ISSN: 2149-5548
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Göç İdaresi Başkanlığı
Kapak Resmi
       

Göç Araştırmaları Dergisi akademik-hakemli, açık erişimli bir dergidir; ocak - haziran ve temmuz - aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


Dergimizce kör hakem uygulaması benimsendiğinden makale dosyalarında yazarların kişisel bilgilerinin bulunmaması gerekmektedir.


Makalelerin benzerlik oranı en fazla %20 oranında olabilir. Bu oranı aşan benzerlik oranına sahip makaleler yayımlanamaz. Dergimizde yayımlanacak çalışmaların intihal programında denetimi Dergi Editörlüğünce yapıldığından yazarların ayrıca bir işlem yapmaması gerekmektedir. Şöyle ki makalelerin yazarlarca intihal programlarından geçirilmeleri sonucunda makale metinleri programlara depolanmakta, bu işlem sonrasında Dergi Editörlüğümüzce yapılan intihal denetimleri sırasında önceden depolanan metinler ile karşılaşıldığından yanlış sonuçlara ulaşılabilmekte, benzerlik oranları gerçekte olduğundan yüksek çıkmaktadır.

TR Dizin koşulları kapsamında;
1. Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar ile etik kurul kararı gerektiren diğer çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, ve bu onay belgelendirilmeli,
2. Etik kurul izni ile ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalelerin yöntem bölümlerinde yer verilmelidir.

Bu koşullara uymayan makaleler yazarlarına iade edilecektir.
İzin belgelerinin yazarlarca ek dosya olarak makale metinleri ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.