Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Erkekliğe Karşı Üçlü İttifak: Savaş, Göç ve Yoksulluk Kıskacındaki Erkeklikler Ankara'daki Suriyeliler Örneği

Yıl 2024, Cilt: 16 Sayı: 1, 274 - 286, 30.05.2024
https://doi.org/10.46655/federgi.1432897

Öz

Göç araştırmalarıyla ilişkilenen eleştirel erkeklik çalışmaları, feminist eleştirileri takip ederek erkeklerin göç, zorunlu göç ve yerinden edilmeye bağlı deneyimlerinin toplumsal cinsiyetlendirildiğini vurgulamaktadır. Bu inceleme, Saeid Mozafari ile Halime Ünal Reşitoğlu’nun Ankara’daki evli Suriyeli erkeklerin yoksulluk, savaş ve zorunlu göç kıskacında biçimlenen erkeklik deneyimlerini nasıl tartıştıklarını değerlendirmektedir. Eserin özellikle Suriye diasporası üzerinden Türkiye’de yapılan araştırmalar içindeki özgünlüğünü ve feminist araştırmalara katkısını ele almaktadır. Bu kitap incelemesi, saha araştırmasından elde edilen bulgular ışığında zorunlu göç sürecinde Suriyeli erkeklerin onarılan ve dönüşen erkeklik müzakerelerini kesişimselliğin önemi üzerinden vurgulamaktadır.

Kaynakça

 • Akşit, G. ve Varışlı, B. “Ulusötesi Kesişmeler: Jeff Hearn ile Sosyal Bilimler Üzerine Yeniden Düşünmek” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 4, no: 25 (2016): 274-286.
 • Allsopp, J. “Agent, Victim, Soldier and Son: Intersecting Masculinities in the European ‘Refugee Crises’” A Gendered Approach to the Syrian Refugee Crisis der. Jane Freedman, Zeynep Kivilcim ve Nurcan Özgür Baklacıoğlu (London and New York: Routledge, 2017), 155-174.
 • Boyd, M. ve Grieco, E. “Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory,” Migration Policy Instute, 1 Mart 2003. https://www.migrationpolicy.org/article/women-and-migration-incorporating-gender-international-migration-theory (Son erişim tarihi 02.02.2024)
 • Bozok, M. “Göç Sonucu Yaşanan Erkeklik Krizlerinin Bir Yüzü Olarak Erkekliğin Kaybı” Journal of Economy Culture and Society 60, (2019): 171-185. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0035
 • Bozok, M. ve Bozok, N. “The Household, The Street and The Labour Market: Masculinities and Homosocial Solidarity Networks of Afgan Migrant Boys in A Squatter Neighbourhood in Istanbul” NORMA 14, (2019): 96-111. https://doi.org/10.1080/18902138.2018.1519241
 • Dedeoğlu, S. ve Gökmen, Ç. E. “Göç teorileri, göçmen emeği ve entegrasyon: Kadınların yeri” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları der. Kristen Biehl ve Didem Danış (İstanbul: SU Gender ve GAR, 2020), 18-37.
 • Donato, K. M., Gabaccia, D., Holdaway, J., Manalansan, M. IV ve Pessar, P. R. “A Glass Half Full? Gender in Migration Studies” IMR 40, no: 1 (2006): 3–26. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2006.00001
 • Farrag, H. “Engendering Forced Migration: Victimization, Masculinity and The Forgotten Voice” Surfacing: An Interdisciplinary Journal for Gender in the Global South 2, no: 1 (2009): 1-17.
 • Gass, A. “Becoming the ‘Refugee’: Creation of A Gendered Subjectivity Among Male Asylum Seekers in Switzerland” TVGEND 17, no: 2 (2014): 115–129. https://doi.org/10.5117/TVGEND2014.2.GASS
 • Griffiths, M. “Here, Man Is Nothing!: Gender and Policy in An Asylum Context” Men and Masculinities 18, no: 4 (2015): 468-488. https://doi.org/10.1177/1097184X15575111
 • Göktuna-Yaylacı, F. ve Çarpar, M. C. “Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler” Journal of Economy Culture and Society Ekim, no: 60 (2019): 61-85. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007
 • Güney, Ü. ve Konak, N. “Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar: Milliyetçilik, Erillik ve Vatandaşlık Temelinde Öteki Algısı” Alternatif Politika 8, no: 3 (2016): 505-535.
 • Hibbins, R. ve Pease, B. “Men and Masculinities on the Move” Migrant Men: Critical Studies of Masculinities and the Migration Experience der. Mike Donaldson, Raymond Hibbins, Richard Howson ve Bob Pease (New York-London: Routledge, 2009), 1-19.
 • Lutz, H. “Gender in The Migratory Process” Journal of Ethnic and Migration Studies 36, no: 10 (2010): 1647-1663. http://doi.org/10.1080/1369183X.2010.4893737
 • Morokvasic, M. “Birds of passage are also women” International Migration Review Special Issue: Women in Migration 18, no: 4 (1984): 886-907. http://www.jstor.org/stable/2546066
 • Mozafari, S. ve Ünal-Reşitoğlu, H. Erkekliğe Karşı Üçlü İttifak: Savaş, Göç ve Yoksulluk Kıskacında Erkeklikler Ankara’daki Suriyeliler Örneği (Ankara: Nobel Yayınları, 2023).
 • Renda, K. “Double Troubled: Syrian Gay Men in Istanbul.” Yüksek Lisans tezi. Koç Üniversitesi, 2019.
 • Rettberg, J. W. ve Gajjala, R. “Terrorists or Cowards: Negative Portrayals of Male Syrian Refugees in Social Media” Feminist Media Studies 16, no:1 (2016): 178-181. http://doi.org/10.1080/14680777.2016.1120493
 • Sharpe, P. (der). “Introduction Gender and the Experience of Migration” Women, Gender and Labour Migration Historical and Global Perspectives (London and New York: Routledge, 2002), 1-14.
 • Toluk, K. “Yoksulluk Kıskacındaki Sığınmacılarda Toplumsal Cinsiyet Pratikleri: Karaman Örneği.” Yüksek lisans tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2017.
 • Turner, L. “Who Will Resettle Single Syrian Men?” FMR, 54 (2017). https://www.fmreview.org/resettlement/turner
 • Yükseker, D., Tekin, U. ve Şahin-Taşgın, N. Anadolu Kültür Vakfı. Türkiyeli ve Suriyeli Genç Erkeklerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: Küçükçekmece ve Sultanbeyli Üzerine Bir Araştırma. Rapor, 2021. https://www.anadolukultur.org/36-yayinlarimiz/1282-turkiyeli-ve-suriyeli-genc-erkeklerin-gundelik-yasam-deneyimleri/ (Son erişim tarihi 02.02.2024)
 • Zeino, M. “The Lived Experience of Displaced Syrian Men in Istanbul.” Yüksek lisans tezi. İbn Haldun Üniversitesi, 2022.
 • Zlotnik, H. “The Global Dimensions of Female Migration,” Migration Information Source, 1 Mart 2003. https://www.migrationpolicy.org/article/global-dimensions-female-migration (Son erişim tarihi 02.02.2024)

Triple Alliance Against Masculinity: Masculinities in the Grip of War, Migration and Poverty The Case of Syrians in Ankara

Yıl 2024, Cilt: 16 Sayı: 1, 274 - 286, 30.05.2024
https://doi.org/10.46655/federgi.1432897

Öz

Critical masculinity studies associated with migration studies follow feminist critiques and emphasize that men's experiences of migration, forced migration and displacement are gendered. This review assesses how Saeid Mozafari and Halime Ünal Reşitoğlu discuss the experiences of masculinity among married Syrian men in Ankara, shaped in the grip of poverty, war and forced migration. It discusses the uniqueness of the work within the research conducted in Turkey, especially on the Syrian diaspora, and its contribution to feminist research. Drawing from the field research findings in the book, this review emphasizes the repaired and transformed masculinity negotiations of Syrian men during the forced migration process through the importance of intersectionality.

Kaynakça

 • Akşit, G. ve Varışlı, B. “Ulusötesi Kesişmeler: Jeff Hearn ile Sosyal Bilimler Üzerine Yeniden Düşünmek” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 4, no: 25 (2016): 274-286.
 • Allsopp, J. “Agent, Victim, Soldier and Son: Intersecting Masculinities in the European ‘Refugee Crises’” A Gendered Approach to the Syrian Refugee Crisis der. Jane Freedman, Zeynep Kivilcim ve Nurcan Özgür Baklacıoğlu (London and New York: Routledge, 2017), 155-174.
 • Boyd, M. ve Grieco, E. “Women and Migration: Incorporating Gender into International Migration Theory,” Migration Policy Instute, 1 Mart 2003. https://www.migrationpolicy.org/article/women-and-migration-incorporating-gender-international-migration-theory (Son erişim tarihi 02.02.2024)
 • Bozok, M. “Göç Sonucu Yaşanan Erkeklik Krizlerinin Bir Yüzü Olarak Erkekliğin Kaybı” Journal of Economy Culture and Society 60, (2019): 171-185. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0035
 • Bozok, M. ve Bozok, N. “The Household, The Street and The Labour Market: Masculinities and Homosocial Solidarity Networks of Afgan Migrant Boys in A Squatter Neighbourhood in Istanbul” NORMA 14, (2019): 96-111. https://doi.org/10.1080/18902138.2018.1519241
 • Dedeoğlu, S. ve Gökmen, Ç. E. “Göç teorileri, göçmen emeği ve entegrasyon: Kadınların yeri” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları der. Kristen Biehl ve Didem Danış (İstanbul: SU Gender ve GAR, 2020), 18-37.
 • Donato, K. M., Gabaccia, D., Holdaway, J., Manalansan, M. IV ve Pessar, P. R. “A Glass Half Full? Gender in Migration Studies” IMR 40, no: 1 (2006): 3–26. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2006.00001
 • Farrag, H. “Engendering Forced Migration: Victimization, Masculinity and The Forgotten Voice” Surfacing: An Interdisciplinary Journal for Gender in the Global South 2, no: 1 (2009): 1-17.
 • Gass, A. “Becoming the ‘Refugee’: Creation of A Gendered Subjectivity Among Male Asylum Seekers in Switzerland” TVGEND 17, no: 2 (2014): 115–129. https://doi.org/10.5117/TVGEND2014.2.GASS
 • Griffiths, M. “Here, Man Is Nothing!: Gender and Policy in An Asylum Context” Men and Masculinities 18, no: 4 (2015): 468-488. https://doi.org/10.1177/1097184X15575111
 • Göktuna-Yaylacı, F. ve Çarpar, M. C. “Zorunlu Göçün Görün(e)meyen Aktörleri: Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sığınmacı Erkekler” Journal of Economy Culture and Society Ekim, no: 60 (2019): 61-85. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0007
 • Güney, Ü. ve Konak, N. “Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar: Milliyetçilik, Erillik ve Vatandaşlık Temelinde Öteki Algısı” Alternatif Politika 8, no: 3 (2016): 505-535.
 • Hibbins, R. ve Pease, B. “Men and Masculinities on the Move” Migrant Men: Critical Studies of Masculinities and the Migration Experience der. Mike Donaldson, Raymond Hibbins, Richard Howson ve Bob Pease (New York-London: Routledge, 2009), 1-19.
 • Lutz, H. “Gender in The Migratory Process” Journal of Ethnic and Migration Studies 36, no: 10 (2010): 1647-1663. http://doi.org/10.1080/1369183X.2010.4893737
 • Morokvasic, M. “Birds of passage are also women” International Migration Review Special Issue: Women in Migration 18, no: 4 (1984): 886-907. http://www.jstor.org/stable/2546066
 • Mozafari, S. ve Ünal-Reşitoğlu, H. Erkekliğe Karşı Üçlü İttifak: Savaş, Göç ve Yoksulluk Kıskacında Erkeklikler Ankara’daki Suriyeliler Örneği (Ankara: Nobel Yayınları, 2023).
 • Renda, K. “Double Troubled: Syrian Gay Men in Istanbul.” Yüksek Lisans tezi. Koç Üniversitesi, 2019.
 • Rettberg, J. W. ve Gajjala, R. “Terrorists or Cowards: Negative Portrayals of Male Syrian Refugees in Social Media” Feminist Media Studies 16, no:1 (2016): 178-181. http://doi.org/10.1080/14680777.2016.1120493
 • Sharpe, P. (der). “Introduction Gender and the Experience of Migration” Women, Gender and Labour Migration Historical and Global Perspectives (London and New York: Routledge, 2002), 1-14.
 • Toluk, K. “Yoksulluk Kıskacındaki Sığınmacılarda Toplumsal Cinsiyet Pratikleri: Karaman Örneği.” Yüksek lisans tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2017.
 • Turner, L. “Who Will Resettle Single Syrian Men?” FMR, 54 (2017). https://www.fmreview.org/resettlement/turner
 • Yükseker, D., Tekin, U. ve Şahin-Taşgın, N. Anadolu Kültür Vakfı. Türkiyeli ve Suriyeli Genç Erkeklerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: Küçükçekmece ve Sultanbeyli Üzerine Bir Araştırma. Rapor, 2021. https://www.anadolukultur.org/36-yayinlarimiz/1282-turkiyeli-ve-suriyeli-genc-erkeklerin-gundelik-yasam-deneyimleri/ (Son erişim tarihi 02.02.2024)
 • Zeino, M. “The Lived Experience of Displaced Syrian Men in Istanbul.” Yüksek lisans tezi. İbn Haldun Üniversitesi, 2022.
 • Zlotnik, H. “The Global Dimensions of Female Migration,” Migration Information Source, 1 Mart 2003. https://www.migrationpolicy.org/article/global-dimensions-female-migration (Son erişim tarihi 02.02.2024)
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Benan Havva Baran 0000-0002-0501-6138

Erken Görünüm Tarihi 23 Mayıs 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2024
Gönderilme Tarihi 6 Şubat 2024
Kabul Tarihi 12 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Baran, Benan Havva. “Erkekliğe Karşı Üçlü İttifak: Savaş, Göç Ve Yoksulluk Kıskacındaki Erkeklikler Ankara’daki Suriyeliler Örneği”. Fe Dergi 16, sy. 1 (Mayıs 2024): 274-86. https://doi.org/10.46655/federgi.1432897.