Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 836 - 846, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.582284

Öz

Kaynakça

 • Alpaslan, S. ve Kutanis, R. (2007). Sanayi ve bilgi toplumu yönetim metaforlarının karşılaştırılması. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(2), 50-71.
 • Cathcart, T. ve Klein, D. (2018). Platon Bir Gün Bir Karikatür Çizer, Aylak Kitapevi.
 • Constantin, A. James, Lush, F. Robert. (1994) Understanding Resource Management, Oxford Publishing.
 • Dura, C. ve Atik, H. (2002). Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Eren, E. (2010). Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Ankara: Beta Yayınevi.
 • Eren, E. (2011). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Beta Yayınevi.
 • Koçak, G. N. ve Eryılmaz, G. (2018). Rekreasyon araştırmaları için temel bir araştırma yapısı ve ölçek önerisi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 61-84.
 • Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Orhan, K., (2010). "Modern Zamanlar" filmi ve dönemsel bir çalışma ilişkileri yorumlaması, Çalışma ve Toplum Dergisi, (1), 133-152.
 • Özsever, Ç., Gençoğlu, T., ve Erginel, N. (2009). İşgücü verimlilik takibi için sistem tasarımı ve karar destek modelinin geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (18), 45-58.
 • Torkildsen G. (2005). SportandLeisure Management, Routledge, USA
 • Yağcı, M. İ., Koçak G. N. Ve Özkan Buzlu, M. (2017). Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18 (1), 135-145.

Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 836 - 846, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.582284

Öz

Bu çalışmada monoton, değişime açık olmayan, seri üretimin hâkim olduğu bir çalışma ortamı yerine yaratıcılığı destekleyen çalışma ortamının nasıl olabileceği sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu sorunun yanıtı beraberinde “rekreatif iş” ve “rekreatif iş ortamı” kavrayışlarını getirmektedir. Araştırmanın yöntemi örnek olay incelemesidir. Seri üretim ve verimlilik artışının hedef alındığı geleneksel iş ve ortamlarını temsilen “Chaplin’in “Modern Zamanlar” filmi;  yaratıcılık ve yenilikçiliğin hedef alındığı rekreatif iş ve ortamlarını temsilen “Genç Çıraklar” filmi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Örnek olay bulgularından hareketle yapılan kavramsallaştırma şu şekildedir: “Çalışanların fiziksel, duygusal ve düşünsel olarak aktif, kişisel zaman planlamasında serbest oldukları, etkileşimli ve oyunlaştırılmış süreçler içinde bireyselliğin korunabildiği işlere rekreatif iş denir”. Yenilik ve yaratıcılık gerektiren bilgi çağında rekreasyon serbest zamana hapsolmuş bir etkinlik olmanın ötesinde, her çeşit eyleme içkin bir nitelik olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda rekreatif iş, rekreatif ebeveynlik, rekreatif eğitim, rekreatif yönetim gibi kavrayışlar geliştirilebilir. Üniversitelerin Rekreasyon Yönetimi bölümlerinin müfredatları bu kapsamda tasarlanabilir.

Kaynakça

 • Alpaslan, S. ve Kutanis, R. (2007). Sanayi ve bilgi toplumu yönetim metaforlarının karşılaştırılması. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(2), 50-71.
 • Cathcart, T. ve Klein, D. (2018). Platon Bir Gün Bir Karikatür Çizer, Aylak Kitapevi.
 • Constantin, A. James, Lush, F. Robert. (1994) Understanding Resource Management, Oxford Publishing.
 • Dura, C. ve Atik, H. (2002). Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Eren, E. (2010). Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Ankara: Beta Yayınevi.
 • Eren, E. (2011). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Beta Yayınevi.
 • Koçak, G. N. ve Eryılmaz, G. (2018). Rekreasyon araştırmaları için temel bir araştırma yapısı ve ölçek önerisi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 61-84.
 • Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Orhan, K., (2010). "Modern Zamanlar" filmi ve dönemsel bir çalışma ilişkileri yorumlaması, Çalışma ve Toplum Dergisi, (1), 133-152.
 • Özsever, Ç., Gençoğlu, T., ve Erginel, N. (2009). İşgücü verimlilik takibi için sistem tasarımı ve karar destek modelinin geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (18), 45-58.
 • Torkildsen G. (2005). SportandLeisure Management, Routledge, USA
 • Yağcı, M. İ., Koçak G. N. Ve Özkan Buzlu, M. (2017). Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18 (1), 135-145.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Göknil Nur KOÇAK>
Mersin Üniversitesi
0000-0002-1574-4403
Türkiye


Meryem Ezgi ÖZKAN>
Mersin Üniversitesi
0000-0002-0448-7077
Türkiye


Aslı TANER Bu kişi benim
Mersin Üniversitesi
0000-0003-4103-7857
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria582284, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {836 - 846}, doi = {10.32958/gastoria.582284}, title = {Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş}, key = {cite}, author = {Koçak, Göknil Nur and Özkan, Meryem Ezgi and Taner, Aslı} }
APA Koçak, G. N. , Özkan, M. E. & Taner, A. (2019). Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 836-846 . DOI: 10.32958/gastoria.582284
MLA Koçak, G. N. , Özkan, M. E. , Taner, A. "Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 836-846 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/582284>
Chicago Koçak, G. N. , Özkan, M. E. , Taner, A. "Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 836-846
RIS TY - JOUR T1 - Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş AU - Göknil NurKoçak, Meryem EzgiÖzkan, AslıTaner Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.582284 DO - 10.32958/gastoria.582284 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 836 EP - 846 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.582284 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.582284 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş %A Göknil Nur Koçak , Meryem Ezgi Özkan , Aslı Taner %T Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.582284 %U 10.32958/gastoria.582284
ISNAD Koçak, Göknil Nur , Özkan, Meryem Ezgi , Taner, Aslı . "Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 836-846 . https://doi.org/10.32958/gastoria.582284
AMA Koçak G. N. , Özkan M. E. , Taner A. Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 836-846.
Vancouver Koçak G. N. , Özkan M. E. , Taner A. Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 836-846.
IEEE G. N. Koçak , M. E. Özkan ve A. Taner , "Charlie’nin Modern Zamanlar’ından, Google’ın Genç Çıraklar’ına; İş Yaşamında Gelenekselden Rekreatife Geçiş", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 836-846, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.582284