Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3, 2217 - 2250, 30.12.2021

Öz

Araştırmanın amacı pedagojik alan bilgisi ile ilgili yayınların bibliyometrik analizini yapmaktır. Bu amaçtan hareketle 1987-2020 yılları arasında Scopus veritabanında taranan 1760 yayın bibliyometrik açıdan incelenmiş ve son 34 yıldaki eğilim ortaya konmuştur. Veri tabanında “pedagogical content knowledge” anahtar kavramı kullanılarak tarama gerçekleştirilmiş ve yıllara ilişkin yayın sayısı, bu konuda en çok yayın yapan dergiler ve yazarlar, yazarların h indeksleri, sorumlu yazarların ülkeleri ve işbirliği ağları, en çok atıf alan yayınlar, yıllık ortalama alıntı sayısı, yazarların atıf patlama değerleri, kelime bulutu, kelime ağacı haritası ve kavramsal yapı haritası alt başlıklarında incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre konuya olan ilginin 2002 yılından itibaren arttığı söylenebilir. Bu konudaki makalelerin en fazla yayınlandığı dergi International Journal of Science Education olup, S. Blömeke, G. Kaiser ve M. Rollnick’in bu alanda en fazla makale yazan yazarlar olduğu belirlenmiştir. Pedagojik alan bilgisi en fazla fen ve matematik alanında çalışılmıştır. En fazla oranda Pedagojik alan bilgisinin yapısı, geliştirilmesi ve diğer bilgi türleriyle ilişkileri üzerine araştırmaların gerçekleştirildiği görülmektedir. Brezilya ve Kore’deki araştırmacıların işbirliğine en açık araştırmacılar olduğu belirlenmiştir. Makalelerin keyword ve özet kısmında en çok kullanılan kavramların sırasıyla “teaching”, “pedagogical content knowledge”,” student” ve “education” olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların bu konuda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara ışık tutacağına inanılmaktadır.

Kaynakça

 • Abell, S. K. (2008). Twenty years later: does pedagogical content knowledge remain a useful idea? International Journal of Science Education, 30(10), 1405-1416.
 • Abell, S. K. (2007). Research on science teachers' knowledge. In S.K. Abell ve N.G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education (s. 1105-1149). Mahwa, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Al, U., Soydal, İ., & Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açisindan bilig’in değerlendirilmesi. Bilig, Güz, 55, 1-20.
 • Aman, V., & Botte, A. (2017). A bibliometric view on the internationalization of European educational research, European Educational Research Journal, 16(6) 843–868
 • An, S., Kulm, G., & Wu, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school, mathematics teachers in China and the US. Journal of mathematics teacher education, 7(2), 145-172.
 • Aria, M. & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. Journal of Informetrics, 11(4), 959–75.
 • Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special. Journal of teacher education, 59(5), 389-407.
 • Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., ... & Tsai, Y. M. (2010). Teachers’ mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. American educational research journal, 47(1), 133-180.
 • Berg, T., & Brouwer, W. (1991). Teacher awareness of student alternate conceptions about rotational motion and gravity. Journal of Research in science teaching, 28(1), 3-18.
 • Backes, V. M. S., Moyá, J. L. M., & Prado, M. L. D. (2011). The construction process of pedagogical knowledge among nursing professors. Revista latino-americana de enfermagem, 19(2), 421-428.
 • Carlsen, W. (1999). Domains of teacher knowledge. In Examining pedagogical content knowledge (pp. 133-144). Springer, Dordrecht.
 • Cochran, K. F., Deruiter, J. A., & King, R.A. (1993). Pedagogical content knowing: an integrative model for teacher preparation. Journal of Teacher Education, 44(4). 263-272.
 • Cochran, K. F., King, R. A. & DeRuiter, J. A. (1991). Pedagogical content knowledge: A Tentative Model for Teacher Preparation. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago. (ERIC Document Reproduction Service NO. ED 340 683).
 • Cooper, R., Loughran, J., & Berry, A. (2015). Science teachers’ pck. Berry, A., Friedrichsen, P. & Loughran, J., Re-examining Pedagogical Content Knowledge in Science Education, 60-74.
 • De Jong, O., & Van Driel, J. (2004). Exploring the development of student teachers’ PCK of the multiple meanings of chemistry topics. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(4), 477-491.
 • Drechsler, M., & Van Driel, J. (2008). Experienced teachers’ pedagogical content knowledge of teaching acid–base chemistry. Research in Science Education, 38(5), 611-631.
 • Doğru, M., Güzeller, C. O., & Çelik, M. (2019). A bibliometric analysis in the field of sustainable development and education from past to present. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 9(1), 42-68.
 • Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116.
 • Fix, J., Odell, J., Sina, B., Meslin, E. M., Goodman, K., & Upshur, R. (2013). A Bibliometric Analysis of an International Research Ethics Trainee Program. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 8(5), 75–81. https://doi.org/10.1525/jer.2013.8.5.75
 • Friedrichsen, P. M., & Dana, T. M. (2003). Using a card-sorting task to elicit and clarify science-teaching orientations. Journal of Science Teacher Education, 14(4), 291-309.
 • Gess-Newsome, J. (1999). Pedagogical content knowledge: an introduction and orientation. Gess-Newsome, J., & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (s.3–17). Dordrecht: Kluwer.
 • Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: teacher knowledge and teacher education. New York: Teachers College Press.
 • Güzeller, C. O. & Çeliker, N. (2017). Gastronomy from past to today: A bibliometric analysis. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5/Special Issue2, 88-102.
 • Huang, Y. L., Ho, Y. S., & Chuang, K. Y. (2006). Bibliometric analysis of nursing research in Taiwan 1991-2004. Journal of Nursing Research, 14(1), 75-81.
 • Hill, H. C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge: Conceptualizing and measuring teachers' topic-specific knowledge of students. Journal for research in mathematics education, 39(4), 372-400.
 • Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T., & Hachfeld, A. (2013). Professional competence of teachers: Effects on instructional quality and student development. Journal of educational psychology, 105(3), 805.
 • Kurtuluş, M. A., & Tatar, N. (2021). An Analysis of Scientific Articles on Science Misconceptions: A Bibliometric Research. Elementary Education Online, 20(1), 192-207.
 • Kurtuluş, M.A. & Tatar, N. (2021). A bibliometrical analysis of the articles on environmental education published between 1973 and 2019. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 7(3), 243-258. https://doi.org/10.21891/jeseh.960169
 • Lee, E., & Luft, J. A. (2008). Experienced secondary science teachers' representation of pedagogical content knowledge. International Journal of Science Education, 30(10), 1343- 1363.
 • Lee, Y. J., Chu, H. E., & Martin, S. N. (2018). Examining Factors that Influence on Elementary Teachers’ Perceptions in a Graduate Level Interdisciplinary Environmental Education Program: Using ePCK as a Framework. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(10), em1574.
 • Lin, Z., & Lei, L. (2020). "The Research Trends of Multilingualism in Applied Linguistics and Education (2000–2019): A Bibliometric Analysis" Sustainability 12, no. 15: 6058. https://doi.org/10.3390/su12156058
 • Lopes, R. M., Fidalgo-Neto, A. A., & Mota, F. B. (2017). Facebook in educational research: A bibliometric analysis. Scientometrics, 111(3), 1591–1621.
 • Loughran, J. J., Mulhall, P., & Berry, A. (2004). In search of pedagogical content knowledge in science: Developing ways of articulating and documenting professional practice. Journal of Research in Science Teaching, 41(4),370-391.
 • Loughran, J., Berry, A., & Mulhall, P. (2006). Understanding and developing science teachers’ pedagogical content knowledge. Netherlands: Sense Publisher
 • Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching. J. Gess-Newsome & N.G. Lederman (Eds.), Examining Pedagogical Content Knowledge (s. 95-132). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Marcon, D., Graça, A. B. D. S., & Nascimento, J. V. D. (2012). Pedagogical practices as scenery for the construction of pedagogical content knowledge of prospective physical education teachers. Revista da Educação Física/UEM, 23(2), 295-306.
 • Marks, R. (1990). Pedagogical content knowledge: from a mathematical case to a modified conception. Journal of Teacher Education, 41(3), 3-11.
 • Mavhunga, M. E. & Rollnick, M. (2011). The development and validation of a tool for measuring topic specific pck in chemical equilibrium. Proceedings of Ninth ESERA-Conferance 2011, Lyon.
 • Mavhunga, E., & Rollnick, M. (2013). Improving PCK of chemical equilibrium in pre-service teachers. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 17(1-2), 113-125.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054.
 • Monet, J. A. (2006). Examining topic-specific PCK as a conceptual framework for in-service teacher professional development in earth science. Unpublished Doctoral Dissertation, The State University of New Jersey, New Brunswick.
 • Morine-Dershimer, G., & Kent, T. (1999). The complex nature and sources of teachers’ pedagogical knowledge. In Examining pedagogical content knowledge (pp. 21-50). Springer, Dordrecht.
 • Nilsson, P., & Loughran, J. (2012). Developing and assessing professional knowledge as a science teacher educator: Learning about teaching from student teachers. In Self-studies of science teacher education practices (pp. 121-138). Springer, Dordrecht.
 • Park, S., Choi, A., & Reynolds, W. M. (2020). Cross-national investigation of teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) in the US and South Korea: what proxy measures of teacher quality are related to PCK?. International Journal of Science Education, 42(15), 2630-2651.
 • Rollnick, M., & Mavhunga, E. (2014). PCK of teaching electrochemistry in chemistry teachers: A case in Johannesburg, Gauteng Province, South Africa. Educación química, 25(3), 354-362.
 • Sande, M.E. (2010). Pedagogical content knowledge and the gas laws: a multiple case study. Doctoral Dissertation, University of Minnesota, Minneapolis.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4–14.
 • Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard educational review, 57(1), 1-22.
 • Tamir, P. (1988). Subject matter and related pedagogical knowledge in teacher education. Teaching and teacher education, 4(2), 99-110.
 • Taner, M.S., Kurtulus, M.A. & Bilen, K. (2021). A Bibliometric Research on Astronomy Education in Turkey and The Worldwide. Turkish Journal of Teacher Education, 10(1), 23-39.
 • Van Driel, J. H., Verloop, N., & De Vos, W. (1998). Developing science teachers' pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 35(6), 673-695.
 • Veal, W. R., & MaKinster, J. G. (1999). Pedagogical content knowledge taxonomies. The Electronic Journal for Research in Science & Mathematics Education.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mücahit KÖSE (Sorumlu Yazar)
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0002-1938-6092
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad938546, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {2217 - 2250}, doi = {}, title = {Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi}, key = {cite}, author = {Köse, Mücahit} }
APA Köse, M. (2021). Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (3) , 2217-2250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/938546
MLA Köse, M. "Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 2217-2250 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/67470/938546>
Chicago Köse, M. "Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 2217-2250
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi AU - Mücahit Köse Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2217 EP - 2250 VL - 41 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi %A Mücahit Köse %T Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 3 %R %U
ISNAD Köse, Mücahit . "Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 3 (Aralık 2021): 2217-2250 .
AMA Köse M. Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi. GEFAD. 2021; 41(3): 2217-2250.
Vancouver Köse M. Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(3): 2217-2250.
IEEE M. Köse , "Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma: 1987-2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Analizi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 3, ss. 2217-2250, Ara. 2021