Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 1, 76 - 90, 11.08.2021

Öz

Geleceğin muhasebe uygulayıcılarının muhasebe mesleğini layıkıyla icra edebilmeleri için öğrenim hayatları süresince aldıkları muhasebe eğitimi oldukça önemlidir. Çalışmada, muhasebe dersi alan öğrencilerin COVID-19 Pandemi döneminde uzaktan eğitim yöntemi ile verilen muhasebe dersleri hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Hitit Üniversitesi bünyesindeki en az bir dönem yüz yüze muhasebe dersi almış öğrencilere “Google Form” vasıtasıyla online anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS 16.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada frekans analizi ve Ki-kare analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin genel olarak uzaktan eğitim konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları ancak uzaktan muhasebe eğitimi konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları kadar olumsuz düşüncelere de sahip oldukları tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda ayrıca öğrencilerin cinsiyetleri ile dersi takip etme yöntemi ve dersi takip etme sıklığı arasında, öğrencilerin ortalamaları ile uzaktan eğitimi takip etme sıklığı arasında ve yine öğrencilerin ortalamaları ile tercih ettikleri uzaktan eğitim ders süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • ARSLAN, İ. ve KARAGÜL, S. (2020). “Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) Ve Değişime Yolculuk”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı, 10, 1-36.
 • BAYRAM, M., PEKER, A. T., AKA, T. S., VURAL M. (2019). “Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi”, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345.
 • BİRCAN, H., ELEROĞLU, H., ARSLAN, R., ERSOY, M. (2018). “Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Bakış Açısı”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 91-100.
 • BOZKURT, A. (2017). “Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü Ve Yarını”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • CABI, E. ve ERSOY, H. (2017). “Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 419-429.
 • ÇAKMAK, A. Ç. (2013). “Uzaktan Eğitim Hizmetinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi’nde Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi 12(23), 263-287.
 • DÜŞÜNCELİ, F., ARI, Ö., EVREN, M., KAVAK, O. (2020). “COVİD-19 Sürecinde Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, Eğitim-Öğretim İle Araştırma Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi”, Haziran.
 • EROĞLU, F. ve KALAYCI, N. (2020). “Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Yabancı Dil Dersinin Uzaktan Ve Yüz Yüze Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 236-265.
 • EYGÜ, H. ve KARAMAN, S. (2013). “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 36-59.
 • FİDAN, M. (2016). “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları Ve Epistemolojik İnançları”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 536-550.
 • GÜNEŞ, A. ve GÜNEŞ, G. (2016). “Uzaktan Eğitim Dersini Ortak Alan Örgün Ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarılarının Karşılaştırılması”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 43- 47.
 • GÜNTER, T., ÖZEL GÜNEŞ, E., OFLUOĞLU DEMİR, E. (2012). “Türkiye’deki Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 54-62.
 • IŞIK, A. H., KARACI, A., ÖZKARACA, O., BİROĞUL, S. (2010). “Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10 - 12 Şubat içinde, (s. 361- 368). Muğla.
 • KALAYCI, Ş. (2010). “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, 5. Baskı, Asil Yayın Dağıtım.
 • KARADAĞ, E. ve YÜCEL, C. (2020). “Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması”, Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181- 192.
 • KAYA, Z. (2002). “Uzaktan Eğitim”, 1. Baskı, Mayıs, Ankara: Pegem yayınları.
 • METİN, A. E., KARAMAN, A., ŞAŞTIM, Y. A. (2017). “Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemine Bakış Açısı Ve Uzaktan Eğitim İngilizce Dersinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 640-652.
 • OLCAY, A. ve DÖŞ, B. (2016). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 727-750.
 • SERÇEMELİ, M. ve KURNAZ, E. (2020). “COVID-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma”, Journal Of International Social Sciences Academic Researches Dergisi, 4(1), 40- 53.
 • ÜLKER AYYILDIZ, M. S., GÜNLÜK, M., NİL ERBEY, S. (2011). “Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı, 32, 1-14.
 • YILMAZ ,Ö. ve ÖZKAN, B. (2014). “Uzaktan Eğitim BÖTE Öğrencilerin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11-1(21), 85-94.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). (2020). “COVİD-19 Pandemi Değerlendirme Raporu”, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No, 34, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, (https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html, Erişim Tarihi, 05.12.2020),

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurcan SÜKLÜM (Sorumlu Yazar)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3884-5450
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { girkal930105, journal = {Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi}, issn = {1306-8946}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, pages = {76 - 90}, doi = {}, title = {MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Süklüm, Nurcan} }
APA Süklüm, N. (2021). MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 16 (1) , 76-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/64462/930105
MLA Süklüm, N. "MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ" . Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2021 ): 76-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/girkal/issue/64462/930105>
Chicago Süklüm, N. "MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 (2021 ): 76-90
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ AU - Nurcan Süklüm Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 90 VL - 16 IS - 1 SN - 1306-8946- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Nurcan Süklüm %T MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2021 %J Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi %P 1306-8946- %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Süklüm, Nurcan . "MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 16 / 1 (Ağustos 2021): 76-90 .
AMA Süklüm N. MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2021; 16(1): 76-90.
Vancouver Süklüm N. MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 2021; 16(1): 76-90.
IEEE N. Süklüm , "MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 76-90, Ağu. 2021