Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 1651 - 1686, 30.12.2021

Öz

Bu çalışmada, görme yetersizliği olan öğrencilerin tamamlayıcı akademik becerileri kullanma düzeylerinin ve tercihlerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime devam eden 9, 10, 11, 12. sınıf görme yetersizliği olan 26 ortaöğretim öğrencisi oluşturmuştur. Bu öğrencilerin 14’ü ağır düzeyde görme yetersizliğine sahipken 12’si az görendir. Araştırmada, öğrencilerin akademik derslerde tamamlayıcı akademik becerileri kullanma düzeylerini belirlemek ve tercihlerini ortaya koymak amacıyla araştırmacılar tarafından anket geliştirilmiştir. Geliştirilen anket görme yetersizliği olan öğrencilere birinci yazar tarafından uygulanmıştır. Öğrenciler tarafından doldurulan anketten elde edilen veriler yüzde ve frekans yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin tamamlayıcı akademik becerilere yönelik yaptıkları uyarlamaların oldukça sınırlı olduğu, öğrencilerin tercih ettikleri uyarlamaların ise görme düzeylerine göre çeşitlilik gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Dolayısıyla görme yetersizliği olan ortaöğretim öğrencilerinin derslerde tamamlayıcı akademik becerileri kullanma düzeylerinin sınırlı olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Allman, C. B. (2009). Test access: Making tests accessible for students with visual impairments. http://www.aph.org/files/tests/access2/access2.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Altunay Arslantekin, B. (2012). Engel türüne göre materyal uyarlama, hazırlama ve kullanımı. Ayşegül Ataman (Ed.), Temel Eğitim Öğretmenleri İçin Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim içinde. Vize Yayıncılık.
 • Bolt, S. E., & Thurlow, M. L. (2004). Five of the most frequently allowed testing accommodations in state policy: Synthesis of research. Remedial and Special Education, 25(3), 141-152.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç - Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğuş, M., Aslan, C., & Cakmak, S. (2020). Görme engelli bireylerin merkezi sınav düzenlemelerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(1), 219-247.
 • Douglas, G., McCall, S., Pavey, S., & Nisbet, P. (2009). Summary report on international systems of exam access for visually impaired pupils. https://www.rnib.org.uk/.../international_exams_survey.doc sayfasından erişilmiştir.
 • Erin, N. J., Hong, S. & Schoch, C. & Kuo, J. (2006). Relationships among testing medium, test performance, and tedting time of high school students who are visually impaired. Journal of Visual Impairment and Blindness.
 • Grimes, D. A. & Schulz, K. F. (2002). Descriptive studies: what they can and can not do. Lancet, 359, 145-149. Hatlen, P. (1996). The core curriculum for blind and visually impaired students, including those with additional disabilities. RE:view, 28, 25-32.
 • Hatlen, P. (1996). The core curriculum for blind and visually impaired students, including those with additional disabilities. Re:view, 28, 25-32.
 • Kızılaslan, A., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik geliştirilen fen etkinliklerin değerlendirilmesi: Isı ve Sıcaklık. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 914-942.
 • Kim, J. S. (2012). The effect of" read-aloud" as a test accommodation for students with visual impairments in South Korea. Journal of Visual Impairment & Blindness, 106(6), 356- 361.
 • Lieberman, L. J., Haegele, J. A., Columna, L. & Conroy, P. (2014). How students with visual impairments can learn components of the expanded core curriculum through physical education. Journal of Visual Impairment & Blindness (Online), 108(3), 239.
 • Lohmeier, K. L. (2005). Implementing the expanded core curriculum in specialized schools for the blind. Re:view: Rehabilitation Education for Blindness and Visual Impairment, 37(3), 126-133.
 • Lohmeier, K. L. (2006). An analysis of disability-specific curriculum in a specialized School for the Blind: A case study. (Unpublished PhD dissertation) International 66(08), 2891A. (UMI No. 3187969).
 • Lohmeier, K. L. (2007). Integrating expanded core sessions into the K-12 program: A high school scheduling approach. RE: view, 39(1), 31.
 • Lohmeier, K. L. (2009). Aligning state standards and the expanded core curriculum: Balancing the impact of the no child left behind act. Journal of Visual Impairment & Blindness, 103(1), 44.
 • Mcmillan, H. J. & Schumacher, S. (2010). Research in education. Boston, USA: Pearson Education.
 • Nielsen, S. A. (1992). A descriptive study to determine the educational needs of visual impaired students in grades 12-12 in north dakota. Doctor of Philosophy, A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the University of North Dakota.
 • Okçu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. Sınıf görme engelli öğrencilere “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinin öğretimi: mıknatıs yapalım etkinliği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 202-223.
 • Opie, J. (2018). Educating students with vision impairment today: Consideration of the expanded core curriculum. British Journal of Visual Impairment, 36(1), 75-89.
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006). 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.
 • Sapp, W. & Hatlen, P. (2010). The expanded Core Curriculum: Where we are going, and how we can get there. Journal of Visual Impairment & Blindess, 338-349.
 • Stone, D. (1995). The Impact of the Americans with Disabled Law Students: An Empirical Study. U. Kan. L. Rev., 44, 567.
 • Stone, E., Cook, L., Laitusis, C. C., & Cline, F. (2010). Using differential item functioning to investigate the impact of testing accommodations on an English-language arts assessment for students who are blind or visually impaired. Applied Measurement in Education, 23(2), 132-152.
 • Tuncer, T. & Altunay B. (2006). The effects of a summarization based cumulative retelling strategy on listening comprehension of college students with visual ımpairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 100, 353-365.
 • Tuncer, T. (2014). Görme yetersizliği olan öğrenciler. Sezgin Vural (Ed.), Özel eğitim içinde (297-328). Ankara: Maya Akademi.
 • Ünlü, P., Pehlivan, D. & Tarhan, H. (2010). Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Görme Engelli Öğrencilerin Fizik Dersi Hakkındaki Düşünceleri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 30(1).
 • Yalçın, G. & Altunay Arslantekin, B. (2019). Görme yetersizliği olan öğrencileri için genişletilmiş çekirdek müfredat ve dinleme becerileri. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 298-323.
 • Yalçın, G., & Kamalı Arslantaş, T. (2020). Mentoring Inservice Teachers to Support their Inclusive Science Teaching Practices for Students with Visual Impairment. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 112-131. https://doi.org/10.33200/ijcer.741436.
 • Wolffe, K. E., Sacks, S. Z., Corn A. L., Erin, N. J., Huebner, M. K. & Lewis, S. (2002). Teachers of students with visual impairments: what are they teaching? Journal of Visual Impairment and Blindness.
 • Wolffe, K., & Kelly, S. M. (2011). Instruction in areas of the expanded core curriculum linked to transition outcomes for students with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 105(6), 340-349.
 • Zorluoğlu, S. L., & Sözbilir, M. (2016). İyonik ve kovalent bağlar konusunda uygulanan analoji tekniğinin öğrenci başarısına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 84-99.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülistan YALÇIN (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9668-0359
Türkiye


Tuba TUNCER
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6592-4827
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad869120, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {1651 - 1686}, doi = {}, title = {Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {Yalçın, Gülistan and Tuncer, Tuba} }
APA Yalçın, G. & Tuncer, T. (2021). Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 1651-1686 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/869120
MLA Yalçın, G. , Tuncer, T. "Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1651-1686 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/869120>
Chicago Yalçın, G. , Tuncer, T. "Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 1651-1686
RIS TY - JOUR T1 - Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri AU - Gülistan Yalçın , Tuba Tuncer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1651 EP - 1686 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri %A Gülistan Yalçın , Tuba Tuncer %T Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD Yalçın, Gülistan , Tuncer, Tuba . "Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 1651-1686 .
AMA Yalçın G. , Tuncer T. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri. GEFAD. 2021; 41(3): 1651-1686.
Vancouver Yalçın G. , Tuncer T. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 1651-1686.
IEEE G. Yalçın ve T. Tuncer , "Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Tamamlayıcı Akademik Becerileri Gerçekleştirme Düzeyleri ve Tercihlerine Yönelik Görüşleri", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 1651-1686, Ara. 2021