Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye futbolunda kadın: “İş”i olmayan ve olmaması gereken yerde

Yıl 2020, Cilt: 12 Sayı: 2, 45 - 58, 20.12.2020
https://doi.org/10.46655/federgi.842915

Öz

Futbol dünyanın birçok yerinde esas olarak bir erkek meşgalesi. Dahası, baskın erkekliğin
kurulmasında önemli rol oynuyor. Bu da beraberinde kadın futbolunun ikincilleştirilmesini, değersiz
ve önemsiz görülmesini ve futbol üzerinden kadının ötekileştirilmesini getiriyor. Bu yazıda,
değersizleştirmenin bileşenleri olarak futbolun kadın için bir iş olmaktansa hobi ya da bir toplumsal
ilerleme aracı olarak değerlendirildiğini öne sürüyorum ve buradan hareketle de futboldaki kadının
“olmaması gereken yerde olan” ve tehdit (“matter out of place”) muamelesi gördüğü savını ortaya
koyuyorum. Böylece sadece kavramsal ya da sembolik olarak değil, fiziksel ve duyusal olarak da
kadının futbolun dışına itilmesini ayrıntılandırıyorum. Yazı, 2019 ve 2020 senelerinde toplamda dört
ay çoğunlukla İstanbul’da yaptığım niteliksel saha çalışmama dayanıyor. Çalışma süresince futbolcu,
antrenör, kulüp ve federasyon yetkilileri, spor gazetecileri ve sponsorlarla derinlemesine görüşmeler
ve maçlarda gözlem yaptım

Kaynakça

 • Aktan, Deniz Nihan. 2018. “Sexuality and Politics on the Football Field.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Allison, Rachel. 2018. Kicking Center: Gender and the Selling of Women's Professional Soccer. New Brunswick: Rutgers University Press.
 • Andersson, Rebecca ve Natalie Barker-Ruchti. 2019. “Career Paths of Swedish Top-level Women Soccer Players.” Soccer & Society 20(6): 857-871.
 • Archer, Alfred ve Martine Prange. 2019. “‘Equal play, Equal pay’: Moral Grounds for Equal Pay in Football.” Journal of the Philosophy of Sport, 46(3): 416-436.
 • Arpinar-Avsar, Pinar, Serkan Girgin ve Nefise Bulgu. 2014. “Lady or Woman? The Debate on Lexical Choice for Describing Females in Sport in the Turkish language.” International Review for the Sociology of Sport 51(2): 178-200.
 • Ataşehir ekspres. 2016. “Kırmızı Beyazlıların Parolası: Şampiyonluk.” 20 Ekim. URL: http://edergi.atasehir.bel.tr/102016/mobile/index.html#p=22
 • Ben Porat, Amir. 2020. “Cosi (non) Fan Tutte: Women’s Football ‘Made in Israel.” Soccer & Society 21(1): 39-49.
 • Birgün. 2017. ”Kayyum Amedspor’un İsminin Değiştirilmesini İstemiş.” 19 Şubat. URL: https://www.birgun.net/haber/kayyum-amedspor-un-isminin-degistirilmesini-istemis-147450
 • Black, Jack ve Beth Fielding-Lloyd. 2019. “Re-establishing the ‘Outsiders’: English Press Coverage of the 2015 FIFA Women’s World Cup.” International Review for the Sociology of Sport 54(3): 282–301.
 • Bora, Aksu 2015. Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İstanbul: İletişim.
 • Bora, Tanıl. 2009. “Futbolun Kadınla İmtihanı.” Radikal, 30 Haziran. URL: http://www.radikal.com.tr/yazarlar/tanilbora/ futbolun-kadinla-imtihani-942886/
 • Caudwell, Jayne. 1999. “Women’s Football in the United Kingdom: Theorizing Gender and Unpacking the Butch Lesbian Image.” Journal of Sport and Social Issues 23(4): 390–402.
 • Clark, Cassandra. 2011. “Leading or Losing? Women Challenging Male Hegemony in South African Football and the FIFA World Cup.” Soccer & Society 12(6): 834-849.
 • Coche, Roxane. 2016. “Promoting Women’s Soccer through Social Media: How the US Federation Used Twitter for the 2011 World Cup,” Soccer & Society 17(1): 90-108.
 • Connell, R.W. 1987. Gender and Power. Stanford: Stanford University Press.
 • Cox, Barbara ve Richard Pringle. 2011. “Gaining a Foothold in Football: A Genealogical Analysis of the Emergence of the Female Footballer in New Zealand.” International Review for the Sociology of Sport 47(2): 217–234.
 • Cumhuriyet. 1968. “Hanım Futbolcular Eşlerinden Veya Babalarından İzin Alacaklar.” 23 Mart. URL: https://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/1968/3/23/8.xhtml
 • Çolak, Alp, İlkay Barboros ve Merve Yenidünya. 2019. “Türkiye’de Kadın Futbolunun Var Olma Mücadelesi.” Maçkolik, 8 Haziran. URL: https://www.mackolik.com/futbol/haber/oezel-dosya-1-boeluem-tuerkiyede-kadinfutbolunun- var-olma-muecadelesi/195rbco5cs3u81pgwky7hqnb32
 • da Costa, Leda Maria. 2014. “Beauty, Effort and Talent: A Brief History of Brazilian Women’s Soccer in Press Discourse.” Soccer & Society 15(1): 81-92.
 • Dixon, Ed. 2020. “‘It’s Our Number ONe Sport, It’s in Our DNA:’ Can Turkey Climb Back to Soccer’s Summit?” SportsPro, 21 Şubat. URL: https://www.sportspromedia.com/interviews/turkish-fa-tff-servet-yardimciinterview- uefa-super-lig-euro-2020
 • Douglas, Mary. 1966. Purity and Danger. New York, NY: Routlegde.
 • Emir, Esra, Mustafa Şahin Karaçam ve Canan Koca. 2015. “Kadın Boksörler: Boks Ringinde ve Ringin Dışında Sürekli Eldiven Giymek.” Spor Bilimleri Dergisi 26(4): 136-153.
 • Erdoğdu, Seyhan ve Gülay Toksöz. 2013. “The Visible Face of Women’s Invisible Labor: Domestic Workers in Turkey.” ILO: Conditions of Work and Employment Series 42. Cenevre: ILO.
 • Federici, Silvia. 1975. Wages Against Housework. Bristol: The Power of Women Collective (için) Falling Wall Press. Fisher, Caitlin ve Jane Dennehy. 2015. “Body Projects: Making, Remaking, and Inhabiting the Woman's Futebol Body in Brazil.” Sport in Society 18(8): 995-1008.
 • Fozooni, Babak. 2008. “Iranian Women and Football.” Cultural Studies 22 (1): 114-133.
 • Glazer, Nona Y. 1984. “Servants to Capital: Unpaid Domestic Labor and Paid Work.” Review of Radical Political Economics 16(1): 61-87.
 • Göktürk, Erdem. 2020. “Kadın Futboluna Dair 7: O Zaman Ne Yapmalı?” Gazete Duvar, 24 Haziran. URL: https://www.gazeteduvar.com.tr/spor/2020/06/24/kadin-futboluna-dair-7-o-zaman-ne-yapmali/
 • Guardian. 2019. “US Women's Team Sues US Soccer Over ‘Institutionalized Gender Discrimination.’” 8 Mart. URL: https://www.theguardian.com/football/2019/mar/08/usa-womens-team-sues-us-soccer-pay-equality
 • Guttmann, Allan. 1991. Women’s Sports: A History. New York: Columbia University Press.
 • Hargreaves, Jennifer. 1994. Sporting Females: Critical Issues in the History and Sociology of Women’s Sport. Londra: Taylor and Francis.
 • Hargreaves, Jennifer. 2000. Heroines of Sport: The Politics of Difference and Identity. Oxon: Routledge.
 • Harris, John. 2005. “The Image Problem in Women’s Football.” Journal of Sport & Social Issues 29(2): 184-197.
 • Harkness, Geoff. 2012. “Spring forward: female Muslim soccer players in Iraqi Kurdistan.” Soccer & Society 13(5-6): 720-738.
 • Hochschild, Arlie Russel. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.
 • Hjelm, Jonny. 2011. “The Bad Female Football Player: Women's Football in Sweden.” Soccer & Society 12(2): 143- 158.
 • Irak, Dağhan. 2018. “Kurdish Identity and Sports in Turkey.” Society Register 2(1): 59-76.
 • Karaçam, Mustafa Şahin ve Canan Koca. 2019. “Men’s Resistance to Gender Equality in Sports Governance.” Agnes Elling, Jorid Hovden ve Annelies Knoppers (der.), Gender Diversity in European Sport Governance içinde (25- 35), Oxon: Routledge.
 • Kjær, Jørgen Bagger ve Sine Agergaard. 2013. “Understanding Women’s Professional Soccer: The Case of Denmark and Sweden.” Soccer & Society, 14(6): 816-833.
 • Koca, Canan ve Hacısoftaoğlu, İlknur. 2011. “Struggling for Empowerment: Sport Participation of Women and Girls in Turkey.” Tansin Benn, Gertrud Pfister ve Haifaa Jawad (der.), Muslim Women and Sport içinde (154-166), Oxon: Routledge.
 • Kotiswaran, Prabha. 2011. Dangerous Sex, Invisible Labor: Sex Work and the Law in India. Princeton: Princeton University Press.
 • Leinaweaver, Jessaca. 2008. The Circulation of Children: Kinship, Adoption, and Morality in Andean Peru. Durham, NC: Duke University Press.
 • Magee, Jonathan, Jayne Caudwell, Katie Liston ve Sheila Scraton.2007. Women, Football and Europe: Histories, Equity and Experience. Berkshire: Meyer & Meyer Sport.
 • Meân, Lindsey. 2001. “Identity and Discursive Practice: Doing Gender on the Football Pitch.” Discourse & Society 12(6):789–815.
 • Messner, Michael A. 1992. Power at Play: Sports and the Problem of Masculinity. Boston: Beacon Press. Ogunniyi, Cassandra. 2014. “Perceptions of the African Women's Championships: Female Footballers as Anomalies.” Sport in Society 17(4), 543.
 • Orta, Lale. 2014. “Women and Football in Turkey.” International Journal of Humanities and Social Sciences 4(7-1): 85-93. Ortner, Sherry B. 1974. “Is Female to Male as Nature is to Culture?” Michelle Zimbalist Rosaldo ve Louise Lamphere (der.), Woman, Culture, and Society içinde (68-87). Stanford: Stanford University Press.
 • Özgen, İlhan. 2014. “Bir Dinarsu Vardı, N’oldu?” Topraksaha. URL: http://topraksaha.net/03/2014/bir-dinarsu-vardinoldu/ Öztürk, Pınar. 2017. “Kadın Futbolcuların Futbol Alanındaki Deneyimleri.” Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Öztürk, Pınar ve Canan. Koca. 2015. “Futbolun ‘Ötekisi’ Kadınlar, Fotoğrafın ‘Ötekisi’ Fotoromanı Yazıyor.” Moment Dergi 2(2): 157-183.
 • Öztürk, Pınar ve Canan Koca. 2018. “Futbolda Kadınlar: Bir Sosyal Alan Olarak Kadın Futbol Takımının Analizi.” Türkiye Klinikleri 10(3): 150-163.
 • Öztürk, Pınar ve Erdem Göktürk. 2018. Kadın Futbol Çalıştayı Raporu. URL: https://www.kasfad.org/?p=2662 Peeters, Rens, Agnes Elling ve Jacco Van Sterkenburg. 2019. “WEURO 2017 as Catalyst? The Narratives of Two Female Pioneers in the Dutch Women’s Football Media Complex.” Soccer & Society 20(7-8): 1095-1107.
 • Pfister, Gertrud. 2015a. “Assessing the Sociology of Sport: On Women and Football.” International Review for the Sociology of Sport 50(4-5): 563–569.
 • Pfister, Gertrud. 2015b. “Sportswomen in the German popular press: A Study Carried Out in the Context of the 2011 Women’s Football World Cup.” Soccer & Society 16(5-6): 639-656.
 • Pfister, Gertrud ve Ilknur Hacısoftaoğlu. 2016. “Women’s Sport as a Symbol of Modernity: A Case Study in Turkey.” 33(13): 1470-1482.
 • Puwar, Nirmal. 2004. Space Invaders: Race, Gender and Bodies Out of Place. New York, NY: Berg.
 • Ravel, Barbara ve Marc Gareau. 2016. “‘French Football Needs More Women like Adriana’? Examining the Media Coverage of France’s Women’s National Football Team for the 2011 World Cup and the 2012 Olympic Games.” International Review for the Sociology of Sport 51 (7): 833-847.
 • Scraton, Sheila, Kari Fasting, Gertrud Pfister ve Ana Bunuel. 1999. “It’s Still a Man’s Game?: The Experiences of Toplevel European Footballers.” International Review for the Sociology of Sport 34(2): 99–111.
 • Stewart, Kenda R. “A hobby or Hobbling? Playing Palestinian Women’s Soccer in Israel.” Soccer & Society, 13(5-6): 739-763.
 • Stirling, Louise ve John B. Schulz. 2011. “Women’s Football: Still in the Hands of Men.” International Sport Management Journal 7(2): 53-78.
 • Talimciler, Ahmet. 2020. “Futbolu Yönetenlerin Görmezden Geldiği Kadınlar Futbolu.” T24, 13 Haziran. URL: https://t24.com.tr/yazarlar/ahmet-talimciler/futbolu-yonetenlerin-gormezden-geldigi-kadinlar-futbolu,26998
 • Themen, Kate. 2016. “Female Football Players in England: Examining the Emergence of Third-space Narratives.” Soccer & Society 17(4): 433-449.
 • Toklucu, Murat. 2016. “Futbol Kadını Bozar Mı?” 5 Harfliler. 4 Nisan. URL: http://www.5harfliler.com/futbol-kadinibozar- mi/
 • Williams, Jean. 2003. A Game for Rough Girls?: A History of Women’s Football in Britain. Londra: Routledge.
 • Williams, Jean. 2013. Globalising Women’s Football: Europe, Migration and Professionalization. Bern: Peter Lang. Yeğen, Mesut. 2006. “Turkish Nationalism and the Kurdish Question.” Ethnic and Racial Studies 30(1): 119-151.
 • Zimmerman, Jess. 2015. “Where’s My Cut?”: On Unpaid Emotional Labor.” The Toast, 13 Temmuz. URL: https://thetoast. net/2015/07/13/emotional-labor

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yağmur NUHRAT Bu kişi benim
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3663-9274
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
NUHRAT, Yağmur. “Türkiye Futbolunda kadın: ‘İş’i Olmayan Ve Olmaması Gereken Yerde”. Fe Dergi 12, sy. 2 (Aralık 2020): 45-58. https://doi.org/10.46655/federgi.842915.