Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

JACQUARD WEAVING PATTERN DESIGN AND TYPES OF RAPPORTS SAMPLE OF NEDGRAPHICS

Yıl 2020, PROF. DR. H. FERİHA AKPINARLI ARMAĞAN SAYISI, 94 - 115, 25.12.2020

Öz

It is a fact that the technological developments followed throughout the history have brought innovation to
every field and also greatly affected the textile weaving industry. With the transition to mechanization and mass
production, traditional production methods have been replaced by industrial production techniques. At the end of
various loom trials, a jacquard weaving loom was developed by Marie Joseph Jacquard and started to be used in
industry. These looms have enabled mass fabric production of wider widths and complex pattern designs without the
need for manpower. In parallel with this, new design methods and tools have been developed.
In the design phase, loom features and methods followed have an important place. While
jacquard weaving designs can be developed in line with new sources of inspiration, they can also be
obtained by drawing the existing fabric pattern exactly as a result of the analysis of jacquard fabrics. Today,
computer aided design (CAD) systems developed with different names, features and equipment are used in the
pattern design of jacquard fabrics. NedGraphics, one of these systems, enables complex pattern designs to be made
in a short time and also helps to visualize the jacquard fabric to be produced with rich yarn and weaving options
with three-dimensional simulations.
Texcelle, Loom Editor and Product modules of NedGraphics software are used in jacquard fabric design.
The placement of the unit motif and rapport forms are of great importance during the design phase. In this study,
which was prepared to contribute to the literatüre relating subject, jacquard weaving pattern design methods and
rapport types in NedGraphics modules are exemplified.

Kaynakça

 • ADROSKO, R. J. (1982). “The Invention of the Jacquard Mechanism”. CIETA, C. 55, S. 56, 89–117.
 • AKPINARLI, H. F. ve ARSLAN, P. (2016). “Implementation of New Designs Through the Jacquard System in Fabric Patterning”. The Journal of International Social Research, C. 9, S. 44, 603-609
 • ARSLAN, P. (2019). Jakarlı Dokuma Tasarım Süreci ve Kumaş Tasarımlarında Osmanlı Sultanları, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • ARSLAN, P., AKPINARLI, H. F. & FERREIRA, A. M. (2019). “Innovative Jacquard Weaving Fabric Design: Suleiman Ottoman Sultan’ Life Story As The Cultural And Sustainable Ground For Creativity”. International Social Sciences Studies Journal, C. 5, S. 31, 1092-1099.
 • BAŞARAN, F. N. (2019). Basit Yapılı Dokuma Teknikleri. Ankara: Karınca Yayınları.
 • BAŞARAN, F. N. (2020). Bileşik Yapılı Dokuma Teknikleri. Ankara: Karınca Yayınları. BAŞER, G. (2005). Dokuma Tekniği ve Sanatı. Cilt 2. İzmir: Punto Yayıncılık.
 • DÖLEN, E. (1992). Tekstil Tarihi: Dünyada ve Türkiye’de Tekstil Teknolojisinin ve Sanayiinin Tarihsel Gelişimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • KOLCAVOVÁ SIRKOVÁ, B. ve MERTOVÁ, I. (2010). “Computer Aided Woven Fabric Design”, 7th International Conference – TEXSCI. Liberec, Czech Republic.
 • ÖZGEN, T. ve TÜRKYILMAZ, T. A. (2003). Örgü Bilgisi Temel Ders Kitabı. (1. Basım). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • ÖZLEN ÖZMUTLU, B., (2010). Bilgisayarda Jakarlı Kumaş Tasarımı. Bursa: BTSO Eğitim Vakfı.
 • PAPACHRISTOU, E. ve BILALIS, N . (2015). “How to Integrate Recent Development in Technology with Digital Prototype Textile and Apparel Applications”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, C. 27, 32-39 .
 • POSSELT, E. A. (1887). The Jacquard Machine Analyzed and Explained: With an Appendix on the Preparation of Jacquard Cards and Practical Hints to Learners Jacquard Designing. Philadelphia: Dando Printing and Publishing Co.
 • SALDIRAY, B. (1979). Kumaş Baskısında Raport ve Renk Ayırımı İşlemleri. İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Basımevi.
 • TÜRKER, E. (2006). “Dokuma Kumaş Yapılarının Bilgisayarda Tasarımı”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, C. 16, S. 2, 110-117.
 • URL- 1: https://www.indiamart.com/proddetail/digital-printed-tropical-leaves-leaf-pattern-fabric-21752566688.html  (Erişim: 18.10.2020)
 • URL- 2: https://www.iwantwallpaper.co.uk/arthouse-luxe-damask-pattern-floral-metallic-textured-fabric-effect- navy-gold-wallpaper-p6101 (Erişim: 18.10.2020)
 • URL- 3: https://www.iwantwallpaper.co.uk/rasch-portfolio-peacock-wallpaper-metallic-bird-feathers-navy-blue- gold-p6212 (Erişim: 18.10.2020)
 • WATSON, W. (1912). Textile Design and Colour: Elementary Weaves and Figured Fabrics. London: Longmans, Green and Co.

NEDGRAPHICS ÖRNEĞİNDE JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESEN TASARIMI VE RAPORTLAMA ÇEŞİTLERİ

Yıl 2020, PROF. DR. H. FERİHA AKPINARLI ARMAĞAN SAYISI, 94 - 115, 25.12.2020

Öz

Tarih boyunca izlenen teknolojik gelişmelerin her alanda olduğu gibi tekstil dokuma sektörünü de büyük
oranda etkilediği bir gerçektir. Makineleşme ve seri üretime geçilmesiyle birlikte geleneksel üretim yöntemleri
yerini endüstriyel üretim tekniklerine bırakmıştır. Çeşitli tezgâh denemelerinin sonunda Marie Joseph Jacquard
tarafından jakarlı dokuma tezgâhı geliştirilmiş ve endüstride kullanılmaya başlanmıştır. Bu tezgâhlar insan gücüne
ihtiyaç duymadan daha geniş enlerde seri kumaş üretimi ve karmaşık desen tasarımlarının yapılmasına imkân
tanımıştır. Buna paralel olarak yeni tasarım yöntem ve araçları geliştirilmiştir.
Tasarım aşamasında, tezgâh özellikleri ve izlenen yöntemler önemli yer tutmaktadır. Jakarlı dokuma
tasarımları yeni esin kaynakları doğrultusunda geliştirilebilirken, jakarlı kumaşların analiz edilmesi sonucunda,
mevcut kumaş deseninin birebir çizilmesi ile de elde edilebilmektedir. Günümüzde jakarlı kumaşların desen
tasarımında farklı isim, özellik ve donanımlarla geliştirilen bilgisayar destekli tasarım (CAD) sistemleri
kullanılmaktadır. Bu sistemlerden biri olan NedGraphics, kısa sürede karmaşık desen tasarımlarının yapılabilmesini
sağlamakta, zengin iplik ve örgü seçenekleri ile üretilecek jakarlı kumaşın üç boyutlu simülasyonlarla
görüntülenebilmesine de yardımcı olmaktadır.
Jakarlı kumaş tasarımında NedGraphics yazılımının Texcelle, Loom Editor ve Product Creator modülleri
kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında birim motifin yerleşimi ve raportlama şekilleri büyük önem taşımaktadır.
Konuyla ilgili literatüre katkı sağlaması amacıyla hazırlanan bu çalışmada, NedGraphics modüllerinde jakarlı
dokuma desen tasarım yöntemleri ve raportlama çeşitleri örneklenmiştir.

Kaynakça

 • ADROSKO, R. J. (1982). “The Invention of the Jacquard Mechanism”. CIETA, C. 55, S. 56, 89–117.
 • AKPINARLI, H. F. ve ARSLAN, P. (2016). “Implementation of New Designs Through the Jacquard System in Fabric Patterning”. The Journal of International Social Research, C. 9, S. 44, 603-609
 • ARSLAN, P. (2019). Jakarlı Dokuma Tasarım Süreci ve Kumaş Tasarımlarında Osmanlı Sultanları, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • ARSLAN, P., AKPINARLI, H. F. & FERREIRA, A. M. (2019). “Innovative Jacquard Weaving Fabric Design: Suleiman Ottoman Sultan’ Life Story As The Cultural And Sustainable Ground For Creativity”. International Social Sciences Studies Journal, C. 5, S. 31, 1092-1099.
 • BAŞARAN, F. N. (2019). Basit Yapılı Dokuma Teknikleri. Ankara: Karınca Yayınları.
 • BAŞARAN, F. N. (2020). Bileşik Yapılı Dokuma Teknikleri. Ankara: Karınca Yayınları. BAŞER, G. (2005). Dokuma Tekniği ve Sanatı. Cilt 2. İzmir: Punto Yayıncılık.
 • DÖLEN, E. (1992). Tekstil Tarihi: Dünyada ve Türkiye’de Tekstil Teknolojisinin ve Sanayiinin Tarihsel Gelişimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • KOLCAVOVÁ SIRKOVÁ, B. ve MERTOVÁ, I. (2010). “Computer Aided Woven Fabric Design”, 7th International Conference – TEXSCI. Liberec, Czech Republic.
 • ÖZGEN, T. ve TÜRKYILMAZ, T. A. (2003). Örgü Bilgisi Temel Ders Kitabı. (1. Basım). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • ÖZLEN ÖZMUTLU, B., (2010). Bilgisayarda Jakarlı Kumaş Tasarımı. Bursa: BTSO Eğitim Vakfı.
 • PAPACHRISTOU, E. ve BILALIS, N . (2015). “How to Integrate Recent Development in Technology with Digital Prototype Textile and Apparel Applications”. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, C. 27, 32-39 .
 • POSSELT, E. A. (1887). The Jacquard Machine Analyzed and Explained: With an Appendix on the Preparation of Jacquard Cards and Practical Hints to Learners Jacquard Designing. Philadelphia: Dando Printing and Publishing Co.
 • SALDIRAY, B. (1979). Kumaş Baskısında Raport ve Renk Ayırımı İşlemleri. İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Basımevi.
 • TÜRKER, E. (2006). “Dokuma Kumaş Yapılarının Bilgisayarda Tasarımı”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, C. 16, S. 2, 110-117.
 • URL- 1: https://www.indiamart.com/proddetail/digital-printed-tropical-leaves-leaf-pattern-fabric-21752566688.html  (Erişim: 18.10.2020)
 • URL- 2: https://www.iwantwallpaper.co.uk/arthouse-luxe-damask-pattern-floral-metallic-textured-fabric-effect- navy-gold-wallpaper-p6101 (Erişim: 18.10.2020)
 • URL- 3: https://www.iwantwallpaper.co.uk/rasch-portfolio-peacock-wallpaper-metallic-bird-feathers-navy-blue- gold-p6212 (Erişim: 18.10.2020)
 • WATSON, W. (1912). Textile Design and Colour: Elementary Weaves and Figured Fabrics. London: Longmans, Green and Co.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Nur BAŞARAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-6024-1709
Türkiye


Pınar ARSLAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-6917-3642
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 PROF. DR. H. FERİHA AKPINARLI ARMAĞAN SAYISI

Kaynak Göster

APA
BAŞARAN, F. N., & ARSLAN, P. (2020). NEDGRAPHICS ÖRNEĞİNDE JAKARLI DOKUMA KUMAŞ DESEN TASARIMI VE RAPORTLAMA ÇEŞİTLERİ. Folklor Akademi Dergisi, 3(4), 94-115.