Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 1, 1 - 24, 26.04.2021

Öz

Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin STEM eğitimi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması benimsenmiş, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2018-2019 eğitim döneminde, Ankara ili Çankaya ilçesinden orta sosyoekonomik bölgede bulunan okullarda çalışan 24 gönüllü okul öncesi öğretmeninden oluşmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin STEM eğitimi hakkında bilgi sahibi olmadıkları, STEM eğitimini bir yöntem olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin, yapılan fen etkinliklerinin çocukların bilimsel süreç becerilerini desteklediğine, fen eğitiminin yaparak yaşayarak gerçekleştirilen etkinlikler olması nedeniyle öğrenme üzerinde etkili olduğuna yönelik ifadelere yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda, okul öncesi öğretmenlerinin STEM eğitimi konusunda farkındalığının artırılması amacıyla önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Abanoz, T. ve Deniz, Ü. (2019). STEM yaklaşımına uygun fen etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi. Turkish Studies Educational Sciences, 14(6), 2787-2802. DOI:10.29228/TurkishStudies.38820.
 • Akritidou, A., Paraskeva, F. & Alexiou, A. (2014, June). Training the 21st century workforce of early childhood teachers in STEM education through an e-learning environment. Paper presented in ICELW, New York.
 • Alade, F., Lauricella, A.R., Beaudoin Ryan, L. & Wartelaa, E. (2016). Measuring with Murray: touchscreen technology and preschoolers’ STEM learning. Computers in Human Behavior, 62, 433-441.
 • Aydeniz, M. & Bilican, K. (2018). STEM eğitiminde global gelişmeler ve Türkiye için çıkarımlar. S. Çepni (Ed.). Kuramdan uygulamaya STEM+A+E eğitimi içinde (69-90). Ankara: Pegem Akademi.
 • Başaran, M. (2018). Okul öncesi eğitimde STEM yaklaşımının uygulanabilirliği (eylem araştırması). Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Buchter, J., Kucskar, M., Oh-Young, C., Welgarz-Ward, J. & Gelfer, J. (2017). Supporting STEM in Early Childhood Education. Policy Issues in Nevada Education, 1-12.
 • Bybee, R. W. & Fuchs, B. (2006). Preparing the 21st century workforce: A new reform in science and technology education. Journal of Research in Science Teaching, 43(4), 349-352. https://doi.org/10.1002/tea.20147
 • Chesloff, JD. (2013). STEM education must start in early childhood. Education Week, 32(23), 27-32.
 • Çorlu, M.S. (2018). STEM bütünleşik öğretmenlik. Harvard Business Review Türkiye, Temmuz.
 • Dejarnette, N.K. (2018). Implementing STEAM in the Early Childhood Classroom. European Journal of STEM Education, 3(3), 18. https://doi.org/10.20897/ejsteme/3878
 • DeJarnette, N. K. (2012). America’s children: Providing early exposure to STEM (Science, Technology, Engineering and Math) initiatives. Education, 133(1), 77–83.
 • Epinosa, L.M. (2002). High-quality preschool: why we need it and what it looks like. Preschool Policy Matters, 1. National Institute for Early Education Research.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (Journal of Qualitative Research in Education, 4(3), 43-67. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s3m.
 • Freeman, B., Marginson, S. & Tytler, R. (2015). An international view of STEM education. In B. Freeman, S. Marginson & R. Tytler (Eds.), The age of STEM: policy and practice in sicence, technology, engineering and mathematics across the World (pp. 1-21). Abingdon: Routledge.
 • Hassan, M.N., Abdullah, A.H., Ismail, N., Suhud, S.N.A & Hamzah, M.H. (2019). Mathematics curriculum framework for early childhood based on science, technology, engineering and mathematics (STEM). International Electronic Journal of Mathematics Education, 14(1), 15-31.
 • Kyllonen, P.C. (2012, May). Measurement of 21st Century Skills within the common core state standards. Paper presented at the Invitational Research Symposium on Technology Enhanced Assesments,
 • Linder, S.M., Emerson, A.M., Heffron, B., Shevlin, E. & Vest, A. (2016). STEM use in early childhood education: viewpoints from the field. Young Children, 71(3), 87-91.
 • Lloyd, S.H. (2016). Preschool teachers’ attitudes and beliefs toward science. Doctoral Dissertation. Walden University College of Education, Minneapolis.
 • Malti (2017). Need and importance of STEM education in Indian schools. PARIPEX-Indian Journal of Research, 6(1).
 • Margot, K.C. & Kettler, T. (2019). Teachers’ perception of STEM integration and education: a systematic literature review. International Journal of STEM Education, 6(2). https://doi.org/10.1186/s40594-018-0151-2 .
 • McClure, E. R., Guernsey, L., Clements, D. H., Bales, S. N., Nichols, J., Kendall-Taylor, N., & Levine, M. H. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
 • Park, M.H., Dimitrov, D.M., Patterson, L.G. & Park, D.Y. (2017). Early childhood teachers’ beliefs about readiness for teaching science, technology, engineering and mathematics. Journal of Early Childhood Research, 15(3), 275-291. https://doi.org/10.1177/1476718X15614040
 • Park, H.J., Byun, S.Y., Sim, J., Han, H. & Baek, Y.S. (2016). Teachers’ perceptions and practices of STEAM education in South Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(7), 1739-1753. Doi: 10.12973/euraisa.2016.1531a.
 • P21. (2019). Partnership for 21st century skills. http://www.battelleforkids.org/networks/p21 sayfasından erişilmiştir.
 • Simoncini, K., Lasen, M. (2018). Ideas about STEM among Australian early childhood professionals: how important is STEM in early childhood education?. International Journal of Early Childhood, 50, 353–369. https://doi.org/10.1007/s13158-018-0229-5
 • Stehle, S.M., Peters-Burton, E.E. (2019). Developing student 21st Century skills in selected exemplary inclusive STEM high schools. International Journal of STEM Education, 6. https://doi.org/10.1186/s40594-019-0192-1
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. San Francisco: Jossey Bass. https://epdf.pub/queue/21st-century-skills-learning-for-life-in-our-times.html sayfasından erişilmiştir.
 • Uğraş, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşleri. The Journal of New Trends in Educational Science, 1(1), 38-54.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Beşinci Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba ABANOZ> (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8905-4002
Türkiye


Ümit DENİZ>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5338-8254
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad817354, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, number = {1}, pages = {1 - 24}, title = {Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler}, key = {cite}, author = {Abanoz, Tuğba and Deniz, Ümit} }
APA Abanoz, T. & Deniz, Ü. (2021). Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/62024/817354
MLA Abanoz, T. , Deniz, Ü. "Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/62024/817354>
Chicago Abanoz, T. , Deniz, Ü. "Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler AU - TuğbaAbanoz, ÜmitDeniz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 41 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler %A Tuğba Abanoz , Ümit Deniz %T Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD Abanoz, Tuğba , Deniz, Ümit . "Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 1 (Nisan 2021): 1-24 .
AMA Abanoz T. , Deniz Ü. Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler. GEFAD. 2021; 41(1): 1-24.
Vancouver Abanoz T. , Deniz Ü. Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(1): 1-24.
IEEE T. Abanoz ve Ü. Deniz , "Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 1, ss. 1-24, Nis. 2021