Cilt: 12 Sayı: 2, 20.12.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. Depresyon ve Modern Düşüncenin Eril Dikotomileri

Araştırma Makalesi

3. Kadın Bedeni ve Biyo-İktidar/Biyo-Politika Söylem Düzeni