Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI

Yıl 2023, Cilt 33, Sayı 1, 221 - 232, 19.01.2023
https://doi.org/10.18069/firatsbed.1168941

Öz

Anadolu’da binlerce yıllık müzikal mirasın en güçlü damarlarından birini oluşturan Sivas sadece halk müziği ile değil aynı zamanda popüler müzik çalışmalarıyla da müzik kültürümüzü zenginleştiren şehirlerden biri olmuştur. Bu çalışmada geleneksel halk müziği çalışmalarının ötesinde Sivas’ta özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ilk popüler müzik çalışmaları ele alınmıştır. Bu anlamda Sivas’ta özellikle 1960 ve sonrası dönemde popüler müzik adına ne gibi çalışmalar yapıldığı sözlü tarih yöntemiyle incelenmeye çalışılmış ve bugün adeta saklı kalmış bir müzikal hafızanın gün yüzüne çıkartılması amaçlanmıştır. Dönemin yaşayan temsilcileriyle yapılan görüşmeler ve doküman incelemeleri sonucu ortaya çıkan bilgiler, Sivas’ta 1960 ve 1985 yılları arası çok hareketli bir popüler müzik ortamının olduğu, kontrbas, saksafon, bateri, bas gitar ve akordeon gibi modern Batı sazlarının Sivas’ta müzikal ve kültürel hayatı şekillendirdiği anlaşılmaktadır. O dönemki adıyla “cazband” olarak nitelendirilen ve bireysel çabalarla şekillenen bu popüler müzik oluşumları, şehrin var olan müzik kültürüne zenginlik kattığı ancak 1980’li yılların ortalarından itibaren rağbet görmediği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Aşkun, V. C. (1943). Sivas folkloru I-II. Sivas: Kamil Matbaası.
 • Balkılıç, Ö. (2009). Cumhuriyet, halk ve müzik-Türkiye’de müzik reformu 1922- 1952. Ankara: Tan Kitabevi Yay.
 • Bengi, D. (2022). 60’lı yıllarda türkiye: sazlı cazlı sözlük. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Erdoğan G. (2021). XX. yüzyıldan günümüze Sivas’ta musiki hayatı. Ankara: Duvar Yayınları.
 • Erdoğan G. (2019). Müzik, gelenek ve temsil: Sivas’ta davul-zurna geleneği ve temsilcileri. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Karahasanoğlu, S. ve Yavuz, E. D. (2015). Müzikte araştırma yöntemleri. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yayınları.
 • Mert A. (2022). XX. yüzyılda sivas’ta klasik türk müziği. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Önge, S. (2017). Ortayayla ve 4 eylül dergı̇lerı̇ne göre Sı̇vas halkevı̇. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karamanoğlu Mehmetbey Ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Şener, T. (2009). Musikişinas Arşivist Rıfat Kaya İle Söyleşi. Hayat Ağacı Dergisi, 13(48-55).
 • Şener, T. (2019). Tabirin sığmaz kaleme, Sivas söyleşileri. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Yönetken Halil Bedii (2006). Derleme notları I. kitap; anadolu’da geleneksel müzik yaşamı üzerine notlar (1937-1952). Ankara: Sun Yayınevi.
 • Yurtoğlu N. (2015). Kalkınmanın Önemli Bir Unsuru: Kuruluşundan 50. Yılına Türkiye’de Çimento Sanayii (1910-1960). Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. (31), 113-164. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aamd/issue/44030/542470
 • Yükselsin, İ. (2015). Bir ‘kültürel aracı’ olarak muzaffer sarısözen ve erken cumhuriyet döneminde türk halk müziği’nin yeniden inşasındaki rolü. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (14), 77-90. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203780

Jazzband Groups and First Popular Music Studies in Sivas

Yıl 2023, Cilt 33, Sayı 1, 221 - 232, 19.01.2023
https://doi.org/10.18069/firatsbed.1168941

Öz

Sivas, which constitutes one of the strongest veins of thousands of years of musical heritage in Anatolia, has been one of the cities that enrich our music culture not only with folk music but also with popular music works. In this study, beyond traditional folk music works, the first popular music works that started in Sivas especially after the second half of the twentieth century are discussed. In this sense, it was tried to examine what kind of works were carried out in Sivas in the name of popular music, especially in the 1960 and later period, with the oral history method, and it was aimed to bring to light a musical memory that is almost hidden today. Interviews with the living representatives of the period and document analysis revealed that there was a very active popular music scene in Sivas between 1960 and 1985, and that modern Western instruments such as double bass, saxophone, drums, bass guitar and accordion shaped the musical and cultural life in Sivas. These popular music formations, which were characterized as "jazzband" at the time and shaped by individual efforts, added richness to the existing music culture of the city, but it is understood that they have not been in demand since the mid-1980s.

Kaynakça

 • Aşkun, V. C. (1943). Sivas folkloru I-II. Sivas: Kamil Matbaası.
 • Balkılıç, Ö. (2009). Cumhuriyet, halk ve müzik-Türkiye’de müzik reformu 1922- 1952. Ankara: Tan Kitabevi Yay.
 • Bengi, D. (2022). 60’lı yıllarda türkiye: sazlı cazlı sözlük. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Erdoğan G. (2021). XX. yüzyıldan günümüze Sivas’ta musiki hayatı. Ankara: Duvar Yayınları.
 • Erdoğan G. (2019). Müzik, gelenek ve temsil: Sivas’ta davul-zurna geleneği ve temsilcileri. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Karahasanoğlu, S. ve Yavuz, E. D. (2015). Müzikte araştırma yöntemleri. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Yayınları.
 • Mert A. (2022). XX. yüzyılda sivas’ta klasik türk müziği. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Önge, S. (2017). Ortayayla ve 4 eylül dergı̇lerı̇ne göre Sı̇vas halkevı̇. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karamanoğlu Mehmetbey Ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Şener, T. (2009). Musikişinas Arşivist Rıfat Kaya İle Söyleşi. Hayat Ağacı Dergisi, 13(48-55).
 • Şener, T. (2019). Tabirin sığmaz kaleme, Sivas söyleşileri. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Yönetken Halil Bedii (2006). Derleme notları I. kitap; anadolu’da geleneksel müzik yaşamı üzerine notlar (1937-1952). Ankara: Sun Yayınevi.
 • Yurtoğlu N. (2015). Kalkınmanın Önemli Bir Unsuru: Kuruluşundan 50. Yılına Türkiye’de Çimento Sanayii (1910-1960). Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. (31), 113-164. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aamd/issue/44030/542470
 • Yükselsin, İ. (2015). Bir ‘kültürel aracı’ olarak muzaffer sarısözen ve erken cumhuriyet döneminde türk halk müziği’nin yeniden inşasındaki rolü. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (14), 77-90. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203780

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Güzel Sanatlar
Yazarlar

Göktürk ERDOĞAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8174-6979
Türkiye

Teşekkür Bilgileri, ilgileri ve hatıraları ile bu çalışmanın kaynak kişileri olan emektar müzisyenler; Aydoğan Güldağ ve Yavuz Başer'e sonsuz teşekkürlerimle...
Yayımlanma Tarihi 19 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 31 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 1 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 33, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { firatsbed1168941, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {33}, number = {1}, pages = {221 - 232}, doi = {10.18069/firatsbed.1168941}, title = {SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Göktürk} }
APA Erdoğan, G. (2023). SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 33 (1) , 221-232 . DOI: 10.18069/firatsbed.1168941
MLA Erdoğan, G. "SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 33 (2023 ): 221-232 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/75520/1168941>
Chicago Erdoğan, G. "SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 33 (2023 ): 221-232
RIS TY - JOUR T1 - SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI AU - GöktürkErdoğan Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.1168941 DO - 10.18069/firatsbed.1168941 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 232 VL - 33 IS - 1 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.1168941 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.1168941 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI %A Göktürk Erdoğan %T SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI %D 2023 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 33 %N 1 %R doi: 10.18069/firatsbed.1168941 %U 10.18069/firatsbed.1168941
ISNAD Erdoğan, Göktürk . "SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 33 / 1 (Ocak 2023): 221-232 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.1168941
AMA Erdoğan G. SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 33(1): 221-232.
Vancouver Erdoğan G. SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2023; 33(1): 221-232.
IEEE G. Erdoğan , "SİVAS’TA CAZBAND GRUPLARI VE İLK POPÜLER MÜZİK ÇALIŞMALARI", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 33, sayı. 1, ss. 221-232, Oca. 2023, doi:10.18069/firatsbed.1168941