Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kadınlık, annelik, gönüllü çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık mı Annelik mi?, Tina Miller’dan Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler ve Corinne Maier’den No Kid üzerinden bir karşılaştırmalı okuma çalışması

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 2, 71 - 86, 01.12.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000144

Öz

Annelik kavramı günümüzde hem geleneksel içeriğini koruyor hem de modern değişimlerle birlikte yeni anlamlar kazanıyor. Ancak annelik kurgusunun hâlâ kadınları kategorize eden ve anne olmayı tercih etmeyenler kadar edenlerin de üzerinde baskı yaratan bir içeriği var. “İdeal anne” söylemiyle birçok ikilik yaratılıyor ve bu ikilikler tüm kadınları etkiliyor. Bu yazı, “kutsal” ve “içgüdüsel” annelik mitini eleştirmeyi, “modern annelik” kurgusuyla oluşturulan beklentiler yüzünden annelerin nasıl etkilendiklerini konuşmayı amaçlıyor. Alternatif annelik tahayyülleri oluşturma ve gönüllü çocuksuzluk meseleleri de bu “ideal aile” ve “ideal anne” konseptleriyle olan karşıtlıkları bağlamında ele alınıyor. Çalışmada tüm bu noktalar, Elisabeth Badinter’den Kadınlık Mı Annelik Mi?, Tina Miller’dan Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler ve Corinne Maier’den No Kid üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yapılarak değerlendirilecek; yazılı ve dijital kaynaklardan derlenen annelik tecrübelerinden de örnekler sunulacaktır

Kaynakça

 • Aydın Satar, Nesrin. 2015. “Geleneksel Kadın Rollerinin Yeniden Üretimi: Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanında Otoriteyle Uzlaşmak.” Monograf Journal 3: 46-77. http://www.monografjournal.com/wp- content/uploads/2015/01/3-sayi-3ayd%C4%B1n.pdf
 • Badinter, Elisabeth. 2011. Kadınlık Mı Annelik Mi?. İstanbul: İletişim.
 • Bakırcı, Kadriye. 2014. “Hangi Çalışma Hukuku? Ali Dostu mu, Kadın Dostu mu?” Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü?, ed. Ulrike Dufner ve Semahat Sevim, 60-79. İstanbul: Heinrich Böll Stiftung.
 • Bayraktar, Sevi. 2011. Makbul Anneler Müstakbel Vatandaşlar. Ankara: Ayizi.
 • Berktay, Fatmagül. 2012. Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis.
 • Berktay, Fatmagül. 2012. Dünyayı Bugünde Sevmek. İstanbul: Metis.
 • Beyinli, Gökçen. 2014. Elleri Tılsımlı: Modern Türkiye’de Ebelik. Ankara: Ayizi.
 • D. 2012. “Mazi Kalbimde Yaradır.” Feminist Anneler, 23 Kasım. http://feministanneler.blogspot.com.tr/2012/11/mazi- kalbimde-yaradr.html
 • Donovan, Josephine. 2013. Feminist Teori. İstanbul: İletişim, 2013.
 • Engwall, Kristina. 2014. “Childfreeness, parenthood, adulthood.” Scandinavian Journal of Disability Research 16/4: 333-347. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15017419.2013.781955? journalCode=sjdr20#.VSFsGNysWz4
 • Enloe, Cynthia. 2006. Manevralar: Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar. İstanbul

Womanhood, Motherhood, Childfreeness: A Comparative Reading on Elisabeth Badinter’s The Conflict: How Modern Motherhood Undermines the Status of Women, Tina Miller’s Making Sense of Motherhood and Corinne Maier’s No Kid

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 2, 71 - 86, 01.12.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000144

Öz

Womanhood, Motherhood, Childfreeness: A Comparative Reading on Elisabeth Badinter’s The Conflict: How Modern Motherhood Undermines the Status of Women, Tina Miller’s Making Sense of Motherhood and Corinne Maier’s No Kid The notion of motherhood gains new meanings through modern changes while preserving its traditional references. It has, however, a content which categorizes women as “mothers vs. others” and it is oppressive not only to mothers but also to childfree women. The discourse of “ideal mother” creates many dichotomies and these dichotomies affect all women. This study aims to criticize the myth of “sacred” and “instinctive” motherhood concept and to discuss how mothers are affected by the expectations arising from the “modern motherhood”. In this context, construction of alternative motherhood imaginations and childfreeness are also examined as the contrasting concepts against “ideal family” and “ideal mother”. The study draws on a comparative reading of Elisabeth Badinter’s The Conflict: How Modern Motherhood Undermines the Status of Women, Tina Miller’s Making Sense of Motherhood and Corinne Maier’s No Kid, and utilizes the experiences of mothers from written and digital sources

Kaynakça

 • Aydın Satar, Nesrin. 2015. “Geleneksel Kadın Rollerinin Yeniden Üretimi: Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanında Otoriteyle Uzlaşmak.” Monograf Journal 3: 46-77. http://www.monografjournal.com/wp- content/uploads/2015/01/3-sayi-3ayd%C4%B1n.pdf
 • Badinter, Elisabeth. 2011. Kadınlık Mı Annelik Mi?. İstanbul: İletişim.
 • Bakırcı, Kadriye. 2014. “Hangi Çalışma Hukuku? Ali Dostu mu, Kadın Dostu mu?” Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü?, ed. Ulrike Dufner ve Semahat Sevim, 60-79. İstanbul: Heinrich Böll Stiftung.
 • Bayraktar, Sevi. 2011. Makbul Anneler Müstakbel Vatandaşlar. Ankara: Ayizi.
 • Berktay, Fatmagül. 2012. Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis.
 • Berktay, Fatmagül. 2012. Dünyayı Bugünde Sevmek. İstanbul: Metis.
 • Beyinli, Gökçen. 2014. Elleri Tılsımlı: Modern Türkiye’de Ebelik. Ankara: Ayizi.
 • D. 2012. “Mazi Kalbimde Yaradır.” Feminist Anneler, 23 Kasım. http://feministanneler.blogspot.com.tr/2012/11/mazi- kalbimde-yaradr.html
 • Donovan, Josephine. 2013. Feminist Teori. İstanbul: İletişim, 2013.
 • Engwall, Kristina. 2014. “Childfreeness, parenthood, adulthood.” Scandinavian Journal of Disability Research 16/4: 333-347. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15017419.2013.781955? journalCode=sjdr20#.VSFsGNysWz4
 • Enloe, Cynthia. 2006. Manevralar: Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar. İstanbul
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Merin Sever Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Sever, Merin. “Kadınlık, Annelik, gönüllü çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık Mı Annelik mi?, Tina Miller’dan Annelik Duygusu: Mitler Ve Deneyimler Ve Corinne Maier’den No Kid üzerinden Bir karşılaştırmalı Okuma çalışması”. Fe Dergi 7, sy. 2 (Aralık 2015): 71-86. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000144.

Cited BySosyal Medyada Annelik
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.1004604

3- 6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Geleneksel Anneliklerinin Değerlendirilmesi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
https://doi.org/10.31020/mutftd.986058

Childlessness: Concept Analysis
International Journal of Environmental Research and Public Health
https://doi.org/10.3390/ijerph19031464