Yıl 2019, Cilt 44 , Sayı 6, Sayfalar 1042 - 1058 2019-10-06

SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF VINEGAR ON HEALTH

ÇAĞLAR GÖKIRMAKLI [1] , Zeynep Banu Guzel-Seydim [2] , Havva Nilgün BUDAK [3]


Sirke tüketimine bağlı olarak gözlemlenen olumlu sağlık etkileri yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İlk defa, tıbbın kurucusu olarak atfedilen Hipokrat tarafından sirkenin sağlığa faydalı olabileceği belirtilmiştir. Hipokrat döneminden bu yana geleneksel tıpta, sirkeye bağlı uygulanan çeşitli tedaviler geliştirilmiştir. Modern tıbbın ve uygulama araçlarının gelişmesi ile sirke tüketiminin sağlık üzerine olan etkileri hakkında çeşitli önemli çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan bu derleme çalışmasında, 2009-2019 yılları arasında sirke tüketiminin sağlık üzerine etkileri konusunda gerçekleştirilmiş araştırmalar sunulmuştur. Bu kapsamda, sirkenin glisemik, anti-diyabetik, yağ metabolizması üzerine, ülseratif-kolit üzerine, kolestrol üzerine, karaciğer ve fonksiyonları üzerine, oksidatif stres, anti-kanserojen ve antimikrobiyel etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, sirke tüketiminin sağlıklı beslenme anlayışı içinde önemli bir yerinin bulunduğu düşünülmektedir.

Health effects observed due to vinegar consumption date back to about 10000 years ago. Firstly, as the founder of medicine, it was stated by Hippocrates that the vinegar could be beneficial for health. Various treatments for vinegar have been developed in the traditional medicine since the Hippocrates. With the development of modern medicine and its practice tools, various important studies carried out on consumption of vinegar and its impacts on health. In this  article, scientific studies carried out between the period of 2009-2019 about the effects of vinegar consumption on health were reviewed. In this context, the glycemic effect of vinegar, its anti-diabetic effect, its effect on fat metabolism, its effect on ulcerative colitis, its effect on cholesterol, its effects on liver and function, its effect on oxidative stress, its effect on cancer and its antimicrobial effect were investigated. As a result, vinegar consumption is conceivable to have an important place in healthy nutrition.

 • Abe, K., Kushibiki, T., Matsue, H., Furukawa, K. I., & Motomura, S. (2007). Generation of antitumor active neutral medium-sized α-glycan in apple vinegar fermentation. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 71(9), 2124-2129.
 • Akbaş, M., & Cabaroğlu, T. (2010). Ülkemizde üretilen bazı üzüm sirkelerinin bileşimleri ve gıda mevzuatına uygunlukları üzerine bir araştırma. Gıda, 35(3), 183-188.
 • Ali, Z., Ma, H., Ayim, I., & Wali, A. (2018a). Efficacy of new beverage made of dates vinegar and garlic juice in improving serum lipid profile parameters and inflammatory biomarkers of mildly hyperlipidemic adults: A double-blinded, randomized, placebo-controlled study. Journal of Food Biochemistry, 42(5), e12545. doi:10.1111/jfbc.12545
 • Ali, Z., Ma, H., Wali, A., Ayim, I., Rashid, M. T., & Younas, S. (2018b). A double-blinded, randomized, placebo-controlled study evaluating the impact of dates vinegar consumption on blood biochemical and hematological parameters in patients with type 2 diabetes. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 17(12), 2463-2469. doi:http://dx.doi.org/10.4314/tjpr.v17i12.23
 • Ali, Z., Ma, H., Wali, A., Ayim, I., & Sharif, M. N. (2019). Daily date vinegar consumption improves hyperlipidemia, β- carotenoid and inflammatory biomarkers in mildly hypercholesterolemic adults. Journal of Herbal Medicine, 100265. doi:https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.100265
 • Altunbağ, E., & Zencir, E. (2018). Türk ve Akdeniz yemeklerinde sirke kullanımı. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1(2), 45-54.
 • Anonim. (2009). Türkiye'de kanser kontrolü, Editör: A. Murat, Tuncer. Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı. Retrieved from
 • Anonim. (2014). Türkiye kanser istatistikleri. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara.
 • Atik, D., Atik, C. & Karatepe C. (2016). The effect of external apple vinegar application on varicosity symptoms, pain, and social appearance anxiety: A randomized controlled trial, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2016, Article ID 6473678, 8 pages. https://doi.org/10.1155/2016/6473678.
 • Baldas, B., & Altuner, E. M. (2018). The antimicrobial activity of apple cider vinegar and grape vinegar, which are used as a traditional surface disinfectant for fruits and vegetables. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series C, 27(1), 1-10. doi: 10.1501/commuc_0000000187
 • Bayrak, M., E. 2014. Diyabette "Tıbbi Beslenme Tedavisi". Ekonomik Forum. 246, 34-35.
 • Beh, B. K., Mohamad, N. E., Yeap, S. K., Ky, H., Boo, S. Y., Chua, J. Y. H., Alitheen, N. B. (2017). Anti-obesity and anti-inflammatory effects of synthetic acetic acid vinegar and Nipa vinegar on high-fat-diet-induced obese mice. Scientific Reports, 7(1), 6664. doi:10.1038/s41598-017-06235-7
 • Bozdemir, E., & Taşlı, M. (2018). Hastalık maliyet analizinin bibliyometrik ve doküman açısından incelemesi. Konuralp Tıp Dergisi, 10(3), 408-419.
 • Budak, H. N., & Güzel-Seydim, Z. B. (2010). Sirke üretimi ve bazı fonksiyonel özellikleri. Gıda Teknolojisi, 14(11), 85-88.
 • Budak, N. H., Aykin, E., Seydim, A. C., Greene, A. K., & Guzel-Seydim, Z. B. (2014). Functional properties of vinegar. Journal of Food Science, 79(5), R757-R764. doi: 10.1111/1750-3841.12434.
 • Budak, N. H., Kumbul Doguc, D., Savas, C. M., Seydim, A. C., Kok Tas, T., Ciris, M. I., & Guzel-Seydim, Z. B. (2011). Effects of apple cider vinegars produced with different techniques on blood lipids in high-cholesterol-fed rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(12), 6638-6644. doi:10.1021/jf104912h
 • Bulutlar, O. N. (2015). Diyabet hastalarına beslenme açısından yaklaşım. Okmeydanı Tıp Dergisi, 31(Ek sayı), 39-44. doi:10.5222/otd.2015.039
 • Chen, H., Chen, T., Giudici, P., & Chen, F. (2016). Vinegar functions on health: Constituents, sources, and formation mechanisms. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 15(6), 1124-1138. doi:10.1111/1541-4337.12228
 • Chen, J., Tian, J., Ge, H., Liu, R., & Xiao, J. (2017). Effects of tetramethylpyrazine from Chinese black vinegar on antioxidant and hypolipidemia activities in HepG2 cells. Food and Chemical Toxicology, 109, 930-940. doi:https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.12.017
 • Chou, C.-H., Liu, C.-W., Yang, D.-J., Wu, Y.-H. S., & Chen, Y.-C. (2015). Amino acid, mineral, and polyphenolic profiles of black vinegar, and its lipid lowering and antioxidant effects in vivo. Food Chemistry, 168, 63-69. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.07.035
 • Doğer, L., & Armağan, E. (2014). Bizans döneminde Prousa (Bursa) ve çevresinde gündelik beslenme üzerine bir deneme. Sanat Tarihi Dergisi, 23(2), 13-48.
 • Ghazzi, M., Porto-Fett, A. C. S., Ayaz, N. D., Ozansoy, G., Çufaoğlu, G., Goncuoglu, M., Luchansky, J. B. (2018). Microbiological characterization of çiğ köfte sold at retail in Ankara, Turkey, and evaluation of selected antimicrobials as ingredients to control foodborne pathogens in çiğ köfte during refrigerated storage. Food Control, 84, 138-147. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.04.033
 • Halima, B. H., Sonia, G., Sarra, K., Houda, B. J., Fethi, B. S., & Abdallah, A. (2018). Apple cider vinegar attenuates oxidative stress and reduces the risk of obesity in high-fat-fed male Wistar rats. Journal of Medicinal Food, 21(1), 70-80. https://doi.org/10.1089/jmf.2017.0039
 • Henley, S. C., Launchi, N., & Quinlan, J. J. (2018). Survival of Salmonella on raw poultry exposed to 10% lemon juice and vinegar washes. Food Control, 94, 229-232.
 • Ho, C. W., Lazim, A. M., Fazry, S., Zaki, U. K. H. H., & Lim, S. J. (2017). Varieties, production, composition and health benefits of vinegars: A review. Food Chemistry, 221, 1621-1630.
 • Kako, J., Kobayashi, M., Kanno, Y., & Tagami, K. (2017). Intranasal vinegar as an effective treatment for persistent hiccups in a patient with advanced cancer undergoing palliative care. Journal of Pain and Symptom Management, 54(2), e2-e4. doi:10.1016/j.jpainsymman.2017.02.011
 • Karim, N., Jeenduang, N., & Tangpong, J. (2018). Anti-glycemic and anti-hepatotoxic effects of Mangosteen vinegar rind from garcinia mangostana against HFD/STZ-induced type II diabetes in mice. Pol. J. Food Nutr. Sci, 68(2), 163. doi:https://doi.org/10.1515/pjfns-2017-0018
 • Kausar, S., Abbas, M., A., Ahmad H., Yousef N., Ahmed Z., Humayun N., Ashfaq H. & Humayun, A. (2019). Effect of Apple Cider Vinegar in Type 2 Diabetic Patients with Poor Glycemic Control: A Randomized Placebo Controlled Design. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 8(2): 149-159
 • Khezri, S. S., Saidpour, A., Hosseinzadeh, N., & Amiri, Z. (2018). Beneficial effects of apple cider vinegar on weight management, visceral adiposity index and lipid profile in overweight or obese subjects receiving restricted calorie diet: A randomized clinical trial. Journal of Functional Foods, 43, 95-102. doi:https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.02.003
 • Kırcı, H. (2017). Güvem (Prunus spinosa) meyvesinden fonksiyonel sirke üretimi. (Yüksek Lisans Tezi), Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Kohn, J. B. (2015). Is vinegar an effective treatment for glycemic control or weight Loss? Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 115(7), 1188. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2015.05.010
 • Köseler, E. (2016). Ülseratif kolitte nutrisyon. Güncel Gastroenteroloji, 20(3), 263-266.
 • Lim, J., Henry, C. J., & Haldar, S. (2016). Vinegar as a functional ingredient to improve postprandial glycemic control—human intervention findings and molecular mechanisms. Molecular nutrition & food research, 60(8), 1837-1849. doi:10.1002/mnfr.201600121
 • Merdol, T. K. (2016). Beslenme ve diyetetik biliminin dünü, bugünü ve geleceği. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-5.
 • Mitrou, P., Petsiou, E., Papakonstantinou, E., Maratou, E., Lambadiari, V., Dimitriadis, P., Dimitriadis, G. (2015). The role of acetic acid on glucose uptake and blood flow rates in the skeletal muscle in humans with impaired glucose tolerance. European Journal Of Clinical Nutrition, 69, 734. doi:10.1038/ejcn.2014.289
 • Mohamad, N. E., Yeap, S. K., Abu, N., Lim, K. L., Zamberi, N. R., Nordin, N., Alitheen, N. B. (2019). In vitro and in vivo antitumour effects of coconut water vinegar on 4T1 breast cancer cells. Food & Nutrition Research, 63(1616). doi:https://doi.org/10.29219/fnr.v63.1616
 • Mohamad, N. E., Yeap, S. K., Beh, B.-K., Ky, H., Lim, K. L., Ho, W. Y., Alitheen, N. B. (2018). Coconut water vinegar ameliorates recovery of acetaminophen induced liver damage in mice. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 195. doi:10.1186/s12906-018-2199-4
 • Mohammadghasemi, F., Abbasi, M., Rudkhaneei, K., & Aghajany-Nasab, M. (2018). Beneficial effect of apple vinegar on reproductive parameters in male rat model of nonalcoholic fatty liver disease. Andrologia, 50(8), e13065. doi:10.1111/and.13065
 • Mota, A. C., Castro, R. D., Araújo Oliveira, J. & Oliveira Lima, E. (2015), Antifungal activity of apple cider vinegar on candida species ınvolved in denture stomatitis. Journal of Prosthodontics, 24: 296-302. doi:10.1111/jopr.12207
 • Öztürk, S. (2015). Kara havuçtan sirke üretimi üzerine araştırma. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Pazuch, C. M., Siepmann, F. B., Canan, C., & Colla, E. (2015). Vinegar: functional aspects. Científica, 43(4), 302-308.
 • Rağbetli, C. (2009). Hiperlipidemi. Van Tıp Dergisi, 16(1), 43-47.
 • Seydim, A. C., Guzel-Seydim, Z. B., Doguc, D. K., Savas, M. C., & Budak, H. N. (2016). Effects of grape wine and apple cider vinegar on oxidative and antioxidative status in high cholesterol-fed rats. Functional Foods in Health and Disease, 6(9), 569-577.
 • Shen, F., Feng, J., Wang, X., Qi, Z., Shi, X., An, Y., Liu, B. (2016). Vinegar treatment prevents the development of murine experimental colitis via inhibition of inflammation and apoptosis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(5), 1111-1121. doi:10.1021/acs.jafc.5b05415
 • Shields, L. B. E., Rolf, C. M., & Hunsaker, J. C. (2016). Sudden death due to forced ingestion of vinegar. Forensic Science International, 266, e23-e26. doi:https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.06.031
 • Shishehbor, F., Mansoori, A., & Shirani, F. (2017). Vinegar consumption can attenuate postprandial glucose and insulin responses; a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Diabetes Research and Clinical Practice, 127, 1-9. doi:https://doi.org/10.1016/j.diabres.2017.01.021
 • Silvia, G., & Flavia, G. (2015). Use of vinegar to relieve persistent hiccups in an advanced cancer patient. Journal of Palliative Medicine, 18(5), 467-470. doi:10.1089/jpm.2014.0391
 • Siddiqui, F. J., Assam, P. N., de Souza, N. N., Sultana, R., Dalan, R., & Chan, E. S.-Y. (2018). Diabetes control: Is vinegar a promising candidate to help achieve targets? Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. https://doi.org/10.1177/2156587217753004
 • Solak, İ. (2008). Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu’da meyve ve sebze üretimi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 24, 217-251.
 • Souza, G. C., Spinosa, W. A., & Oliveira, T. C. (2018). Sanitizing action of triple-strength vinegar against Escherichia coli on lettuce. Horticultura Brasileira, 36(3), 414-418.
 • Şengün, İ. Y., & Kılıç, G. (2018). Dut sirkesinin mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal, antiradikal ve antimikrobiyal özellikleri. Akademik Gıda, 16(2), 168-175.
 • Şengün, İ. Y., & Kılıç, G. (2019). Farklı sirke çeşitlerinin mikroflorası, biyoaktif bileşenleri ve sağlık üzerine etkileri. Akademik Gıda, 17(1), 89-101.
 • Tosun, İ., & Karadeniz, B. (2005). Çay ve çay fenoliklerinin antioksidan aktivitesi. OMÜ Zir. Fak. Dergisi., 20(1), 78-83.
 • Wasnik, S., Ghodke, A., & Sulakhe, V. (2016). Curative Ayurvedic approach to Ulcerative colitis -A case report. J Ayurveda Integr Med Sci, 1(2), 108-111.
 • Whitehead, K. A. (2016). A cage for pathogens. Science Translational Medicine, 8(331), 331ec349-331ec349. doi:10.1126/scitranslmed.aaf6418
 • Xia, T., Zhang, J., Yao, J., Zhang, B., Duan, W., Xia, M., Wang, M. (2018a). Shanxi aged vinegar prevents alcoholic liver injury by inhibiting CYP2E1 and NADPH oxidase activities. Journal of Functional Foods, 47, 575-584. doi:https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.06.018
 • Xia, T., Zhang, J., Yao, J., Zhang, B., Duan, W., Zhao, C., Wang, M. (2018b). Shanxi Aged Vinegar Protects against Alcohol-Induced Liver Injury via Activating Nrf2-Mediated Antioxidant and Inhibiting TLR4-Induced Inflammatory Response. Nutrients, 10(7), 805.
 • Yamashita, H. (2016). Biological function of acetic acid–improvement in obesity and glucose tolerance by acetic acid in type 2 diabetic rats. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 56(sup1), S171-S175.
 • Young-Hee, P., Ji-Young, H., & Ki-Seung, S. (2018). Hypouricemic and antioxidant effects of soy vinegar extracts in hyperuricemic mice. Journal of medicinal food, 21(12), 1299-1305. doi:10.1089/jmf.2018.4181
 • Yusoff, N. A., Yam, M. F., Beh, H. K., Abdul Razak, K. N., Widyawati, T., Mahmud, R., Asmawi, M. Z. (2015). Antidiabetic and antioxidant activities of Nypa fruticans Wurmb. vinegar sample from Malaysia. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 8(8), 595-605. doi:https://doi.org/10.1016/j.apjtm.2015.07.015
 • Zhu, Y., Zhang, F., Zhang, C., Yang, L., Fan, G., Xu, Y., Sun, B. & Li, X. (2018). Dynamic microbial succession of Shanxi aged vinegar and its correlation with flavor metabolites during different stages of acetic acid fermentation. Scientific Reports, 8(1), 8612. doi:10.1038/s41598-018-26787-6
 • Zou, B., Xiao, G., Xu, Y., Wu, J., Yu, Y., & Fu, M. (2018). Persimmon vinegar polyphenols protect against hydrogen peroxide-induced cellular oxidative stress via Nrf2 signalling pathway. Food Chemistry, 255, 23-30.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: ÇAĞLAR GÖKIRMAKLI
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zeynep Banu Guzel-Seydim (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Havva Nilgün BUDAK
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ekim 2019

Bibtex @derleme { gida566486, journal = {Gıda}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {}, publisher = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2019}, volume = {44}, pages = {1042 - 1058}, doi = {10.15237/gida.GD19079}, title = {SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {GÖKIRMAKLI, ÇAĞLAR and Guzel-Seydim, Zeynep Banu and BUDAK, Havva Nilgün} }
APA GÖKIRMAKLI, Ç , Guzel-Seydim, Z , BUDAK, H . (2019). SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. Gıda , 44 (6) , 1042-1058 . DOI: 10.15237/gida.GD19079
MLA GÖKIRMAKLI, Ç , Guzel-Seydim, Z , BUDAK, H . "SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ". Gıda 44 (2019 ): 1042-1058 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gida/issue/49361/566486>
Chicago GÖKIRMAKLI, Ç , Guzel-Seydim, Z , BUDAK, H . "SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ". Gıda 44 (2019 ): 1042-1058
RIS TY - JOUR T1 - SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ AU - ÇAĞLAR GÖKIRMAKLI , Zeynep Banu Guzel-Seydim , Havva Nilgün BUDAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15237/gida.GD19079 DO - 10.15237/gida.GD19079 T2 - Gıda JF - Journal JO - JOR SP - 1042 EP - 1058 VL - 44 IS - 6 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - doi: 10.15237/gida.GD19079 UR - https://doi.org/10.15237/gida.GD19079 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gıda SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ %A ÇAĞLAR GÖKIRMAKLI , Zeynep Banu Guzel-Seydim , Havva Nilgün BUDAK %T SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2019 %J Gıda %P 1300-3070-1309-6273 %V 44 %N 6 %R doi: 10.15237/gida.GD19079 %U 10.15237/gida.GD19079
ISNAD GÖKIRMAKLI, ÇAĞLAR , Guzel-Seydim, Zeynep Banu , BUDAK, Havva Nilgün . "SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ". Gıda 44 / 6 (Ekim 2019): 1042-1058 . https://doi.org/10.15237/gida.GD19079
AMA GÖKIRMAKLI Ç , Guzel-Seydim Z , BUDAK H . SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. GIDA. 2019; 44(6): 1042-1058.
Vancouver GÖKIRMAKLI Ç , Guzel-Seydim Z , BUDAK H . SİRKENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. Gıda. 2019; 44(6): 1058-1042.