Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kürtaj tartışmaları ve feminizm

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 1, 85 - 95, 01.06.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000133

Öz

Kürtajın kabul edilebilir ya da izin verilebilir bir eylem olup olmadığını etik ve hukuki temellerde tartışan pek çok argüman bulunmaktadır ve kürtaj tartışmalarına çoğunlukla “hak” temelli argümanların hakim olduğu görülmektedir. Tartışma genellikle yaşama hakkının hangi noktada başladığı ve kişinin otonomi hakkının sınırları üzerinde dönmektedir. Genel olarak kabul gören ve feministlerce de kullanılan bu argümanlar yine bazı feministlerce eleştirilmiş ve feminizmin kürtajı hangi temelde savunması gerektiği ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Hak söylemi ceninin yaşama hakkı ile kadının kendi bedeni üzerinde tasarruf hakkını karşı karşıya getirmekle ve kadının ezilen cinsiyet ve hamile kalabilen tek cinsiyet olarak özel durumunu görmezden gelinmesine yol açmakla eleştirilmiş ve hak söylemine alternatif olarak daha geniş bir üreme özgürlükleri çerçevesi, özen etiği, ve sorumluluk ve karar verme yetkisi konuları gündeme getirilmiştir. Kürtaja erişimin yasal ve güvenli olması gerektiği fikrinde buluşan feministler için bile geriye kürtaj konusunda cevaplanması gereken pek çok soru kalmaktadır. Bunlardan biri de cinsiyet seçimi için yapılan kürtajın kadının bilgi edinme ve seçme hakkına zarar vermeden nasıl engelleneceğidir

Kaynakça

 • Barın, Özlem. “Avrupa'da Kürtaj Hakları Mücadelesi”, Feminist Politika 7 (Yaz 2010): 41.
 • Boonin, David. A Defense of Abortion (New York: Cambridge University Press, 2003).
 • Bora, Aksu. “Birlik Ve Beraberliğe En Çok Muhtaç Olduğumuz Şu Günlerde Kürtaj Yasağı”, Amargi 26 (Güz 2012): 32-34.
 • Cannold, Leslie. The Abortion Myth: Feminism, Morality, and The Hard Choices Women Make (Hanover: University of New England, 2000).
 • Cherry, April L. “Feminist Understanding of Sex-Selective Abortion: Solely a Matter of Choice?”, Wisconsin Women's Law Journal 10 (1995): 161-223.
 • Çaha, Ömer. Sivil Kadın: Türkiye'de Kadın ve Sivil Toplum ( Ankara: Savaş Yayınevi, 2010).
 • Demir, Esra. “Kürtaj Hak Olursa Karar Kadınlara Kalır Mı?”, Amargi 26 (Güz 2012): 8-11.
 • Donovan, Josephine. Feminist Teori: Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri, çev. Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Meltem Ağduk Gevrek (İstanbul: İletişim Yayınları, 2010).
 • Feminist Politika, “İstediğimiz Zaman İstediğimiz Kadar Çocuk ”, 7 (Yaz 2010): 22-23
 • Gilligan, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development (USA: Harvard University Press, 2003) .
 • Greaves, Jason C. “Sex-Selective Abortion In The US: Does Roe v. Wade Protect Arbitrary Gender Discrimination”, Civil Rights Law Journal, c. 23, s. 3, (2013): 333-363.
 • Jaggar, Alison M. “Abortion and a Women's Right to Decide”, Living With Contradictions: Controversies in Feminist Social Ethics ed. Alison M. Jaggar (Colorado: Westview Press, 1994), 281-286.
 • Keskin, İçten. Amerika ve Türkiye'de Kürtaj Tartışmaları ve Feminizm Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2014).
 • Luthra, Rashmi. “Toward A Reconceptualization of 'Choice': Challenges By Women At The Margins”. Feminist Issues. (1993): 41-54.
 • MacKinnon, Catharine. Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, çev. Türkân Yöney, Sabir Yücesoy (İstanbul: Metis Yayınları, 2003).
 • Porter, Elisabeth. “Abortion Ethics: Rights and Responsibilities”, Hypatia 9, no.3 (1994): 66-87.
 • Saul, Jennifer Mather. Feminism: Issues and Arguments, (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Shrage, Laurie. Abortion and Social Responsibility: Depolarizing the Debate (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Smith, Andrea. “Beyond Pro-Choice Versus Pro-Life: Women of Color and Reproductive Justice” Feminist Formations 17, no. 1 (2005): 119-140.
 • Smyth, Lisa. “Feminism and Abortion Politics: Choice, Rights, and Reproductive Freedom”, Women's Studies Internatinal Forum 25 (2002): 335-345.
 • Thomson, Judith Jarvis. “A Defense of Abortion”, Philosophy and Public Affairs 1 (1971): 47-66.

Abortion debate and feminism

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 1, 85 - 95, 01.06.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000133

Öz

Abortion debate and feminism Abortion debate includes a variety of arguments on whether abortion is accepteble or permitable and it has been dominated by rights based arguments. The debate generally focuses on the beginning of right to live and the limits of right of autonomy. These generally accepted argument has been challenged by some feminists, and the question of on which base feminism should defend the access to abortion became a seperate debate. Rights discourse had been critised for making fetus' right to live and woman’s bodily autonomy seem as opposing interest and for disregarding the special situation of women as oppressed gender and as the only gender that can get pregrant. As an alternative to rights discourse, a wider frame for reproductive freedom, ethics of care, and responsibility and right to decide brought to attention. Even for those feminist who agree that aborion should be legal and safe there are still tons of questions left to answer. One of those questions is how to prevent sex selective abortion without disturbing woman's right to be informed and right to choose

Kaynakça

 • Barın, Özlem. “Avrupa'da Kürtaj Hakları Mücadelesi”, Feminist Politika 7 (Yaz 2010): 41.
 • Boonin, David. A Defense of Abortion (New York: Cambridge University Press, 2003).
 • Bora, Aksu. “Birlik Ve Beraberliğe En Çok Muhtaç Olduğumuz Şu Günlerde Kürtaj Yasağı”, Amargi 26 (Güz 2012): 32-34.
 • Cannold, Leslie. The Abortion Myth: Feminism, Morality, and The Hard Choices Women Make (Hanover: University of New England, 2000).
 • Cherry, April L. “Feminist Understanding of Sex-Selective Abortion: Solely a Matter of Choice?”, Wisconsin Women's Law Journal 10 (1995): 161-223.
 • Çaha, Ömer. Sivil Kadın: Türkiye'de Kadın ve Sivil Toplum ( Ankara: Savaş Yayınevi, 2010).
 • Demir, Esra. “Kürtaj Hak Olursa Karar Kadınlara Kalır Mı?”, Amargi 26 (Güz 2012): 8-11.
 • Donovan, Josephine. Feminist Teori: Amerikan Feminizminin Entelektüel Gelenekleri, çev. Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Meltem Ağduk Gevrek (İstanbul: İletişim Yayınları, 2010).
 • Feminist Politika, “İstediğimiz Zaman İstediğimiz Kadar Çocuk ”, 7 (Yaz 2010): 22-23
 • Gilligan, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development (USA: Harvard University Press, 2003) .
 • Greaves, Jason C. “Sex-Selective Abortion In The US: Does Roe v. Wade Protect Arbitrary Gender Discrimination”, Civil Rights Law Journal, c. 23, s. 3, (2013): 333-363.
 • Jaggar, Alison M. “Abortion and a Women's Right to Decide”, Living With Contradictions: Controversies in Feminist Social Ethics ed. Alison M. Jaggar (Colorado: Westview Press, 1994), 281-286.
 • Keskin, İçten. Amerika ve Türkiye'de Kürtaj Tartışmaları ve Feminizm Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2014).
 • Luthra, Rashmi. “Toward A Reconceptualization of 'Choice': Challenges By Women At The Margins”. Feminist Issues. (1993): 41-54.
 • MacKinnon, Catharine. Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, çev. Türkân Yöney, Sabir Yücesoy (İstanbul: Metis Yayınları, 2003).
 • Porter, Elisabeth. “Abortion Ethics: Rights and Responsibilities”, Hypatia 9, no.3 (1994): 66-87.
 • Saul, Jennifer Mather. Feminism: Issues and Arguments, (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Shrage, Laurie. Abortion and Social Responsibility: Depolarizing the Debate (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Smith, Andrea. “Beyond Pro-Choice Versus Pro-Life: Women of Color and Reproductive Justice” Feminist Formations 17, no. 1 (2005): 119-140.
 • Smyth, Lisa. “Feminism and Abortion Politics: Choice, Rights, and Reproductive Freedom”, Women's Studies Internatinal Forum 25 (2002): 335-345.
 • Thomson, Judith Jarvis. “A Defense of Abortion”, Philosophy and Public Affairs 1 (1971): 47-66.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

İçten KESKİN Bu kişi benim
Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası Ilişkiler Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
KESKİN, İçten. “Kürtaj tartışmaları Ve Feminizm”. Fe Dergi 7, sy. 1 (Haziran 2015): 85-95. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000133.