Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Reinterpreting The Woman Destroyed Through the Perspective of the Second Sex and the Ethics of Ambiguity

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 1, 279 - 301, 27.06.2023
https://doi.org/10.46655/federgi.1229821

Öz

In this article, Simone de Beauvoir’s story The Woman Destroyed is reread through the philosopher’s two main works, the Second Sex and Ethics of Ambiguity. The reason for this is to reveal that the story of “Monique”, a self-sacrificing wife/mother, who seemed to be destined for her immanence, is a story of hope and subjectification, which progresses towards destruction through her daily narrative. Because this feature of the text is closed and has been subjected to intense criticism, even at the time it was written with the claim that it emphasized the failure of women. For this rereading, this research struggles to reveal the existential foundations of Beauvoir such as freedom, authenticity, subjectivity, and transcendence, while it reads the Beauvoirian concepts of the story through metaphors such as home, sculpture, death, and image. While tracing through Beauvoir’s philosophy about the patriarchal structure, which has not changed in favor of women, this study reveals that “The Woman Destroyed” is a “hope, subjectivity, taking responsibility and transcendence”.

Kaynakça

 • Ahmed, Sara. Feminist Bir Yaşam Sürmek. çev. Sümer Aydaş (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2018).
 • Bayoğlu Kına, Filiz. “Simone de Beauvoir’ın Etiği Üzerine” FLSF 29, (2020): 163-179.
 • Baydaroğlu, Filiz. “Simone de Beauvoir: Öteki Olarak Kadın”, Kaygı 15, (2010): 71-78.
 • Beauvoir, Simone de. Yıkılmış Kadın, çev. Gizem Şakar (İstanbul: Everest Yayınları, 2022a).
 • Beauvoir, Simone de. İkinci Cinsiyet. Birinci Cilt, çev. Gülnur Savran (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2021-1a).
 • Beauvoir, Simone de. İkinci Cinsiyet. İkinci Cilt, çev. Gülnur Savran (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2021-2a).
 • Beauvoir, Simone de. Müphemlik Ahlakı Üzerine Pirus ve Sineas, çev. Gülçin Kaya-Rocheman (İstanbul: Everest Yayınları, 2022b).
 • Beauvoir, Simone de. Tout Compte Fait (Paris: Gallimard, 1972).
 • Beauvoir, Simone de. Force of Circumstance II: Hard Times, çev. Richard Howard (New York: Paragon, 1992).
 • Bora, Aksu. “Bizi Bu Fark Yaraları Öldürür” Defter Dergi 45, (2022): 57-67.
 • Cleary, Skye C. How to Be Authentic: Simone de Beauvoir and the Quest for Fullfillment (New York: St Martin’s Essentials, 2022).
 • Coşkuner, Ceylan. “Simone de Beauvoir’ın Özgürlük Anlayışı” (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi) 2013.
 • Çağatay, Nurbanu. “Kadının Suç Ortaklığında Heidegger ve Beauvoir’ı Birlikte Okumak” Erciyes Akademi 35, no. 4 (2021): 1605-1624.
 • Direk, Zeynep. Cinsel Farkın İnşası, Felsefi Bir Problem Olarak Cinsiyet (İstanbul: Metis Yayınları, 2021).
 • Direk, Zeynep. “Önsöz”, İkinci Cinsiyet (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2021), 11-24.
 • Gobeil, Madeleine. “Simone de Beauvoir, The Art of Fiction”, Paris Review 34, (1965). https://theparisreview.org/interviews/4444/the-art-of-fiction-no-35-simone-de-beauvoir?fbclid=IwAR0KuHR6j4E40C3PyZY463BcVfsCt06vnfiI8UplWBpNqGYaITzDgTpoCIU (Son erişim tarihi 22 Aralık 2022)
 • Kaygusuz, Sema. “Edebiyatın Kuşkusu” Kadın Yazısı Festivali Aralık 18, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=s7o1mTfXlSg&list=PLUeayqNMUKwnU3EQKryiC9tYMeDQUOyrT (Son erişim tarihi 22 Aralık 2022)
 • Koç, Emel. “Simone de Beauvoir’ın İkinci Cins’i: Öteki Olarak Kadın” SOBİDER 2, no. 4 (2015): 1-17.
 • Martin, Tiphaine et Rouch Marine, “En chemin avec ‘La femme rompue’”, April 4, 2020. https://lirecrire.hypotheses.org/2987 (Son erişim tarihi 22 Aralık 2022)
 • Martin, Tiphaine. “Simone de Beauvoir voyageuse? Chere Simone de Beauvoir”, Juillet 15, 2019. https://lirecrire.hypotheses.org/1652 (Son erişim tarihi 22 Aralık 2022)
 • Parla, Jale. “Kadın Eleştirisi Neyi Gerçekleştirdi?” Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet Ed. Jale Parla ve Sibel Rızık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2021), 15-33.
 • Piatier, Jacqueline. “Le démon du bien. La Femme rompue de Simone de Beauvoir”, Le Monde, Janvier 24, (1968): 11.
 • Pivot, Bernard. “Simone de Beauvoir : une vraie femme de lettres (pour le courrier du cœur)” Le Figaro littéraire, Octobre 30, (1967): 29.
 • Sartre, Jean Paul. Bulantı, çev. Selahattin Hilav (İstanbul: Can Yayınları, 1981, 3. Baskı).
 • Sartre, Jean Paul. Varoluşçuluk, çev. Asım Bezirci (Ankara: Say Yayınları, 2009, 21. Baskı).
 • Tanrıöver, Hülya Uğur. “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri” Kadın Odaklı Habercilik, haz. Sevda Alankuş, (İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları: 10 Hak Haberciliği Dizisi, 2012), 151-168.
 • Walker, Michelle Boulous. “Love, Ethics, and Authenticity: Beauvoir’s Lesson in What It Means to Read”, Hypatia, Vol. 25, no. 2 (2010): 334-355.
 • Woolf, Virginia. Kendine Ait Bir Oda, çev. Dost Körpe (İstanbul: Kırmızı Kedi, 2012).
 • Yıldırım, Sait. “Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Örneği” Anemon, 7 no. 1 (2019):145-150.
 • Zafer Esenyel, Zeynep. “Özgürlüğü Özgür Bırakmak: Simone de Beauvoir’ın Varoluşçu Etiği Üzerine”, Felsefi Düşün, 12 no. 1 (2019): 236-258.

Yıkılmış Kadın'ı İkinci Cinsiyet ve Müphemlik Etiği Üzerinden Yeniden Okumak

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 1, 279 - 301, 27.06.2023
https://doi.org/10.46655/federgi.1229821

Öz

Bu yazıda Simone de Beauvoir’ın Yıkılmış Kadın adlı uzun öyküsü, filozofun temel iki eseri olan İkinci Cinsiyet ve Müphemlik Ahlakı üzerinden yeniden okunmaktadır. Bunun sebebi, öyküdeki içkinliğine yazgılı görünen fedakâr eş/anne “Monique”in kendi günlük anlatısı üzerinden yıkıma doğru ilerleyen hikâyesinin, aslında bir umut ve öznelleşme öyküsü olduğunu açığa çıkarmaktır. Zira öykü kendi başına kapalı bir metin olma özelliği gösterdiğinden, kadının başarısızlığını vurguladığı iddiasıyla yazıldığı dönemde bile yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Söz konusu yeniden okuma için bu araştırma bir yandan Beauvoir felsefesinin özgürlük, otantiklik, öznellik, aşkınlık gibi varoluşçu temellerini ortaya koymaya, öte yandan öyküde geçen ev, heykel, arkadaş, ölüm, imge gibi metaforlar üzerinden öykünün Beauvoiryan satır aralarını okumaya çalışacak; yazıldığı dönemden bu yana “kadın”dan yana değişmeyen ataerkil yapının izlerini Beauvoir felsefesi dolayımıyla sürerken, aslında bu uzun öykünün nasıl bir “umut, yeniden öznelliğini kazanma, sorumluluk alarak aşkınlığını yaşamaya atılma” hikâyesi olduğunu açığa çıkarmaya çalışacaktır.

Kaynakça

 • Ahmed, Sara. Feminist Bir Yaşam Sürmek. çev. Sümer Aydaş (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2018).
 • Bayoğlu Kına, Filiz. “Simone de Beauvoir’ın Etiği Üzerine” FLSF 29, (2020): 163-179.
 • Baydaroğlu, Filiz. “Simone de Beauvoir: Öteki Olarak Kadın”, Kaygı 15, (2010): 71-78.
 • Beauvoir, Simone de. Yıkılmış Kadın, çev. Gizem Şakar (İstanbul: Everest Yayınları, 2022a).
 • Beauvoir, Simone de. İkinci Cinsiyet. Birinci Cilt, çev. Gülnur Savran (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2021-1a).
 • Beauvoir, Simone de. İkinci Cinsiyet. İkinci Cilt, çev. Gülnur Savran (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2021-2a).
 • Beauvoir, Simone de. Müphemlik Ahlakı Üzerine Pirus ve Sineas, çev. Gülçin Kaya-Rocheman (İstanbul: Everest Yayınları, 2022b).
 • Beauvoir, Simone de. Tout Compte Fait (Paris: Gallimard, 1972).
 • Beauvoir, Simone de. Force of Circumstance II: Hard Times, çev. Richard Howard (New York: Paragon, 1992).
 • Bora, Aksu. “Bizi Bu Fark Yaraları Öldürür” Defter Dergi 45, (2022): 57-67.
 • Cleary, Skye C. How to Be Authentic: Simone de Beauvoir and the Quest for Fullfillment (New York: St Martin’s Essentials, 2022).
 • Coşkuner, Ceylan. “Simone de Beauvoir’ın Özgürlük Anlayışı” (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi) 2013.
 • Çağatay, Nurbanu. “Kadının Suç Ortaklığında Heidegger ve Beauvoir’ı Birlikte Okumak” Erciyes Akademi 35, no. 4 (2021): 1605-1624.
 • Direk, Zeynep. Cinsel Farkın İnşası, Felsefi Bir Problem Olarak Cinsiyet (İstanbul: Metis Yayınları, 2021).
 • Direk, Zeynep. “Önsöz”, İkinci Cinsiyet (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2021), 11-24.
 • Gobeil, Madeleine. “Simone de Beauvoir, The Art of Fiction”, Paris Review 34, (1965). https://theparisreview.org/interviews/4444/the-art-of-fiction-no-35-simone-de-beauvoir?fbclid=IwAR0KuHR6j4E40C3PyZY463BcVfsCt06vnfiI8UplWBpNqGYaITzDgTpoCIU (Son erişim tarihi 22 Aralık 2022)
 • Kaygusuz, Sema. “Edebiyatın Kuşkusu” Kadın Yazısı Festivali Aralık 18, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=s7o1mTfXlSg&list=PLUeayqNMUKwnU3EQKryiC9tYMeDQUOyrT (Son erişim tarihi 22 Aralık 2022)
 • Koç, Emel. “Simone de Beauvoir’ın İkinci Cins’i: Öteki Olarak Kadın” SOBİDER 2, no. 4 (2015): 1-17.
 • Martin, Tiphaine et Rouch Marine, “En chemin avec ‘La femme rompue’”, April 4, 2020. https://lirecrire.hypotheses.org/2987 (Son erişim tarihi 22 Aralık 2022)
 • Martin, Tiphaine. “Simone de Beauvoir voyageuse? Chere Simone de Beauvoir”, Juillet 15, 2019. https://lirecrire.hypotheses.org/1652 (Son erişim tarihi 22 Aralık 2022)
 • Parla, Jale. “Kadın Eleştirisi Neyi Gerçekleştirdi?” Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet Ed. Jale Parla ve Sibel Rızık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2021), 15-33.
 • Piatier, Jacqueline. “Le démon du bien. La Femme rompue de Simone de Beauvoir”, Le Monde, Janvier 24, (1968): 11.
 • Pivot, Bernard. “Simone de Beauvoir : une vraie femme de lettres (pour le courrier du cœur)” Le Figaro littéraire, Octobre 30, (1967): 29.
 • Sartre, Jean Paul. Bulantı, çev. Selahattin Hilav (İstanbul: Can Yayınları, 1981, 3. Baskı).
 • Sartre, Jean Paul. Varoluşçuluk, çev. Asım Bezirci (Ankara: Say Yayınları, 2009, 21. Baskı).
 • Tanrıöver, Hülya Uğur. “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri” Kadın Odaklı Habercilik, haz. Sevda Alankuş, (İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları: 10 Hak Haberciliği Dizisi, 2012), 151-168.
 • Walker, Michelle Boulous. “Love, Ethics, and Authenticity: Beauvoir’s Lesson in What It Means to Read”, Hypatia, Vol. 25, no. 2 (2010): 334-355.
 • Woolf, Virginia. Kendine Ait Bir Oda, çev. Dost Körpe (İstanbul: Kırmızı Kedi, 2012).
 • Yıldırım, Sait. “Feminist Çalışmalarda Kadın Deneyimlerinin Örneği” Anemon, 7 no. 1 (2019):145-150.
 • Zafer Esenyel, Zeynep. “Özgürlüğü Özgür Bırakmak: Simone de Beauvoir’ın Varoluşçu Etiği Üzerine”, Felsefi Düşün, 12 no. 1 (2019): 236-258.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Duygu Onay Coker 0000-0001-5705-8359

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Onay Coker, Duygu. “Yıkılmış Kadın’ı İkinci Cinsiyet Ve Müphemlik Etiği Üzerinden Yeniden Okumak”. Fe Dergi 15, sy. 1 (Haziran 2023): 279-301. https://doi.org/10.46655/federgi.1229821.