Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Assistance and Support to the Older Adults in Disasters: Disaster Gerontology

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 14 - 20, 30.04.2022
https://doi.org/10.47141/geriatrik.985224

Öz

Natural and unnatural disasters such as earthquakes, floods, and forest fires are common in Turkey. If special assistance and support are provided to older adults who experience disasters such as traumatic crises, they will get over it in a shorter time and more effortless. Based on this view, 'Disaster Gerontology', which is defined as a new field of gerontological intervention, is introduced in this study. In this study, prepared as a review, disasters are associated with the concept of crisis, and this relationship is supported by the theoretical framework. It is emphasized within the scope of the study that pre-disaster and post-disaster gerontological interventions should be created on a multidisciplinary basis within the scope of applied gerontology and that "Disaster Gerontology" will be implemented with the activity of volunteer gerontologists.

Kaynakça

 • 1. Fuchs-Heinritz W, Klimke R, Lautmann R, Rammstedt O, Wienold H. Lexikon zur Soziologie. 2. geliştirilmiş ve genişletilmiş baskı, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1988, 278.
 • 2. Tufan İ. Bakım Teknikerinin El Kitabı. 1. baskı, Ankara, Nobel Yayınevi, 2020.
 • 3. Tufan İ, Zengin MO, Köse MT. Sosyal Gerontoloji. Editörler; Tufan İ, Durak M. Gerontoloji: Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika, 1. baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017, 73-88.
 • 4. Tufan İ, Seeberger B, Şahin S. Türkiye'de İleri Yaşlılar. Editörler; Tufan İ, Durak M. Gerontoloji: Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika, 1. baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017, 37-45.
 • 5. Tufan İ. Birinci Türkiye Yaşlılık Raporu. 1. baskı. Antalya, GeroYay, 2007.
 • 6. Köther I. Gnamm E. Altenpflege in Ausbildung und Praxis. 3. baskı, Stuttgart, Thieme Flexible Taschenbücher, 1995, 696.
 • 7. Pousset, R. Altenpflege kompakt – Schlüsselbegriffe der Ausbildung und Praxis. 1. baskı. Weinheim-Basel, Beltz, 2002, 287.
 • 8. Asendorpf J. Bewerten. Editörler; Pöppel E, Bullinger M, Hartel U. Medizinische Psychologie und Soziologie. 1. baskı, Weinheim, Chapman & Hill., 1994, 121-130.
 • 9. Kruse A. Krisen und Belastungssituationen im Alter, Aspekte Psychothreapeutischer Intervention. Editörler; Kruse A, Lehr U, Oswald F, Rott C. Gerontologie. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Folgerungen für die Praxis, 1. baskı, München, Bayerischer Monatsspiegel Verlagsgesellschaft mbH, 1988, 353-384.
 • 10. Erlemeier N. Suizidprävention. Editörler; Wahl HW, Tesch-Römer C. Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen, 1. baskı, Stuttgart, Kohlhammer Verlag 2000, 379-385.
 • 11. Schneider HD. Interdisziplinäre Perspektiven. Editörler; Wahl HW, Tesch-Römer C. Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen, 1. baskı, Stuttgart, Kohlhammer Verlag 2000, 21-26.
 • 12. Tufan İ. Gerontolojiye Hazırlık. 1. baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2021.

Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 14 - 20, 30.04.2022
https://doi.org/10.47141/geriatrik.985224

Öz

Türkiye'de deprem, sel baskını ve orman yangını gibi doğal ve doğal olmayan afetlere sık rastlanmaktadır. Afetleri, travmatik kriz olarak yaşayan yaşlılara özel yardım ve destekler sağlanırsa, bu durumu daha kısa sürede ve daha kolay atlatacaklardır. Bu görüşten hareket ederek, yeni bir gerontolojik girişim alanı olarak tanımlanan "Afet Gerontolojisi" bu çalışmada tanıtılmaktadır. Derleme olarak hazırlanmış olan bu çalışmada afetler kriz kavramıyla ilişkilendirilmekte ve teorik çerçeve ile bu ilişki desteklenmektedir. Afet öncesi ve afet sonrası gerontolojik müdahalelerin, uygulamalı gerontoloji kapsamında multidisipliner bir zeminde oluşturulması gerektiği ve “Afet Gerontolojisi’nin” gönüllü gerontologlar etkinliği ile hayata geçirileceği çalışma kapsamında vurgulanmaktadır.

Kaynakça

 • 1. Fuchs-Heinritz W, Klimke R, Lautmann R, Rammstedt O, Wienold H. Lexikon zur Soziologie. 2. geliştirilmiş ve genişletilmiş baskı, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1988, 278.
 • 2. Tufan İ. Bakım Teknikerinin El Kitabı. 1. baskı, Ankara, Nobel Yayınevi, 2020.
 • 3. Tufan İ, Zengin MO, Köse MT. Sosyal Gerontoloji. Editörler; Tufan İ, Durak M. Gerontoloji: Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika, 1. baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017, 73-88.
 • 4. Tufan İ, Seeberger B, Şahin S. Türkiye'de İleri Yaşlılar. Editörler; Tufan İ, Durak M. Gerontoloji: Kapsam, Disiplinlerarası İş Birliği, Ekonomi ve Politika, 1. baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2017, 37-45.
 • 5. Tufan İ. Birinci Türkiye Yaşlılık Raporu. 1. baskı. Antalya, GeroYay, 2007.
 • 6. Köther I. Gnamm E. Altenpflege in Ausbildung und Praxis. 3. baskı, Stuttgart, Thieme Flexible Taschenbücher, 1995, 696.
 • 7. Pousset, R. Altenpflege kompakt – Schlüsselbegriffe der Ausbildung und Praxis. 1. baskı. Weinheim-Basel, Beltz, 2002, 287.
 • 8. Asendorpf J. Bewerten. Editörler; Pöppel E, Bullinger M, Hartel U. Medizinische Psychologie und Soziologie. 1. baskı, Weinheim, Chapman & Hill., 1994, 121-130.
 • 9. Kruse A. Krisen und Belastungssituationen im Alter, Aspekte Psychothreapeutischer Intervention. Editörler; Kruse A, Lehr U, Oswald F, Rott C. Gerontologie. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Folgerungen für die Praxis, 1. baskı, München, Bayerischer Monatsspiegel Verlagsgesellschaft mbH, 1988, 353-384.
 • 10. Erlemeier N. Suizidprävention. Editörler; Wahl HW, Tesch-Römer C. Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen, 1. baskı, Stuttgart, Kohlhammer Verlag 2000, 379-385.
 • 11. Schneider HD. Interdisziplinäre Perspektiven. Editörler; Wahl HW, Tesch-Römer C. Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen, 1. baskı, Stuttgart, Kohlhammer Verlag 2000, 21-26.
 • 12. Tufan İ. Gerontolojiye Hazırlık. 1. baskı, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Derleme
Yazarlar

İsmail TUFAN> (Sorumlu Yazar)
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü
0000-0002-7185-7373
Türkiye


Orhan KOÇ>
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
0000-0002-6875-5018
Türkiye


Özlem ÖZGÜR>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GERONTOLOJİ (DR)
0000-0001-5330-0902
Türkiye


Fatma Banu DEMİRDAŞ>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GERONTOLOJİ (DR)
0000-0002-7001-2205
Türkiye


Saadet TİRYAKİ>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GERONTOLOJİ (DR)
0000-0003-4518-5355
Türkiye


Furkan ULUSAL>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GERONTOLOJİ (DR)
0000-0001-8011-8540
Türkiye


Isıl KALELI>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GERONTOLOJİ (DR)
0000-0002-3875-2537
Türkiye


Barkın DERE>
T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi
0000-0002-3800-8062
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 20 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 21 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { geriatrik985224, journal = {Geriatrik Bilimler Dergisi}, eissn = {2636-8315}, address = {Geriatrik Bilimler Derneği, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sok. No:1 Bornova/İZMİR}, publisher = {Geriatrik Bilimler Derneği}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {14 - 20}, doi = {10.47141/geriatrik.985224}, title = {Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi}, key = {cite}, author = {Tufan, İsmail and Koç, Orhan and Özgür, Özlem and Demirdaş, Fatma Banu and Tiryaki, Saadet and Ulusal, Furkan and Kalelı, Isıl and Dere, Barkın} }
APA Tufan, İ. , Koç, O. , Özgür, Ö. , Demirdaş, F. B. , Tiryaki, S. , Ulusal, F. , Kalelı, I. & Dere, B. (2022). Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi . Geriatrik Bilimler Dergisi , 5 (1) , 14-20 . DOI: 10.47141/geriatrik.985224
MLA Tufan, İ. , Koç, O. , Özgür, Ö. , Demirdaş, F. B. , Tiryaki, S. , Ulusal, F. , Kalelı, I. , Dere, B. "Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi" . Geriatrik Bilimler Dergisi 5 (2022 ): 14-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geriatrik/issue/69733/985224>
Chicago Tufan, İ. , Koç, O. , Özgür, Ö. , Demirdaş, F. B. , Tiryaki, S. , Ulusal, F. , Kalelı, I. , Dere, B. "Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi". Geriatrik Bilimler Dergisi 5 (2022 ): 14-20
RIS TY - JOUR T1 - Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi AU - İsmailTufan, OrhanKoç, ÖzlemÖzgür, Fatma BanuDemirdaş, SaadetTiryaki, FurkanUlusal, IsılKalelı, BarkınDere Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47141/geriatrik.985224 DO - 10.47141/geriatrik.985224 T2 - Geriatrik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 20 VL - 5 IS - 1 SN - -2636-8315 M3 - doi: 10.47141/geriatrik.985224 UR - https://doi.org/10.47141/geriatrik.985224 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Geriatrik Bilimler Dergisi Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi %A İsmail Tufan , Orhan Koç , Özlem Özgür , Fatma Banu Demirdaş , Saadet Tiryaki , Furkan Ulusal , Isıl Kalelı , Barkın Dere %T Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi %D 2022 %J Geriatrik Bilimler Dergisi %P -2636-8315 %V 5 %N 1 %R doi: 10.47141/geriatrik.985224 %U 10.47141/geriatrik.985224
ISNAD Tufan, İsmail , Koç, Orhan , Özgür, Özlem , Demirdaş, Fatma Banu , Tiryaki, Saadet , Ulusal, Furkan , Kalelı, Isıl , Dere, Barkın . "Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi". Geriatrik Bilimler Dergisi 5 / 1 (Nisan 2022): 14-20 . https://doi.org/10.47141/geriatrik.985224
AMA Tufan İ. , Koç O. , Özgür Ö. , Demirdaş F. B. , Tiryaki S. , Ulusal F. , Kalelı I. , Dere B. Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi. GBD. 2022; 5(1): 14-20.
Vancouver Tufan İ. , Koç O. , Özgür Ö. , Demirdaş F. B. , Tiryaki S. , Ulusal F. , Kalelı I. , Dere B. Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2022; 5(1): 14-20.
IEEE İ. Tufan , O. Koç , Ö. Özgür , F. B. Demirdaş , S. Tiryaki , F. Ulusal , I. Kalelı ve B. Dere , "Afetlerde Yaşlılara Yardım ve Destek: Afet Gerontolojisi", Geriatrik Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 14-20, Nis. 2022, doi:10.47141/geriatrik.985224

Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


download    |    24435    |        |   24370   |    24026     |    17423    |    

scholar_logo_64dp.png