Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Modern Yoganın Analizi: Cinsiyetlendirilmiş Bir Sosyal Alan

Yıl 2020, Cilt: 12 Sayı: 2, 59 - 73, 20.12.2020
https://doi.org/10.46655/federgi.842925

Öz

Yoga, Batı’da fitness kültürü içerisinde gelişmesiyle bir değişime uğramış ve kültürel endüstrinin bir
parçası haline gelmiştir. Bu çalışmada, yoganın bu değişen yapısını anlayabilmek için yoga alanı,
Bourdiue’nün eylem kuramı kullanılarak bir sosyal alan olarak analiz edilmiştir. Bireysel görüşmeler
(10 yoga eğitmeni ve 10 yoga uygulayıcısı) ve üç ay süren katılımlı gözlem ile elde edilen verilerin
analizi sonucunda üç temaya ulaşılmıştır: Yoga topluluğunun habitusu, yoga alanını cinsiyetlendiren
doksalar, yoga alanında hakim olan sermayeler. Araştırma bulguları, Türkiye’de yoga alanının
kendine özgü habitusu olduğunu, beden sermayesinin değer gördüğünü ve alanın aktörleri tarafından
yeniden üretilen doksalarıyla birlikte cinsiyetlendirilmiş bir sosyal alan olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak, Türkiye’de modern yoga alanı kapitalist tüketim toplumuyla yakından ilişkilidir ve bu
alanda toplumsal cinsiyet kalıp yargıları yeniden üretilmektedir.

Kaynakça

 • Atkinson, Nancy L ve Permuth-Levine, Rachel. “Benefits, Barriers, and Cues to Action of Yoga Practice: A Focus Group Approach,” American Journal of Health Behaviour, no. 33(1) (2009): 3-14.
 • Bhalla, Nandini ve Moscowitz, David. “Yoga and Female Objectification: Commodity and Exclusionary Identity in U.S. Women’s Magazines,” Journal of Communication Inquiry, (2019): 1-19.
 • Bourdieu, Pierre. Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984).
 • Bourdieu, Pierre. Sosyoloji Meseleleri. (Ankara: Heretik, 2016).
 • Bourdieu, Pierre ve Wacquant, Loic. Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2003).
 • Çoknaz, Dilşad, Nurtanış-Velioğlu, Meltem, Karsu, Süreyya ve Eroğlu, Yeşer. “Aummm! Yoga yolunda algı ve motivlerin sesini dinlemek”, 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya: Spor Bilimleri Derneği, 995-996.
 • De Michelis, Elizabeth. A History of Modern Yoga: Patanjali and Western Esotericism. (Londra: Continuum, 2008). Denzin, Norman K ve Lincoln, Yvonna S. (2005). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. The Sage Handbook of Qualitative Research. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2005). 1-32.
 • Fusch, Patricia I ve Ness, Lawrence. “Are we there yet? Data saturation in qualitative research”, The Qualitative Report, 20, 9 (2015): 1408-1416.
 • Gannon, Sharon. Yoga ve Vejetaryenlik. Çev: Yeliz Utku Konca. (İstanbul: Paloma Yayınevi, 2016).
 • Gemar, Adam. “Cultural Capital and Emerging Culture: The Case of Meditation, Yoga, and Vegetarianism in the UK”, Leisure/Loisir, 44 (2020): 1-26.
 • Godrej, Farah. “The Neoliberal Yogi and the Politics of Yoga”, Political Theory, 45, 6 (2016): 772-800.
 • Gölge, Alime Bilge. “Online Representation of Self On Instagram: A Case Study of Yoga Practitoners in Turkey”, Yüksek Lisans Tezi, (Ankara: Bilkent Üniversitesi, 2017).
 • B. K. S., Iyenar. Light on Yoga. (New York: Schocken Books, 1994).
 • B. K. S., Iyenar. Light on the Yoga – Sutras of Patanjali. (London: Thorsons, 2002).
 • Kern, Leslie. “Connecting Embodiment, Emotion and Gentrification: An Exploration through the Practice of Yoga in Toronto”, Emotion, Space and Society, 5, 1 (2012): 27-35.
 • Markula, Pirkko. “Reading Yoga: Changing Discourses of Postural Yoga on the Yoga Journal Covers”, Communication & Sport, 2, 3 (2014): 143-171.
 • Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantiative Approaches. Toronto: Pearson, 2012).
 • Öznalbant, Ecem ve Alvarez, Maria D. “A Socio-Cultural Perspective on Yoga Tourism”, Tourism Planning and Development, 17, 3 (2019): 260-274.
 • Park, Crystal, Braun, Tosca ve Siegel, Tamar. “Who Practices Yoga? A Systematic ReviewoOf Demographic, Health- Related, and Psychosocial Factors Associated with Yoga Practice”,. Journal of Behavioral Medicine, 38, 3 (2015): 460-471.
 • Patton, Michael Quinn. Qualitative research and evaluation methods. (Thousands Oaks: Sage Publications, 2002).
 • Prabhavananda, Swami. Patanjali yoga sutra: içsel özgürlüğün yolu. Çev. Işım MA. (İstanbul: Arıtan, 2011).
 • Ross, Alyson, Friedmann, Erika, Bevans, Margaret L ve Thomas, Sue Allan. “National Survey of Yoga Practitioners: Mental and Physical Benefits”, Complementary Therapies in Medicine, 21, 4(2013): 313-323.
 • Shreena, Niketa Divyakant Ghandi. “Translating, Practicing and Commodifying Yoga in the U.S.”, Unpublished Doctore Thesis. (Florida: University of Florida, 2009).
 • Singleton, Mark. Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice. (New York: Oxford University Press, 2010). Singleton, Mark. Transnational Exchange and The Genesis of Modern Postural Yoga - Yoga Traveling: Bodily Practice in Transcultural Perspective. (Heidelberg: Springer, 2013).
 • Singleton, Mark ve Goldberg, Ellen. Gurus of Modern Yoga. (Oxford: Oxford University Press, 2013).
 • Smith, Sabrina ve Atencio, Matthew. “Yoga is yoga. Yoga is Everywhere. You Either Practice or You Don’t’: A Qualitative Examination of Yoga Social Dynamics”, Sport in Society, 20, 9(2017): 1167-1184.
 • Smith Brett ve McGannon Kerry R. “Developing Rigor in Qualitative Research: Problems and Opportunities within Sport and Exercise Psychology”, International Review of Sport and Exercise Psychology, 11, 1 (2018): 101- 121.
 • Stirk, John. Structural Fitness. (London: Elm Tree Books, 1988).
 • Strauss, Sarah. Positioning Yoga: Balancing Acts Across Culture. (Oxford: Berg, 2005).
 • Şengün-Gürsoy, Serpil. “Tüketim Toplumu ve Ontolojik Güven Erozyonu Dâhilince Yükselen Akım “YOGA”, Doktora Tezi (Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2019).
 • Tracy, Sarah J. “Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research”, Qualitative Inquiry, 16, 10 (2010): 837-851.
 • Vinoski, Erin, Webb, Jennifer B, Warren-Findlow, Jan, Brewer, Krstyn A ve Kiffmeyer, Katheryn A. (2017). Got yoga?: A longitudinal analysis of thematic content and model’s appearance-related attributes in advertisements spanning four decades of Yoga Journal. Body Image: An International Journal of Research, 1-5.
 • Webb, Jennifer B, Vinoski, Erin R, Warren-Findlow, Jan, Burrell, Marlene I ve Putz, Davina Y. (2017). “Downward Dog Becomes Fit Body, İnc: A Content Analysis Of 40 Years Of Female Cover Images of Yoga Journal”, Body Image: An International Journal of Research, (2017): 129-135.
 • Wittich, Agi. Yoga and Women: A Possible History. (İsrail: The Hebrew University of Jerusalem, 2013).
 • Worby, Cynthia. Her yönüyle yoga. Çev. Aksoy-Fromm, Ç. (Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2007).
 • Yoga in America Study. (2016). Yoga Journal & Yoga Alliance. Erişim adresi: https://www.yogaalliance.org/Portals/0/2016%20Yoga%20in%20America%20Study%20RESULTS.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özge DUMAN Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-9403-9226
Türkiye


Canan KOCA Bu kişi benim
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7484-0545
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Duman, Ö. , Koca, C. "Modern Yoganın Analizi: Cinsiyetlendirilmiş Bir Sosyal Alan". Fe Dergi 12 (2020 ): 59-73