Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kadınlık ve Erkekliğin Değişmeyen Halleri: Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet

Yıl 2020, Cilt: 12 Sayı: 2, 161 - 173, 20.12.2020
https://doi.org/10.46655/federgi.842995

Öz

Bu makalede dizilerdeki kadın ve erkek temsillerinin kısıtlılığını kapsamlı bir örneklem içinde ortaya
çıkaran en güncel araştırmalardan biri olan TÜSİAD desteğiyle gerçekleştirilmiş Televizyon
Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması’ndan (2018) yola çıkılarak araştırmanın ortaya
koyduğu içerik analizine dayalı sonuçların metin analizi ile derinleştirilmesi amaçlanmıştır. Kadın ve
erkek karakterlerin fiziksel ve duygusal özellikleri, üstlendikleri roller, ve yer aldıkları sahneler
açısından kalıplaşmış toplumsal cinsiyet algılarını pekiştiren şekilde temsil edildiklerini ortaya
çıkaran veriler televizyon ekranlarında indirgemeci ve özcü bir yaklaşım olduğunun kanıtıdır.
Araştırma, ekranlardaki temsillerin çerçevesini belirlemek açısından iyi bir başlangıç olsa da, bu
temsillerin feminist bir okumasını yapmak için verilerin metin analizi ile desteklenmesi gerekmektedir.
Zira nicel veriler sahne içlerindeki görüntüye dair biçimsel özellikleri ya da mizansenin detaylarını
kapsamamaktadır. Bu makalede bu araştırma içindeki dizilerden seçilmiş örnek sahnelerin analizleri
aracılığıyla ekranlardaki “erkeklik” ve “kadınlık” anlayışının daha derinlikli bir okumasının
yapılması hedeflenmektedir. Nicel veriler nitel yorumlar ile desteklenerek televizyon dizilerindeki
kadınlığa ve erkekliğe yüklenen olumlu ve olumsuz anlamlar feminist bir bakış açısından
tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Ang Ien. 1985. Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination. London: Routledge.
 • Banks, Miranda J. 2004. “A boy for all planets: Roswell, Smallville and the teen male melodrama”. In Teen TV: genre, consumption, identity, edited by Glyn Davis and Kay Dickinson, Londra: BFI.
 • Brundson, Charlotte. 2000. The Feminist, the Housewife, and the Soap Opera. Oxford: Oxford University Press.
 • Çelenk, S. ve Timisi, N. (2000) “Yerli Dramalarda Kadın Temsili ve Şiddet”, (Der. Nur Betül Çelik), Televizyon Kadın ve Şiddet, Ankara: KİV Yayınları, s. 23-64.
 • Gates, Philippa. 2001. “The Man's Film: Woo and the Pleasures of Male Melodrama.” Journal of Popular Culture, vol. 35, no. 1, 59-79.
 • Gül-Ünlü, D. ve Aslan, P. (2016) “Türk Televizyon Dizilerindeki Kadın Rollerine Kadınların Gözünden Bakmak”, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, s.191-206.
 • İnceoğlu, İrem. 2020. “Gender Representation on Turkish TV”, The International Encyclopedia of Gender, Media, and Communication (eds. K. Ross, I. Bachmann, V. Cardo, S. Moorti and M. Scarcelli).
 • İnceoglu, İrem and Akçalı, Elif. 2018. Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitligi Araştırması. İstanbul: TÜSİAD.
 • Kaplan, E. Ann. 1987. “Feminist Criticism and Television”. In Channels of Discourse : Television and Contemporary Criticism, edited by Robert Clyde Allen, 247-283. Carolina: University of North Carolina Press.
 • Landy, Marcia. 1991. Imitations of Life: A Reader on Film and Television Melodrama. Michigan: Wayne State University Press.
 • Lopate, Carol. 1977. “Daytime Television: You'll Never Want to Leave Home.” Feminist Studies 3, no: 3/4, 69-82.
 • Lotz, Amanda. 2001. “Postfeminist Television Criticism: Rehabilitating Critical Terms and Identifying Postfeminist Attributes.” Feminist Media Studies 1, no: 1, 105–21.
 • Mattelart, Michele. 1986. The Genre “Telenovela and the Female Notion of Time”. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 2(4), 86-
 • McRobbie, Angela. 1994. Postmodernism and Popular Culture. New York: Routledge.
 • Meehan, Diana M. 1983. Ladies of the Evening: Women Characters of Prime-Time Television. 1st Edition edition. Metuchen, N.J: Scarecrow Pr.
 • Modleski, Tania. 1979. “The Search for Tomorrow in Today's Soap Operas: Notes on a Feminine Narrative Form.” Film Quarterly, 33: 1, 12-21.
 • Modleski, Tania. 1991. Feminism without Women: Culture and Criticism in a “Post-feminist” Age. New York: Routledge.
 • Modleski, Tania. 2007. Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women. New York: Routledge.
 • Özmen S. (2005) "Televizyon Dramalarında Kadının Temsili", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.22, ss.253-259.
 • Özsoy, A. (2015) "Yerli Televizyon Dizilerinde Farklılaşan Toplumsal Cinsiyet Temsilleri Üzerine Bir Tartışma", Toplumsal Cinsiyet ve Medya Temsilleri (Der. Şahinde Yavuz), İstanbul: Heyamola Yayınları, s.226-246.
 • Uğur-Tanrıöver, H. (2008) MEDİZ-Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırması Raporu.
 • Staiger, Janet. 2008. “Film Noir as Male Melodrama: The Politics of Film Genre Labeling.” In The Shifting Definitions of Genre: Essays on Labeling Films, Television Shows, and Media, edited by Lincoln Geraghty and Mark Jancovich, Jefferson, NC: McFarland & Company.
 • van Fuqua, Joy. 2020. “‘Can you feel it, Joe?’: male melodrama and the Feeling Man.” Velvet Light Trap, 1996, 28
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Elif Akçalı Bu kişi benim 0000-0002-7372-7468

İrem İnceoğlu Bu kişi benim 0000-0002-2430-5517

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Akçalı, Elif, ve İrem İnceoğlu. “Kadınlık Ve Erkekliğin Değişmeyen Halleri: Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet”. Fe Dergi 12, sy. 2 (Aralık 2020): 161-73. https://doi.org/10.46655/federgi.842995.