Yıl 2019, Cilt 44 , Sayı 5, Sayfalar 889 - 897 2019-08-17

VAN İLİNDE AMBALAJSIZ OLARAK SATIŞA SUNULAN BAZI BAHARAT ÇEŞİTLERİNDE FE, CU VE ZN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN

Ufuk Mercan Yücel [1] , Nurhayat Atasoy [2]


Van ilinde baharatçı ve yerel marketlerden temin edilen karabiber, kimyon ve kırmızıbiberdeki Fe, Cu ve Zn düzeyleri ICP-MS cihazında tespit edildi. Karabiber, kimyon ve kırmızıbiberde Fe düzeyi sırasıyla 557.5 mg/kg, 467 mg/kg, 122.5 mg/kg, Cu düzeyi sırasıyla 19.4 mg/kg, 12.3mg/kg,11.9 mg/kg, Zn düzeyi sırasıyla 17.6 mg/kg, 36.5mg/kg, 11.9 mg/kg’dı. Analiz sonucunda en yüksek Fe, Cu ve Zn düzeyinin karabiberde, en düşük Fe, Cu ve Zn düzeyinin ise kırmızıbiberde olduğu belirlendi. Karabiber, kimyon ve kırmızıbiberde tespit edilen Cu ve Zn düzeyleri WHO’nun bildirdiği limitlerin altında, karabiber ve kimyonda tespit edilen Fe düzeyi ise WHO’nun bildirdiği limitlerin üstündeydi. Bu nedenle, özellikle karabiber ve kimyonda Fe yönünden ağır metal analizlerinin devamlı yapılması insan sağlığı açısından gereklidir.

The content of Fe, Cu, and Zn present in black pepper, cumin and red pepper available at herb stores and local markets in Van were determined using ICP-MS. The Fe content was 557.5 mg/kg, 467 mg/kg, 122.5 mg/kg, the Cu content was 19.4 mg/kg, 12.3 mg/kg, 11.9 mg/kg, and the Zn content was 17.6 mg/kg, 36.5 mg/kg, 11.9 mg/kg in black pepper, cumin, and red pepper, respectively. The highest Fe, Cu and Zn content were found in black pepper and the lowest Fe, Cu and Zn content in red pepper. The results showed that the Cu and Zn content determined in black pepper, cumin, and red pepper was below the WHO standards and the Fe content determined in black pepper and cumin was found to exceed the WHO standards. Therefore, continuous heavy metal analysis in terms of Fe, especially in black pepper and cumin, is essential for human health.

 • Allen, S.E. (1986). Chemical analysis. In: Moore PD, Chapman SB, editors. Methods in plant ecology. Oxford, London: Blackwell Scientific Publication, 285-344.
 • Akın, N., Ayar, A., Sert, D., Çalık, N. (2003). Konya ilinin değişik bölgelerinden toplanan sütlerin ağır metal içerikleri üzerine bir araştırma. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, 355-358.
 • Aksoy, M. (2000). Beslenme biyokimyası. Hatipoğlu basım ve yayın san. Tic.Ltd.Şti., 622s, Ankara.
 • Ansari, T.M., Ikram, N., Najam-ul-Haq, I., Fayyaz, Q., Ghafoor, I., Khalid, N. 2004. Essential Trace Metal (Zinc, Manganese, Copper and İron) Levels in Plants Of Medicinal İmportance. Journal Biological Science, 4(2), 95-99.
 • ATSDR (2016) Minimal risk levels Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Retrieved from http://www.atsdr.cdc.gov/mrls/mrllist.asp#17tag (11.10.2018).
 • Ayar, A., Sert, D., Akın, N. (2017). Konya'da Tüketime Sunulan Süt ve Ürünlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (41):58-64.
 • Bazargani-Gilani, B., Pajohi-Alamoti, M. (2017). Evaluating of Heavy Metal Contaminations in The Most Applicable Food Spices and Flavors in Hamedan City. Archive Hygiene Science, 6(3):268-275.
 • Codex Alimentarius Commission (2011). Procedural Manual, Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Rome.
 • Çakmakçı, S., Çelik, I. (1995). Gıda Katkı Maddeleri. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Gıda Müh. Bölümü, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Ofset Tesisi, Erzurum.
 • Çağlarırmak, N., Hepçimeni A.Z. (2010). Ağır Metal Toprak Kirliliğinin Gıda Zinciri ve İnsan Sağlığına Etkisi. Akademik Gıda, 8 (2): 31-35.
 • Diri, H. (2007). Demir Eksikliği Anemili Kadın Hastalarda Ferik Demir ve Ferröz Demir Tedavilerinin Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi, Malatya.
 • Ibrahim, G., Hassan, L.M., Baban, S.O., Fadhil, S.S. (2012). Effect of Heavy Metal Content of some Common Spices Available in Local Markets in Erbil City on Human Consumption. Rafidain Journal of Science, 23(3):106-114.
 • Inam, F., Deo, S., Narkhede, N. 2013. Analysis of minerals and heavy metals in some spices collected from local market. IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences, 8 (2): 40-43.
 • İzer, M. (1997). Baharatın İzleri. II. Baskı Istanbul: Redhouse Yayınevi.
 • Janitha, P.P., Chaman, D.K.I., Samarajeewa, U. (1988). Iron contamination during grinding of spices. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 16(1): 105-14.
 • Jarup, L. (2003). Hazards of heavy metal contamination. British Medical Bulletin, 68(1): 167-82.
 • Juan, C., Zinedine, A., Molto, J.C., Idrissi, L., Manes, J. (2008). Aflatoxins levels in dried fruits and nuts from Rabat- Saléarea, Morocco. Food Control, 19; 849-853.
 • Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Güven A, Timur S (2003). Metallerin çevresel etkileri, Metalurji Dergisi, 136, 47-53.
 • Khan, N., Choi, J.Y., Nho, E.Y., Jamila, N., Habte, G., Hong, J.H., Hwang, I.M., SuKim, K. (2014). Determination of Minor And Trace Elements in Aromatic Spices By Micro-Wave Assisted Digestion and İnductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. Food Chemistry, 158:200-206.
 • Krejpcio, Z., Król, E., Sionkowski, S. (2007). Evaluation of Heavy Metals Contents in Spices and Herbs Available on the Polish Market. Polish Journal of Environmental Studies, 16(1): 97-100.
 • Mubeen, H., Naeem, I., Taskeen, A., Saddiqe, Z. (2009). Investigations of heavy metals in commercial spices brands. New York Science Journal, 2: 20–26.
 • Nkansah, M.A., Amoako, C.O. (2010). Heavy Metal Content of Some Common Spices Available in Markets in The Kumasi Metropolis of Ghana. American Journal of Scientific and Industrial Research, 1: 158–163.
 • Nwoko, C.O., Mgbeahuruike, L. (2011). Heavy Metal Contamination of Ready-To-Use Herbal Remedies in South Eastern Nigeria. Pakistan Journal Nutrition, 10(10):959-964.
 • Okçu, M., Tozlu, E., Kumlay, A.M., Pehluvan, M. (2009). Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri. Alınteri, 17 (B): 14-26.
 • Öktüren Asri, F., Sönmez, S. (2006). Ağır Metal Toksisitesinin Bitki Metabolizması Üzerine Etkileri. Derim, 23 (2): 36-45.
 • Özsürekçi, Y. (2009). Demir Eksikliği Anemisinde Demir Sulfat, Demir HidroksiPolimaltoz ve Demir-Çinko Tedavilerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Physicians for Social Responsibility (2009). Heavy Metals http://www.psr.org/environmentandhealth/confrontingtoxics/heavymetals/com.
 • Seddigi, Z.S., Kandhro, G.A., Shah, F., Danish, E., Soylak, M. (2013). Assessment of Metal Contents in Spices and Herbs From Saudi Arabia. Toxicology and Industrial Health, 32(2):260-269.
 • Singh, V., Garg, A.N. (2006). Availability of Essential Trace Elements in Indian Cereals, Vegetables and Spices Using INAA and The Contribution of Spices to Daily Dietary İntake. Food Chemistry, 94(1):81-89.
 • Stresty, T.V.S., Madhava, R.K.V. (1999). Ultrastructural Alterations in Response to Zinc and Nickel Stress in TheRoot Cell of Pigeon Pea. Environmental and Experimental Botany, 41(1): 3-13.
 • Şahan, Y., Başoğlu, F. (2003). Ağır metal iyonlarının insan sağlığına etkisi. Dünya Gıda, 8(3):70-76.
 • Temurci (Usta), H., Güner, A. (2006). Ankara'da tüketime sunulan süt ve beyaz peynirde ağır metal kontaminasyonu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 1(1-2): 20-28.
 • Umar, M.A., Zubair, O.O.S. (2014). Heavy metals content of some spices available within FCT-Abuja, Nigeria. International Journal of Agricultural and Food Science, 4(1): 66-74.
 • Üner, Y., Aksu, H., Ergün, Ö. (2000). Baharatın çeşitli mikroorganizmalar üzerine etkileri, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergis,i 26 (1); 1-10.
 • Vural, H. (1993). Ağır metal iyonlarının gıdalarda oluşturduğu kirlilikler, Çevre Dergisi, 8: 3- 8.
 • WHO (1984). Joint WHO Food Standard Program, Codex Alimentarius Commissions Contamination, 17-30.
 • WHO (1993). Evaluation of Certain Food Additivesand Contaminants. Technical Report Series,Number 837, World HeathOrganisation, Geneva.
Birincil Dil en
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8256-7868
Yazar: Ufuk Mercan Yücel (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-2171-3996
Yazar: Nurhayat Atasoy
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gida521300, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2019}, volume = {44}, pages = {889 - 897}, doi = {10.15237/gida.GD19032}, title = {DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN}, key = {cite}, author = {Mercan Yücel, Ufuk and Atasoy, Nurhayat} }
APA Mercan Yücel, U , Atasoy, N . (2019). DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN. Gıda , 44 (5) , 889-897 . DOI: 10.15237/gida.GD19032
MLA Mercan Yücel, U , Atasoy, N . "DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN". Gıda 44 (2019 ): 889-897 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/47909/521300>
Chicago Mercan Yücel, U , Atasoy, N . "DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN". Gıda 44 (2019 ): 889-897
RIS TY - JOUR T1 - DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN AU - Ufuk Mercan Yücel , Nurhayat Atasoy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15237/gida.GD19032 DO - 10.15237/gida.GD19032 T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 889 EP - 897 VL - 44 IS - 5 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - doi: 10.15237/gida.GD19032 UR - https://doi.org/10.15237/gida.GD19032 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gıda DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN %A Ufuk Mercan Yücel , Nurhayat Atasoy %T DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN %D 2019 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 44 %N 5 %R doi: 10.15237/gida.GD19032 %U 10.15237/gida.GD19032
ISNAD Mercan Yücel, Ufuk , Atasoy, Nurhayat . "DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN". Gıda 44 / 5 (Ağustos 2019): 889-897 . https://doi.org/10.15237/gida.GD19032
AMA Mercan Yücel U , Atasoy N . DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN. GIDA. 2019; 44(5): 889-897.
Vancouver Mercan Yücel U , Atasoy N . DETERMINATION OF FE, CU AND ZN CONTENT IN SOME SPICES SOLD WITHOUT PACKAGING IN VAN. Gıda. 2019; 44(5): 897-889.