Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bir keşif olarak modern kadınlık: tıp, beden ve cinsellik

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 2, 69 - 78, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000013

Öz

Modern liberal, özerk bireyin yaratılmasında içe kapanmış ve sınırları çizilmiş beden algısının önemli olduğunu belirtmek gerekir. Beden-akıl tamamlayıcılığından filizlenen modern insan öznesi, ancak rasyonelleşen akıl ve bireyselleşen bedenin birlikteliğinden doğabiliyordu. Bedenin sınırlarının belirlenmesinde ise sembolik evrenlerin standartlaşması önem kazanacaktır. Zamanın, mekânın ve dilin standartlaşmasıyla cinsiyetler bedenlere sığdırılıyor, bedenden taşanlar ise hastalıklar ve suçlar olarak kategorize ediliyorlardı. Modern kadınlık, modern tıp bilgisinin eliyle, cinsiyetlerin bedenselleştirmesi yoluyla yaratılacaktır.

Modern womanhood as an invention: medicine, the body and sexuality

Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı: 2, 69 - 78, 01.06.2009
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000013

Öz

Drawing the boundries of the body is essential to form of an autonomous, individual human subject. The modern human subject is based on the complementarity of rationalized reason and an individualized body. The standartization of symbolic systems, that is, time, space and language, are used to restrict and regendering. Modern femininity relies upon such an embodiment of gender by means of modern medical science.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Elifhan KÖSE
Ankara Üniversitesi

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
KÖSE, Elifhan. “Bir keşif Olarak Modern kadınlık: Tıp, Beden Ve Cinsellik”. Fe Dergi 1, sy. 2 (Haziran 2009): 69-78. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000013.