Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi - Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler ve Abjection

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 37 - 46, 01.01.2011

Öz

Kadın bedeninin alışılagelmiş erotik temsilini yıkarak, yaralı, parçalanmış, hastalıklı bedenler ve kadın vücudunun biyolojik yapısı üzerinde çalışmalar yapan abject sanatın önemli temsilcilerinden Kiki Smith; ruh-beden, yaşam-ölüm, güzellik-iğrençlik temaları üzerinde çalışmalarını biçimlendirir. 1980 sonrasında beden ve kimlik sorgulamalarına yönelen Kiki Smith’in yapıtları; kadın bedeni ve bedensel süreçlerin irdelendiği çalışmalar, ilkel korkular, psikolojik tramvalar, yarı hayvan yarı insan figürler, dinsel ikonlar, doğum, ölüm, vahşet, ahlak temaları üzerinde betimlenir. İzleyicide iğrenme duygusu açığa çıkaran bu beden sorgulamaları; cinsiyet araştırmaları, The roots of Abject art can be traced back to the early 20th century.feminizm ve postmodern söylemle ilişkili olarak dilbilim ve psikanaliz çalışmaları yapan Julia Kristeva’nın “abject” iğrenç kavramı ile ilişkilendirilir

Kaynakça

 • Benhabib, Seyla. Feminizm ve Postmodernizim; Çatışan Feminizimler, (Metis Yayınları, İstanbul: 2008)
 • Berktay, Fatmagül. Tarihin Cinsiyeti, (Metis Yayınları, İstanbul: 2006)
 • Direk, Zeynep. Adet Kanaması Tecrübesi: Sınırlar ve Ufuklar, Gogito, (Yapı Kredi Yayınları, sayı:37, 2003)
 • Durmuşoğlu, Övül. Abject: Bedenin Okunamazlığının Gücü, Gogito, (Yapı Kredi Yayınları, sayı: 43, 2005), 12.
 • Heartney, Eleanor. “Kiki Smith: A View from the Inside Out After the Revolution Women Who Transformed Contemporary Art, ( Prestel, New York: 2007)
 • Foster, Hal. Gerçeğin Geri Dönüşü; Yüzyılın Sonunda Avangard, (Çev) Esin Hoşsucu, (Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2009)
 • Jones, Amelia. “Beden Sanatı Özneyi Sahnelemek”, Sanat Cinsiyet, Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, (ed.) Ahu Antmen, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2008), 299.
 • Lechte, John. Fifty Key Contemporary Thinkers; From Sutructualism to Postmodernity, (Routledge, London: ) Pacteau, Francette. Güzellik Semptomu, (Çev)Banu Erol, (Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2005)
 • Pollock,Griselda ve Rozsika Parker. Old Mistress,Women, Art and İdeology, ( New York:1981), 505.
 • Posner, Helaine. Kiki Smith, (The Monocelli Pres, 2005).

Artwork Reading; Inside-Outside of the Body; Abjections and Physical Processes of the Works of Kiki Smith

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 1, 37 - 46, 01.01.2011

Öz

Kiki Smith Kiki Smith, who challenges common concepts of the erotic representation of woman body is an important representative of abject art which focus on infected, shredded bodies and the biological construct of the female body. After 1980, Kiki Smith’s work is described as female body and physical processes, primitive fears, psychological traumas, half-animal half-human figures, religious icons, death, massacre and moral issues. In relation to postmodern expression, these physical questionings which awaken disgust in the audiences is related gender investigations, feminism and and the term “abject” of Julia Kristeva who works on philology and psychoanalyses

Kaynakça

 • Benhabib, Seyla. Feminizm ve Postmodernizim; Çatışan Feminizimler, (Metis Yayınları, İstanbul: 2008)
 • Berktay, Fatmagül. Tarihin Cinsiyeti, (Metis Yayınları, İstanbul: 2006)
 • Direk, Zeynep. Adet Kanaması Tecrübesi: Sınırlar ve Ufuklar, Gogito, (Yapı Kredi Yayınları, sayı:37, 2003)
 • Durmuşoğlu, Övül. Abject: Bedenin Okunamazlığının Gücü, Gogito, (Yapı Kredi Yayınları, sayı: 43, 2005), 12.
 • Heartney, Eleanor. “Kiki Smith: A View from the Inside Out After the Revolution Women Who Transformed Contemporary Art, ( Prestel, New York: 2007)
 • Foster, Hal. Gerçeğin Geri Dönüşü; Yüzyılın Sonunda Avangard, (Çev) Esin Hoşsucu, (Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2009)
 • Jones, Amelia. “Beden Sanatı Özneyi Sahnelemek”, Sanat Cinsiyet, Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, (ed.) Ahu Antmen, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2008), 299.
 • Lechte, John. Fifty Key Contemporary Thinkers; From Sutructualism to Postmodernity, (Routledge, London: ) Pacteau, Francette. Güzellik Semptomu, (Çev)Banu Erol, (Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2005)
 • Pollock,Griselda ve Rozsika Parker. Old Mistress,Women, Art and İdeology, ( New York:1981), 505.
 • Posner, Helaine. Kiki Smith, (The Monocelli Pres, 2005).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Banu ÇOLAK
Gazi Üniversitesi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
ÇOLAK, Banu. “Yapıt Okuma; Bedenin İçerisi - Dışarısı; Kiki Simith’in Çalışmalarında Bedensel Süreçler Ve Abjection”. Fe Dergi 3, sy. 1 (Ocak 2011): 37-46.