Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)*

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 2127 - 2151, 30.12.2021

Öz

Bu araştırmada, özengen müzik eğitim kurumlarında keman eğitimcilerinin ders süreci, repertuvar içeriği ve keman eğitiminde ortaya çıkan problemleri incelemek ve analiz etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Konya ilinin 3 merkez ilçesinde özengen keman eğitimi veren 19 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanıp, özengen müzik eğitimi kurumlarında eğitimcilerin nasıl bir yol izlediği ve öğrencilere hangi kazanımları sağlamayı amaçladığı betimsel analiz yöntemiyle tespit edilmiştir. Özengen keman eğitimi veren kurumlarda, keman dersi veren öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda, keman derslerinin sürelerinin 50-60 dakika arası yapılmasının tercih edildiği saptanmıştır. İncelemeye göre büyük bir çoğunluğun Ömer Can Keman Eğitimi 1. Kitabı ve Suzuki’nin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Eğitmenler, eserler ve müzik türleri olarak derslerde en çok popüler müzik unsurlarını tercih etmekte ve katılımcıların tamamının yay tutuş ve duruş eğitiminin, keman eğitim süreci içerisinde çok önemli yeri olduğunu vurgulamaktadır. Genel olarak özengen keman eğitimi derslerinde teknik sorunların çözümüne yönelik öğrencilerin çalışmalarına özen göstermesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Baltacı, Ali (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Bitlis Eren University Institute of Social Sciences • Cilt/Volume: 7 Sayı/Number:1 Haziran/June 2018 ss. 231-274.
 • Karataş, Zeki (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2015
 • Kesendere, Yiğitcan (2017). Özengen Keman Eğitimine Başlangıçta Yaşanılan Problemler ve Çözüm Önerileri1 Problems in Beginning of Özgen Violin Education and Solution Suggestions. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD 2017 10/Özel Sayı 2
 • Kutnu, Merve (2020). Özengen keman eğitiminde Suzuki metodunun etkisi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Kurtaslan, Zafer (2019). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda ulusal keman eğitim materyallerinin yeri ve önemi. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23–25 Eylül 2009
 • Kurtaslan, Zafer (2018). Türkiye’de yaylı çalgılarda yay teknikleri üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi. Fine Arts (NWSAFA), D0215, 2018; 13(4): 57-70.
 • Mustul, Önder (2005). Keman eserlerinin eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dalı programlarındaki kullanım durumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksel Lisans Tezi.
 • Özdek, Ali (2006). Özengen müzik eğitimi veren kurumlarda klasik gitar eğitimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Özdemir, Murat. Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntem bilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1).
 • Özdemir, Gökhan, Yıldız, Gökay (2017). Şarkı Öğretiminde Popüler Müzik Eşliklerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 834-849.
 • Uçan, Ali (2005). Türkiye’de müzik araştırmalarına genel bir bakış ve KKÜ 1. Ulusal müzik araştırmaları öğrenci kurultayı. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/398398
 • Tiryaki, Eda, Kuş, Elif 2003,s:50. Görüşme Tekniği. Kuş, Elif (2003) Nicel- Nitel Araştırma Teknikleri, Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel mi?
 • Tokatlı, Beyza (2020). Özengen müzik eğitim kurumlarında keman derslerini yürüten öğretmenlerin karşılaştığı problemler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Türnüklü, Abbas (2000). Eğitim bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulama Eğitim Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.
 • Yiğit, Nalan, Özdek, Ali. (2010). Özengen müzik eğitiminde klasik müzik eğitimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 28 Yıl: 2010/1 (313-329 s.)
 • Urhal, Necla (2018). Viyolonsel eğitiminde başlangıç yay tekniklerinin eğitimci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba Gözde OĞUZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4094-1847
Türkiye


Yavuz Selim KALELİ (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi
0000-0001-5713-7399
Türkiye


Önder MUSTUL
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7045-5145
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad892686, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {2127 - 2151}, doi = {}, title = {Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)*}, key = {cite}, author = {Oğuz, Tuğba Gözde and Kaleli, Yavuz Selim and Mustul, Önder} }
APA Oğuz, T. G. , Kaleli, Y. S. & Mustul, Ö. (2021). Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)* . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 2127-2151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/892686
MLA Oğuz, T. G. , Kaleli, Y. S. , Mustul, Ö. "Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)*" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 2127-2151 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/892686>
Chicago Oğuz, T. G. , Kaleli, Y. S. , Mustul, Ö. "Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 2127-2151
RIS TY - JOUR T1 - Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)* AU - Tuğba Gözde Oğuz , Yavuz Selim Kaleli , Önder Mustul Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2127 EP - 2151 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)* %A Tuğba Gözde Oğuz , Yavuz Selim Kaleli , Önder Mustul %T Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)* %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD Oğuz, Tuğba Gözde , Kaleli, Yavuz Selim , Mustul, Önder . "Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 2127-2151 .
AMA Oğuz T. G. , Kaleli Y. S. , Mustul Ö. Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)*. GEFAD. 2021; 41(3): 2127-2151.
Vancouver Oğuz T. G. , Kaleli Y. S. , Mustul Ö. Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)*. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 2127-2151.
IEEE T. G. Oğuz , Y. S. Kaleli ve Ö. Mustul , "Özengen Keman Eğitimi Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Konya İli Örneği)*", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 2127-2151, Ara. 2021