Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 753 - 764, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.570808

Öz

Kaynakça

 • Adams, M. K. (2008). Cultural tourism. Darity, W.A (Ed.). International encyclopedia of the social sciences. USA: MacMilan.
 • Aklanoğlu, F. (2010). Geleneksel yerleşmelerde kültür turizmi: Beypazarı örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(2), 125-136.
 • Ashworth, G. J. ve Dietvorst A. G. (1995). Tourism and spatial transformations. Wallingford, Oxon, UK: CAB International.
 • Atasoy, F., İnceöz, S. ve Öztürk, İ. (2018). Kırsal turizm kapsamında gerçekleştirilen kültür turizmi: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası örneği. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2(1), 6-14.
 • Aubert, A. ve Csapo, J. (2002), Unique features of the tourist attractions in Hungary’s historical small cities. Aubert, A. ve Csapo, J. (Ed.). Settlement dynamics and its spatial impacts. Pecs: University of Pecs Department of Tourism.
 • Avrupa Komisyonu (2002). Europeans and their holidays. Brussels: EC.
 • Bingöl, Z. (2004). Akdeniz bölgesinin kültür ve inanç turizmi potansiyeli açısından değerlendirilmesi. Bilgi, (8)1, 125-137.
 • Csapo, J. (2012), The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry, strategies for tourism industry. Kasımoğlu, M. (Ed.). Micro and macro perspectives. Croatia: InTech.
 • ECTARC (1989). Contribution to the drafting of a charter for cultural tourism. Llangollen, Wales: European Centre for Traditional and Regional Cultures.
 • Feifer, M. (1985). Tourism in history from imperial Rome to the present. New York: Stein and Day.
 • Frangipane, M. (2001). The transition between two opposing forms of power at Arslantepe (Malatya) at the beginning of the 3rd millenium. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 4, 1-24.
 • Frangipane, M., Andersson S.E., Laurito, R., Möller-Wiering, S., Nosch, M., Rast-Eicher, A. ve Wisti L.A. (2009). Arslantepe, Malatya (Turkey): textiles, tools and imprints of fabrics from the 4th to the 2nd millennium BCE. Paleorient, 35(1), 5-29.
 • Horvath, A. (1999). Tourism in culture - culture in tourism. Budapest: Hungarian Cultural Institute.
 • ICOMOS (1997). Charter for cultural tourism. erişim tarihi: 06/01/2019, http://www.ico mos.org/tourism/
 • İbret, Ü., Aydınözü , D. ve Uğurlu, M. (2015). Kastamonu şehrinde kültür ve inanç turizmi. Marmara Coğrafya Dergisi, 32(Temmuz), 239-269.
 • Kurgun, H. ve Yumuk, Y. (2013). Yöresel el sanatlarının kültürel turizmin gelişimindeki rolü: Görece (Boncukköy) ve Nazarköy örnekleri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(1), 27-32.
 • McIntosh, R. ve Goeldner, C. (1990). Tourism: principles, practices, philosophies. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • McKercher, B. ve Cros, H. (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. New York: Haworth Hospitality Press.
 • Munsters, W. (1996). Cultural tourism in Belgium. Richards, G. (Ed.). Cultural tourism in Europe. Wallingford: CABI.
 • Palmieri, A. (1981). Excavations at Arslantepe (Malatya). Anatolian Studies, 31, 101-120.
 • Pereiro, X. (2002). Cultural tourism: readings of anthropology. Perez, X.P. (Ed.) I. International Congress of Cultural Tourism. Noticias de Antropología y Arqueología (NAYA), Buenos Aires.
 • Richards, G. (2005). Cultural tourism in Europe. Wallingford: CABI.
 • Stebbins, R. A. (1996). Cultural tourism as serious leisure. Annals of Tourism Research, 23(4), 948-950.
 • Tapur, T. (2009). Konya ilinde kültür ve inanç turizmi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 473-492.
 • https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g298018-d3511536-Reviews-or10-Melid-Malatya.html, erişim tarihi: 06/01/2019.
 • https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g298018-d3628599-Reviews-Aslantepe_Ruins-Malatya.html, erişim tarihi: 06/01/2019.
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr, erişim tarihi: 06/01/2019.
 • http://www.malatyakulturturizm.gov.tr, erişim tarihi: 06/01/2019.

Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 753 - 764, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.570808

Öz

Çalışmanın amacı önemli tarihi kalıntılara sahip olan Malatya Arslantepe höyüğünün çevrimiçi yorumlarının incelenmesi, höyük alanı ile ilgili görüşlerin ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda önerilerde bulunmaktadır.  Çalışmada içerik analizi uygulanmıştır. Çevrimiçi yorum sitesi olan TripAdvisor üzerinden Malatya Arslantepe höyüğü ile ilgili yapılmış toplam 81 ziyaretçi yorumu bulunmaktadır. Bu yorumlar içerik analizi ile incelenmiştir. Ziyaretçilerin yarısından fazlası (%58,03) Arslantepe höyüğü için mükemmel oyu kullanmışken, 1 adet berbat ve 2 adette kötü oyu Arslantepe höyüğü için verilmiştir. 11 ziyaretçi yorumuna “mutlaka ziyaret edin” başlığı vermiştir. Yorumlar incelendiğinde genel olarak alanın tarihi ile ilgili yorumlar yapılmıştır. Tanıtım ve bilgilendirmelerinde yer alan Aslantepenin Arslantepe olarak güncellenmesi ve Arslantepe’den çıkarılan eserlerin tekrar Arslantepe’ye getirilerek burada bir müze içerisinde sergilenmesi önerilmektedir. Çalışmada Tripadvisor sitesinde yer Arslantepe ve Aslantepe Höyüğü başlıkları altında yer alan toplam 81 ziyaretçi yorumu kullanılmıştır. Gelecek çalışmalarda anket yöntemi ile veri toplanıp inceleme yapılması planlanmıştır. Çalışma ile bölgenin tanıtımının yapılması toplum için, geliştirilmiş öneriler ise yerel yönetimler ve politika yapıcılar için etkilere sahiptir. Çalışma kültür turizmi kapsamında bölgenin değerlendirilmesi için bir adım olarak görülebilir. Çalışmadan özellikle yerel halk, yerel yönetimler, politika yapıcılar ve akademisyenlerin yararlanması beklenmektedir. Çalışma Arslantepe höyüğü ile yapılmış ilk kültür turizmi çalışmalardan biri olarak özgün değere sahiptir denilebilir. 

Kaynakça

 • Adams, M. K. (2008). Cultural tourism. Darity, W.A (Ed.). International encyclopedia of the social sciences. USA: MacMilan.
 • Aklanoğlu, F. (2010). Geleneksel yerleşmelerde kültür turizmi: Beypazarı örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(2), 125-136.
 • Ashworth, G. J. ve Dietvorst A. G. (1995). Tourism and spatial transformations. Wallingford, Oxon, UK: CAB International.
 • Atasoy, F., İnceöz, S. ve Öztürk, İ. (2018). Kırsal turizm kapsamında gerçekleştirilen kültür turizmi: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası örneği. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2(1), 6-14.
 • Aubert, A. ve Csapo, J. (2002), Unique features of the tourist attractions in Hungary’s historical small cities. Aubert, A. ve Csapo, J. (Ed.). Settlement dynamics and its spatial impacts. Pecs: University of Pecs Department of Tourism.
 • Avrupa Komisyonu (2002). Europeans and their holidays. Brussels: EC.
 • Bingöl, Z. (2004). Akdeniz bölgesinin kültür ve inanç turizmi potansiyeli açısından değerlendirilmesi. Bilgi, (8)1, 125-137.
 • Csapo, J. (2012), The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry, strategies for tourism industry. Kasımoğlu, M. (Ed.). Micro and macro perspectives. Croatia: InTech.
 • ECTARC (1989). Contribution to the drafting of a charter for cultural tourism. Llangollen, Wales: European Centre for Traditional and Regional Cultures.
 • Feifer, M. (1985). Tourism in history from imperial Rome to the present. New York: Stein and Day.
 • Frangipane, M. (2001). The transition between two opposing forms of power at Arslantepe (Malatya) at the beginning of the 3rd millenium. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, 4, 1-24.
 • Frangipane, M., Andersson S.E., Laurito, R., Möller-Wiering, S., Nosch, M., Rast-Eicher, A. ve Wisti L.A. (2009). Arslantepe, Malatya (Turkey): textiles, tools and imprints of fabrics from the 4th to the 2nd millennium BCE. Paleorient, 35(1), 5-29.
 • Horvath, A. (1999). Tourism in culture - culture in tourism. Budapest: Hungarian Cultural Institute.
 • ICOMOS (1997). Charter for cultural tourism. erişim tarihi: 06/01/2019, http://www.ico mos.org/tourism/
 • İbret, Ü., Aydınözü , D. ve Uğurlu, M. (2015). Kastamonu şehrinde kültür ve inanç turizmi. Marmara Coğrafya Dergisi, 32(Temmuz), 239-269.
 • Kurgun, H. ve Yumuk, Y. (2013). Yöresel el sanatlarının kültürel turizmin gelişimindeki rolü: Görece (Boncukköy) ve Nazarköy örnekleri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(1), 27-32.
 • McIntosh, R. ve Goeldner, C. (1990). Tourism: principles, practices, philosophies. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • McKercher, B. ve Cros, H. (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. New York: Haworth Hospitality Press.
 • Munsters, W. (1996). Cultural tourism in Belgium. Richards, G. (Ed.). Cultural tourism in Europe. Wallingford: CABI.
 • Palmieri, A. (1981). Excavations at Arslantepe (Malatya). Anatolian Studies, 31, 101-120.
 • Pereiro, X. (2002). Cultural tourism: readings of anthropology. Perez, X.P. (Ed.) I. International Congress of Cultural Tourism. Noticias de Antropología y Arqueología (NAYA), Buenos Aires.
 • Richards, G. (2005). Cultural tourism in Europe. Wallingford: CABI.
 • Stebbins, R. A. (1996). Cultural tourism as serious leisure. Annals of Tourism Research, 23(4), 948-950.
 • Tapur, T. (2009). Konya ilinde kültür ve inanç turizmi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 473-492.
 • https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g298018-d3511536-Reviews-or10-Melid-Malatya.html, erişim tarihi: 06/01/2019.
 • https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g298018-d3628599-Reviews-Aslantepe_Ruins-Malatya.html, erişim tarihi: 06/01/2019.
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr, erişim tarihi: 06/01/2019.
 • http://www.malatyakulturturizm.gov.tr, erişim tarihi: 06/01/2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus TOPSAKAL> (Sorumlu Yazar)
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3202-5539
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria570808, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {753 - 764}, doi = {10.32958/gastoria.570808}, title = {Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Topsakal, Yunus} }
APA Topsakal, Y. (2019). Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 753-764 . DOI: 10.32958/gastoria.570808
MLA Topsakal, Y. "Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 753-764 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/570808>
Chicago Topsakal, Y. "Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 753-764
RIS TY - JOUR T1 - Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi AU - YunusTopsakal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.570808 DO - 10.32958/gastoria.570808 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 753 EP - 764 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.570808 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.570808 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi %A Yunus Topsakal %T Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.570808 %U 10.32958/gastoria.570808
ISNAD Topsakal, Yunus . "Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 753-764 . https://doi.org/10.32958/gastoria.570808
AMA Topsakal Y. Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 753-764.
Vancouver Topsakal Y. Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 753-764.
IEEE Y. Topsakal , "Arslantepe Höyüğü TripAdvisor Çevrimiçi Yorumlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 753-764, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.570808