Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Sineması’nda Kadın Yönetmenlerin Gözünden Aile İçi Şiddet: Benim Sinemalarım, Aşk Ölümden Soğuktur ve Parçalanma

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 1, 32 - 42, 01.01.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000021

Öz

Aile içi şiddet erkek egemen ideolojinin başka bir deyişle ataerkilliğin bir ürünüdür. Bu bağlamda kadın yönetmenlerin aile içi şiddeti ele alırken, erkek egemen söylemin dışında bir yorum getirip getirmedikleri, kadınların kendi yaşamlarına dair tecrübelerini kadın bakış açısından, kadınları özne konumuna oturtarak ve kadınları nesneleştirmeden sunup sunmadıkları önemli sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. 1980 sonrası Türkiye Sineması’nda kadın yönetmenlerin sayısı artmıştır ve kadın yönetmenlerin kadın öyküleri anlatan filmler çektikleri gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Fromm, Erich, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı Çev: Yurdanur Salman Nalan İçten (İstanbul: Payel Yayınları, 1990).
 • Füruzan, Benim Sinemalarım (Ankara: Bilgi Yayınları, 1973).
 • Guin, Ursula Le, Kadınlar Rüyalar Ejderhalar Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen, Bülent Somay, Deniz Erksan (İstanbul: Metis Yayınları, 2002).
 • Irigaray, Luce Ben Sen Biz çev: Sabri Büyükdüvenci, Nilgün Tutal (Ankara: İmge Yayınları, 2006).
 • İlkkaracan, Pınar, Leyla Gülçür, Canan Arın Sıcak Yuva Masalı (İstanbul: Metis Yayınları, 1996).
 • Öztürk, Semire Ruken, Sinemada Kadın Olmak (İstanbul: Alan Yayınları, 2000).
 • _________________ Sinemanın Dişil Yüzü (İstanbul: Om Yayınları, 2004).
 • Peırce, Leslıe P, “Ekberiyet, Cinsellik ve Toplum Düzeni: Toplumsal Cinsiyetle İlgili Osmanlı Söz Dağarcığı” Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları ed: Madeline C.Zılfı, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ). Segal, Lynee, Ağır Çekim; Değişen Erkeklikler Değişen Erkekler Çev: Volkan Ersoy (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ). Tekeli, Şirin (Yayına Hazırlayan) 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (İstanbul: İletişim Yayınları, ).
 • Arıcıoğlu, Seda, Erotik Edebiyat Çıplak Kalemli Kadınlar, http://tempodergisi.net/kultur/15259/
 • Atik, Özden, Bugün Belki Telefon Ederler, http://www.aksam.com.tr/arsiv/akşam/2003/05/12/yaşam/yasam5.html
 • Cömert, Hasan, Mayınla Yok Olan Hayatlar, http://www.ntvmsnbc.com/id/25013036/
 • Tulgar, Ahmet, Belki İlk Günkü Kadar Güçlü Değilim Ama Vazgeçmeyeceğim http://www.milliyet.com./2004/01/15/pazar/apaz.html
 • ___________ Bu Dava İzlanda da Hala Gündemin İlk Maddesi, http://www.milliyet.com/2004/01/09/pazar/paz01.html
 • Adalet Ağaoğlu Memleketi Nallıhan'da, http://www.beypazarigundem.com/news_detail.php?id=1369
 • Kezzap Atılan Yüz Normale Döner mi? http://www.estetikhaber.com/estetik-haberleri/kezzapli-yuz-normale-donermi.html

Domestic Violence from the Point of View of Women Directors in Turkish Cinema

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 1, 32 - 42, 01.01.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000021

Öz

Domestic violence is an outcome of male dominated ideology, in other words patriarchy. In this context, when women directors handle domestic violence in their films, important questions arise such as the following: Do the women directors have a different consideration than the male dominated discourse? Do they present the experience of women regarding their own lives from the point of view of women, in a way that women are the agents and without objectifying women? After 1980, there has been an increase in the number of the women directors in Turkish Cinema and it has been observed that women directors make movies of women stories. In this study, while all of the women directors of Turkish Cinema from the beginning are overviewed, the lives of Füruzan, Gülsün Karamustafa, and Canan Gerede are dealt with in details. There are three films directed by the women directors handling with domestic violence: Benim Sinemalarım/My Cinemas Füruzan and Güslün Karamustafa , Aşk Ölümden Soğuktur/Love is Colder Than Death Canan Gerede and Parçalanma/The Split Canan Gerede . The above mentioned movies of 1990’s and consequently the directors are examined within the framework of female characters, presentation of violence towards women, the questioning of male dominated ideology and handling of domestic violence and common points and distinctions of the directors are put forth. Keywords: women directors, women’s point of view, male dominated point of view, female character, domestic violence.

Kaynakça

 • Fromm, Erich, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı Çev: Yurdanur Salman Nalan İçten (İstanbul: Payel Yayınları, 1990).
 • Füruzan, Benim Sinemalarım (Ankara: Bilgi Yayınları, 1973).
 • Guin, Ursula Le, Kadınlar Rüyalar Ejderhalar Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen, Bülent Somay, Deniz Erksan (İstanbul: Metis Yayınları, 2002).
 • Irigaray, Luce Ben Sen Biz çev: Sabri Büyükdüvenci, Nilgün Tutal (Ankara: İmge Yayınları, 2006).
 • İlkkaracan, Pınar, Leyla Gülçür, Canan Arın Sıcak Yuva Masalı (İstanbul: Metis Yayınları, 1996).
 • Öztürk, Semire Ruken, Sinemada Kadın Olmak (İstanbul: Alan Yayınları, 2000).
 • _________________ Sinemanın Dişil Yüzü (İstanbul: Om Yayınları, 2004).
 • Peırce, Leslıe P, “Ekberiyet, Cinsellik ve Toplum Düzeni: Toplumsal Cinsiyetle İlgili Osmanlı Söz Dağarcığı” Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları ed: Madeline C.Zılfı, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ). Segal, Lynee, Ağır Çekim; Değişen Erkeklikler Değişen Erkekler Çev: Volkan Ersoy (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, ). Tekeli, Şirin (Yayına Hazırlayan) 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (İstanbul: İletişim Yayınları, ).
 • Arıcıoğlu, Seda, Erotik Edebiyat Çıplak Kalemli Kadınlar, http://tempodergisi.net/kultur/15259/
 • Atik, Özden, Bugün Belki Telefon Ederler, http://www.aksam.com.tr/arsiv/akşam/2003/05/12/yaşam/yasam5.html
 • Cömert, Hasan, Mayınla Yok Olan Hayatlar, http://www.ntvmsnbc.com/id/25013036/
 • Tulgar, Ahmet, Belki İlk Günkü Kadar Güçlü Değilim Ama Vazgeçmeyeceğim http://www.milliyet.com./2004/01/15/pazar/apaz.html
 • ___________ Bu Dava İzlanda da Hala Gündemin İlk Maddesi, http://www.milliyet.com/2004/01/09/pazar/paz01.html
 • Adalet Ağaoğlu Memleketi Nallıhan'da, http://www.beypazarigundem.com/news_detail.php?id=1369
 • Kezzap Atılan Yüz Normale Döner mi? http://www.estetikhaber.com/estetik-haberleri/kezzapli-yuz-normale-donermi.html

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Important Information
Yazarlar

Gül YAŞARTÜK Bu kişi benim
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
YAŞARTÜK, Gül. “Türkiye Sineması’nda Kadın Yönetmenlerin Gözünden Aile İçi Şiddet: Benim Sinemalarım, Aşk Ölümden Soğuktur Ve Parçalanma”. Fe Dergi 2, sy. 1 (Ocak 2010): 32-42. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000021.