Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 307 - 330, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1245420

Öz

Bu araştırma; amatör çoksesli koroların, farklı meslek gruplarından oluşan koro üyelerine toplumsal alanda gelişim katıp katmadığını, gelişimin ne seviyede olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Amatör çoksesli korolarda yer alan koro üyelerine anket yöntemi ile sorular yöneltilmiştir. Yapılan anketler koro üyelerinin; çoksesli koro müziğine dair görüşlerini, koro müziğinin toplumsal gelişimlerine yönelik verilerin analizini ortaya koymayı amaçlamıştır. Anketlerle elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda; bireylerin amatör çoksesli bir koroya üye olmasının toplumsal anlamda olumlu ve büyük oranda etkili olduğu gözlenmiş ve çoksesli koroların insan yaşamında toplumsallık ve bütünsellik bakımından yararlarının yadsınamaz olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda saptanan durumlara yönelik amatör çoksesli koroların işlevselliği, yeterliliği ve sürdürülebilirliği konusunda gerekli çözüm önerilerinde bulunulmuş, araştırmanın amatör çoksesli korolarda bugün devam eden ve bundan sonra sürdürülecek olan koro müziğinin insan ve toplum üzerinde yarattığı gelişime katkı sağlayacağı düşünülmüş, araştırma sonucuna dayanarak da formal ya da informal manada amatör çoksesli koroların yaygınlaştırılması önerilmiştir.

Kaynakça

 • Acquah, E.O.(2016). Choral Singing and Wellbeing: Findings from a Survey of the Mixed-Chorus Experience from Music Students of the University of Education Winneba, Ghana. Legon Journal of the Humanities (2016) 1-13.
 • Senior Lecturer, Department of Music Education, University of Education, Winneba, Ghana. DOI: http://dx.doi.org/10.4314/ljh.v27i2.1
 • Akgün, G. (2006). Korolarda Entonasyon. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Denizli.
 • Apaydın, M. (2006). Çokseslilik ve çoksesli korolar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, II. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Çevik, S. (1997). Koro eğitimi ve yönetim teknikleri. Doruk Yayınevi. Ankara.
 • Çevik, S. (1999). Koro eğitimi, yönetimi ve teknikleri. Yurt Renkleri. Ankara.
 • Düren, Z. (2007). Kültürlerarası Yönetimde Koalisyon Gereği ve Sinerjik Arayışlar. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:36 (Mart).s6. İstanbul.
 • Gökçe, M. (2007). Koro Müziğinin Toplumsal İşlevleri Açısından Türkiye Korolar Şenliğinin Kazandırışları Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS’38), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, 1.1, s.325-352, Ankara.
 • Harrison, D. (2012). Then Sings My Soul: The Culture of Southern Gospel Music. (Music in American Life). University of Illinois Press. pp10.
 • Kavuran, T.(2003). Sanat ve Bilim’de Gerçek Kavramı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayı 15, (s 225-237).Kayseri.
 • Öztop, S.(2007). Planlı ve programlı bir özengen koro eğitimiyle bireye kazandırılması hedeflenen eğitsel, toplumsal ve kültürel yeterliklerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Say, A. (2010). Müzik ansiklopedisi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Ankara.
 • Sözer, V. (1996). Müzik ansiklopedisi. Remzi Yayınevi. Ankara.
 • Steiner, D.T. (2021). Choral Constructions in Greek Culture. Cambridge University Press pp 2. First published 2021.
 • T. D. K (1983). Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu.
 • Uçan, A. (1995). Türkiye’de güzel sanatlar fakültelerinin yeniden planlanması ve eğitim programlarının yeniden düzenlenmesi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Eskişehir.
 • Uçan, A. (2001, 1–3 Kasım). İnsan, müzik, koro ve koro eğitiminin temelleri. I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. Sevda Cenap And Vakfı, Ankara.
 • Yener, S. (2001, 1–3 Kasım). Türkiye’deki koro çeşitleri ve müzik toplum etkileşiminde koro müziğinin rolü. I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Sevda Cenap And Müzik Vakfı. Ankara.

A Study of the Contribution of the Amateur Polyphonic Choirs to the Social Development of the Members

Yıl 2023, Cilt: 43 Sayı: 1, 307 - 330, 28.04.2023
https://doi.org/10.17152/gefad.1245420

Öz

This research was conducted to investigate whether amateur polyphonic choirs contribute to the social development of choir members of different occupational groups and to what level of development. Questions were asked to the choir members in the amateur polyphonic choirs with the survey method. The surveys were performed by the choir members aimed to reveal their views on polyphonic choral music and the analysis of data on the social development of choral music.As a result of the evaluation of the findings obtained through surveys; it has been observed that being members of an amateur polyphonic choirs are positive and highly effective in social life and the benefits of polyphonic choirs in terms of sociality and totality in human life are undeniable. As a result of the research; necessary solutions were suggested for the functionally, adequacy and sustainability of the amateur polyphonic choirs for the situations determined and it was thought that the choir music whichwill continue in the amateur polyphonic choirs today and will continue to contribute to the development of human and society, based on the results of the research, either formally or informally. It has been suggested to popularize amateur polyphonic choirs.

Kaynakça

 • Acquah, E.O.(2016). Choral Singing and Wellbeing: Findings from a Survey of the Mixed-Chorus Experience from Music Students of the University of Education Winneba, Ghana. Legon Journal of the Humanities (2016) 1-13.
 • Senior Lecturer, Department of Music Education, University of Education, Winneba, Ghana. DOI: http://dx.doi.org/10.4314/ljh.v27i2.1
 • Akgün, G. (2006). Korolarda Entonasyon. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Denizli.
 • Apaydın, M. (2006). Çokseslilik ve çoksesli korolar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, II. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Çevik, S. (1997). Koro eğitimi ve yönetim teknikleri. Doruk Yayınevi. Ankara.
 • Çevik, S. (1999). Koro eğitimi, yönetimi ve teknikleri. Yurt Renkleri. Ankara.
 • Düren, Z. (2007). Kültürlerarası Yönetimde Koalisyon Gereği ve Sinerjik Arayışlar. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:36 (Mart).s6. İstanbul.
 • Gökçe, M. (2007). Koro Müziğinin Toplumsal İşlevleri Açısından Türkiye Korolar Şenliğinin Kazandırışları Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS’38), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, 1.1, s.325-352, Ankara.
 • Harrison, D. (2012). Then Sings My Soul: The Culture of Southern Gospel Music. (Music in American Life). University of Illinois Press. pp10.
 • Kavuran, T.(2003). Sanat ve Bilim’de Gerçek Kavramı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayı 15, (s 225-237).Kayseri.
 • Öztop, S.(2007). Planlı ve programlı bir özengen koro eğitimiyle bireye kazandırılması hedeflenen eğitsel, toplumsal ve kültürel yeterliklerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Say, A. (2010). Müzik ansiklopedisi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Ankara.
 • Sözer, V. (1996). Müzik ansiklopedisi. Remzi Yayınevi. Ankara.
 • Steiner, D.T. (2021). Choral Constructions in Greek Culture. Cambridge University Press pp 2. First published 2021.
 • T. D. K (1983). Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu.
 • Uçan, A. (1995). Türkiye’de güzel sanatlar fakültelerinin yeniden planlanması ve eğitim programlarının yeniden düzenlenmesi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Eskişehir.
 • Uçan, A. (2001, 1–3 Kasım). İnsan, müzik, koro ve koro eğitiminin temelleri. I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. Sevda Cenap And Vakfı, Ankara.
 • Yener, S. (2001, 1–3 Kasım). Türkiye’deki koro çeşitleri ve müzik toplum etkileşiminde koro müziğinin rolü. I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Sevda Cenap And Müzik Vakfı. Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Günay AKGÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-3775-567X
Türkiye


Ersin KIYAK Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-3390-9184
Türkiye

Destekleyen Kurum GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Teşekkür TEŞEKKÜR EDERİM.
Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 43 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad1245420, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {43}, number = {1}, pages = {307 - 330}, doi = {10.17152/gefad.1245420}, title = {Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akgün, Günay and Kıyak, Ersin} }
APA Akgün, G. & Kıyak, E. (2023). Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (1) , 307-330 . DOI: 10.17152/gefad.1245420
MLA Akgün, G. , Kıyak, E. "Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 307-330 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/76994/1245420>
Chicago Akgün, G. , Kıyak, E. "Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2023 ): 307-330
RIS TY - JOUR T1 - Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi AU - GünayAkgün, ErsinKıyak Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17152/gefad.1245420 DO - 10.17152/gefad.1245420 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 330 VL - 43 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.1245420 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.1245420 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi %A Günay Akgün , Ersin Kıyak %T Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi %D 2023 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 43 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.1245420 %U 10.17152/gefad.1245420
ISNAD Akgün, Günay , Kıyak, Ersin . "Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 1 (Nisan 2023): 307-330 . https://doi.org/10.17152/gefad.1245420
AMA Akgün G. , Kıyak E. Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi. GEFAD. 2023; 43(1): 307-330.
Vancouver Akgün G. , Kıyak E. Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 43(1): 307-330.
IEEE G. Akgün ve E. Kıyak , "Amatör Çoksesli Koroların, Koro Üyelerinin Toplumsal Gelişimlerine Katkılarının İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 43, sayı. 1, ss. 307-330, Nis. 2023, doi:10.17152/gefad.1245420