Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Tüketilen ve “İktidar”laşan bir beden: “Amerikan Sapığı”

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 71 - 86, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000077

Öz

Kapitalizmin yükselmesi ile beraber önem kazanan beden ve cinsellik, hem sosyal ve siyasi hem de ekonomik mekanizmaların denetimine girmeye başlamıştır. Makale, bu gelişmeye paralel bedenin kurgulanan, inşa edilen, hatta üzerinde çalışılan, teoriler üretilen bir alan olduğunu iddia eden, bu yüzden birbirine benzemez olduğu iddia edilen beden ve cinselliklerin gerçekte ne kadar “öznel” ve de “doğal” olduğunu sorgulayarak “biyoloji”ye derin bir darbe indiren Foucault’nun bedenler üzerinde iktidarı açımlayan “tüketim kültürü kuramını” baz alıyor ve kuramı, bu argümanı destekleyen en iyi örneklerden biri olarak Bret Easton Ellis’in 2006 yılında yayımlanan Amerikan Sapığı adlı yapıtı üzerinden incelemeyi hedefliyor. Bunu yaparken bedenin kimlik üzerinde kurduğu iktidara ve bu iktidarın öznenin eksikliklerini su yüzüne çıkararak “ben” de yarattığı sancıya dikkat çekmeye çalışarak, romanın bugüne kadarki analizlerinden farklı bir bakış ortaya koyuyor

Kaynakça

 • Barry, Peter. Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory (Manchester: Manchester University Press, 2009).
 • Bertens, Hans. Literary Theory The Basics (Routledge: New York, 2004).
 • Blazer, Alex B. “Chasms of Reality, Aberrations of Identity: Defining the Postmodern Through Bret Easton Ellis’s American Psycho” Americana: The Journal of American Popular Culture 1900 to Present 1 (2), (2002).
 • Butler, Judith. Cinsiyet Belası (Çev.) Başak Ertür (İstanbul: Metis, 2008).
 • Cojocaru, Daniel. “Confessions of an American Psycho: James Hogg‟s and Bret Easton Ellis‟s Anti-Heroes‟ Journey from Vulnerability to Violence.” Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture 15/16 (2008/2009): 185 – 200.
 • Connell, W.R. Masculunities (Cambridge:Polity Press, 1985).
 • Connell, W.R Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, (Çev.) Cem Soydemir (İstanbul:Ayrıntı, 1987).
 • Connell, W.R. “Globalization, Imperialiism and Masculinities”, Handbook of Studies on Men and Masculinities, (der.)M.Kimmel, J.Hearn, W.Connell (California:Sage Publiation, 2005), 74.
 • de Beauvoir, Simone. The Second Sex, (N.y: Bantum, 1949).
 • Diamond Irene, Lee Quinby. Feminism and Foucault, (North Eastern University Press, 1988).
 • Doltaş, Dilek. Postmodernizm ve Elestirisi (İstanbul:Inkılâp Yayıncılık, 2003).
 • Donavan Josephine. Feminist Teori, (Çev.) Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Meltem Ağduk Gevrek, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007).
 • Eldridge, David. “The Generic American Psycho”, Journal of American Studies 42 (2008): 19 – 33.
 • Elif, Ayşegül. “M. Foucault, Büyük Kapatılma, Dünya Tımarhane mi?”, http://www.cemaat.com/micheal- foucault/2008.
 • Ellis, Bret Easton. Amerikan Sapığı ( İstanbul: İthaki Yayınları, 2006).
 • Ferguson, Kathy E. The Feminist Case Against Bureaucracy, (Philadelphia:Temple University Press, 1984)
 • Foucault, Michelle. Hapishanenin Doğuşu, (Çev.) Mehmet Ali Kılıçbay, (Ankara:İmge Yayıncılık, 1992).
 • Foucault, Michelle. Cinselliğin Tarihi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları,2007).
 • Herzogenrath, Bernd. “The [Pri:‟fiks] Rules: American Psycho and the Poetics of [Mis].” (Mis)understanding Postmodernism and the Fiction of Politics and the Politics of Fiction, (Ed.) Michal Peprník & Matthew Swene, (Olomouc: Univerzita Palackého,2003).
 • Işık, Emre. Beden ve Toplum Kuramı Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine (İstanbul:Bağlam Yayınları, 1998).
 • Kamla, Bhasin. Toplumsal Cinsiyet ve Bize Yüklenen Roller, (Çev.) Kader Ay, (İstanbul:Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, 2003).
 • Keller, Evelyn Fox. “Feminism and Science”, Signs 7, no:3, (1987).
 • Keskin, Ferda. “Foucault’un Özne ve İktidar Kavramları Üstüne”, http://www.cangüngen.com/2011/08
 • Kristeva, Julia. Korkunun Güçleri, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004).
 • Kriseva, Julia. Ruhun Yeni Hastalıkları (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007).
 • Matula, Jaroslav. Satirical and Transgressive Elements in Bret Easton Ellis’ American Psycho (Brno:Masaryk University Brno, 2011).
 • Millon, T. ve G.S. Everly. Personality and Its Disorders: A Biosocial Learning Approach (New York: Wiley, 1985).
 • Rosenblatt, Rogen. “Snuff This Book Will Bret Easton Ellis Get Away With Murder?”, The New York Times, ( 16 Dec 1990). NYTimes.com. Son erişim, 23 Sept 2011.
 • Saydam, Ahmet. “Görülmeden Gözetim Altında Tutan Hapishane Sistemi”, http://erilkent.blogspot.com.2007. s.291- 331.
 • Sancar, S. Erkeklik İmkansız İktidar (İstanbul: Metis, 2009).
 • Sazyek, Hakan. “Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler”, Hece Dergisi 65/66/67, (2002): 493-509.
 • Schoene, Berthold. “Serial Masculinity: Psychopathology and Oedipal Violence in Bret Easton Ellis‟s American Psycho.” Modern Fiction Studies 54/2 (2008): 378 – 397.
 • Serpel, C.N.“Repetition and the Ethics of Suspended Reading in American Psycho”, Critique 51, (1), (2009):47-73.
 • Storey, Mark.“And As Things Fell Apart”: The Crisis of Postmodern Masculinity in Bret Easton Ellis‟s American Psycho and Dennis Cooper‟s Frisk.” Critique: Studies in Contemporary Fiction 47 (2005): 57 – 72.
 • Young, Iris Moris. “Yaşanan Bedene Karşı Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal Yapı ve Öznellik Üzerine Düşünceler” Cogito, sayı:58 (2009)

A consumed body and its becoming “Power”: “American Psycho”

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 71 - 86, 01.06.2012
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000077

Öz

A consumed body and its becoming “Power”: “American Psycho” Capitalisim centers on bodies and sex, which are controlled by social, economic and politic mechanisms. This article is based on “Consumer Culture Theory” of Foucault, who claimed that body is a field which is studied, analyzed, categorized and constructed. Foucault rigorously questioned biology by questioning whether the bodies are natural or not. The article aims at analyzing this theory on one of the most radical books of this century, “American Psycho?” as it strongly supports Foucault’s thesis. My analysis draws attention to the power of body over identity and the ability to reveal deficiencies of “subject” of this power of the body

Kaynakça

 • Barry, Peter. Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory (Manchester: Manchester University Press, 2009).
 • Bertens, Hans. Literary Theory The Basics (Routledge: New York, 2004).
 • Blazer, Alex B. “Chasms of Reality, Aberrations of Identity: Defining the Postmodern Through Bret Easton Ellis’s American Psycho” Americana: The Journal of American Popular Culture 1900 to Present 1 (2), (2002).
 • Butler, Judith. Cinsiyet Belası (Çev.) Başak Ertür (İstanbul: Metis, 2008).
 • Cojocaru, Daniel. “Confessions of an American Psycho: James Hogg‟s and Bret Easton Ellis‟s Anti-Heroes‟ Journey from Vulnerability to Violence.” Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture 15/16 (2008/2009): 185 – 200.
 • Connell, W.R. Masculunities (Cambridge:Polity Press, 1985).
 • Connell, W.R Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, (Çev.) Cem Soydemir (İstanbul:Ayrıntı, 1987).
 • Connell, W.R. “Globalization, Imperialiism and Masculinities”, Handbook of Studies on Men and Masculinities, (der.)M.Kimmel, J.Hearn, W.Connell (California:Sage Publiation, 2005), 74.
 • de Beauvoir, Simone. The Second Sex, (N.y: Bantum, 1949).
 • Diamond Irene, Lee Quinby. Feminism and Foucault, (North Eastern University Press, 1988).
 • Doltaş, Dilek. Postmodernizm ve Elestirisi (İstanbul:Inkılâp Yayıncılık, 2003).
 • Donavan Josephine. Feminist Teori, (Çev.) Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Meltem Ağduk Gevrek, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007).
 • Eldridge, David. “The Generic American Psycho”, Journal of American Studies 42 (2008): 19 – 33.
 • Elif, Ayşegül. “M. Foucault, Büyük Kapatılma, Dünya Tımarhane mi?”, http://www.cemaat.com/micheal- foucault/2008.
 • Ellis, Bret Easton. Amerikan Sapığı ( İstanbul: İthaki Yayınları, 2006).
 • Ferguson, Kathy E. The Feminist Case Against Bureaucracy, (Philadelphia:Temple University Press, 1984)
 • Foucault, Michelle. Hapishanenin Doğuşu, (Çev.) Mehmet Ali Kılıçbay, (Ankara:İmge Yayıncılık, 1992).
 • Foucault, Michelle. Cinselliğin Tarihi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları,2007).
 • Herzogenrath, Bernd. “The [Pri:‟fiks] Rules: American Psycho and the Poetics of [Mis].” (Mis)understanding Postmodernism and the Fiction of Politics and the Politics of Fiction, (Ed.) Michal Peprník & Matthew Swene, (Olomouc: Univerzita Palackého,2003).
 • Işık, Emre. Beden ve Toplum Kuramı Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine (İstanbul:Bağlam Yayınları, 1998).
 • Kamla, Bhasin. Toplumsal Cinsiyet ve Bize Yüklenen Roller, (Çev.) Kader Ay, (İstanbul:Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları, 2003).
 • Keller, Evelyn Fox. “Feminism and Science”, Signs 7, no:3, (1987).
 • Keskin, Ferda. “Foucault’un Özne ve İktidar Kavramları Üstüne”, http://www.cangüngen.com/2011/08
 • Kristeva, Julia. Korkunun Güçleri, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004).
 • Kriseva, Julia. Ruhun Yeni Hastalıkları (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007).
 • Matula, Jaroslav. Satirical and Transgressive Elements in Bret Easton Ellis’ American Psycho (Brno:Masaryk University Brno, 2011).
 • Millon, T. ve G.S. Everly. Personality and Its Disorders: A Biosocial Learning Approach (New York: Wiley, 1985).
 • Rosenblatt, Rogen. “Snuff This Book Will Bret Easton Ellis Get Away With Murder?”, The New York Times, ( 16 Dec 1990). NYTimes.com. Son erişim, 23 Sept 2011.
 • Saydam, Ahmet. “Görülmeden Gözetim Altında Tutan Hapishane Sistemi”, http://erilkent.blogspot.com.2007. s.291- 331.
 • Sancar, S. Erkeklik İmkansız İktidar (İstanbul: Metis, 2009).
 • Sazyek, Hakan. “Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler”, Hece Dergisi 65/66/67, (2002): 493-509.
 • Schoene, Berthold. “Serial Masculinity: Psychopathology and Oedipal Violence in Bret Easton Ellis‟s American Psycho.” Modern Fiction Studies 54/2 (2008): 378 – 397.
 • Serpel, C.N.“Repetition and the Ethics of Suspended Reading in American Psycho”, Critique 51, (1), (2009):47-73.
 • Storey, Mark.“And As Things Fell Apart”: The Crisis of Postmodern Masculinity in Bret Easton Ellis‟s American Psycho and Dennis Cooper‟s Frisk.” Critique: Studies in Contemporary Fiction 47 (2005): 57 – 72.
 • Young, Iris Moris. “Yaşanan Bedene Karşı Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal Yapı ve Öznellik Üzerine Düşünceler” Cogito, sayı:58 (2009)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Çiğdem AKGÜL Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
AKGÜL, Çiğdem. “Tüketilen Ve “İktidar”laşan Bir Beden: ‘Amerikan Sapığı’”. Fe Dergi 4, sy. 2 (Haziran 2012): 71-86. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000077.

Cited By