Dergi Kurulları

Sahibi / Owner

Dr. Musa YILDIZ
Gazi Üniversitesi Rektörü

Genel Yayın Yönetmeni / Editor- in Chief

Dr. Latif AYDOS

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Publishing Editor

Dr. Fatih YENEL

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Editör / Editor

Dr. İbrahim YILDIRAN

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

20601

Yardımcı Editör / Assistant Editor

Mustafa ALTUNSOY

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi


Dr. Sümer ALVURDU

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

İngilizce Dil Editörü / English Language Editor

 Dr. Beyza Merve AKGÜL

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi


Dr. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Dağıtım Koordinatörlüğü / Distribution Coordinator

Dr. Pınar KARACAN DOĞAN

Dr. Özgün PARASIZ, Dr. Ali ERASLAN, Dr. Şenol GÖRAL

Teknik Koordinatörlük / Technical Coordinator

Dr. Esin ESRA ERTURAN ÖĞÜT - Dr. Ebru ÇETİN

Dr. Okan Burçak ÇELİK, Dr. Merve KARAMAN, Dr. Tebessüm AYYILDIZ

İletişim Koordinatörlüğü / Communication Coordinator

Dr. Gülfem SEZEN BALÇIKANLI

Dr. Serkan KURTİPEK, Dr. Emre Ozan TİNGAZ

Sekreter

Arş. Gör. Alperen HALICI

Yayın Kurulu / Editorial Board

Dr. Azmi YETİM, Gazi Üniversitesi

Dr. Kemal TAMER, Gazi Üniversitesi

Dr. Canan KOCA ARITAN, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Konstantinos GEORGIADIS,Uni. of Peloponnese/GREECE

Dr. Christian WACKER, University of Freiburg/GERMANY

Dr. Latif AYDOS, Gazi Üniversitesi

Dr. Dana BADAU, University of Tirgu Mures/ROMANIA

Dr. Manfred LAEMMER, German Sport Uni. Cologne/GERMANY

Dr. Erich MÜLLER, University of Salzburg/AUSTRIA

Dr. Mehmet GÜNAY, Gazi Üniversitesi

Dr. Erdal ZORBA, Gazi Üniversitesi

Dr. Mitat KOZ, Ankara Üniversitesi

Dr. Fatih BEKTAŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi         

Dr. Mustafa Levent İNCE, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Gıyasettin DEMİRHAN, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Ömer ŞENEL, Gazi Üniversitesi

Dr. Gül TİRYAKİ SÖNMEZ, Lehman College New York/USA

Dr. Renato MANNO, University of L'Aquila/ITALY

Dr. Gülfem ERSÖZ, Ankara Üniversitesi

Dr. Robert C. SCHNEİDER, The College at Brockport/USA

Dr. H. Ahmet PEKEL, Gazi Üniversitesi

Dr. Settar KOÇAK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Hülya AŞÇI, Marmara Üniversitesi

Dr. Suat KARAKÜÇÜK, Gazi Üniversitesi

Dr. İbrahim YILDIRAN, Gazi Üniversitesi

Dr. Turgay BİÇER, Marmara Üniversitesi

Dr. Kanat JANUZAKOV, Manas Üniversitesi, KIRGIZİSTAN

Dr. Ulviye BİLGİN, Gazi Üniversitesi

Danışma Kurulu - Editorial Advisory Board

Dr. A. Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Kamil ÖZER, Gedik Üniversitesi

Dr. Ali Ahmet DOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Kürşat KARACABEY, Düzce Üniversitesi

Dr. Ali Emre EROL, Gelişim Üniversitesi

Dr. Mehmet GÜÇLÜ, Gazi Üniversitesi

Dr. Ali KIZILET, Marmara Üniversitesi

Dr. Metin KAYA, Gazi Üniversitesi

Dr. Arslan KALKAVAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Metin SAYIN, Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Atilla ERDEMLİ, İstanbul Üniversitesi

Dr. Metin YAMAN, Gazi Üniversitesi

Dr. Atilla PULUR, Gazi Üniversitesi

Dr. Muhsin HAZAR, Gazi Üniversitesi

Dr. Ayşe KİN İŞLER, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Murat Sadullah ÇEBİ, Gazi Üniversitesi

Dr. Beyza Merve AKGÜL, Gazi Üniversitesi

Dr. Mustafa Yaşar ŞAHİN, Gazi Üniversitesi

Dr. Bülent GÜRBÜZ, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Müslim BAKIR, Okan Üniversitesi

Dr. Can İKİZLER, İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Dr. Necla GÜNAY, Gazi Üniversitesi

Dr. Caner AÇIKADA, Yakın Doğu Üniversitesi

Dr. Nefise BULGU, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Cengiz ARSLAN, Fırat Üniversitesi

Dr. Nevin ATALAY GÜZEL, Gazi Üniversitesi

Dr. Dilara SEVİMAY ÖZER, Gedik Üniversitesi

Dr. Nevin GÜNDÜZ, Ankara Üniversitesi

Dr. Dilşad MİRZEOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Dr. Nevin ŞANLIER, Gazi Üniversitesi

Dr. Ebru ÇETİN, Gazi Üniversitesi

Dr. Nevzat MİRZEOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Dr. Ekrem Levent İLHAN, Gazi Üniversitesi

Dr. Niyazi ENİSELER, Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Emin KURU, Gazi Üniversitesi

Dr. Nurettin KONAR, İnönü Üniversitesi

Dr. Emine ÇAĞLAR, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Özbay GÜVEN, Gazi Üniversitesi

Dr. Erkut KONTER, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Özlem ORHAN, Gazi Üniversitesi

Dr. Esin Esra ERTURAN ÖĞÜT, Gazi Üniversitesi

Dr. Perican BAYAR KORUÇ, Ankara Üniversitesi

Dr. F. Filiz ÇOLAKOĞLU, Gazi Üniversitesi

Dr. Rana VAROL, Ege Üniversitesi                                          

Dr. Fatih KILINÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Rasim KALE, Gelişim Üniversitesi

Dr. Fehmi TUNCEL, Ankara Üniversitesi

Dr. Recep GÜRSOY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Ferda GÜRSEL, Ankara Üniversitesi

Dr. Reha ALPAR, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER, Uludağ Üniversitesi

Dr. Sami MENGÜTAY, Haliç Üniversitesi

Dr. Gazanfer DOĞU, İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Sedat MURATLI, Akdeniz Üniversitesi

Dr. Gökhan ÇALIŞKAN, Gazi Üniversitesi

Dr. Sema ALAY, Marmara Üniversitesi

Dr. Gül BALTACI, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU, 19 Mayıs Üniversitesi

Dr. Gülfem SEZEN BALÇIKANLI, Gazi Üniversitesi

Dr. Seydi KARAKUŞ, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Gülgün ERSOY, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Sürhat MÜNİROĞLU, Ankara Üniversitesi

Dr. Güner EKENCİ, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Dr. Şefik TİRYAKİ, Mersin Üniversitesi

Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Tayfun AMMAN, Marmara Üniversitesi

Dr. Hakan SUNAY, Ankara Üniversitesi

Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU, Gazi Üniversitesi

Dr. Haluk KOÇ, Gazi Üniversitesi

Dr. Timur GÜLTEKİN, Ankara Üniversitesi

Dr. Hasan KASAP, Gedik Üniversitesi

Dr. Tuba MELEKOĞLU, Akdeniz Üniversitesi

Dr. Hatice ÇAMLIYER, Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Turgut KAPLAN, Selçuk Üniversitesi

Dr. Haydar DEMİREL, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Ümit KESİM, Bilgi Üniversitesi 

Dr. Hayri ERTAN, Anadolu Üniversitesi

Dr. Velittin BALCI, Ankara Üniversitesi

Dr. İ. Fatih YENEL, Gazi Üniversitesi

Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, 19 Mayıs Üniversitesi

Dr. İbrahim CİCİOĞLU, Gazi Üniversitesi

Dr. Zafer ÇİMEN, Gazi Üniversitesi

Dr. İmdat YARIM, Gazi Üniversitesi

Dr. Zeka PEHLEVAN, Mersin Üniversitesi

Hakem Kurulu - Referee Board

Dr. A. Gökçe ERTURAN İLKER (PAÜ)

Dr. Dilara SEVİMAY ÖZER (Gedik Ü)

Dr. Hakkı ULUCAN (Erciyes Ü)

Dr. A. Seda SARACALOĞLU (ADÜ)

Dr. Dilek SEVİMLİ (Çukurova Ü)

Dr. Halil SAROL (Kırıkkale Ü)

Dr. A. Kasım BALTACI (Selçuk Ü)

Dr. Dilşad ÇOKNAZ (AİBÜ)

Dr. Halil TAŞKIN (Selçuk Ü)

Dr. Adnan TURGUT (Akdeniz Ü)

Dr. Dilşad MİRZEOĞLU (Sakarya Ü)

Dr. Haluk KOÇ (Gazi Ü)

Dr. Akın ÇELİK (KTÜ)

Dr. Dursun KATKAT (Mersin Ü)

Dr. Harun KOÇ (DPÜ)

Dr. Ali Ahmet DOĞAN (Kırıkkale Ü)

Dr. Duygu HARMANDAR DEMİREL (DPÜ)

Dr. Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ (CBÜ)

Dr. Ali Dursun AYDIN (Kafkas Ü)

Dr. Ebru ÇETİN (Gazi Ü)

Dr. Hamdi PEPE (Selçuk Ü)

Dr. Ali Emre EROL (Gelişim Ü)

Dr. Ebru Olcay KARABULUT (Ahi Evran Ü)

Dr. Hasan Birol YALÇIN (AİBÜ)

Dr. Ali GÜREŞ (ADÜ)

Dr. Ekrem Levent İLHAN (Gazi Ü)

Dr. Hasan KASAP (Gedik Ü)

Dr. Ali KIZILET (Marmara Ü)

Dr. Elif ŞIKTAR (Atatürk Ü)

Dr. Hatice ÇAMLIYER (CBÜ)

Dr. Ali Naci ARIKAN (Balıkesir Ü)

Dr. Emin KURU (Gazi Ü)

Dr. Haydar DEMİREL (Hacettepe Ü)

Dr. Ali Selman ÖZDEMİR (BEÜN)

Dr. Emine ÇAĞLAR (Hacettepe Ü)

Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (Bozok Ü)

Dr. Ali TEKİN (Bitlis Ü)

Dr. Erdal ZORBA (Gazi Ü)

Dr. Hayri ERTAN (Anadolu Ü)

Dr. Alparslan İNCE (Ordu Ü)

Dr. Erdil DURUKAN (Balıkesir Ü)

Dr. Hülya AŞCI (Marmara Ü)

Dr. Alparslan KARTAL (Bozok Ü)

Dr. Erdinç ŞIKTAR (Atatürk Ü)

Dr. Hürmüz KOÇ (Erciyes Ü)

Dr. Alper KARADAG ( Ardahan Ü)

Dr. Erdoğan YILMAZ (Gazi Ü)

Dr. Hüseyin EROĞLU (Sütçü İmam Ü)

Dr. Arif Kaan EROĞLU (NKÜ)

Dr. Erich MÜLLER (AUSTRIA)

Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU (Muğla Ü)

Dr. Arslan KALKAVAN (RTEÜ)

Dr. Erkal ARSLANOĞLU (Sinop Ü)

Dr. Hüseyin ÜNLÜ (Aksaray Ü)

Dr. Atilla ERDEMLİ (İstanbul Ü)

Dr. Erkan Faruk ŞİRİN (Selçuk Ü)

Dr. İ. Fatih YENEL (Gazi Ü)

Dr. Atilla PULUR (Gazi Ü)

Dr. Erkut KONTER (Dokuz Eylül Ü)

Dr. İ. Ümran AKDAĞCIK (ÖHÜ)

Dr. Ayda KARACA (Hacettepe Ü)

Dr. Erkut TUTKUN (Uludağ Ü)

Dr. İbrahim CİCİOĞLU (Gazi Ü)

Dr. Aylin ÇELEN (AİBÜ)

Dr. Erman ÖNCÜ (KTÜ)

Dr. İbrahim YILDIRAN Gazi Ü)

Dr. Ayşe KİN İŞLER (Hacettepe Ü)

Dr. Ersan KARA (Uşak Ü)

Dr. İdris YILMAZ (KTÜ)

Dr. Ayşe TÜRKSOY (İstanbul Ü)

Dr. E. Esra ERTURAN ÖĞÜT (Gazi Ü)

Dr. İlhan ADİLOĞULLARI (ÇOMÜ)

Dr. Azmi YETİM (Gazi Ü)

Dr. F. Filiz ÇOLAKOĞLU (Gazi Ü)

Dr. İlhan TOKSÖZ (Trakya Ü)

Dr. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN (Ege Ü)

Dr. F. Neşe Şahin ÖZDEMİR (Ankara Ü)

Dr. İlker ÖZMUTLU (Namık Kemal Ü)

Dr. Baki YILMAZ (YBÜ)

Dr. Faik ARDAHAN (Akdeniz Ü)

Dr. İlyas OKAN (Gazi Ü)

Dr. Başak EROĞLU (NKÜ)

Dr. Faruk YAMANER (Hitit Ü)

Dr. İmdat YARIM (Gazi Ü)

Dr. Baybars Recep EYNUR (DPÜ)

Dr. Fatih BEKTAŞ (KTÜ)

Dr. Kadir PEPE (Mehmet Akif Ersoy Ü)

Dr. B. Ali SİVAZ (İbrahim Çeçen Ü)

Dr. Fatih KILINÇ (SDÜ)

Dr. Kamil ÖZER (Gedik Ü)

Dr. Bekir YÜKTAŞIR (Sinop Ü)

Dr. Fatih KIYICI (Atatürk Ü)

Dr. Kazım KAYA (Ahi Evran Ü)

Dr. Belgin GÖKYÜREK (Gazi Ü)

Dr. Fatma ÇEPİKKURT (Mersin Ü)

Dr. Kemal FİLİZ (Gazi Ü)

Dr. Bengü GÜVEN KARAHAN (Başkent Ü)

Dr. Fatma Pervin BİLİR (Çukurova Ü)

Dr. Kemal TAMER (Gazi Ü)

Dr. Beyza Merve AKGÜL (Gazi Ü)

Dr. Fehmi TUNCEL (Ankara Ü)

Dr. Kenan ŞEBİN (Atatürk Ü)

Dr. Bilal ÇOBAN (Fırat Ü)

Dr. Ferda GÜRSEL (Ankara Ü)

Dr. Konstantinos GEORGIADIS (GREECE)

Dr. Bilge DONUK (İstanbul Ü)

Dr. Ferman KONUKMAN (Qatar U)

Dr. Kürşat KARACABEY (Düzce Ü)

Dr. Bilgehan BAYDİL (Kastamonu Ü)

Dr. Feyza Meryem KARA (Kırıkkale Ü)

Dr. Latif AYDOS (Gazi Ü)

Dr. Beytullah DÖNMEZ (Giresun Ü)

Dr. Funda KOÇAK (Ankara Ü)

Dr. Leyla SARAÇ (Mersin Ü)

Dr. Burcu ERTAŞ DÖLEK (Ankara Ü)

Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER (Uludağ Ü)

Dr. M. Çağrı ÇETİN (Mersin Ü)

Dr. Burçin ÖLÇÜCÜ (GOÜ)

Dr. Gazanfer DOĞU (AİBÜ)

Dr. M. Emin KAFKAS (İnönü Ü)

Dr. Burhan ÇUMRALIGİL (MKÜ)

Dr.Gıyasettin DEMİRHAN(Hacettepe Ü)

Dr. M. Levent İNCE (ODTÜ)

Dr. Bülent AĞBUĞA (Pamukkale Ü)

Dr. Gökhan BAYRAKTAR (İ. Çeçen Ü)

Dr. M. Tamer SÖKMEN (Gazi Ü)

Dr. Bülent GÜRBÜZ (Kırıkkale Ü)

Dr. Gökhan ÇALIŞKAN (Gazi Ü)

Dr. M. Yavuz TAŞKIRAN (Kocaeli Ü)

Dr. Can İKİZLER (İstanbul Esenyurt Ü)

Dr. Gözde ERSÖZ (Namık Kemal Ü)

Dr. Malik BEYLEROĞLU (Sakarya Ü)

Dr. Canan KOCA ARITAN (Hacettepe Ü)

Dr. Gül BALTACI (Hacettepe Ü)

Dr. Manfred LAEMMER (GERMANY)

Dr. Caner AÇIKADA (Yakın Doğu Ü)

Dr. Gül TİRYAKİ SÖNMEZ (USA)

Dr. Mehmet ACET (Dumlupınar Ü)

Dr. Cansel ARSLANOĞLU (Sinop Ü)

Dr. Gülfem SEZEN BALÇIKANLI (Gazi Ü)

Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL (Mersin Ü)

Dr. Cemal GÜNDOĞDU (İnönü Ü)

Dr. Gülgün ERSOY (Hacettepe Ü)

Dr. Mehmet ASMA (CBÜ)

Dr. Cengiz AKARÇEŞME (Gazi Ü)

Dr. Günay ESKİCİ (Erzincan Ü)

Dr. Mehmet DEMİREL (Dumlupınar Ü)

Dr. Cengiz ARSLAN (Fırat Ü)

Dr. Güner EKENCİ (İstanbul Gelişim Ü)

Dr. Mehmet GÜÇLÜ (Gazi Ü)

Dr. Cevdet CENGİZ (ÇOMÜ)

Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI (Dokuz Eylül Ü)

Dr. Mehmet GÜL (Cumhuriyet Ü)

Dr. Christian WACKER (GERMANY)

Dr. Hacı Ahmet PEKEL (Gazi Ü)

Dr. Mehmet GÜNAY (Gazi Ü)

Dr. Çetin ÖZDİLEK (DPÜ)

Dr. Hacı Murat ŞAHİN (Batman Ü)

Dr. Mehmet KILIÇ (Selçuk Ü)

Dr. Çetin YAMAN (Sakarya Ü)

Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN (Selçuk Ü)

Dr. Mehmet KOÇAK (Gazi Ü)

Dr. Dana BADAU (ROMANIA)

Dr. Hakan SUNAY (Ankara Ü)

Dr. Mehmet ÖÇALAN (Kırıkkale Ü)

Dr. Defne ÖCAL KAPLAN (Kastamonu Ü)

Dr. Hakkı ÇOKNAZ (AİBÜ)

Dr. Mehmet ÖZDEMİR (ADÜ)

Dr. Mehmet ÖZTÜRK (İstanbul Ü)

Dr. Özbay GÜVEN (Gazi Ü)

Dr. Sümmani EKİCİ (Sıtkı Koçman Ü)

Dr. Mehmet SEZEN (Gazi Ü)

Dr. Özer YILDIZ (Necmettin Erbakan Ü)

Dr. Sürhat MÜNİROĞLU (Ankara Ü)

Dr. Mehmet TUNÇKOL (KTÜ)

Dr. Özkan TÜTÜNCÜ (Dokuz Eylül Ü)

Dr. Ş. Nazan KOŞAR (Hacettepe Ü)

Dr. Mehmet TÜRKMEN (Muş Alparslan Ü)

Dr. Özlem ORHAN (Gazi Ü)

Dr. Şahin ÖZEN (Marmara Ü)

Dr. Mehmet ULUKAN (ADÜ)

Dr. Perican BAYAR KORUÇ (Ankara Ü)

Dr. Şakir BEZCİ (Karabük Ü)

Dr. Mergül ÇOLAK (Erzincan Ü)

Dr. Pınar GÜZEL (Celal Bayar Ü)

Dr. Şebnem CENGİZ (Celal Bayar Ü)

Dr. Meriç ERASLAN (M. Akif Ersoy Ü)

Dr. Pınar YAPRAK KEMALOĞLU (Gazi Ü)

Dr. Şefik TİRYAKİ, Mersin Üniversitesi

Dr. Mert AYDOĞMUŞ (Karabük Ü)

Dr. Rana VAROL (Ege Ü)                                         

Dr. Şule KIRBAŞ (Amasya Ü)

Dr. Metin KAYA (Gazi Ü)

Dr. Ramiz ARABACI (Uludağ Ü)

Dr. Şükrü Serdar BALCI (Selçuk Ü)

Dr. Metin SAYIN (CBÜ)

Dr. Rasim KALE (Gelişim Ü)

Dr. T. Osman MUTLU (Sıtkı Koçman Ü)

Dr. Metin YAMAN (Gazi Ü)

Dr. Recep CENGİZ (CBÜ)

Dr. Tahir HAZIR (Hacettepe Ü)

Dr. Mitat KOZ (Ankara Ü)

Dr. Recep GÜRSOY (Sıtkı Koçman Ü)

Dr. Taner BOZKUŞ (Bartın Ü)

Dr. Muhsin HAZAR (Gazi Ü)

Dr. Recep KÜRKÇÜ (Amasya Ü)

Dr. Tayfun AMMAN (Marmara Ü)

Dr. Murat AKYÜZ (CBÜ)

Dr. Reha ALPAR (Hacettepe Ü)

Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU (Gazi Ü)

Dr. Murat Taş (CBÜ)

Dr. Renato MANNO (ITALY)

Dr. Temel ÇAKIROĞLU (Karabük Ü)

Dr. Murat KALDIRIMCI (Atatürk Ü)

Dr. Reşat KARTAL (ADÜ)

Dr. Tennur YERLİSU LAPA (Akdeniz Ü)

Dr. Murat KANGALGİL (Cumhuriyet Ü)

Dr. Robert C. SCHNEİDER (USA)

Dr. Timuçin GENÇER (Ege Ü)

Dr. Murat Sadullah ÇEBİ (Gazi Ü)

Dr. Rüçhan İRİ (ÖHÜ)

Dr. Timur GÜLTEKİN (Ankara Ü)

Dr. Murat TEKİN (KMÜ)

Dr. Sabri KAYA (Kırıkkale Ü)

Dr. Tolga ESKİ (Kastamonu Ü)

Dr. Murat TURGUT (Kastamonu Ü)

Dr. Sabri ÖZÇAKIR (AİBÜ)

Dr. Tolga ŞİNOFOROĞLU (DPÜ)

Dr. Mustafa Ertuğrul ÇIPLAK (BEÜN)

Dr. Salih PINAR (Marmara Ü)

Dr. Tuba MELEKOĞLU (Akdeniz Ü)

Dr. Mustafa GÜMÜŞ (BEÜN)

Dr. Salih SUVEREN (Gazi Ü)

Dr. Turgay BİÇER (Marmara Ü)

Dr. Mustafa KARAHAN (Aksaray Ü)

Dr. Sami MENGÜTAY (Haliç Ü)

Dr. Turgut KAPLAN, Selçuk Üniversitesi

Dr. Mustafa Levent İNCE (ODTÜ)

Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU (Fırat Ü)

Dr. Turhan TOROS (Mersin Ü)

Dr. Mustafa Yaşar ŞAHİN (Gazi Ü)

Dr. Sedat MURATLI (Akdeniz Ü)

Dr. Uğur Altay MEMİŞ (BEÜN)

Dr. Muzaffer ÇOLAKOĞLU (Ege Ü)

Dr. Selahattin AKPINAR (Karaman Ü)

Dr. Ulviye BİLGİN (Gazi Ü)

Dr. Müberra ÇELEBİ (AİBÜ)

Dr. Selami YÜKSEK (KTU)

Dr. Ümit KARLI (AİBÜ)

Dr. Mürsel BİÇER (Gaziantep Ü)

Dr. Selçuk GENÇAY (Sütçü İmam Ü)

Dr. Ümit KESİM (Bilgi Ü)

Dr. Müslim BAKIR (Okan Ü)

Dr. Selda BEREKET YÜCEL (Marmara Ü)

Dr. Ünal TÜRKÇAPAR (Sütçü İmam Ü)

Dr. Nebahat ELER (BEÜN)

Dr. Selhan ÖZBEY (Celal Bayar Ü)

Dr. Vedat AYAN (KTÜ)

Dr. Necati CERRAHOĞLU (ÇOMÜ)

Dr. Selma KARACAN (Selçuk Ü)

Dr. Vedat ÇINAR (Fırat Ü)

Dr. Necla GÜNAY (Gazi Ü)

Dr. Sema ALAY (Marmara Ü)

Dr. Velittin BALCI (Ankara Ü)

Dr. Nefise BULGU (Hacettepe Ü)

Dr. Serdar ARITAN (Hacettepe Ü)

Dr. Yağmur AKKOYUNLU (DPÜ)

Dr. Nevin ATALAY GÜZEL (Gazi Ü)

Dr. Serdar CEYHUN (Karabük Ü)

Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL (19 Mayıs Ü)

Dr. Nevin GÜNDÜZ (Ankara Ü)

Dr. Serdar ELER (Gazi Ü)

Dr. Yakup Akif AFYON (Sıtkı Koçman Ü)

Dr. Nevin ŞANLIER (Gazi Ü)

Dr. Serdar ORHAN (Fırat Ü)

Dr. Yakup AKYEL  (Ahi Evran Ü)

Dr. Nevzat MİRZEOĞLU (Sakarya Ü)

Dr. Serkan HAZAR  (ÖHÜ)

Dr. Yaprak KALEMOĞLU (Aksaray Ü)

Dr. Niyazi ENİSELER (CBÜ)

Dr. Settar KOÇAK (ODTÜ)

Dr. Yasemin Ç. YILDIZHAN (Erzincan Ü)

Dr. Nurettin KONAR (İnönü Ü)

Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU (19 Mayıs Ü)

Dr. Yasin ARSLAN (GOÜ)

Dr. Nurtekin ERKMEN (Selçuk Ü)

Dr. Seydi KARAKUŞ (DPÜ)

Dr. Yavuz Selim AĞAOĞLU (GOÜ)

Dr. Oğuz ÖZBEK (Ankara Ü)

Dr. Seyfi SAVAŞ (Gazi Ü)

Dr. Yusuf CAN (Sıtkı Koçman Ü)

Dr. Oğuzhan YONCALIK (Kırıkkale Ü)

Dr. Sibel ARSLAN (Kırıkkale Ü)

Dr. Yusuf KÖKLÜ (Pamukkale Ü)

Dr. Orcan MIZRAK (Atatürk Ü)

Dr. Sibel SUVEREN (Gazi Ü)

Dr. Yücel OCAK (Afyon Kocatepe Ü)

Dr. Osman İMAMOĞLU (19 Mayıs Ü)

Dr. Sinan AYAN (Kırıkkale Ü)

Dr. Zafer ÇİMEN (Gazi Ü)

Dr. Ömer ŞENEL (Gazi Ü)

Dr. Süleyman PATLAR (Selçuk Ü)

Dr. Zeka PEHLEVAN (Mersin Ü)

Dr. Önder ŞEMŞEK (AİBÜ)

Dr. Suat KARAKÜÇÜK (Gazi Ü)

Dr. Zekeriya GÖKTAŞ (Balıkesir Ü)

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.