Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

G.E.R. Lloyd. Rasyonalitenin Farklı Yüzleri Antik ve Modern Kültürlerarası Araştırmalar, trans. Fırat Kurt. İstanbul: VakıfBank Kültür Press, 2021.

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 22, 701 - 707, 17.07.2022

Öz

In this study, the introduction and evaluation of the work "Rasyonalitenin Farklı Yüzleri Antik ve Modern Kültürlerarası Araştırmalar" (The Ambivalences of Rationality Ancient and Modern Cross-Cultural Explorations) by G. E. R. Lloyd, a historian of ancient philosophy and science from Cambridge University, is included. In the study, an examination was made on the content of the work, its original aspects and its contribution to the literature. The work, which stands out as an example of an interdisciplinary study in the context of philosophy, paleontology, ethology, social anthropology, developmental psychology and history, is a very important work in terms of guiding further studies with its methodologically innovative aspects as well as the original ideas it put forward on the subject it examines.

Kaynakça

  • Lloyd, G.E.R. Demystifying Mentalities. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
  • Lloyd, G. E. R. Rasyonalitenin Farklı Yüzleri. çev. Fırat Kurt. İstanbul: VakıfBank Kültür Yayınları, 2021.
  • Lloyd, G.E.R. The Ambivalences of Rationality Ancient and Modern Cross-Cultural Explorations. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

G.E.R. Lloyd. Rasyonalitenin Farklı Yüzleri Antik ve Modern Kültürlerarası Araştırmalar, çev. Fırat Kurt. İstanbul: VakıfBank Kültür Yayınları, 2021.

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 22, 701 - 707, 17.07.2022

Öz

Bu çalışmada Cambridge Üniversitesi Kıdemli Akademisyenlerinden antik felsefe ve bilim tarihçisi G.E.R. Lloyd'un "Rasyonalitenin Farklı Yüzleri Antik ve Modern Kültürlerarası Araştırmalar" (The Ambivalences of Rationality Ancient and Modern Cross-Cultural Explorations) adlı eserinin tanıtımına ve değerlendirilmesine yer verilmektedir. Çalışmada eserin içeriği, özgün yönleri ve literatüre katkısı üzerine bir inceleme yapılmıştır. Felsefe, paleontoloji, etoloji, sosyal antropoloji, gelişim psikolojisi ve tarih bağlamında disiplinlerarası bir çalışma örneği olarak öne çıkan eser, irdelediği konuyla ilgili öne sürdüğü özgün fikirler yanı sıra, metodolojik açıdan yenilikçi yönleriyle sonraki çalışmalara yol göstermesi bakımından oldukça önemli bir çalışmadır.

Kaynakça

  • Lloyd, G.E.R. Demystifying Mentalities. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
  • Lloyd, G. E. R. Rasyonalitenin Farklı Yüzleri. çev. Fırat Kurt. İstanbul: VakıfBank Kültür Yayınları, 2021.
  • Lloyd, G.E.R. The Ambivalences of Rationality Ancient and Modern Cross-Cultural Explorations. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Ömer Faruk Karaköse 0000-0002-6414-5781

Erken Görünüm Tarihi 18 Temmuz 2022
Yayımlanma Tarihi 17 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 20 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 22

Kaynak Göster

ISNAD Karaköse, Ömer Faruk. “ 2021”. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/22 (Temmuz 2022), 701-707. https://doi.org/10.53683/gifad.1089360.