e-ISSN: 2791-7533
Başlangıç: 2021
Yayımcı: Siirt Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi yılda iki defa yayımlanan ve uluslararası erişime açık bilimsel odaklı akademik bir dergidir. Dergide, sosyal bilimler alanında hazırlanan makaleler yayımlanmaktadır. Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi’nin amacı doğrultusunda eleştirel okumanın ve bilimsel araştırmanın tezahürü olan, tematik çerçeveye hapsolmamış çalışmalara yer verilecektir. Dergimiz hakemli olup her makale en az doktora derecesine sahip iki hakeme gönderilmektedir. Hakem raporları yazarla paylaşılmaktadır. Hakemler hakkında yazarlara bilgi verilmemektedir. Aynı şekilde hakemler de yazarın kimliği konusunda bilgilendirilmemektedir.