Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi*

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 109 - 145, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1191921

Öz

Yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde yerine getirebilmesi, kalite kavramını ortaya çıkarmaktadır. Eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak amacıyla ders izlencelerinin hazırlanması ise bu noktada önemli çalışmalardan birisidir. Bu araştırmanın amacı, yurt içinde ve yurt dışında yükseköğretim düzeyinde hazırlanan ders izlencelerini analiz ederek kuramsal bir çerçeve oluşturmak ve bu kuramsal çerçeveyi temel alarak örnek bir ders izlencesi şablonu sunmaktır. Bu araştırmada nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile oluşturulmuştur. 10 yurt içi ve 10 yurt dışı ders izlencesi incelenmiş ve 2 uzman tarafından geliştirilen bir dereceli puanlama anahtarı ile analiz süreci gerçekleşmiştir. Ders izlenceleri belli bir sistematik yapıya/özelliklere/kuramsal temele göre incelendiğinden betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, yurt içinde kullanılan izlencelerinin yurt dışı izlencelerine kıyasla; “öğretim yöntemleri, kurallar ve ilkeler, akademik dürüstlük, engellilik ve mevcut destek hizmetleri” boyutlarını çok az oranda içerdikleri, “öğrenme çıktıları, okuma listeleri ve materyaller” boyutlarını ise daha fazla içerdikleri belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Albrecht, M. L. (2009). Getting started: writing the course syllabus. HortTechnology, 19(2), 240-246.
 • Ankara Üniversitesi. (2021). Program Geliştirme Ders İzlence Formu. https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2209 adresinden alınmıştır.
 • Altman, B. H., & Cashin, W. E. (1992). Writing a syllabus. USA: Center for Faculty Evaluation and Development (Idea Paper No: 27), Kansas State University. https://www.engineering.cornell.edu/sites/default/files/users/user533/Altman%20Syllabus.pdf adresinden alınmıştır.
 • California Üniversitesi. (2016). Developing an award-winning online course. https://ce.uci.edu/pdfs/instructor/syllabus_sample.pdf adresinden alınmıştır.
 • California State Chanel Islands Üniversitesi. (2021). Course syllabus template. https://www.csuci.edu/ati/im/faculty/templates.htm adresinden alınmıştır.
 • Cambridge College. (2013). Course Syllabus Sample Template Part I – Course Outline. https://www.cambridgecollege.edu/sites/default/files/file_uploads/sc_course_syllabus_template_sec11a.pdf adresinden alınmıştır.
 • Cambridge Üniversitesi. (2020). Engineering tripos part ııb, 4a3: turbomachinery course syllabus. http://teaching.eng.cam.ac.uk/ adresinden alınmıştır.
 • Carnegie Mellon Üniversitesi. (2017). The birth of modern childbirth course syllabus. https://www.cmu.edu/teaching/designteach/syllabus/samples/Birth%20of%20Modern%20Childbirth%20Syllabus_FINAL.pdf adresinden alınmıştır.
 • Carneige Mellon Üniversitesi. (2021). Syllabus checklist. https://www.cmu.edu/teaching/designteach/syllabus/checklist/cmu_syllabuschecklist-2020.pdf adresinden alınmıştır.
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research , 582-583. USA: SAGE Publications.
 • Concordia Üniversitesi. (2021). Syllabus Guide. https://www.concordia.ca/ctl/teaching/syllabus.html adresinden alınmıştır.
 • Derek Bok Center for Teaching & Learning (Harvard Üniversitesi). (2018). Syllabus template. https://bokcenter.harvard.edu/syllabus-design adresinden alınmıştır.
 • Doolittle, P. E. & Lusk, D.L. (2007). The effects of institutional classification and gender on faculty inclusion of syllabus components. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 7(2), 62- 78.
 • Fink, S. B. (2012). The many purposes of course syllabi: which are essential and useful? syllabus, 1(1). https://www.pfw.edu/dotAsset/bdf64113-75c4-487a-ba68-dfcc3044ce9c.pdf adresinden alınmıştır.
 • Gannon, K. (2018). How to create a syllabus: advice guide. https://www.chronicle.com/interactives/advicesyllabus adresinden alınmıştır.
 • Harvard Üniversitesi. (2015). Introductıon to lıterary crıtıcısm & theory ıı syllabus. https://canvas.harvard.edu/courses/4331/files/1037212/download?verifier=w959lyW9d8QSnCEv3bZW90STvg6E7c0VH2IyDyC2&wrap=1 adresinden alınmıştır.
 • Hess, J.L., & M.S. Whittington. (2003). Developing an effective course syllabus. North American Colleges and Teachers of Agriculture Journal, 47(3), 23–27.
 • Iowa University Center for Teaching. Function of the Syllabus. https://teach.its.uiowa.edu/sites/teach.its.uiowa.edu/files/docs/docs/Function_of_the_Syllabus_ed.pdf adresinden alınmıştır.
 • Jumanova, K. G. & Yusupova, M.A. (2021). Designing syllabus properly. Science and Education Scientific Journal, 2 (5), 575-577.
 • Kang, S. (2012). From Curriculum to Syllabus Design. https://web.stanford.edu/dept/korean/past-aatk2012/presentation/Workshop_4.pdf adresinden alınmıştır.
 • McDonald, J., Siddall, G., Mandell, D., & Hughes, S. (2010). Two sides of the same coin: student-faculty perspectives of the course syllabus. Collected Essays on Learning and Teaching, 3, 112-118.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousands Oaks, CA: Sage
 • Millis, B. (2009). The syllabus toolbox: a handbook for constructing a learning-centered syllabus. San Antonia: Teaching and Learning Center, University of Texas. http://utsa.edu/tlc/Resources/Docs/Syllabus_Toolbox_UTSA_%20BJM.pdf adresinden alınmıştır.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi. (2019). Ders izlencesi formu. OMÜ - Akademik Veri Yönetim Sistemi - department (omu.edu.tr) adresinden alınmıştır.
 • Oregon Üniversitesi. (2016). Psycholinguistics syllabus. https://pages.uoregon.edu/psychit/Syllabi_Archive/2010s/2016/Fall_2016/440_540-Fausey-F16.pdf adresinden alınmıştır.
 • Orhan, E.E., Çapa Aydın, Y., & Yerin Güneri, O. (2017). Yükseköğretimde öğretimi geliştirmek amacıyla ders izlencesi hazırlama: öğretim elemanları için öneriler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 611-616. DOI: 10.5961/jhes.2017.237
 • Oxford College. (2016). Introduction to ethics syllabus. https://app.oxford.emory.edu/WebApps/Directory/index.cfm/view/9252 adresinden alınmıştır.
 • Özcan, B. (2020). Türk, avrupa ve amerika yükseköğretim sistemlerinde uygulanan kurumsal değerlendirme süreçlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Palmer, M. S., Bach, D. J., & Streifer, A. C. (2014). Measuring the promise: a learning focused syllabus rubric. To improve the academy: A journal of educational development, 33 (1), 14-36.
 • Parkes, J., & Harris, M. B. (2002). The purposes of a syllabus. College Teaching, 50 (2), 55-61. DOI:10.1080/87567550209595875
 • Riviere, J., Picard, D., & Coble, R. (2014). Syllabus design. Vanderbilt University Center for Teaching. https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/syllabus-design/ adresinden alınmıştır.
 • Rossier School of Education. (2019). Applied linguistics for english language educators syllabus. https://web-app.usc.edu/soc/syllabus/20193/27728.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sağnak Çilsalar, H. (2020). Ders izlencesi (syllabus) hazırlama. http://bozok.edu.tr/upload/dosya/9dqw.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sakarya Üniversitesi. (2013). Ders izlencesi formu. https://ailya.sakarya.edu.tr/tr/apersonel/egitime-katki adresinden alınmıştır.
 • Serafin, A. G. (1990). Course syllabi and their effects on students’ final grade performance. Bloomington: Indiana University, ERIC Clearinghouse for Social Studies/ Social Science Education, ERIC: ED328202
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498–504. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.498
 • Slattery, J. M., & Carlson, J. F. (2005). Preparing an effective syllabus: current best practices. College Teaching, (53) 4, 159-164. DOI: 10.3200/CTCH.53.4.159-164
 • Smith, M. F., & Razzouk, N. Y. (1993). Improving classroom communication: the case of the course syllabus. Journal of Education for Business, (68) 4, 215-221. DOI: 10.1080/08832323.1993.10117616
 • Teksas Üniversitesi. (2017). Course Syllabus. Microeconomics Theory III - UT Dallas 2017 Graduate Catalog - The University of Texas at Dallas adresinden alınmıştır.
 • The Graduate Institue Geneva. (2019). Interdisciplinary Programmes. Microsoft Word - Syllabus_cybersecurity_2020_V6.docx (graduateinstitute.ch) adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım A., & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. (1984). Case study research: design and methods. (3. Basım). California: Sage Publications.
 • Waterloo Üniversitesi. (2014). Course syllabus template. https://uwaterloo.ca/keep-learning/resources/course-templates adresinden alınmıştır.
 • Western Üniversites. (2019). Course outlines. https://www.uwo.ca/univsec/pdf/academic_policies/exam/courseoutlines.pdf adresinden alınmıştır.

The Theoratical Basis of Syllabus in Higher Education and A Sample Syllabus Suggestion

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 109 - 145, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1191921

Öz

The fact that higher education institutions can fulfill their functions in a qualified way reveals the concept of quality. Increasing the quality of education and training, course syllabuses are one of the most important factors in higher education. The aim of this research is to analyse the syllabuses used in higher education, to create a theoretical framework and to present a sample syllabus. In the research, a descriptive model was used. Since the document analysis technique is used in the study, it has a qualitative feature. The study group of this research was formed by criterion sampling. For the purposes of the research, 10 domestic and 10 foreign course syllabuses were examined, and the analysis process was carried out with a rubric developed by 2 experts, including the researcher. In the research, the data were collected in line with the document analysis technique stages and analysed with the document analysis method. As a result of the comparison of the syllabuses used in domestic institutions with syllabuses abroad; it was concluded that domestic syllabuses included the dimensions of "teaching methods, rules and principles, academic honesty, disability and available support services" less, while they included the dimensions of "learning outcomes, reading lists and materials" more.

Kaynakça

 • Albrecht, M. L. (2009). Getting started: writing the course syllabus. HortTechnology, 19(2), 240-246.
 • Ankara Üniversitesi. (2021). Program Geliştirme Ders İzlence Formu. https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2209 adresinden alınmıştır.
 • Altman, B. H., & Cashin, W. E. (1992). Writing a syllabus. USA: Center for Faculty Evaluation and Development (Idea Paper No: 27), Kansas State University. https://www.engineering.cornell.edu/sites/default/files/users/user533/Altman%20Syllabus.pdf adresinden alınmıştır.
 • California Üniversitesi. (2016). Developing an award-winning online course. https://ce.uci.edu/pdfs/instructor/syllabus_sample.pdf adresinden alınmıştır.
 • California State Chanel Islands Üniversitesi. (2021). Course syllabus template. https://www.csuci.edu/ati/im/faculty/templates.htm adresinden alınmıştır.
 • Cambridge College. (2013). Course Syllabus Sample Template Part I – Course Outline. https://www.cambridgecollege.edu/sites/default/files/file_uploads/sc_course_syllabus_template_sec11a.pdf adresinden alınmıştır.
 • Cambridge Üniversitesi. (2020). Engineering tripos part ııb, 4a3: turbomachinery course syllabus. http://teaching.eng.cam.ac.uk/ adresinden alınmıştır.
 • Carnegie Mellon Üniversitesi. (2017). The birth of modern childbirth course syllabus. https://www.cmu.edu/teaching/designteach/syllabus/samples/Birth%20of%20Modern%20Childbirth%20Syllabus_FINAL.pdf adresinden alınmıştır.
 • Carneige Mellon Üniversitesi. (2021). Syllabus checklist. https://www.cmu.edu/teaching/designteach/syllabus/checklist/cmu_syllabuschecklist-2020.pdf adresinden alınmıştır.
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research , 582-583. USA: SAGE Publications.
 • Concordia Üniversitesi. (2021). Syllabus Guide. https://www.concordia.ca/ctl/teaching/syllabus.html adresinden alınmıştır.
 • Derek Bok Center for Teaching & Learning (Harvard Üniversitesi). (2018). Syllabus template. https://bokcenter.harvard.edu/syllabus-design adresinden alınmıştır.
 • Doolittle, P. E. & Lusk, D.L. (2007). The effects of institutional classification and gender on faculty inclusion of syllabus components. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 7(2), 62- 78.
 • Fink, S. B. (2012). The many purposes of course syllabi: which are essential and useful? syllabus, 1(1). https://www.pfw.edu/dotAsset/bdf64113-75c4-487a-ba68-dfcc3044ce9c.pdf adresinden alınmıştır.
 • Gannon, K. (2018). How to create a syllabus: advice guide. https://www.chronicle.com/interactives/advicesyllabus adresinden alınmıştır.
 • Harvard Üniversitesi. (2015). Introductıon to lıterary crıtıcısm & theory ıı syllabus. https://canvas.harvard.edu/courses/4331/files/1037212/download?verifier=w959lyW9d8QSnCEv3bZW90STvg6E7c0VH2IyDyC2&wrap=1 adresinden alınmıştır.
 • Hess, J.L., & M.S. Whittington. (2003). Developing an effective course syllabus. North American Colleges and Teachers of Agriculture Journal, 47(3), 23–27.
 • Iowa University Center for Teaching. Function of the Syllabus. https://teach.its.uiowa.edu/sites/teach.its.uiowa.edu/files/docs/docs/Function_of_the_Syllabus_ed.pdf adresinden alınmıştır.
 • Jumanova, K. G. & Yusupova, M.A. (2021). Designing syllabus properly. Science and Education Scientific Journal, 2 (5), 575-577.
 • Kang, S. (2012). From Curriculum to Syllabus Design. https://web.stanford.edu/dept/korean/past-aatk2012/presentation/Workshop_4.pdf adresinden alınmıştır.
 • McDonald, J., Siddall, G., Mandell, D., & Hughes, S. (2010). Two sides of the same coin: student-faculty perspectives of the course syllabus. Collected Essays on Learning and Teaching, 3, 112-118.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousands Oaks, CA: Sage
 • Millis, B. (2009). The syllabus toolbox: a handbook for constructing a learning-centered syllabus. San Antonia: Teaching and Learning Center, University of Texas. http://utsa.edu/tlc/Resources/Docs/Syllabus_Toolbox_UTSA_%20BJM.pdf adresinden alınmıştır.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi. (2019). Ders izlencesi formu. OMÜ - Akademik Veri Yönetim Sistemi - department (omu.edu.tr) adresinden alınmıştır.
 • Oregon Üniversitesi. (2016). Psycholinguistics syllabus. https://pages.uoregon.edu/psychit/Syllabi_Archive/2010s/2016/Fall_2016/440_540-Fausey-F16.pdf adresinden alınmıştır.
 • Orhan, E.E., Çapa Aydın, Y., & Yerin Güneri, O. (2017). Yükseköğretimde öğretimi geliştirmek amacıyla ders izlencesi hazırlama: öğretim elemanları için öneriler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 611-616. DOI: 10.5961/jhes.2017.237
 • Oxford College. (2016). Introduction to ethics syllabus. https://app.oxford.emory.edu/WebApps/Directory/index.cfm/view/9252 adresinden alınmıştır.
 • Özcan, B. (2020). Türk, avrupa ve amerika yükseköğretim sistemlerinde uygulanan kurumsal değerlendirme süreçlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Palmer, M. S., Bach, D. J., & Streifer, A. C. (2014). Measuring the promise: a learning focused syllabus rubric. To improve the academy: A journal of educational development, 33 (1), 14-36.
 • Parkes, J., & Harris, M. B. (2002). The purposes of a syllabus. College Teaching, 50 (2), 55-61. DOI:10.1080/87567550209595875
 • Riviere, J., Picard, D., & Coble, R. (2014). Syllabus design. Vanderbilt University Center for Teaching. https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/syllabus-design/ adresinden alınmıştır.
 • Rossier School of Education. (2019). Applied linguistics for english language educators syllabus. https://web-app.usc.edu/soc/syllabus/20193/27728.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sağnak Çilsalar, H. (2020). Ders izlencesi (syllabus) hazırlama. http://bozok.edu.tr/upload/dosya/9dqw.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sakarya Üniversitesi. (2013). Ders izlencesi formu. https://ailya.sakarya.edu.tr/tr/apersonel/egitime-katki adresinden alınmıştır.
 • Serafin, A. G. (1990). Course syllabi and their effects on students’ final grade performance. Bloomington: Indiana University, ERIC Clearinghouse for Social Studies/ Social Science Education, ERIC: ED328202
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498–504. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.498
 • Slattery, J. M., & Carlson, J. F. (2005). Preparing an effective syllabus: current best practices. College Teaching, (53) 4, 159-164. DOI: 10.3200/CTCH.53.4.159-164
 • Smith, M. F., & Razzouk, N. Y. (1993). Improving classroom communication: the case of the course syllabus. Journal of Education for Business, (68) 4, 215-221. DOI: 10.1080/08832323.1993.10117616
 • Teksas Üniversitesi. (2017). Course Syllabus. Microeconomics Theory III - UT Dallas 2017 Graduate Catalog - The University of Texas at Dallas adresinden alınmıştır.
 • The Graduate Institue Geneva. (2019). Interdisciplinary Programmes. Microsoft Word - Syllabus_cybersecurity_2020_V6.docx (graduateinstitute.ch) adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım A., & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yin, R. (1984). Case study research: design and methods. (3. Basım). California: Sage Publications.
 • Waterloo Üniversitesi. (2014). Course syllabus template. https://uwaterloo.ca/keep-learning/resources/course-templates adresinden alınmıştır.
 • Western Üniversites. (2019). Course outlines. https://www.uwo.ca/univsec/pdf/academic_policies/exam/courseoutlines.pdf adresinden alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülin KIZIKLI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2909-2960
Türkiye


Gulay EKİCİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2418-1929
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1191921, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {1}, pages = {109 - 145}, doi = {10.17152/gefad.1191921}, title = {Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi*}, key = {cite}, author = {Kızıklı, Gülin and Ekici, Gulay} }
APA Kızıklı, G. & Ekici, G. (2023). Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi* . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (1) , 109-145 . DOI: 10.17152/gefad.1191921
MLA Kızıklı, G. , Ekici, G. "Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi*" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 109-145 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1191921>
Chicago Kızıklı, G. , Ekici, G. "Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 109-145
RIS TY - JOUR T1 - Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi* AU - GülinKızıklı, GulayEkici Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1191921 DO - 10.17152/gefad.1191921 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 145 VL - 43 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1191921 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1191921 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi* %A Gülin Kızıklı , Gulay Ekici %T Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi* %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.1191921 %U 10.17152/gefad.1191921
ISNAD Kızıklı, Gülin , Ekici, Gulay . "Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi*". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 1 (Nisan 2023): 109-145 . https://doi.org/10.17152/gefad.1191921
AMA Kızıklı G. , Ekici G. Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi*. GEFAD. 2023; 43(1): 109-145.
Vancouver Kızıklı G. , Ekici G. Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi*. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(1): 109-145.
IEEE G. Kızıklı ve G. Ekici , "Yükseköğretim Düzeyinde Hazırlanan Ders İzlencelerinin Kuramsal Temelleri ve Ders İzlencesi Önerisi*", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 1, ss. 109-145, Nis. 2023, doi:10.17152/gefad.1191921