Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?

Yıl 2017, Cilt: 37 Sayı: 3, 883 - 910, 27.12.2017
https://doi.org/10.17152/gefad.335127

Öz

Bu araştırmada Avrupa
Birliği Erasmus+ Karma Okul Eğitimi programı kapsamında yürütülen
"Strategies for Talented and Gifted Pupils' Teachers" başlıklı
Türkiye, Almanya, Çekya ve İtalya’nın ortaklığındaki proje gereğince okul
öncesi öğretmenleri için hazırlanan anket formları kullanılarak,  kapsayıcı okul öncesi eğitim ortamlarında
öğretmenlerinin üstün yetenekli/zekalı ve tipik gelişim gösteren çocukların
bireysel yetenek, ilgi ve becerilerini belirlemek ve geliştirmek,
motivasyonlarını arttırmak üzere yaptıkları çalışmaların incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ortak ülkelerin her birinden 50
olmak üzere toplam 200 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda bütün
ülkelerdeki öğretmenlerin çocukların bireysel yeteneklerini belerileme ve
geliştirme konusunda daha çok çocukların bilişsel gelişimleri ve akademik
becerilerini dikkate aldıkları belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ataman, A. (2003). Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar. Yayımlandığı Kitap A. Ataman (Ed.). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş.(175-197). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Berk, L. (2013). Bebekler ve Çocuklar (Çev. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan). Ankara: Nobel.
 • Bain, S. K., Bliss, S. L., Choate, S. M. & Sager Brown, K. (2007). Serving Children who are Gifted: Perceptions of Undergraduates Planning to Become Teachers. Journal for the Education of the gifted, 30(4), 450-478.
 • Baykoç, N., Aydemir,D. & Uyaroğlu,B. (2013a). Analyzing the Effectiveness of NB Interest and Ability Domains WeekendSpecial Group Programs for Gifted and Talented Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 89, 171 – 175.
 • Baykoç, N.,Uyaroğlu, B., Aydemir, D. & Seval, Ç. (2013b).A new dimension in education of Turkish gifted children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 2005 – 2009.
 • Bowman, B. T., Donovan, M. S. & Burns, M. S. (2000). Eager to learn: Educating our preschoolers. Washington DC: National Academies Press. Brown, G., J. Bull, & M. Pendlebury. (1997). Assessing student learning in higher education. London: Routledge
 • Büyüköztürk, Ş, Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Clark, B. (2002). Growing up gifted (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Clark, B. (2015). Üstün Zekalı Olarak Büyümek. (Çev. Fatih Kaya ve Üzeyir Uğurlu). Ankara: Nobel.
 • Colker, L. J. (2008). Twelve characteristics of effective early childhood teachers. Beyond the journal Young Children on the Web, 1-6.
 • Corso, R. M. (2007). Practices for enhancing children’s social- emotional development and preventing challenging behavior. Gifted Child Today, 30(3), 51-56.
 • Coşar, G., Çetinkaya, Y. & Çetinkaya, Ç. (2015). Investigating the pre-school training for gifted and talented students on gifted school teachers’ view. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(1), 13-21.
 • Cross, T. L. (1997). Psychological and social aspects of educating gifted students. Peabody Journal of Education, 72(3/4), 180- 200.
 • Cukierkorn, J. R., Karnes, F. A. & Manning, S. J. (2007). Serving the Preschool Gifted Child: "Programming and Resources". Roeper Review, 29 (4), 271-276 (EJ929839). Çağlar, D. (2004). Üstün zekalı çocukların eğitim modelleri. Seçilmiş makaleler kitabı 1. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Çetinkaya Ç. (2014).Selection and/or peer-review under responsibility of Academic World Education and The effect of gifted students’ creative problem solving program on creative thinking. Social and Behavioral Sciences, 116, 3722 – 3726.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2015). Erken Çocuklukta Üstün Yetenek. Yayımlandığı Kitap F. Şahin (Ed.), Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi (75-96). Ankara: PegemA
 • Dağlıoğlu, H. E. & Suveren, S. (2013). The role of teacher and family opinions in ıdentifying gifted kindergarten children and the consistence of these views with children’s actual performance. Educational Science: Theory and Practice, 13(1), 431-453.
 • Gallagher, S., Smith, S. R. & Merrotsy, P. (2011). Teachers’e perceptions of the socioemotional development of intellectually gifted primary aged students and their attitudes towards ability grouping and acceleration. Gifted and Talented International, 26(1), 11-24.
 • Kaya, F. (2015). Teachers’ conceptions of giftedness and special needs of gifted students. Education and Science, 40(177), 59-74.
 • Kıncal R. Y., Abacı, R., Çetinkaya, Ç., Uşak,M. & Inci G. (2013).Unusual Topics in pre-school gifted and talented children. International Journal of Educational Science, 5(3), 179-186.
 • Koshy, V. (2002). Teaching gifted children 4-7. London: David Fulton Publishers Ltd..
 • Matthews, D.J. & Foster, J.F. (2004). Being smart about gifted children. Arizona: Great Potantial Press.
 • MEB (2006). “Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri”. Ankara: MEB Yayınevi.
 • MEB (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik yeterlikleri genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Metin, N. (1999). Üstün yetenekli çocuklar. Ankara: Öz Aşama Matbaacılık San. LTD. Şti.
 • Metin, N., Kangal Bencik, S. & Uyaroğlu, B. (2012). A pilot study of pre-school children with high potential. Third National Congress of Gifted Children in Turkey 14-16 November 2012 Hacettepe University Proceeding Book (177-182). Ankara: Hacettepe University.
 • Ministerial Council on Education, (2003). A national framework for Professional standarts for teaching. Australia: MCEETYA.
 • Morelock, M. (1992). “Giftedness: The view from within” Understanding Our Gifted, 4(3), 1, 11-15. Needham,V.C. (2010). Primary teachers’ perceptions of the social and emotional aspects of gifted and ta lented education (Unpublished master thesis). The departement of Teaching and Learning, New Zealand.
 • Needham, V. C. (2012). Primary teachers’ perceptions of the social and emotional aspects of gifted and talented education. APEX: The New Zealand Journal of Gifted Education, 17(1). <http://www.giftedchildren.org.nz/apex/vol-17-no-1/> (2017, Temmuz 5).
 • Özbey, S. & Dağlıoğlu, H.E. (2017). Adaptation Study of The Motivation Scale for The Preschool Children (DMQ18). International Journal of Academic Research 4, 2 (1)1-8.
 • Reis, S. M., & Renzulli, J. S. (2003). Research related to the schoolwide enrichment triad model. Gifted Education International, 18(1), 15-39. < http://web.ebscohost.com>
 • Renzulli, J.S. (1986).The treering conception of giftedness: A developmental model for creative productivity.Conception of giftedness press Syndicate of University of Cambridge. Cambridge.
 • Renzulli, J. S. (2004). What makes a problem real: stalking the illusive meaning of qualitative differences in gifted education. Yayımlandığı Kitap J. VanTassel-Baska, (Ed.), Curriculum for gifted and talented students. (45-65). California. U.S.: CorwinPress
 • Renzulli, J.S. (2005). Applying gifted education pedagogy to total talent development for all students. Theory into Practice, 44(2), 80-89. doi:10.1207/s15430421tip4402_2.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2015). “Toward a social psychology of assimilation: self-determination theory in cognitive development and education,” in SelfRegulation and Autonomy: Social and Developmental Dimensions of Human Conduct, eds B. W. Sokol, F. M. E. Grouzet, and U. Muller (New York, NY: Cambridge UniversityPress),191–207.
 • Sak, U. (2013). Üstün Zekalılar. Ankara: Vize.
 • Santrock, J. W. (2014). Yaşam Boyu Gelişim; Gelişim Psikolojisi (Gözden geçirilmiş yeni basım) (Çev. Galip Yüksel). Ankara: Nobel.
 • Saranlı A.G. & Metin E.N. (2014).The Effects of the SENG Parent Education Model on Parents and Gifted Children, Education and Science, 39(175), 1-13.
 • Sawyer, H. A. (2016). Perceptions of teachers from rural school districts regarding the identification and programs for gifted students (Unpublished doctoral dissertation). The Faculty of the School of Education, Innovation and Continuing Studies.
 • Saygılı, G. (2014). Problem-Solving skills employed by gifted children and their peers in public primary schools in Turkey. Social and Behavior and Personality: An International Journal, 42(1), 53-63. doi: https://doi.org/10.2224/sbp.2014.42.0.S53
 • Schulte, D. R. (2001). Primary teachers’ attitudes, perceptions, and beliefs about gifted students (Unpublished master thesis). the Department of Teacher Education, Michigan
 • Son, Y. (2014). Korean elementary teachers’ perceptions of giftedness and support for talent Students (Unpublished master thesis). Tlie Faculty of The School of Education, Virginia.
 • Tantay, Ş. & Kurt, O. (2014). Research on Istanbul Beyazıt Ford Otosan primary school for gifted or talented children. Social and Behavioral Sciences,152, 1022 – 1028.
 • TDA (2007). Professional standarts for teachers: Qualified teacher status. London: Author.
 • The Teacher Council (2009). Codes of Professional conduct for teachers. Ireland.
 • Theodotou, E. (2014). Early years education: are young students intrinsically or Extrinsically motivated towards school activities? A discussion about the effects of rewards on young children’s learning. Research In Teacher Education, 4(1), 17–21.
 • Trawick- Smith, J. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim: Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı (Gözden geçirilmiş yeni basım) (Çev. Berrin Akman). Ankara: Nobel.
 • Van-Tassel-Baska, J. & Stanbaugh, T.(2010). Challenges and Possibilities for Serving Gifted Learners in the Regular Classroom. Theory Into Practice, 44(3), 211-217.
 • Versteynen, L. (2005). Issues in the social and emotional adjustment of gifted children: What does the literature say? < http://www.giftedchildren.org.nz/apex/v13art04.p> (2017, Temmuz 16).
 • Yıldırım A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

H. Elif Dağlıoğlu

Aysun Turupcu Doğan

Osman Basit Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 37 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dağlıoğlu, H. E., Turupcu Doğan, A., & Basit, O. (2017). Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 883-910. https://doi.org/10.17152/gefad.335127
AMA Dağlıoğlu HE, Turupcu Doğan A, Basit O. Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?. GEFAD. Aralık 2017;37(3):883-910. doi:10.17152/gefad.335127
Chicago Dağlıoğlu, H. Elif, Aysun Turupcu Doğan, ve Osman Basit. “Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek Ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37, sy. 3 (Aralık 2017): 883-910. https://doi.org/10.17152/gefad.335127.
EndNote Dağlıoğlu HE, Turupcu Doğan A, Basit O (01 Aralık 2017) Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 3 883–910.
IEEE H. E. Dağlıoğlu, A. Turupcu Doğan, ve O. Basit, “Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?”, GEFAD, c. 37, sy. 3, ss. 883–910, 2017, doi: 10.17152/gefad.335127.
ISNAD Dağlıoğlu, H. Elif vd. “Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek Ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37/3 (Aralık 2017), 883-910. https://doi.org/10.17152/gefad.335127.
JAMA Dağlıoğlu HE, Turupcu Doğan A, Basit O. Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?. GEFAD. 2017;37:883–910.
MLA Dağlıoğlu, H. Elif vd. “Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek Ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 3, 2017, ss. 883-10, doi:10.17152/gefad.335127.
Vancouver Dağlıoğlu HE, Turupcu Doğan A, Basit O. Kapsayıcı Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Öğretmenler Çocukların Bireysel Yeteneklerini Belirlemek ve Geliştirmek İçin Neler Yapıyor?. GEFAD. 2017;37(3):883-910.

Cited ByOkul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Dair Görüşleri
Journal of Computer and Education Research
Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI
https://doi.org/10.18009/jcer.856884