Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 1489 - 1523, 30.12.2021

Öz

Öğretmenlerin derslerini tasarım süreci, ders planlamasi, teknoloji entegrasyonu ve meslektaslari ile işbirliğini içeren çok boyutlu bir yapidir. Ancak, öğretmenlerin tasarım becerilerine ilişkin geliştirilmiş bir ölçme aracı alan yazında bulunmamaktadır. Tasarımcı öğretmen rolünün kavramsallaştırılması ve Tasarımcı Öğretmen Ölçeği’nin geliştirilmesini içeren bu çalışma, keşfedici karma araştırma desenine göre çok aşamalı bir süreç takip edilerek gerçekleştirilmiştir. Kapsamlı bir alan yazın taramasından sonra akademisyenlerle, okul yöneticileriyle ve öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ölçek ile ilgili madde havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve ölçeğin beş boyuta yayılan yapısına ilişkin yapı geçerliği kanıtları sunulmuştur. Bu çalışma sonucunda boyutları ayrı ayrı ya da tek bir ana boyut olarak kullanılabilecek Tasarımcı Öğretmen Ölçeği’nin geliştirilmesi süreci tamamlanmıştır. Son olarak, Tasarımcı Öğretmen Ölçeği’nin, öğretmenlerin tasarım ve geliştirmeyle ilgili uygulama ve davranışlarını ortaya çıkarabilmek için kullanılabilecek bir ölçek olabileceği tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Akyıldız, S. (2020). Öğretim programı okuryazarlığı kavramının kavramsal yönden analizi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 315-332.
 • Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th ed.). Macmillan.
 • Anderson, L. W. (1988). Attitudes and their measurement. In J. P. Keeves (Ed.), Educational research, methodology and measurement: An international handbook (pp. 885-895). Pergamon Press.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2002). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows: A guide for social scientists. Routledge.
 • Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. John Wiley & Sons.
 • Burić, I., Slišković, A., & Macuka, I. (2018) A mixed-method approach to the assessment of teachers’ emotions: development and validation of the Teacher Emotion Questionnaire. Educational Psychology, 38(3), 325-349.
 • Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238-246.
 • Bentler, P. M. (2007). On tests and indices for evaluating structural models. Personality and Individual differences, 42(5), 825-829.
 • Boschman, F., McKenney, S., Pieters, J., & Voogt, J. (2015). Teacher design knowledge and beliefs for technology enhanced learning materials in early literacy: Four portraits. eLearning Papers, 44, 4-13.
 • Brown, M & Edelson, D. C. (2003). Teaching as design: Can we better understand the ways in which teachers use materials so we can better design materials to support their changes in practice? LeTUS Report. http://www.inquirium.net/people/matt/teaching_as_design-Final.pdf.
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen, & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Sage.
 • Bümen, N. T., & Yazıcılar Nalbantoğlu, Ü. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı uyarlamaları üzerine bir durum çalışması: Devlet ve özel lise farklılıkları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 183-224.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (9th ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Belkapp Press.
 • Caena, F. (2011). Literature review quality in teachers’ continuing professional development.http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-development_en.pdf.
 • Carl, A. E. (2009). Teacher empowerment through curriculum development: Theory into practice. Juta and Company Ltd.
 • Celik, I., Sahin, I., & Akturk, A. O. (2014). Analysis of the relations among the components of technological pedagogical and content knowledge (TPACK): A structural equation model. Journal of educational computing research, 51(1), 1-22.
 • Choppin, J. (2013). Connecting teaching and learning in curriculum adaptations. Curriculum and Related Factors: Research Reports. Paper presented at the Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (35th, Chicago, IL, Nov 14-17, 2013).
 • Craig, C. (2012). Professional development through a teacher-as-curriculum-maker lens. In Mary M. Kooy, & K. van Veen (eds.), Teacher learning that matters (pp. 22-43). Routledge.
 • Creswell, J. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitaive and qualitative research. Pearson.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Debarger, A. H., Penuel, W. R., Moorthy, S., Beauvineau, Y., Kennedy, C. A., & Boscardin, C. K. (2017). Investigating purposeful science curriculum adaptation as a strategy to improve teaching and learning. Science Education, 101(1), 66-98.
 • Dogan, S., Dogan, N. A., & Celik, I. (2021). Teachers’ skills to integrate technology in education: Two path models explaining instructional and application software use. Education and Information Technologies, 26(1), 1311-1332.
 • Erdoğan, İ. (2002). Yeni bir binyıla doğru Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözümler. (3. bs.) Sistem Yayıncılık.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Seçkin Yayınları.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill.
 • Henriksen, D., & Richardson, C. (2017). Teachers are designers: Addressing problems of practice in education. Phi Delta Kappan, 99(2), 60-64.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structural analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Kalantzis, M., & Cope, B. (2010). The teacher as designer: Pedagogy in the new media age. E-Learning and Digital Media, 7(3), 200-222.
 • Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.
 • Kim, M. S. (2019). Developing a competency taxonomy for teacher design knowledge in technology-enhanced learning environments: a literature review. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 14(1), 18.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). Guilford Press.
 • Koc, M., & Barut, E. (2016). Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students. Computers in Human Behavior, 63, 834-843.
 • Laurillard, D. (2008). Technology enhanced learning as a tool for pedagogical innovation. Journal of Philosophy of Education, 42(3‐4), 521–533.
 • Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science. Routledge.
 • McKenney, S., Kali, Y., Markauskaite, L., & Voogt, J. (2015). Teacher design knowledge for technology enhanced learning: An ecological framework for investigating assets and needs. Instructional Science, 43(2), 181-202.
 • McTighe, J., & Brown, P. (2020). Standards are not curriculum: Using Understanding by Design to make the standards come alive. Science and Children, 58(1). https://www.nsta.org/science-and-children/science-and-children-septemberoctober-2020/standards-are-not-curriculum.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr.
 • Robinson, J. P., Shaver, P. R., ve Wrightsman, L. S. (1991). Measures of personality and social psychological attitudes. CA: Academic Press.
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (1996). A beginner's guide to structural equation modeling. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Experimental designs using ANOVA. Thomson/Brooks/Cole.
 • Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2008). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative techniques in the social and behavioral sciences. SAGE Publications.
 • Wallace, J., & Loughran, J. (2012). Science cience learning. In F. Berry & T/ Kenneth (Eds.), Second international handbook of cience education (pp. 195-306). Springer.
 • Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design. Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Yar Yıldırım, V. (2020). Öğretmenlerin program okuryazarlıkları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 208-224.
 • Yoon, F. S., Ho, J., & Hedberg, J. G. (2005). Teachers as designers of learning environments. Computers in the Schools, 22(3-4), 145-157. .

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nihal YURTSEVEN (Sorumlu Yazar)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1338-4467
Türkiye


Selçuk DOĞAN
Georgia Southern University
0000-0002-0527-8453
United States


İsmail CELİK
Oulu University
0000-0002-5027-8284
Finland

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 218K522
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad862743, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {1489 - 1523}, doi = {}, title = {Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması}, key = {cite}, author = {Yurtseven, Nihal and Doğan, Selçuk and Celik, İsmail} }
APA Yurtseven, N. , Doğan, S. & Celik, İ. (2021). Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 1489-1523 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/862743
MLA Yurtseven, N. , Doğan, S. , Celik, İ. "Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1489-1523 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/862743>
Chicago Yurtseven, N. , Doğan, S. , Celik, İ. "Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1489-1523
RIS TY - JOUR T1 - Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması AU - Nihal Yurtseven , Selçuk Doğan , İsmail Celik Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1489 EP - 1523 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması %A Nihal Yurtseven , Selçuk Doğan , İsmail Celik %T Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD Yurtseven, Nihal , Doğan, Selçuk , Celik, İsmail . "Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 1489-1523 .
AMA Yurtseven N. , Doğan S. , Celik İ. Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması. GEFAD. 2021; 41(3): 1489-1523.
Vancouver Yurtseven N. , Doğan S. , Celik İ. Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 1489-1523.
IEEE N. Yurtseven , S. Doğan ve İ. Celik , "Tasarımcı Öğretmen Ölçeği: Keşfedici Karma Araştırma Yöntemine Dayalı Bir Ölçek Geliştirme ve Doğrulama Çalışması", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 1489-1523, Ara. 2021