Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 739 - 752, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.576380

Öz

Kaynakça

 • Ahika, 2017, Nevşehir 2017 Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi: Link: https://ahika.gov.tr/assets/ilgilidosyalar/AHIKA_YDTS_NEVSEHIR_FINAL_27EYLUL.pdf (Erişim Tarihi: 15.02.2019
 • Cengiz, T., & Çelem, H. (2005). Hızlı kırsal değerlendirme yöntemi: alpağut köyü örneği (seben, bolu).
 • Çeken, H., Karadağ, L., & Dalgın, T. (2007). Kırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve Türkiye’ye yönelik teorik bir çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-14.
 • European Commission. (2000),Towards Quality Rural Tourism: Integrated Quality Management (IQM) for Coastal Destinations, Office for Official Publications of European Communities, Luxembourg.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kapadokya Ulusal Bağcılık Çalıştayı, (2016). Sonuç Raporu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Link: https://nevsehir.tarim.gov.tr/Haber/473/Kapadokya-Ulusal-Bagcilik-Calistayi-Sonuc-Raporu-Yayinlandi (Erişim Tarihi: 01.03.2018)
 • Kiracı, M. A., & Şenol, M. A. (2017). Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 122-131.
 • Kizos, T. ve Lozifides, T. (2007). The contradictions of agrotourism development in Greece: Evidence from three case studies. South European Society & Politics, 12(1), 59–77.
 • Küçükaltan, D., & Ultanır, G. (2012). Trakya’da kırsal turizmin uygulanabilirliği: Şarköy örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (22), 125-130,
 • Maruti, K.V. (2009) Agrotourism: scope and opportunities for the farmers in Maharashtra. Article Report. Dept. of Economics, Y.C. College. Pachwad Tal-Wai, Dist-Satara, State Maharashtra. s.12.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
 • Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and The Social Sciences Teachers College Press. New York, NY.
 • Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, A. D., & Kiracı, M. A. (2015). Türkiye bağcılığının genel durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2).
 • Topçu, E. D. (2007). Agri-tourism: As a new element of country planning. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tuna, M., Katlav Ö. E. & Eren Y. F. (2018) Kapadokya’da Bağcılığın Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-20 Ekim 2018, Afyon.
 • Türkben, C., Fulya, G. Ü. L., & Yılmaz, U. Z. A. R. (2012). Türkiye'de Bağcılığın Tarım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve Önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 47-50.
 • Uysal, T., & Yaşasın, A. S. (2017). Asma Genetik Kaynaklarımız ve Nevşehir İli Üzüm Çeşitleri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 132-136.
 • Yalçın, M. (2006). A’dan Z’ye Şarap. Gusto Kitapları, Baküs Yayıncılık
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri.(10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G., & Özdemir, B. (2017). Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri: Kapadokya Bölgesi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 81-95.
 • Yozukmaz, N., Ekiztepe, B. A., & Çeken, H. (2014). Kırsal Turizmin Önemi: Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Turizm Uygulamaları. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 37-44.
 • http://www.nevsehirkulturturizm.gov.tr/TR-230429/muzeorenyeri-ziyaretci-sayilari.html, Erişim Tarihi: 01.03.2019

Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 739 - 752, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.576380

Öz

Ön çalışma olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Nevşehir İlinin temel ekonomik unsurlarından olan turizm ve tarım faaliyetlerinin bir arada değerlendirilmesi ile kırsal turizmi potansiyelinin ortaya konması amaçlanmıştır.  Turizmin bir bölgede gelişiminden en fazla etkilenecek kesim olan yerel halk ve orada yaşayan bağcıların görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu kapsamda Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı olan Göynük Köyü’ndeki bağcılık faaliyetlerinin kırsal turizm açısından değerlendirilmesine yerel halkın kırsal turizme bakış açıları incelenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve mülakat tekniği ile veri elde edilmiştir. Araştırma kapsamında köyde yaşayan ve çiftçilik yapan 13 kişi ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Araştırma sonucunda yerel halkın Göynük Köyü’nde kırsal turizm gelişimine olumlu baktıkları ve bu doğrultuda çaba göstermeye hazır oldukları görülmektedir. Yerel halk turistlerin ve turistik işletmelerin köye katkı sağlayacağını düşünmektedir. Ayrıca köy halkının köyde kırsal turizmin uygulanabilmesi için valilik, belediyeler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve turizm acentelerinden destek bekledikleri tespit edilmiştir.

 

Kaynakça

 • Ahika, 2017, Nevşehir 2017 Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi: Link: https://ahika.gov.tr/assets/ilgilidosyalar/AHIKA_YDTS_NEVSEHIR_FINAL_27EYLUL.pdf (Erişim Tarihi: 15.02.2019
 • Cengiz, T., & Çelem, H. (2005). Hızlı kırsal değerlendirme yöntemi: alpağut köyü örneği (seben, bolu).
 • Çeken, H., Karadağ, L., & Dalgın, T. (2007). Kırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve Türkiye’ye yönelik teorik bir çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-14.
 • European Commission. (2000),Towards Quality Rural Tourism: Integrated Quality Management (IQM) for Coastal Destinations, Office for Official Publications of European Communities, Luxembourg.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kapadokya Ulusal Bağcılık Çalıştayı, (2016). Sonuç Raporu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Link: https://nevsehir.tarim.gov.tr/Haber/473/Kapadokya-Ulusal-Bagcilik-Calistayi-Sonuc-Raporu-Yayinlandi (Erişim Tarihi: 01.03.2018)
 • Kiracı, M. A., & Şenol, M. A. (2017). Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 122-131.
 • Kizos, T. ve Lozifides, T. (2007). The contradictions of agrotourism development in Greece: Evidence from three case studies. South European Society & Politics, 12(1), 59–77.
 • Küçükaltan, D., & Ultanır, G. (2012). Trakya’da kırsal turizmin uygulanabilirliği: Şarköy örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (22), 125-130,
 • Maruti, K.V. (2009) Agrotourism: scope and opportunities for the farmers in Maharashtra. Article Report. Dept. of Economics, Y.C. College. Pachwad Tal-Wai, Dist-Satara, State Maharashtra. s.12.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
 • Seidman, I. (2006). Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and The Social Sciences Teachers College Press. New York, NY.
 • Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, A. D., & Kiracı, M. A. (2015). Türkiye bağcılığının genel durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2).
 • Topçu, E. D. (2007). Agri-tourism: As a new element of country planning. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tuna, M., Katlav Ö. E. & Eren Y. F. (2018) Kapadokya’da Bağcılığın Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-20 Ekim 2018, Afyon.
 • Türkben, C., Fulya, G. Ü. L., & Yılmaz, U. Z. A. R. (2012). Türkiye'de Bağcılığın Tarım Turizmi (Agro-Turizm) İçinde Yeri ve Önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 47-50.
 • Uysal, T., & Yaşasın, A. S. (2017). Asma Genetik Kaynaklarımız ve Nevşehir İli Üzüm Çeşitleri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 132-136.
 • Yalçın, M. (2006). A’dan Z’ye Şarap. Gusto Kitapları, Baküs Yayıncılık
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri.(10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G., & Özdemir, B. (2017). Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri: Kapadokya Bölgesi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 81-95.
 • Yozukmaz, N., Ekiztepe, B. A., & Çeken, H. (2014). Kırsal Turizmin Önemi: Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Turizm Uygulamaları. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 37-44.
 • http://www.nevsehirkulturturizm.gov.tr/TR-230429/muzeorenyeri-ziyaretci-sayilari.html, Erişim Tarihi: 01.03.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eda ÖZGÜL KATLAV> (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4168-909X
Türkiye


Derman KÜÇÜKALTAN>
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-7670-9567

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria576380, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {739 - 752}, doi = {10.32958/gastoria.576380}, title = {Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Özgül Katlav, Eda and Küçükaltan, Derman} }
APA Özgül Katlav, E. & Küçükaltan, D. (2019). Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 739-752 . DOI: 10.32958/gastoria.576380
MLA Özgül Katlav, E. , Küçükaltan, D. "Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 739-752 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/576380>
Chicago Özgül Katlav, E. , Küçükaltan, D. "Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 739-752
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma AU - EdaÖzgül Katlav, DermanKüçükaltan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.576380 DO - 10.32958/gastoria.576380 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 739 EP - 752 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.576380 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.576380 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma %A Eda Özgül Katlav , Derman Küçükaltan %T Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.576380 %U 10.32958/gastoria.576380
ISNAD Özgül Katlav, Eda , Küçükaltan, Derman . "Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 739-752 . https://doi.org/10.32958/gastoria.576380
AMA Özgül Katlav E. , Küçükaltan D. Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 739-752.
Vancouver Özgül Katlav E. , Küçükaltan D. Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 739-752.
IEEE E. Özgül Katlav ve D. Küçükaltan , "Kırsal Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımı: Avanos Göynük Köyü Üzerine Bir Araştırma", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 739-752, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.576380