Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni queer sinema: Öncesi ve sonrası

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 0 - 15, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000039

Öz

Bu çalışmada, 1990’lı yıllarda özellikle ABD’de bağımsız sinemanın bir parçası olarak ortaya çıkan ve Britanya’da da birkaç yönetmenin filmleriyle karşılığını bulan ‘Yeni Queer Sinema’ akımı ile söz konusu akımın öncesindeki dönemlerde sinemanın sunduğu eşcinsellik temsilleri üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, queer kuram ve bu kuramdan yola çıkılarak geliştirilen queer film çalışmalarına ilişkin bir çerçeve sunulmakta ve ‘Yeni Queer Sinema’nın nasıl ortaya çıktığı, hangi sinemacıların bu kategori içinde değerlendirildikleri ve bu sinemacıların filmlerinin biçim ve içerikle ilgili özellikleri gibi konular ele alınmaktadır. Çalışma ayrıca, queer sinemanın öncülerinden de söz etmekte ve ‘Yeni Queer Sinema’nın yaklaşık yirmi yıl sonrasındaki görünümünü, yani bugünkü durumunu analiz etmektedir

Kaynakça

 • Aaron, Michele. “New Queer Cinema: An Introduction”, New Queer Cinema: A Critical Reader ed. Michele Aaron, (ABD: Rutgers University Press, 2004),. 3–14.
 • Arroyo, Jose. (1993) “Death Desire and Identity: The Political Uncosncious of ‘New Queer Cinema’”, Activating Theory: Lesbian, Gay, Bisexual Politics ed. Joseph Bristow, Angelia R. Wilson (Londra: Lawrence & Wishart, 1993), 70–96.
 • Benshoff, Harry ve Sean Griffin. “General Indtroduction: Queer Cinema, The Film Reader”, Queer Cinema, The Film Reader ed. Harry Benshoff ve Sean Griffin (ABD: Routledge, 2004), 1–15.
 • Butler, Judith (2008) Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi çev. Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 2008)
 • Clarke, Roger. “Lonesome cowboys”, Sight and Sound 6 (1) (2006): 28–32.
 • Davies, Steven Paul. (2010) Eşcinsel Sineması Tarihi: Sinemada Görünür Olmak, çev. Ali Toprak (İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, 2010).
 • DeAngelis, Michael. “Queer Theory”, Schirmer Encyclopedia of Film (Cilt 3) ed: Barry Keith Grant (Londra: Thomson Gale, 2007): 363–368.
 • Dyer, Richard. “Introduction”, Gays and Film ed. Richard Dyer (Londra: BFI, 1980), 1–12.
 • Dyer, Richard. “Stereotyping”, Gays and Film ed. Richard Dyer (Londra: BFI, 1980), 27–39.
 • Dyer, Richard. Now You See It: Studies on Lesbian and Gay Film, Londra: Routledge, 1990)
 • Leung, Helen Hok-Sze. “New Queer Cinema and Third Cinema”, New Queer Cinema: A Critical Reader ed. Michele Aaaron (ABD: Rutgers University Press, 2004), 155–167.
 • Jagose, Annamarie. Queer Theory: An Introduction (New York: New York University Press, 1996).
 • Rich, B. Ruby. “Homo pomo: the new queer cinema”, Women and Film: A Sight and Sound Reader ed. Pam Cook ve Philip Dodd (Londra: Scarlet Press, 1995), 164–174.
 • Rich, B. Ruby. “Queer and present danger”, Sight and Sound (Mart 2000), http://www.bfi.org.uk/sightandsound/feature/80, siteye 01.12.2010 tarihinde erişildi.
 • Russo, Vito. The Celluloid Closet (New York: Harper and Row Publishers, 1981).
 • Russo, Vito. “A State of Being”, Film Comment, (Nisan1986): 32.
 • Stacey, Jackie ve Sarah Street. “Introduction: Queering Screen”, Queer Screen: A Screen Reader ed. Jackie Stacey ve Sarah Street (Londra: Routledge, 2007), 1–18.
 • Taubin, Amy. “Queer male cinema and feminism”, Women and Film: A Sight and Sound Reader ed. Pam Cook ve Philip Dodd (Londra: Scarlet Press, 1995), 176–179.
 • Wood, Robin. “Responsibilities of a Gay Film Critic”, Movies and Methods (Cit II) ed. Bill Nichols (ABD: University of California Press, 1985), 649–660.

New queer cinema: Before and after

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 0 - 15, 01.01.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000039

Öz

This work aims to focus on ‘New Queer Cinema’, a movement which emerged as part of the independent filmmaking in the USA of the 1990s, as well as represented by the films of few British directors. This work, which offers a brief history on the representation of homosexuality in Western cinema, also dwells on queer theory and queer film studies. After dealing with the directors of the ‘New Queer Cinema’ and their films, the work focuses on the aftermath of the movement

Kaynakça

 • Aaron, Michele. “New Queer Cinema: An Introduction”, New Queer Cinema: A Critical Reader ed. Michele Aaron, (ABD: Rutgers University Press, 2004),. 3–14.
 • Arroyo, Jose. (1993) “Death Desire and Identity: The Political Uncosncious of ‘New Queer Cinema’”, Activating Theory: Lesbian, Gay, Bisexual Politics ed. Joseph Bristow, Angelia R. Wilson (Londra: Lawrence & Wishart, 1993), 70–96.
 • Benshoff, Harry ve Sean Griffin. “General Indtroduction: Queer Cinema, The Film Reader”, Queer Cinema, The Film Reader ed. Harry Benshoff ve Sean Griffin (ABD: Routledge, 2004), 1–15.
 • Butler, Judith (2008) Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi çev. Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 2008)
 • Clarke, Roger. “Lonesome cowboys”, Sight and Sound 6 (1) (2006): 28–32.
 • Davies, Steven Paul. (2010) Eşcinsel Sineması Tarihi: Sinemada Görünür Olmak, çev. Ali Toprak (İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, 2010).
 • DeAngelis, Michael. “Queer Theory”, Schirmer Encyclopedia of Film (Cilt 3) ed: Barry Keith Grant (Londra: Thomson Gale, 2007): 363–368.
 • Dyer, Richard. “Introduction”, Gays and Film ed. Richard Dyer (Londra: BFI, 1980), 1–12.
 • Dyer, Richard. “Stereotyping”, Gays and Film ed. Richard Dyer (Londra: BFI, 1980), 27–39.
 • Dyer, Richard. Now You See It: Studies on Lesbian and Gay Film, Londra: Routledge, 1990)
 • Leung, Helen Hok-Sze. “New Queer Cinema and Third Cinema”, New Queer Cinema: A Critical Reader ed. Michele Aaaron (ABD: Rutgers University Press, 2004), 155–167.
 • Jagose, Annamarie. Queer Theory: An Introduction (New York: New York University Press, 1996).
 • Rich, B. Ruby. “Homo pomo: the new queer cinema”, Women and Film: A Sight and Sound Reader ed. Pam Cook ve Philip Dodd (Londra: Scarlet Press, 1995), 164–174.
 • Rich, B. Ruby. “Queer and present danger”, Sight and Sound (Mart 2000), http://www.bfi.org.uk/sightandsound/feature/80, siteye 01.12.2010 tarihinde erişildi.
 • Russo, Vito. The Celluloid Closet (New York: Harper and Row Publishers, 1981).
 • Russo, Vito. “A State of Being”, Film Comment, (Nisan1986): 32.
 • Stacey, Jackie ve Sarah Street. “Introduction: Queering Screen”, Queer Screen: A Screen Reader ed. Jackie Stacey ve Sarah Street (Londra: Routledge, 2007), 1–18.
 • Taubin, Amy. “Queer male cinema and feminism”, Women and Film: A Sight and Sound Reader ed. Pam Cook ve Philip Dodd (Londra: Scarlet Press, 1995), 176–179.
 • Wood, Robin. “Responsibilities of a Gay Film Critic”, Movies and Methods (Cit II) ed. Bill Nichols (ABD: University of California Press, 1985), 649–660.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nejat Ulusay Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Ulusay, Nejat. “Yeni Queer Sinema: Öncesi Ve Sonrası”. Fe Dergi 3, sy. 1 (Ocak 2011): 0-15. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000039.