Rapor
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 53 - 63, 15.10.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.430650

Öz

Kaynakça

 • [1]http://www.sifalibitkileriniz.com, Date of access:28.02.2016).
 • [2]http://www.1organik.com, Date of access:28.02.2016).
 • [3]Sayılı, M., Adıguzel, F. and Gozener, B. (2013). Investigation on madımak consumption status of consumers in central Tokat province. Bulgarian journal of agricultural science, 19(2): 303-313.
 • [4]Önen, H., Altuntaş, E., Özgöz, E., Bayram, M. And Özcan, S. 2014. Moisture effect on physical properties of Knotweed (Polygonum Cognatum Meissn), Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 31 (2), 15-24.
 • [5]Demir, H. 2006. Erzurum’da yetişen Madımak, Yemlik Ve Kızamık Bitkilerinin Bazı Kimyasal Bileşimi. Bahçe, 35(1-2), 55-60.
 • [6]Alan, R., and Padem, H. 1989. Erzurum ve Yöresinde Sebze Olarak Kullanılan, Evelik Kızılca, Kuşekmeği, Deliçaşır Ve Yemlik Otlarının Besin Değeri Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Food, 14 (5), 281-287.
 • [7]http://www.nufusu.com/il/duzce-nufusu Date of access:: 19,11,2016).
 • [8]Sekeran, U. 2003. Research methods for business: A skill building approach, 4th Edition, John Wiley, New York.
 • [9]Cronbach, L. J. 1990. Essentials of Psychological Testing, Harper & Row, New York
 • [10]Nunnally C. Jum 1967. Psychometric Theory, MacGraw-Hill, New York.
 • [11]Büyüköztürk, Ş. 2008. Veri Analizi El Kitabı, 9nd ed, Pegem Yayıncılık, Ankara
 • [12] Kucukaydın, S. (2012). Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Menşei Etkisinin Tüketicilerin Yabancı Markalı Ürün Tercihi Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

POTENTIAL USE OF NATURAL MADIMAK PLANT AS AN HERBAL TEA? A RESEARCH IN THE PROVİNCE OF DUZCE

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 53 - 63, 15.10.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.430650

Öz

The aim of this study is to determine any potential
use of madımak plant which grows in the Central Anatolia region as an herbal
tea to the consumers. With this objective, 390 participants residing in Duzce
City of Turkey tasted madımak herbal tea and their attitudes were determined.
In the study, in the context of quantitative research methods, survey data from
390 people were obtained. Then data were analyzed using regression analysis and
descriptive statistics. Madımak plant has been determined that participants
intend to purchase this tea. However, participants agreed that addition of several
substances to suppress the smell of this plant would be useful. In conclusion,
it has emerged that a large group of participants may consume the madımak plant
as an herbal tea.

Kaynakça

 • [1]http://www.sifalibitkileriniz.com, Date of access:28.02.2016).
 • [2]http://www.1organik.com, Date of access:28.02.2016).
 • [3]Sayılı, M., Adıguzel, F. and Gozener, B. (2013). Investigation on madımak consumption status of consumers in central Tokat province. Bulgarian journal of agricultural science, 19(2): 303-313.
 • [4]Önen, H., Altuntaş, E., Özgöz, E., Bayram, M. And Özcan, S. 2014. Moisture effect on physical properties of Knotweed (Polygonum Cognatum Meissn), Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 31 (2), 15-24.
 • [5]Demir, H. 2006. Erzurum’da yetişen Madımak, Yemlik Ve Kızamık Bitkilerinin Bazı Kimyasal Bileşimi. Bahçe, 35(1-2), 55-60.
 • [6]Alan, R., and Padem, H. 1989. Erzurum ve Yöresinde Sebze Olarak Kullanılan, Evelik Kızılca, Kuşekmeği, Deliçaşır Ve Yemlik Otlarının Besin Değeri Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Food, 14 (5), 281-287.
 • [7]http://www.nufusu.com/il/duzce-nufusu Date of access:: 19,11,2016).
 • [8]Sekeran, U. 2003. Research methods for business: A skill building approach, 4th Edition, John Wiley, New York.
 • [9]Cronbach, L. J. 1990. Essentials of Psychological Testing, Harper & Row, New York
 • [10]Nunnally C. Jum 1967. Psychometric Theory, MacGraw-Hill, New York.
 • [11]Büyüköztürk, Ş. 2008. Veri Analizi El Kitabı, 9nd ed, Pegem Yayıncılık, Ankara
 • [12] Kucukaydın, S. (2012). Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Menşei Etkisinin Tüketicilerin Yabancı Markalı Ürün Tercihi Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muammer Mesci 0000-0002-3053-3954

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2018
Gönderilme Tarihi 4 Haziran 2018
Kabul Tarihi 18 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Mesci, M. (2018). POTENTIAL USE OF NATURAL MADIMAK PLANT AS AN HERBAL TEA? A RESEARCH IN THE PROVİNCE OF DUZCE. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 2(2), 53-63. https://doi.org/10.32958/gastoria.430650