Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evim, Güzel Evim: Bir Sığınmaevinde Feminist Yapı Çözümü

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 1, 42 - 57, 01.01.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000022

Öz

Bu yazı Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlayan deneyimimizi gözden geçirmeyi ve aktarmayı amaçlamaktadır. Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi yerel yönetime bağlı bir sığınmaevidir ve gerek örgütsel yapısı ve gerek iç işleyişi açısında dikkat çekici ataerkil örüntülerle çevrilmiştir. Sığınmaevi içindeki çalışmalarımız ataerkil şiddetten bağımsız bir örgütlenme, çalışma ve nihayet yaşama alanı geliştirmek niyeti çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yazıda bir yandan sığınmaevinde ataerkilliğin tezahürlerine yönelik gözlemlerimiz ve bu tezahürleri mümkün kılan pratikleri değiştirmek için gösterdiğimiz çabayı, diğer yandan gerçekleştirmeye çalıştığımız ve hala sümekte olan ve bir model oluşturma yolunda ilerleyen yeniden yapılanma/yapılaşma çalışmalarını paylaşmak istedik

Kaynakça

 • 10.Kadın Sığınakları Kurultayı Sonuç Bildirgesi http://www.ucansupurge.org/arsiv/www.ucansupurge.org/indexfc2a.html? option=com_content&task=view&id=4096&Itemid=77
 • Appelt, Birgit, Verena Kaselitz, Rosa Logar (der) Şiddetten Uzakta: Bir Sıgınak Nasıl Kurulur? Nasıl Yürütülür? Çeviri: Zeynep Korkman (İstanbul: Mor Çatı Yayınları, 2007).
 • Bayrakçeken Tüzel, Gökçe, Being and Becoming Professional: Work and Liberation Through Women’s Narratives in Turkey (Phd Thesis Submitted to the Graduate School of Socıal Scıences of Middle East Technical Unıversity, Ankara, 2004).
 • Bayrakçeken Tüzel, Gökçe , “Feminist bir doktora tezi yazmak…”, méthodos kuram ve yöntem kenarından, ed. Dilek Hattatoğlu & Gökçen Ertuğrul, (İstanbul: E Yayınları,. 2009).
 • Elson, Diane & Ruth Pearson, “Third World Manufacturing”, ed. Feminist Review, Waged Work: A Reader, (London: Virago, 1986).
 • Karakaş, Sultan, Ülker Şener, Nur Otaran Kadın Sığınmaevleri Kılavuzu (Ankara: T.C. KSGM Yayınları, 2008).
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği
 • Taylı, Ülfet, Gülsun Kanat, Zelal Yalçın, Aile içinde kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve feminizm. http://www.morcati.org.tr/bk03.php
 • WORLD CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS Vienna, 14-25 June 1993 VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/A.CONF.157.23.En? OpenDocument

Home Sweet Home: Feminist Deconstruction in a Women’s Shelter

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 1, 42 - 57, 01.01.2010
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000022

Öz

Home Sweet Home: Feminist Deconstruction in a Women’s Shelter This paper is written to narrate, interpret and share our experiences starting from August 2009, at the Women’s Shelter of Çankaya Municipality, Ankara. Our Women’s Shelter shares the aims and the organizational structure of the municipal administration. This connection opens the shelter to the danger of bearing the patriarchal patterns of the organizational structure and the manners of work as well. Despite this structural disadvantages, we have intended to develop a place free from patriarchal violence to work and live. In this paper we intend point our observations considering the various manifestations of patriarchy and the practices within which patriarchy manifests itself as well as the reconstructive work we have been doing and hoping that is gradually becoming a model to free our shelter from these manifestations

Kaynakça

 • 10.Kadın Sığınakları Kurultayı Sonuç Bildirgesi http://www.ucansupurge.org/arsiv/www.ucansupurge.org/indexfc2a.html? option=com_content&task=view&id=4096&Itemid=77
 • Appelt, Birgit, Verena Kaselitz, Rosa Logar (der) Şiddetten Uzakta: Bir Sıgınak Nasıl Kurulur? Nasıl Yürütülür? Çeviri: Zeynep Korkman (İstanbul: Mor Çatı Yayınları, 2007).
 • Bayrakçeken Tüzel, Gökçe, Being and Becoming Professional: Work and Liberation Through Women’s Narratives in Turkey (Phd Thesis Submitted to the Graduate School of Socıal Scıences of Middle East Technical Unıversity, Ankara, 2004).
 • Bayrakçeken Tüzel, Gökçe , “Feminist bir doktora tezi yazmak…”, méthodos kuram ve yöntem kenarından, ed. Dilek Hattatoğlu & Gökçen Ertuğrul, (İstanbul: E Yayınları,. 2009).
 • Elson, Diane & Ruth Pearson, “Third World Manufacturing”, ed. Feminist Review, Waged Work: A Reader, (London: Virago, 1986).
 • Karakaş, Sultan, Ülker Şener, Nur Otaran Kadın Sığınmaevleri Kılavuzu (Ankara: T.C. KSGM Yayınları, 2008).
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği
 • Taylı, Ülfet, Gülsun Kanat, Zelal Yalçın, Aile içinde kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve feminizm. http://www.morcati.org.tr/bk03.php
 • WORLD CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS Vienna, 14-25 June 1993 VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/A.CONF.157.23.En? OpenDocument

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gökçe BAYRAKÇEKEN TÜZEL Bu kişi benim
Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi Yöneticisi


Didem GEDİZ GELEGEN Bu kişi benim
Çankaya Belediyesi Sağlık Müdür Yardımcısı.

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
BAYRAKÇEKEN TÜZEL, Gökçe, ve Didem GEDİZ GELEGEN. “Evim, Güzel Evim: Bir Sığınmaevinde Feminist Yapı Çözümü”. Fe Dergi 2, sy. 1 (Ocak 2010): 42-57. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000022.