Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 612 - 623, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587237

Öz

Günümüzde insanlar artık zamanlarının çoğunu sosyal medyada geçirmektedir. Hızla gelişen bu pazar ile birlikte insanlar eskisinden daha hızlı bir şekilde memnuniyetlerini veya şikayetlerini dile getirebilir bir duruma gelmişlerdir. Sosyal medyanın bu kadar geniş bir pazar haline gelmesi ve doğabilecek yanlış bilgilerin yayılmasının engellenememesi nedeni ile çeşitli krizlerin yaşanması da kaçınılmaz olmaktadır. 

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Akgöz, E. (2007). Kriz Ortamında Turizm İşletmelerinin Rekabet Aracı Olarak İtibar Yönetimi. Journal of Azerbaijani Studies, 162.
 • Aslan , E. Ş. (2016). Markaların Kriz Dönemlerinde Sosyal Medya Kullanım Stratejileri: Gezi Parkı Olayları Sürecinde Twitter Üzerine Bir İnceleme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 517.
 • Asunakutlu, T., Safran, B., & Tosun , E. (2003). Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 150.
 • Ataman, G. (2001). Kriz Yönetimi. G. Ataman içinde, İşletme Yönetimi, Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar. (s. 256). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Aydın, B. (2016). SOSYAL MEDYADA RESTORAN İMAJI: TRİPADVİSOR ÖRNEĞİ. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1.
 • Bat, M., & Turan Yurtseven, Ç. (2014). SOSYAL MEDYADA KURUMSAL KRİZ YÖNETİMİ: ONUR AİR ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 205.
 • Beliktay, A. (2013). Sosyal Medyada Marka Yönetimine İletişim Öğrencilerin Algısı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, 11.
 • Bilgin, H. F. (1998). Turizmde Risk ve Kriz. 1. Turizm Şurası (s. 51). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Can, H. (1997). Kriz Yönetim Sürecinin Aşamaları. H. Can, Ö. Aşan Azizoğlu, & E. M. Aydın içinde, Organizasyon ve Yönetim (s. 302). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Capatani, A., Micu, A., Micu, A. E., Bouzaabia, R., & Bouzaabia, O. (2018). Country-based comparison of accommodation brands in social media: An fsQCA approach. Journal of Business Research, 30.
 • Capatina, A., Micu, A., Micu, A. E., Bouzaabia, R., & Bouzaabia, O. (2017). Country-based comparison of accommodation brands in social media: ancountry-based comparison of accommodation brands in social media: An Fsqca Approach. Journal Of Business Research,, 1-8.
 • Demirel, S. (2013, Ocak). SOSYAL MEDYA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ulusal Tez Merkezi, 27-28.
 • Demirtaş, H. (2000). Kriz Yönetimi. DergiPark, 368.
 • Farajova, T. (2017, Mayıs 11). http://www.pazarlama30.com. http://www.pazarlama30.com: http://www.pazarlama30.com/wp-content/uploads/2017/06/SOSYAL_MEDYADA_MARKALAR_ANKET%C4%B0_ANAL%C4%B0Z%C4%B0c6d927a5f83a2e4f409990f82e956d9f6483e4f8.pdf adresinden alındı
 • Gülmez, M. (2011). Word of mouth marketing applications on the internet . İnternet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi, 31.
 • Gündüz, U., & Engin, Y. (2016). Sosyal Medya ve Dijital Kimlik Olgusu. A. Büyükaslan, & A. M. Kırık içinde, Sosyal Medya Araştırmaları 3 (s. 43-60). Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Hatipoğlu, B. H. (2009, Temmuz 25). Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri. www.cio-club.net: http://www.cio-club.net/Makaleler/PDF/E-Ticaret adresinden alındı
 • Hossein, N., Amidi, A., Jusoh, Y. Y., Moghadas, S., Aziz, Y. A., & Sohrabinezhadtalemi, R. (2015). Review of Social Media Potential on Knowledge Sharing and Collaboration in Tourism Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120-125.
 • http://comtalks.com. (2011, Şubat 1). http://comtalks.com: http://comtalks.com/2011/02/01/yeni-nesil-kriz-yonetimi/ adresinden alındı
 • http://comtalks.com. (2013, Eylül 17). http://comtalks.com: http://comtalks.com/2013/09/17/dikkat-sosyal-medya-krizi-cikabilir/ adresinden alındı
 • http://comtalks.com. (2017, Eylül 17). http://comtalks.com: http://comtalks.com/2013/09/17/dikkat-sosyal-medya-krizi-cikabilir/ adresinden alındı
 • http://www.digitalfabrika.com. (2012, Şubat 28). http://www.digitalfabrika.com: http://www.digitalfabrika.com/blog/vaka-analizi-dominos-pizza-sosyal-medya-krizi/ adresinden alındı
 • Karaköse, T. (2007). ÖRGÜTLER VE KRİZ YÖNETİMİ. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E‐Dergisi, 13.
 • Khodarahmi, E. (2009). Crisis Management, Disaster Prevention and Management. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 527.
 • Leung, D., Law, R., Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 3-22.
 • Mathews, S., Bianchi, C., Perks, K. J., Healy, M., & Wickramasekara, R. (2016). Internet marketing capabilities and international market growth. International Business Review, 820.
 • Mayfield, A. (2010, Şubat 2). e-book. iCrossing: http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf adresinden alındı
 • medyasyon.wordpress.com. (2012, Mayıs 5). medyasyon.wordpress.com: https://medyasyon.wordpress.com/2012/05/31/en-buyuk-sosyal-medya-krizleri-ve-markalara-maliyeti/ adresinden alındı
 • Oğuz, B. (2012). Sosyal Medya Dilinin Görüntüsel Gösterge Boyutu ve Bunun Dile. Turkish Studies, 1159.
 • Öztürk, A. (2010). Marka İletişiminin Kriz Dönemlerinde İşletme Performansına Etkisi ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2.
 • prezi.com. (2013, Mayıs 19). prezi.com: https://prezi.com/ksgnrkgekl3p/burger-king-krizleri/ adresinden alındı
 • Sarıışık, M., & Özbay, G. (2012). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim ve Turizm Endüstrisindeki Uygulamalara İlişkin Bir Yazın İncelemesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 1-22.
 • Sezgin, F. (2003). Kriz Yönetimi. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 194.
 • socialbakers. (2018, 12 15). socialbakers. socialbakers: https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/turkey/brands/retail-food/ adresinden alındı
 • socialbakers. (2018, 12 15). SocialBakers. SocialBakers: https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/turkey/brands/retail-food/ adresinden alındı
 • Sotiriadis , M. D. (2016). Sharing tourism experiences in social media. Emerald Insight, 179-225.
 • Sü Eröz, S., & Doğdubay, M. (2012). Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27.
 • techcrunch.com. (2011, Haziran 10). techcrunch.com: https://techcrunch.com/2011/07/05/entenmanns-hashtag-surfing-fails-hard-with-notguilty-tweet/ adresinden alındı
 • Track, P. B. (1994). Kriz Zamanı Yönetim. P. B. Track içinde, Kriz Zamanı Yönetim (s. 25). İstanbul: İlgi Yayıncılık.
 • Vural, B. Z., & Bat, M. (2010). YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM. Yaşar Üniversitesi Dergisi.
 • Ward, C. (2011). Social media and crisis communication : are organizations using social media in times of crisis? Ball State Theses and Dissertations , 3.
 • Weber, M. (2009). Marketing To The Social Web: How Digital Customer. New Jersey: John Willey&Sons Inc.
 • www.mynet.com. (2008, Aralık 12). www.mynet.com: https://www.mynet.com/kfcde-dus-skandali-110100362256 adresinden alındı
 • Yeni Mesaj. (2018, 12 3). Yeni Mesaj. Yeni Mesaj Web Sitesi: http://www.yenimesaj.com.tr/2018-internet-ve-sosyal-medya-istatistikleri-H1308335.htm adresinden alındı
 • Zeng, B., & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives, 27-36.

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 612 - 623, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587237

Öz

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Akgöz, E. (2007). Kriz Ortamında Turizm İşletmelerinin Rekabet Aracı Olarak İtibar Yönetimi. Journal of Azerbaijani Studies, 162.
 • Aslan , E. Ş. (2016). Markaların Kriz Dönemlerinde Sosyal Medya Kullanım Stratejileri: Gezi Parkı Olayları Sürecinde Twitter Üzerine Bir İnceleme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 517.
 • Asunakutlu, T., Safran, B., & Tosun , E. (2003). Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 150.
 • Ataman, G. (2001). Kriz Yönetimi. G. Ataman içinde, İşletme Yönetimi, Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar. (s. 256). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Aydın, B. (2016). SOSYAL MEDYADA RESTORAN İMAJI: TRİPADVİSOR ÖRNEĞİ. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1.
 • Bat, M., & Turan Yurtseven, Ç. (2014). SOSYAL MEDYADA KURUMSAL KRİZ YÖNETİMİ: ONUR AİR ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 205.
 • Beliktay, A. (2013). Sosyal Medyada Marka Yönetimine İletişim Öğrencilerin Algısı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, 11.
 • Bilgin, H. F. (1998). Turizmde Risk ve Kriz. 1. Turizm Şurası (s. 51). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Can, H. (1997). Kriz Yönetim Sürecinin Aşamaları. H. Can, Ö. Aşan Azizoğlu, & E. M. Aydın içinde, Organizasyon ve Yönetim (s. 302). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Capatani, A., Micu, A., Micu, A. E., Bouzaabia, R., & Bouzaabia, O. (2018). Country-based comparison of accommodation brands in social media: An fsQCA approach. Journal of Business Research, 30.
 • Capatina, A., Micu, A., Micu, A. E., Bouzaabia, R., & Bouzaabia, O. (2017). Country-based comparison of accommodation brands in social media: ancountry-based comparison of accommodation brands in social media: An Fsqca Approach. Journal Of Business Research,, 1-8.
 • Demirel, S. (2013, Ocak). SOSYAL MEDYA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ulusal Tez Merkezi, 27-28.
 • Demirtaş, H. (2000). Kriz Yönetimi. DergiPark, 368.
 • Farajova, T. (2017, Mayıs 11). http://www.pazarlama30.com. http://www.pazarlama30.com: http://www.pazarlama30.com/wp-content/uploads/2017/06/SOSYAL_MEDYADA_MARKALAR_ANKET%C4%B0_ANAL%C4%B0Z%C4%B0c6d927a5f83a2e4f409990f82e956d9f6483e4f8.pdf adresinden alındı
 • Gülmez, M. (2011). Word of mouth marketing applications on the internet . İnternet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi, 31.
 • Gündüz, U., & Engin, Y. (2016). Sosyal Medya ve Dijital Kimlik Olgusu. A. Büyükaslan, & A. M. Kırık içinde, Sosyal Medya Araştırmaları 3 (s. 43-60). Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Hatipoğlu, B. H. (2009, Temmuz 25). Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri. www.cio-club.net: http://www.cio-club.net/Makaleler/PDF/E-Ticaret adresinden alındı
 • Hossein, N., Amidi, A., Jusoh, Y. Y., Moghadas, S., Aziz, Y. A., & Sohrabinezhadtalemi, R. (2015). Review of Social Media Potential on Knowledge Sharing and Collaboration in Tourism Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120-125.
 • http://comtalks.com. (2011, Şubat 1). http://comtalks.com: http://comtalks.com/2011/02/01/yeni-nesil-kriz-yonetimi/ adresinden alındı
 • http://comtalks.com. (2013, Eylül 17). http://comtalks.com: http://comtalks.com/2013/09/17/dikkat-sosyal-medya-krizi-cikabilir/ adresinden alındı
 • http://comtalks.com. (2017, Eylül 17). http://comtalks.com: http://comtalks.com/2013/09/17/dikkat-sosyal-medya-krizi-cikabilir/ adresinden alındı
 • http://www.digitalfabrika.com. (2012, Şubat 28). http://www.digitalfabrika.com: http://www.digitalfabrika.com/blog/vaka-analizi-dominos-pizza-sosyal-medya-krizi/ adresinden alındı
 • Karaköse, T. (2007). ÖRGÜTLER VE KRİZ YÖNETİMİ. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E‐Dergisi, 13.
 • Khodarahmi, E. (2009). Crisis Management, Disaster Prevention and Management. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 527.
 • Leung, D., Law, R., Hoof, H., & Buhalis, D. (2013). Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review. Journal of Travel & Tourism Marketing, 3-22.
 • Mathews, S., Bianchi, C., Perks, K. J., Healy, M., & Wickramasekara, R. (2016). Internet marketing capabilities and international market growth. International Business Review, 820.
 • Mayfield, A. (2010, Şubat 2). e-book. iCrossing: http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf adresinden alındı
 • medyasyon.wordpress.com. (2012, Mayıs 5). medyasyon.wordpress.com: https://medyasyon.wordpress.com/2012/05/31/en-buyuk-sosyal-medya-krizleri-ve-markalara-maliyeti/ adresinden alındı
 • Oğuz, B. (2012). Sosyal Medya Dilinin Görüntüsel Gösterge Boyutu ve Bunun Dile. Turkish Studies, 1159.
 • Öztürk, A. (2010). Marka İletişiminin Kriz Dönemlerinde İşletme Performansına Etkisi ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2.
 • prezi.com. (2013, Mayıs 19). prezi.com: https://prezi.com/ksgnrkgekl3p/burger-king-krizleri/ adresinden alındı
 • Sarıışık, M., & Özbay, G. (2012). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim ve Turizm Endüstrisindeki Uygulamalara İlişkin Bir Yazın İncelemesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 1-22.
 • Sezgin, F. (2003). Kriz Yönetimi. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 194.
 • socialbakers. (2018, 12 15). socialbakers. socialbakers: https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/turkey/brands/retail-food/ adresinden alındı
 • socialbakers. (2018, 12 15). SocialBakers. SocialBakers: https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/turkey/brands/retail-food/ adresinden alındı
 • Sotiriadis , M. D. (2016). Sharing tourism experiences in social media. Emerald Insight, 179-225.
 • Sü Eröz, S., & Doğdubay, M. (2012). Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27.
 • techcrunch.com. (2011, Haziran 10). techcrunch.com: https://techcrunch.com/2011/07/05/entenmanns-hashtag-surfing-fails-hard-with-notguilty-tweet/ adresinden alındı
 • Track, P. B. (1994). Kriz Zamanı Yönetim. P. B. Track içinde, Kriz Zamanı Yönetim (s. 25). İstanbul: İlgi Yayıncılık.
 • Vural, B. Z., & Bat, M. (2010). YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM. Yaşar Üniversitesi Dergisi.
 • Ward, C. (2011). Social media and crisis communication : are organizations using social media in times of crisis? Ball State Theses and Dissertations , 3.
 • Weber, M. (2009). Marketing To The Social Web: How Digital Customer. New Jersey: John Willey&Sons Inc.
 • www.mynet.com. (2008, Aralık 12). www.mynet.com: https://www.mynet.com/kfcde-dus-skandali-110100362256 adresinden alındı
 • Yeni Mesaj. (2018, 12 3). Yeni Mesaj. Yeni Mesaj Web Sitesi: http://www.yenimesaj.com.tr/2018-internet-ve-sosyal-medya-istatistikleri-H1308335.htm adresinden alındı
 • Zeng, B., & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives, 27-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enes GÜRHANİ> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-2619-2525
Türkiye


Hülya TAŞTAN Bu kişi benim

0000-0003-1190-2758
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria587237, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {612 - 623}, doi = {10.32958/gastoria.587237}, title = {Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi}, key = {cite}, author = {Gürhani, Enes and Taştan, Hülya} }
APA Gürhani, E. & Taştan, H. (2019). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 612-623 . DOI: 10.32958/gastoria.587237
MLA Gürhani, E. , Taştan, H. "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 612-623 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/587237>
Chicago Gürhani, E. , Taştan, H. "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 612-623
RIS TY - JOUR T1 - Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi AU - EnesGürhani, HülyaTaştan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.587237 DO - 10.32958/gastoria.587237 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 612 EP - 623 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.587237 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.587237 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi %A Enes Gürhani , Hülya Taştan %T Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.587237 %U 10.32958/gastoria.587237
ISNAD Gürhani, Enes , Taştan, Hülya . "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 612-623 . https://doi.org/10.32958/gastoria.587237
AMA Gürhani E. , Taştan H. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 612-623.
Vancouver Gürhani E. , Taştan H. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 612-623.
IEEE E. Gürhani ve H. Taştan , "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Kriz Yönetimi", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 612-623, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.587237