Harvard University Press, 2001).
 • Reindal, S. Magnus. “What is the Purpose? Reflections on Inclusion and Special Education from a Capability Perspective,” European Journal of Special Needs Education 25, no. 1 (2010): 1-12.
 • Robeyns, Ingrid. “The Capability Approach in Practice,” The Journal of Political Philosophy 14, no. 3 (2006): 351- 376.
 • Saito, Madoka. “Amartya Sen’s Capability Approach to Education: A Critical Exploration,” Journal of Philosophy of Education 37, no. 1 (2003): 17-33.
 • Sen, Amartya. “Equality of What?” The Tanner Lectures on Human Values ed. Sterling McMurrin (Salt Lake City: University of Utah Press, 1980), 196-220.
 • Sen, Amartya. Inequality Re-examined (Cambridge: Harvard University Press, 1992).
 • Sen, Amartya. Development as Freedom (New York: Knopf, 1999).
 • Sen, Amartya. Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny (Manila: Asian Development Bank, 2000).
 • Terzi, Lorella. “A Capability Perspective on Impairment, Disability, and Special Needs: Towards Social Justice in Education,” Theory and Research in Education 3, no. 2 (2005a): 197-223.
 • Terzi, Lorella. “Beyond the Dilemma of Difference: The Capability Approach to Disability and Special Educational Needs,” Journal of Philosophy of Education 39, no. 3 (2005b): 443-459.
 • Terzi, Lorella. “Capability and Educational Equality: The Just Distribution of Resources to Students with Disabilities
 • Special Educational Needs,” Journal of Philosophy of Education 41, no. 4 (2007): 756-773. and
 • Terzi, Lorella. Justice and Equality in Education: A Capability Perspective on Disability and Special Educational Needs (London: Continuum, 2008).
 • Terzi, Lorella. “Reframing Inclusive Education: Educational Equality as Capability Equality,” Cambridge Journal of Education 44, no. 4 (2014): 479-493.
 • UNESCO (1994). “The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education,” Erişim tarihi 10.07.2017 http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF.
 • UNESCO (2009). “Policy Guidelines on Inclusion in Education”
 • Erişim tarihi 10.7.2017 http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/dokumente/upload/72074_177849e.pdf. UNESCO (2011). “UNESCO and Education” Erişim tarihi 10.07.2017 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002127/212715e.pdf.
 • Weithman, Paul. Why Political Liberalism?: On John Rawls’s Political Turn (New York: Oxford University Press, 2010).
 • Westwood, Peter. Inclusive and Adaptive Teaching: Meeting The Challenge of Diversity in the Classroom. (New York ve Londra: Routledge, 2013)

Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 2, 16 - 29, 01.06.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000185

Öz

Kapsayıcılık kavramı toplumsal adalet tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefi bu tartışmaların merkezi konuları arasındadır. Bu doğrultuda bedensel özellikler, cinsiyet ya da herhangi başka bir nedene dayanmaksızın herkesi kapsayıcı bir eğitim anlayışı, kapsayıcı toplum oluşturma hedefinin önemli bir unsuru olarak görülür. Bu ideal bağlamında, bu çalışma öncelikle çağdaş siyaset felsefesinde son derece etkili olan hakkaniyet olarak adalet teorisi ve kabiliyetler yaklaşımı çerçevesinde kapsayıcılık ve kapsayıcı eğitim kavramlarını inceliyor. Ardından, yine bu çerçevede eğitimde hakkaniyetli fırsat eşitliği düşüncesi üzerine bir tartışma sunuyor

Kaynakça

 • Beckley, Harlan. “Capability as Opportunity: How Amartya Sen Revises Equal Opportunity,” Journal of Religious Ethics 30, no. 1 (2002): 107-135.
 • Brighouse, Harry. Adalet çev. Raşit Çelik (Ankara: Epos, 2016).
 • Brighouse, Harry ve Ingrid Robeyns. Measuring Justice: Primary Goods and Capabilities (New York:Cambridge
 • University Press, 2010).
 • Bull, Barry. “A Sketch of Politically Liberal Principles of Social Justice in Higher Education,” Philosophical Studies in
 • Education 43 (2012): 26-38.
 • Callan, Eamonn. “Political Liberalism and Political Education,” The Review of Politics 58, no. 1 (1996): 5-33.
 • Cohen, Gerald Allan. “Equality of What?: On Welfare, Goods, and Capabilities,” The Quality of Life ed. Martha Nussbaum ve Amartya Sen (New York: Oxford University Press, 1993), 9-29.
 • Costa, Victoria. “Rawlsian Civic Education: Political not Minimal,” Journal of Applied Philosophy 21, no. 1 (2004): 1- 14.
 • Çelik, Raşit. “Adalet Ölçütü Olarak İki Önemli Yaklaşım: Birincil Değerler ve Kabiliyetler,” Kilikya Felsefe Dergisi 2, no. 3(2015): 83-96.
 • Çelik, Raşit. “Curriculum Elements of a Politically Liberal Education in a Developing Democracy,” Educational Philosophy and Theory 48, no. 14 (2016a): 1464-1474.
 • Çelik, Raşit. “Kapsamlı Liberalizmden Siyasal Liberalizme: Adaletin Siyasal Alan İçerisinde Gerekçelendirilmesi,” FLSF 22 (2016b): 83-98.
 • Fowler, Tim. “The Limits of Civic Education: The Divergent Implications of Political and Comprehensive Liberalism,” Theory and Research in Education 9, no. 1 (2011): 87-100.
 • Nussbaum, Martha. Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
 • Öztürk, Armağan. “II. Rawls Dönemi: Biçimsel Aklın Çözülüşü mü?” Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler derl. Armağan
 • Öztürk (Ankara: Dipnot Yayınları, 2008), 9-30.
 • Rawls, John. A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971).
 • Rawls, John. “Justice as Fairness: Political not Metaphysical,” Philosophy and Public Affairs 14, no. 3 (1985): 223- 251.
 • Rawls, John. Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993).
 • Rawls, John. Justice as Fairness: A Restatement ed. Erin Kelly (Cambridge: Harvard University Press, 2001).
 • Reindal, S. Magnus. “What is the Purpose? Reflections on Inclusion and Special Education from a Capability Perspective,” European Journal of Special Needs Education 25, no. 1 (2010): 1-12.
 • Robeyns, Ingrid. “The Capability Approach in Practice,” The Journal of Political Philosophy 14, no. 3 (2006): 351- 376.
 • Saito, Madoka. “Amartya Sen’s Capability Approach to Education: A Critical Exploration,” Journal of Philosophy of Education 37, no. 1 (2003): 17-33.
 • Sen, Amartya. “Equality of What?” The Tanner Lectures on Human Values ed. Sterling McMurrin (Salt Lake City: University of Utah Press, 1980), 196-220.
 • Sen, Amartya. Inequality Re-examined (Cambridge: Harvard University Press, 1992).
 • Sen, Amartya. Development as Freedom (New York: Knopf, 1999).
 • Sen, Amartya. Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny (Manila: Asian Development Bank, 2000).
 • Terzi, Lorella. “A Capability Perspective on Impairment, Disability, and Special Needs: Towards Social Justice in Education,” Theory and Research in Education 3, no. 2 (2005a): 197-223.
 • Terzi, Lorella. “Beyond the Dilemma of Difference: The Capability Approach to Disability and Special Educational Needs,” Journal of Philosophy of Education 39, no. 3 (2005b): 443-459.
 • Terzi, Lorella. “Capability and Educational Equality: The Just Distribution of Resources to Students with Disabilities
 • Special Educational Needs,” Journal of Philosophy of Education 41, no. 4 (2007): 756-773. and
 • Terzi, Lorella. Justice and Equality in Education: A Capability Perspective on Disability and Special Educational Needs (London: Continuum, 2008).
 • Terzi, Lorella. “Reframing Inclusive Education: Educational Equality as Capability Equality,” Cambridge Journal of Education 44, no. 4 (2014): 479-493.
 • UNESCO (1994). “The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education,” Erişim tarihi 10.07.2017 http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF.
 • UNESCO (2009). “Policy Guidelines on Inclusion in Education”
 • Erişim tarihi 10.7.2017 http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/dokumente/upload/72074_177849e.pdf. UNESCO (2011). “UNESCO and Education” Erişim tarihi 10.07.2017 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002127/212715e.pdf.
 • Weithman, Paul. Why Political Liberalism?: On John Rawls’s Political Turn (New York: Oxford University Press, 2010).
 • Westwood, Peter. Inclusive and Adaptive Teaching: Meeting The Challenge of Diversity in the Classroom. (New York ve Londra: Routledge, 2013)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Raşit ÇELİK Bu kişi benim
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Çelik, R. "Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği". Fe Dergi 9 (2017 ): 16-29