Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 597 - 611, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.578910

Öz

Kaynakça

  • Aymankuy, Y. ve Aymankuy, Ş. (2013) ‘Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği)’ Akademik Bakış Dergisi, (35), 1-21. Ehtiyar, R. ve Üngören, E. (2008), ‘Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma’ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 159-181. Kozak Nazmi, (2012), Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, 94 Lee, M. J., Kim, S. S., Ada L. (2008).Perceptions of Hospitality and Tourism Students towards Study Motivations and Preferences: a Study of Hong Kong Students, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 7(2), 45 – 58. Solmaz, S.A. ve Erdoğan, Ç. (2013), ‘Turizm Eğitimi Alan Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma’ 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 557-573, 14. Ulusal Turizm Kongresi Kayseri. UNWTO. Tourism Highlights 2017 Edition (Madrid, 2017) Ünlüönen, K. ve Boylu, Y. (2005), Türkiye‟De Yüksek Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi [elektronik versiyon]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11-32. Yayla, Özgür ve Sevin H. Dilek. Tourism Students’ Motivation Level in Turkey, International Journal of Business and Social Research, Volume 05, Issue 01, 2015 World Travel and Tourism Council, Travel &Tourism Economic Impact, 2018 World Tourism Organization and United Nations (2014), International Recommendations for Tourism Statistics 2008 –Compilation Guide, Chapter 7, UNWTO, Madrid, UN, New York. WTTC. Travel and Tourism, Economic Impact 2017. World (London, 2017). (World Tourism Organization, 2010:14) İnternet Kaynakları Erişim Tarihi: 12.03.2019 https://businessjargons.com/motivation.html Erişim Tarihi: 12.03.2019 http://www.ekonomiraporu.com/turizm-sektoru-istihdam-oranlari-2018.html Erişim Tarihi: 12.03.2019 www.gazetevatan.com/turizmde-istihdam-1-milyonu-asti-1185325-ekonomi/ Erişim Tarihi: 12.03.2019 www.kultur.gov.tr Erişim Tarihi: 12.03.2019 www.osym.gov.tr, YKS Değerlendirme Raporu, Ağustos, 2018 www.osym.gov.tr Erişim Tarihi: 12.03.2019 Erişim Tarihi: 12.03.2019 http://www.e-unwto.org, Measuring Employment in the Tourism Industries Erişim Tarihi: 12.03.2019 https://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?id=80062

Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 597 - 611, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.578910

Öz

Bu araştırmanın temel amacı üniversitelerin turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerin günümüz Türkiye’sinin en önemli ve gelişen sektörlerinden birisi olan turizme ve eğitim gördükleri kurumlarına yönelik görüşlerini ortaya koyarak, onların meslek seçimlerine ilişkin genel motivasyon seviyelerini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini ana misyonu Turizm sektörüne nitelikli ve seçkin eleman yetiştirmek olan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma dâhilinde toplam 213 adet öğrenciye geçerli anket uygulanmış olup elde edilen verileri analiz etmek amacıyla T-testi ve ANOVA kullanılmış ve frekans tabloları hazırlanmıştır. Analizler neticesinde öğrencilerin sınıflarının, bölümlerinin, turizm fakültesini isteyerek seçmelerinin motivasyon seviyelerini etkilediği tespit edilmiştir. Ancak cinsiyetlerinin ve mezun oldukları liselerin meslek seçim motivasyonlarına yönelik anlamlı bir etki ortaya koymadığı belirlenmiştir.  

Kaynakça

  • Aymankuy, Y. ve Aymankuy, Ş. (2013) ‘Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği)’ Akademik Bakış Dergisi, (35), 1-21. Ehtiyar, R. ve Üngören, E. (2008), ‘Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma’ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 159-181. Kozak Nazmi, (2012), Genel Turizm Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, 94 Lee, M. J., Kim, S. S., Ada L. (2008).Perceptions of Hospitality and Tourism Students towards Study Motivations and Preferences: a Study of Hong Kong Students, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 7(2), 45 – 58. Solmaz, S.A. ve Erdoğan, Ç. (2013), ‘Turizm Eğitimi Alan Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma’ 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 557-573, 14. Ulusal Turizm Kongresi Kayseri. UNWTO. Tourism Highlights 2017 Edition (Madrid, 2017) Ünlüönen, K. ve Boylu, Y. (2005), Türkiye‟De Yüksek Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi [elektronik versiyon]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11-32. Yayla, Özgür ve Sevin H. Dilek. Tourism Students’ Motivation Level in Turkey, International Journal of Business and Social Research, Volume 05, Issue 01, 2015 World Travel and Tourism Council, Travel &Tourism Economic Impact, 2018 World Tourism Organization and United Nations (2014), International Recommendations for Tourism Statistics 2008 –Compilation Guide, Chapter 7, UNWTO, Madrid, UN, New York. WTTC. Travel and Tourism, Economic Impact 2017. World (London, 2017). (World Tourism Organization, 2010:14) İnternet Kaynakları Erişim Tarihi: 12.03.2019 https://businessjargons.com/motivation.html Erişim Tarihi: 12.03.2019 http://www.ekonomiraporu.com/turizm-sektoru-istihdam-oranlari-2018.html Erişim Tarihi: 12.03.2019 www.gazetevatan.com/turizmde-istihdam-1-milyonu-asti-1185325-ekonomi/ Erişim Tarihi: 12.03.2019 www.kultur.gov.tr Erişim Tarihi: 12.03.2019 www.osym.gov.tr, YKS Değerlendirme Raporu, Ağustos, 2018 www.osym.gov.tr Erişim Tarihi: 12.03.2019 Erişim Tarihi: 12.03.2019 http://www.e-unwto.org, Measuring Employment in the Tourism Industries Erişim Tarihi: 12.03.2019 https://www.turizmgazetesi.com/news.aspx?id=80062

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7207-3987
Türkiye


Hüseyin KELEŞ> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1469-0017
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria578910, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {597 - 611}, doi = {10.32958/gastoria.578910}, title = {Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği}, key = {cite}, author = {Büyükşalvarcı, Ahmet and Keleş, Hüseyin} }
APA Büyükşalvarcı, A. & Keleş, H. (2019). Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 597-611 . DOI: 10.32958/gastoria.578910
MLA Büyükşalvarcı, A. , Keleş, H. "Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 597-611 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/578910>
Chicago Büyükşalvarcı, A. , Keleş, H. "Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 597-611
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği AU - AhmetBüyükşalvarcı, HüseyinKeleş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.578910 DO - 10.32958/gastoria.578910 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 597 EP - 611 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.578910 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.578910 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği %A Ahmet Büyükşalvarcı , Hüseyin Keleş %T Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.578910 %U 10.32958/gastoria.578910
ISNAD Büyükşalvarcı, Ahmet , Keleş, Hüseyin . "Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 597-611 . https://doi.org/10.32958/gastoria.578910
AMA Büyükşalvarcı A. , Keleş H. Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 597-611.
Vancouver Büyükşalvarcı A. , Keleş H. Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 597-611.
IEEE A. Büyükşalvarcı ve H. Keleş , "Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Örneği", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 597-611, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.578910