BibTex RIS Kaynak Göster

Reading neoliberalism and different stances of women in a dance hall

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 2, 104 - 119, 01.12.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000147

Öz

In this study, concentrating on participant observations I made in the dance group where I have been dancing for several years and in-depth interviews I conducted with four women dancers, I try to examine how women perceive their and the others’ bodies, what they feel about them, how these emotions work and affect the construction of their bodies. Within this context, first taking neoliberal subject as starting point, which is pointed both in the dance floors and by the women through the narrative of free individual, who plans and transforms her body/life as a project on the basis of pleasure and desire, I discuss neoliberal subject within the framework of Michel Foucault’s concepts of biopolitics/biopower. Following this path, I present the significant points mentioned during the interviews in relation to the main questions of the study and put forth the deductions about the womanhood narrative and subject imagery together with the life portrait it is articulated to

Kaynakça

 • Ahmed, Sara. The Promise of Happiness. (Durham: Duke University Press, 2010).
 • Ahmed, Sara. Duyguların Kültürel Politikası, çev. S. Komut (İstanbul: Say Yayınları, 2015).
 • Arendt, Hannah. İnsanlık Durumu, çev. B. S. Şener (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013).
 • Berger, John. Görme Biçimleri, çev. Y. Salman (İstanbul: Metis Yayıncılık, 2012).
 • Butler, Judith. “Bedenler ve İktidar, Tekrar,” çev. Ş. Öztürk, Cogito 70-71 (2012): 275-289.
 • Dardot, Pierre ve Laval, Christian. Dünyanın Yeni Aklı Neoliberal Toplum Üzerine Deneme, çev. I. Ergüden (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012).
 • Foucault, Michel. Toplumu Savunmak Gerekir, çev. Ş. Aktaş (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002).
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi, çev. H. U. Tanrıöver (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012a).
 • Foucault, Michel. İktidarın Gözü, çev. I. Ergüden (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012b).
 • Foucault, Michel. Özne ve İktidar, çev. I. Ergüden ve O. Akınhay (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014).
 • Gill, Rosalind. “From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: The Resexualisation of Women’s Bodies in the Media,” Feminist Media Studies 3, no. 1 (2003): 100-106.
 • Gill, Rosalind. “Culture and Subjectivity in Neoliberal and Postfeminist Times,” Subjectivity 25 (2008): 432-445.
 • Illiouz, Eva. Consuming the Romantic Utopia. (Londra: University of California Press, 1997).
 • Illiouz, Eva. Soğuk Yakınlıklar, çev. Ö. Ç. Aksoy (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011).
 • Illiouz, Eva. Aşk Neden Acıtır, çev. Ö. Ç. Aksoy (İstanbul: Jaguar Kitap, 2013).
 • Kristeva, Julia. Korkunun Güçleri İğrençlik Üstüne Deneme, çev. N. Tutal (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014).
 • Kümbetoğlu, Belkıs. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. (İstanbul: Bağlam, 2008).
 • Machin, David. Ethnographic Research for Media Studies. (London: Arnold Publishers, 2002).
 • May, Todd. “Yeni Girişimciler: Foucault ve Tüketim Toplumu,” çev. M. Mandalinci, Cogito 70-71 (2012): 98-105.
 • Norman, Moss E., Rail, Genevieve ve Jette, Shannon. “Moving Subjects, Feeling Bodies: Emotion and the Materialization of Fat Feminine Subjectivities in Village on a Diet,” Fat Studies: An Interdisciplinary Journal of Body Weight and Society 3, no. 1 (2014): 17-31.
 • Saktanber, Binnaz. “Bas Bir Filtre, Feminist Olsun,” İradenin İyimserliği der. A. Bora (Ankara: Ayizi Yayınları, 2015), 163-178.
 • Sennett, Richard. Kamusal İnsanın Çöküşü, çev. S. Durak ve A. Yılmaz (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013).
 • Wolf, Naomi. The Beauty Myth. (New York: Doubleday, 1991).

Neoliberalizm ve farklı kadınlık hallerini bir dans salonunda okumak

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 2, 104 - 119, 01.12.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000147

Öz

Bu çalışmada, uzun yıllar dans ettiğim bir dans topluluğunda gerçekleştirdiğim katılımlı gözlemler ve dört dansçı kadınla yaptığım derinlemesine görüşmeler üzerinden, kadınların kendilerinin ve başkalarının bedenleriyle nasıl ilişkilendiklerini, onlar hakkında neler hissettiklerini ve bu duyguların dolaşıma girerek bedenlerini nasıl şekillendirdiğini irdelemeye çalışıyorum. Bu bağlamda öncelikle hem dans salonlarında çizilen, hem de kadınların söze döktükleri bedenini/yaşamını haz ve arzu temelinde bir proje gibi tasarlayan ve dönüştüren özgür birey anlatısının imlediği neoliberal özneyi referans alarak, Michel Foucault’nun biyopolitika/biyoiktidar kavramsallaştırmaları çerçevesinde neoliberal özneliği tartışıyorum. Sonrasında çalışmanın temel sorularına dönük olarak görüşmelerde öne çıkan unsurlara yer vererek, tüm bunların nasıl bir kadınlık anlatısına ve özne tahayyülü ile eklemlendiği yaşam kurgusuna işaret ettiğine dair çıkarımlara yer veriyorum

Kaynakça

 • Ahmed, Sara. The Promise of Happiness. (Durham: Duke University Press, 2010).
 • Ahmed, Sara. Duyguların Kültürel Politikası, çev. S. Komut (İstanbul: Say Yayınları, 2015).
 • Arendt, Hannah. İnsanlık Durumu, çev. B. S. Şener (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013).
 • Berger, John. Görme Biçimleri, çev. Y. Salman (İstanbul: Metis Yayıncılık, 2012).
 • Butler, Judith. “Bedenler ve İktidar, Tekrar,” çev. Ş. Öztürk, Cogito 70-71 (2012): 275-289.
 • Dardot, Pierre ve Laval, Christian. Dünyanın Yeni Aklı Neoliberal Toplum Üzerine Deneme, çev. I. Ergüden (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012).
 • Foucault, Michel. Toplumu Savunmak Gerekir, çev. Ş. Aktaş (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002).
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi, çev. H. U. Tanrıöver (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012a).
 • Foucault, Michel. İktidarın Gözü, çev. I. Ergüden (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012b).
 • Foucault, Michel. Özne ve İktidar, çev. I. Ergüden ve O. Akınhay (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014).
 • Gill, Rosalind. “From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: The Resexualisation of Women’s Bodies in the Media,” Feminist Media Studies 3, no. 1 (2003): 100-106.
 • Gill, Rosalind. “Culture and Subjectivity in Neoliberal and Postfeminist Times,” Subjectivity 25 (2008): 432-445.
 • Illiouz, Eva. Consuming the Romantic Utopia. (Londra: University of California Press, 1997).
 • Illiouz, Eva. Soğuk Yakınlıklar, çev. Ö. Ç. Aksoy (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011).
 • Illiouz, Eva. Aşk Neden Acıtır, çev. Ö. Ç. Aksoy (İstanbul: Jaguar Kitap, 2013).
 • Kristeva, Julia. Korkunun Güçleri İğrençlik Üstüne Deneme, çev. N. Tutal (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014).
 • Kümbetoğlu, Belkıs. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. (İstanbul: Bağlam, 2008).
 • Machin, David. Ethnographic Research for Media Studies. (London: Arnold Publishers, 2002).
 • May, Todd. “Yeni Girişimciler: Foucault ve Tüketim Toplumu,” çev. M. Mandalinci, Cogito 70-71 (2012): 98-105.
 • Norman, Moss E., Rail, Genevieve ve Jette, Shannon. “Moving Subjects, Feeling Bodies: Emotion and the Materialization of Fat Feminine Subjectivities in Village on a Diet,” Fat Studies: An Interdisciplinary Journal of Body Weight and Society 3, no. 1 (2014): 17-31.
 • Saktanber, Binnaz. “Bas Bir Filtre, Feminist Olsun,” İradenin İyimserliği der. A. Bora (Ankara: Ayizi Yayınları, 2015), 163-178.
 • Sennett, Richard. Kamusal İnsanın Çöküşü, çev. S. Durak ve A. Yılmaz (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013).
 • Wolf, Naomi. The Beauty Myth. (New York: Doubleday, 1991).
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Burcu Şenel Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Şenel, Burcu. “Neoliberalizm Ve Farklı kadınlık Hallerini Bir Dans Salonunda Okumak”. Fe Dergi 7, sy. 2 (Aralık 2015): 104-19. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000147.