Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 3, 48 - 58, 24.09.2018
https://doi.org/10.31680/gaunjss.442503

Öz

Giriş ve amaç: Çalışmamızın amacı, Gaziantep ilinde 8-14 yaş arasındaki bireylerde aile gelir durumunun vücut kompozisyonunu etkisini incelemektir.

Yöntem: Çalışmamıza Gaziantep ilinde 8-14 yaş arasında 2463 erkek (n=1320) ve bayan (n=1143) birey gönüllü olarak katıldı. Denekler 3 ayrı gelir düzeyi kategorisine (Düşük=1500TL ve altı, n=1029; Orta=1501-3000TL, n=807; Yüksek=3001TL ve üzeri, n=627) ayrılarak boy ve kiloları ölçüldü. Elde edilen verilerin analizi için bağımsız gruplarda T, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanıldı.

Bulgular: Bayan bireylerin erkek bireylere göre boy uzunluklarının daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). Gelir düzeyi yüksek olan grubun gelir düzeyi orta ve düşük olan gruplara göre boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve beden kitle indeksi özelliklerinde anlamlı farklılık görüldü (p<0.05). Erkek ve bayan bireyler gelir düzeylerine göre gruplandığında vücut kompozisyonu özelliklerinde anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Gelir düzeyine göre erkek ve bayan bireyler ayrı ayrı incelendiğinde ise erkek bireylerde de bayan bireylerde de boy uzunluğunda ve vücut ağırlığında gelir düzeyi yüksek olan grup ile orta ve düşük olan grup ile farklılık; beden kitle indeksinde ise gelir düzeyi yüksek olan grup ile orta ve düşük olan grup ile anlamlı farklılık ve gelir düzeyi orta olan grup ile düşük olan grup arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0.05).

Tartışma-Sonuç: Sonuç olarak, aile gelir düzeyinin 8-14 yaş arasındaki bireylerin boy uzunluğunu, vücut ağırlığını ve beden kitle indeksini arttırdığı söylenebilir. 

Kaynakça

  • Akgün S, Bakar C, Kut A, Tulgar Kınık S. (2006)Başkent Üniversitesi Hastanesi Pediatri Poliklinikleri’ne başvuran beş yaş altı çocuklarda obezite görülme sıklığı ve etkileyen faktörler. STED, 15; 4: 60-66.Baysal, A. , (1999),“Beslenme” 4. Baskı, Ankara, H. Ü. Yayınları.Boreham, C., Robson, PJ., Gallagher, AM., Cran, GW., Savage, JM., Murray, LJ. (2004). Tracking of physical activity, fitness, body composition and diet from adolescence to young adulthood. The Young Heart Project, Northern Ireland. Int J Behav Nutr Phys Activ, 1,14.Chen, T.J., Chen, T. J., Modin, B., Ji, C. Y. ve Hjern, A. (2011). Regional, socioeconomic and urban‐rural disparities in child and adolescent obesity in China: a multilevel analysis. Acta Paediatrica, 100(12)Consultation, W. H. O. (2000). Obesity: preventing and managing the global epidemic. World Health Organization Technical Report Series, 894Davison, K. K., Birch, L. L. (2001). Childhood overweight: A contextual model and recommendations for future research. Obes Rev, 2(3)Drewnowski, A. ve Specter, S. E. (2004). Poverty and obesity: the role of energy density and energy costs. The American Journal of Clinical Nutrition, 79(1), 6-16.Glasper, A. (2010). The fat of the land: obesity prevention over obesity treatment. British Journal of Nursing, 19(4), 212.Gordon-Larsen, P., McMurray, R. G. ve Popkin, B. M. (2000). Determinants of adolescent physical activity and inactivity patterns. Pediatrics, 105(6), e83- e83.Heyward, V.H., ve Stolarczyk, L.M. (1996) Applied Body Composition Assessment. Champaign, IL; Human Kinetics, USA.Lazzer, S., Meyer, M., Derumeaux, H., Boirie, Y., Vermorel, M. (2005). Longitudinal changes in body composition and basal metabolic rate in institutionalized or domiciled obese adolescents.Lohman, T. G.,Roche, A. F., &Martorell, R. (1988). Anthropometric standardization reference manual. Human kineticsbooksMurasko, J.E. (2011). Trends in the associations between family income, height and body mass index in US children and adolescents: Annals of Human Biology, 38 , 290 – 306. doi:10.3109/03014460.2010.537698Müller, W. (2009). Towards research based approaches for solving body composition problems in sports: ski jumping as a heuristic example. Brit J Sport Med, 43,1013–19.Özdemir O, Erçevik E, Çalışkan D. (2005)Farklı sosyoekonomik düzeye sahip iki ilköğretim okulunda öğrencilerin büyümelerinin değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası; 58: 23-90.Öztürk, M. (2005) Üniversitede Eğitim Öğretim Gören Öğrencilerde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin Geçerliliği ve Güvenirliği ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi, Yüksel Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Patrick, H., Nicklas, T. A. (2005). A review of family and social determinants of children’s eating patterns and diet quality. Journal of the American College of Nutrition, 24(2).Semra İ. (2006) Obez Bireylerde Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sosyal Özelliklerin Değerlendirilmesi Y.Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.Süzek, H., Arı, Z., Uyanık, B.A. (2005). Muğla’da yaşayan 6-15 yaş okul çocuklarında kilo fazlalığı ve obezite prevalansı. Turkish Journal of Biochemistry, 30: 290-295.Toyran M. Televizyon izleminin ilkokul çocukları üzerindeki bazı fiziksel ve psikososyal etkilerinin incelenmesi. Erişim: (www.cocuk.hacettepe.edu.tr/uzm_2000/Dr_Muge_Toyran.rtf) 12.07.2006.Tüzün, M. (1999). Obezite ve tedavisi. İstanbul, Mart Matbaacılık.Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN, Kırbıyık S, Demirel R. (2005),İlköğretim Öğrencilerinde obezite gelişimini etkileyen risk faktörleri, SDÜ Tıp Fak. Derg; 12(2): 19-25.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Hareket ve Antrenman Bilimleri
Yazarlar

Saadet ÖZTÜTÜNCÜ Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Mustafa ÖZDAL Bu kişi benim
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0286-2128
Türkiye


Mehmet VURAL (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0027-6069
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gaunjss442503, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {48 - 58}, doi = {10.31680/gaunjss.442503}, title = {Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi}, key = {cite}, author = {Öztütüncü, Saadet and Özdal, Mustafa and Vural, Mehmet} }
APA Öztütüncü, S. , Özdal, M. & Vural, M. (2018). Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 48-58 . DOI: 10.31680/gaunjss.442503
MLA Öztütüncü, S. , Özdal, M. , Vural, M. "Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 48-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/39084/442503>
Chicago Öztütüncü, S. , Özdal, M. , Vural, M. "Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 (2018 ): 48-58
RIS TY - JOUR T1 - Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi AU - Saadet Öztütüncü , Mustafa Özdal , Mehmet Vural Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.442503 DO - 10.31680/gaunjss.442503 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 58 VL - 3 IS - 3 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.442503 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.442503 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi %A Saadet Öztütüncü , Mustafa Özdal , Mehmet Vural %T Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi %D 2018 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 3 %N 3 %R doi: 10.31680/gaunjss.442503 %U 10.31680/gaunjss.442503
ISNAD Öztütüncü, Saadet , Özdal, Mustafa , Vural, Mehmet . "Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 3 / 3 (Eylül 2018): 48-58 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.442503
AMA Öztütüncü S. , Özdal M. , Vural M. Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi. GUJSS. 2018; 3(3): 48-58.
Vancouver Öztütüncü S. , Özdal M. , Vural M. Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 3(3): 48-58.
IEEE S. Öztütüncü , M. Özdal ve M. Vural , "Aile Gelir Düzeyinin 8-14 Yaş Arası Bireylerin Vücut Kompozisyonuna Etkisi", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 3, ss. 48-58, Eyl. 2018, doi:10.31680/gaunjss.442503

ISSN: 2536-5339

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

16157

Bu dergi içerisinde yer alan eserler aksi belirtilmedikçe Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.