Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sinemada Kamusal/ Özel Alan Ayrımı Örneği: Demir Leydi

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 1, 67 - 77, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000113

Öz

Bu çalışmanın amacı Demir Leydi The Iron Lady, Phyllida Lloyd, 2011 filmi üzerinden mekan ve cinsiyet ilişkisini ele almaktır. Kamusal ve özel alan kavramları ile birlikte erillik-dişilik, etkin- edilgen, mantıklı-duygusal gibi karşıtlıklarla sınırlandırarak filmin analizi yapılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda filmin, anaakım sinema filmlerindeki kadın temsillerinden farklı bir örnek ve kalıplaşmış kadın stereotipine alternatif bir temsil biçimi oluşu da çalışmada yapılacak olan değerlendirmenin bir parçasını oluşturacaktır

Kaynakça

 • Delmar, Rosalind. “Engels’in ‘Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ne Yeniden Bakış,” Kadın ve Eşitlik ed. J. Mitchell (İstanbul: Kaynak, 1984), 133-135.
 • Donovan, Josephine. Feminist Teori (İstanbul: İletişim, 2010).
 • Hall, Stuart. Policing the Crisis (Michigan: Holmes & Meier, 1978)
 • Mascelli, Joseph. Sinemanın 5 Temel Öğesi (Ankara: İmge, 2002).
 • Pekerman, Serazer. Film Dilinde Mahrem: Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekan Temsili (İstanbul: Metis, 2012).
 • Öztürk, Ruken. Sinemada Kadın Olmak (İstanbul: Alan, 2000).
 • Ryan, Michael ve Kellner, Douglas. Politik Kamera (İstanbul: Ayrıntı, 2010).
 • Smelik, Anneke. Feminist Sinema ve Film Teorisi: Ve Ayna Çatladı (İstanbul: Agora, 2006).
 • Ulusay, Nejat. Melez İmgeler: Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar (Ankara: Dost, 2008).
 • Wood, Robin. Hitchcock Sineması. (İstanbul: Kabalcı, 2004).

The Public/Private Sphere Distinction in Cinema: The Iron Lady

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 1, 67 - 77, 01.06.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000113

Öz

This study aims to addressing relationship between space and gender at The Iron Lady Phyllida Lloyd, 2011 movie. This film will be analysed with concepts of public and private sphere in conjunction with contrasts such as masculinity-femininity, active-passive, logical-sentimental. At the same time, the female character in The Iron Lady, as an example of an alternative to mainstream cinema stereotyped roles will be discussed

Kaynakça

 • Delmar, Rosalind. “Engels’in ‘Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ne Yeniden Bakış,” Kadın ve Eşitlik ed. J. Mitchell (İstanbul: Kaynak, 1984), 133-135.
 • Donovan, Josephine. Feminist Teori (İstanbul: İletişim, 2010).
 • Hall, Stuart. Policing the Crisis (Michigan: Holmes & Meier, 1978)
 • Mascelli, Joseph. Sinemanın 5 Temel Öğesi (Ankara: İmge, 2002).
 • Pekerman, Serazer. Film Dilinde Mahrem: Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekan Temsili (İstanbul: Metis, 2012).
 • Öztürk, Ruken. Sinemada Kadın Olmak (İstanbul: Alan, 2000).
 • Ryan, Michael ve Kellner, Douglas. Politik Kamera (İstanbul: Ayrıntı, 2010).
 • Smelik, Anneke. Feminist Sinema ve Film Teorisi: Ve Ayna Çatladı (İstanbul: Agora, 2006).
 • Ulusay, Nejat. Melez İmgeler: Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar (Ankara: Dost, 2008).
 • Wood, Robin. Hitchcock Sineması. (İstanbul: Kabalcı, 2004).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Duygu ÇAYIRCIOĞLU Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Mezunu

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
ÇAYIRCIOĞLU, Duygu. “Sinemada Kamusal/ Özel Alan Ayrımı Örneği: Demir Leydi”. Fe Dergi 6, sy. 1 (Haziran 2014): 67-77. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000113.