Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Woman Who Seeks Her Voice in the Present Cooling the Nights of Childhood: Tezer Özlü

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 2, 43 - 50, 01.12.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000122

Öz

This paper is about Tezer Özlü’s novel “Cold Nights of Childhood” [Çocukluğun Soğuk Geceleri], a novel with biographical traces and a sensitivity to time. In this novel, written in the second half of 1970s, through writing, she delivers her past to her own present. In her text, she walks about in the past, which she constructed again today. She places her yesterday’s story at the centre of an exhaustless fight between her past and present. We read this novel thinking on two major issues: what is like to write the past, living in the present time? Also, what does it tell us when a woman writes to rescue her life story from loneliness, oblivion and from remaining her private black box?

Kaynakça

 • Bayraktar, Nurcan. “Kadın bildungsları: “Okusun da büyüsün ninni”.” Kadınlar Dile Gelince: Küçük Hanımefendi’nin Edebiyat Atölyesi içinde, der. Aslı Güneş, İstanbul: Amargi, 2009.
 • Cixous, Hélène. “The Laugh of the Medusa.” Signs, 1976: 1 (4).
 • Erbil, Leylâ. “Bir romanı okurken: Çocukluğun Soğuk Geceleri.” Tezer Özlü’ye Armağan içinde, der. Sezer Duru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
 • Erbil, Leylâ (der.). Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.
 • Gürbilek, Nurdan. “Memur çocukları, ev ödevleri, pazar öğledensonraları.” Ev Ödevi içinde, der. Nurdan Gürbilek, İstanbul: Metis, 2004.
 • Irigaray, Luce. Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru (çev. Sabri Büyükdüvenci ve Nilgün Tutal). Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
 • Köksal, Sırma. “Duyulmak için bağıran biri.” Tezer Özlü’ye Armağan içinde, der. Sezer Duru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
 • Lupton, Deborah. Duygusal Yaşantı: Sosyo-Kültürel Yaşantı. İstanbul: Ayrıntı, 2002.
 • Midttun, Birgitte Huitfeldt. “Crossing the Borders: An Interview with Julia Kristeva.” Hypatia, 2006, 21 (4).
 • Özlü, Tezer. “Çocukluğun Soğuk Geceleri Üzerine Söylemek İstediklerim.” Tezer Özlü’ye Armağan içinde, der. Sezer Duru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
 • Özlü, Tezer. Çocukluğun Soğuk Geceleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.
 • Özlü, Tezer. Kalanlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.
 • Parla, Jale. “Kadın eleştirisi neyi gerçekleştirdi?” Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet içinde, der. Sibel Irzık ve Jale Parla, ss. 179-200. İstanbul: İletişim, 2004.
 • Randall, William L. Bizi ‘Biz’ Yapan Hikâyeler: Kendimizi Yaratma Üzerine Bir Deneme. İstanbul: Ayrıntı, 1999.
 • Sarlo, Beatriz. Geçmiş Zaman: Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma. İstanbul: Metis, 2012.

Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 2, 43 - 50, 01.12.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000122

Öz

Bu yazı Tezer Özlü’nün yazdığı/deneyimlediği, “Çocukluğun Soğuk Geceleri” üzerinedir. Tezer Özlü 1970’lerin sonunda yazdığı bu romanda, yazı aracılığıyla geçmişini bugününe ulaştırır. Metninde bugün tekrar kurduğu geçmişin içinde dolaşır. Kendi dününün hikâyesini, şimdi ile geçmişin bitmez tükenmez kavgasının ortasına yerleştirir. Bu metin böyle bir romanı iki mesele üzerine düşünerek okuyor: Geçmişi bugün yazmak nasıl bir şeydir? Ve bir kadının kendi hayat hikâyesini yalnızlıktan, unutulmaktan ve sadece kendisinin olmaktan yazı aracılığıyla kurtarması nasıl bir şeydir?

Kaynakça

 • Bayraktar, Nurcan. “Kadın bildungsları: “Okusun da büyüsün ninni”.” Kadınlar Dile Gelince: Küçük Hanımefendi’nin Edebiyat Atölyesi içinde, der. Aslı Güneş, İstanbul: Amargi, 2009.
 • Cixous, Hélène. “The Laugh of the Medusa.” Signs, 1976: 1 (4).
 • Erbil, Leylâ. “Bir romanı okurken: Çocukluğun Soğuk Geceleri.” Tezer Özlü’ye Armağan içinde, der. Sezer Duru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
 • Erbil, Leylâ (der.). Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.
 • Gürbilek, Nurdan. “Memur çocukları, ev ödevleri, pazar öğledensonraları.” Ev Ödevi içinde, der. Nurdan Gürbilek, İstanbul: Metis, 2004.
 • Irigaray, Luce. Ben Sen Biz: Farklılık Kültürüne Doğru (çev. Sabri Büyükdüvenci ve Nilgün Tutal). Ankara: İmge Kitabevi, 2006.
 • Köksal, Sırma. “Duyulmak için bağıran biri.” Tezer Özlü’ye Armağan içinde, der. Sezer Duru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
 • Lupton, Deborah. Duygusal Yaşantı: Sosyo-Kültürel Yaşantı. İstanbul: Ayrıntı, 2002.
 • Midttun, Birgitte Huitfeldt. “Crossing the Borders: An Interview with Julia Kristeva.” Hypatia, 2006, 21 (4).
 • Özlü, Tezer. “Çocukluğun Soğuk Geceleri Üzerine Söylemek İstediklerim.” Tezer Özlü’ye Armağan içinde, der. Sezer Duru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997.
 • Özlü, Tezer. Çocukluğun Soğuk Geceleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.
 • Özlü, Tezer. Kalanlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.
 • Parla, Jale. “Kadın eleştirisi neyi gerçekleştirdi?” Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet içinde, der. Sibel Irzık ve Jale Parla, ss. 179-200. İstanbul: İletişim, 2004.
 • Randall, William L. Bizi ‘Biz’ Yapan Hikâyeler: Kendimizi Yaratma Üzerine Bir Deneme. İstanbul: Ayrıntı, 1999.
 • Sarlo, Beatriz. Geçmiş Zaman: Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma. İstanbul: Metis, 2012.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nihan BOZOK Bu kişi benim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi.


Meral AKBAŞ Bu kişi benim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi.

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
BOZOK, Nihan, ve Meral AKBAŞ. “Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü”. Fe Dergi 6, sy. 2 (Aralık 2014): 43-50. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000122.