Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Engelli Kadın Sürücülerin Deneyiminde Trafikte Eril Tahakkümü Bourdieucu Bir Analizle Anlama Çabası

Yıl 2021, Cilt: 13 Sayı: 1, 86 - 100, 10.06.2021
https://doi.org/10.46655/federgi.946952

Öz

Bu makalede kamusal alanlardan biri olan trafikte yaşanan eril tahakküm ilişkileri, engelli
kadınların deneyimleri bağlamında ele alınmaktadır. Hem engelli oranı hem de araç sahibi olma
bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olan Isparta’da yaşayan engelli kadınların trafikte
yaşadıkları eril tahakküm ilişkilerinin sınıfsal bağlamı Bourdiecu bir analizle değerlendirilmektedir.
Nitel araştırma yöntemiyle on engelli kadınla Isparta merkezde görüşmeler yapılmış, engelli ve kadın
olmanın anlamı, araç sahibi olma ve trafiğe çıkma ilişkiselliği çerçevesinde eğitim, çalışma yaşamı,
medeni durum ve sınıfsal konumları bağlamında sorgulanmıştır. Engelli kadınların yaşam
deneyimleri ışığında engelli kadın olma, aile ilişkilerindeki ataerkil kodlar ve sosyal sermayeleri
bağlamında konu değerlendirilmiştir. Ayrıca engellilere yönelik sosyal desteklerin niteliği kadınların
araç sahibi olma, trafiğe çıkma ve özgürleşme pratikleri temelinde ele alınmıştır. Kadınların sosyal
ve ekonomik sermayelerinin mekânsal ve toplumsal engellerin aşılmasındaki rolü sorgulanmıştır.

Kaynakça

  • Alvar, Burcu. “Isparta’da Engelli İstihdamı ve Sorunları”, Yüksek Lisans Tezi, (Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, 2014).
  • Aron, Raymond. Sosyolojik Düşüncenin Evreleri Çev. Korkmaz Alemdar (İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2006).
  • Bora, Aksu. Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005). ...

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gönül Cemre ABACIK Bu kişi benim
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
0000-0001-6824-9855
Türkiye


Songül SALLAN GÜL Bu kişi benim
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
0000-0003-1107-7372
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago
ABACIK, Gönül Cemre, ve Songül SALLAN GÜL. “Engelli Kadın Sürücülerin Deneyiminde Trafikte Eril Tahakkümü Bourdieucu Bir Analizle Anlama Çabası”. Fe Dergi 13, sy. 1 (Haziran 2021): 86-100. https://doi.org/10.46655/federgi.946952.